Borgmester til Amagerforbrænding: Vi vil ikke haste en beslutning igennem

Københavns teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF) er enig med Amagerforbrændingens bestyrelse om, at der er brug for et nyt forbrændingsanlæg.

Men hun afviser at haste en investering til 4 mia. kroner igennem i en situation, hvor der er så mange usikkerheder omkring det fremtidige affaldsmarked.

Det skriver hun nu i en svar-kronik til bestyrelsesformand for Amagerforbrænding Mogens Lønborg.

'Vi skal ikke binde os til at brænde øgede mængder affald af de næste 30-40 år i en situation, hvor man liberaliserer markedet for erhvervsaffald, så der ikke er sikkerhed for, at Amagerforbrændingen skal behandle kommunernes erhvervsaffald fremover. Og navnlig ikke i en situation, hvor der samtidig kommer meget klare tilkendegivelser fra både EU og regeringen om, at affald i stigende grad skal ses som en ressource, hvorfor vi skal genanvende mest muligt,' skriver hun.

Borgmesteren noterer sig, at Amagerforbrændingen gerne vil integrere genanvendelse og ny affaldsbehandlings-teknologi på sit anlæg og opfordrer derfor selskabet til at gå videre med en ny business-case.

En business-case, der viser, at det er rentabelt både at investere i ny teknologi som Renesceince, nedbringe affaldsmængderne i form af øget kildesortering og bygge et nyt forbrændingsanlæg.

Læs også:

Ayfer Baykals kronik: Amagerforbrændingen må præsentere businesscase med genanvendelse

Mogens Lønborgs kronik: Amagerforbrænding handler mens miljøborgmester dagdrømmer