Borgerlige: Ministerens solcelle-løftebrud er uspiseligt

Måske kan de 40.000 danskere, der har investeret i et solcelleanlæg, alligevel sove roligt om natten.

Venstre og de Konservative lover nemlig at blokere et nyt forslag fra regeringen, som ville gøre solcelleejerne mindst 100.000 skattefri kroner fattigere i løbet af de 25 år, som deres solcelleanlæg forventes at virke.

Læs også: Solcelle-ejere taber mindst 100.000 kr. på regeringens forslag

Klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) vil ændre vilkårene, så solcelleejerne kun i 10 år har adgang til den såkaldte nettomålerordning, der sikrer, at de kan købe deres strøm tilbage uden tariffer og afgifter. I dag kan de gøre det i hele anlæggets levetid.

Men det forslag kalder den konservative energiordfører Mike Legarth for uspiseligt.

»Det Konservative Folkeparti vil ikke medvirke til den aftale,« fastslår han.

Samme toner lyder fra Venstres energiordfører, Lars Christian Lilleholt.

»Venstre kan ikke medvirke til lovgivning med tilbagevirkende kraft,« siger han til netmediet Altinget.

Lars Christian Lilleholt ville ellers ikke forholde sig til problemet, da Ingeniøren spurgte ham i tirsdags, umiddelbart efter at Martin Lidegaard havde fremsat sit forslag. Men med dagens klare melding fra de borgerlige partier ser forslaget i dag ud til at falde.

Læs også: Minister beskyldes for at løbe fra klokkeklare solcelle-løfter

Både Venstre og Konservative er nemlig med i det brede energiforlig fra foråret. Mike Legarth påpeger, at en del af forliget er, at der skal findes en ordning for støtten til solceller, og det kræver derfor støtte fra forligspartierne.

Mike Legarth forstår på den baggrund ikke, at Martin Lidegaard foreslår at forringe vilkårene for ejerne af eksisterende solcelleanlæg. Det har den konservative ordfører flere gange sagt fra over for, senest på et samråd med ministeren i sidste uge.

Martin Lidegaard er selv bortrejst. Han har på sin Facebook-side forsvaret forslaget med, at der efter hans mening ikke er tale om at lovgive med tilbagevirkende kraft i den leksikale definition af begrebet.

Læs også: Energiminister: Solcelleforslag fungerer ikke med tilbagevirkende kraft

»Men der er tale om at lovgive med tilbagevirkende kraft, fordi forslaget ændrer på de forudsætninger, som solcelleejere har købt deres anlæg under,« siger Mike Legarth.

Ministeren mener også, at solcelleejerne kan sove trygt om natten, fordi de selv med hans forslag har gjort en god forretning. Mike Legarth, derimod, er klar med et alternativt forslag, som ganske vist bliver dyrere for staten i form af tabte afgifter.

»Fra man er tilmeldt med sit solcelleanlæg, skal man have uændrede regler i 20 år,« siger den konservative ordfører. De 20 år er valgt, fordi det ifølge hans oplysninger er længden på ydelsesgarantien på solcelleanlæggene.

»Skæringsdatoen skal være 1. januar. Dem, der kan nå at komme på ordningen inden, siger vi værsgo til,« tilføjer Mike Legarth.

Læs også: Konsulenthus: Solcelleforslag forøger tilbagebetalingstiden med 12 år

Også Venstre støtter, at nettomålerordningen skal fortsætte i 20 år for de nuværende solcelleejere.

»Vi vil garantere folk, at de kan få en fuld forventningsperiode, og det mener vi, er tyve år, fra man blev tilmeldt nettomåleordningen,« siger Lars Christian Lilleholt til Altinget.dk.

»Vi har appelleret til, at folk gør noget selv i forhold til den grønne omstilling. Nu er der så op mod 40.000 familier, der har investeret op mod 125.000 kr. i et solcelleanlæg i tillid til de gældende regler. Det vil være helt urimeligt, at de nu bliver ladt i stikken,« har han siden tilføjet til Jyllands-Posten.

Venstre-ordføreren er ifølge den jyske morgenavis 'forarget', fordi danskerne fortsatte med at smække solceller på taget i rekordtempo i oktober, efter at ministeren havde lovet dem rolig nattesøvn og garanteret ikke at lovgive med tilbagevirkende kraft.

Læs også: Solcelle-minister i forsvar på Facebook: I kan sove roligt

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Der er to "tilskud" i det her: - skattefradrag ved nyanskaffelse - nettomålerordningen, så der kun betales for eget forbrug.

miljøminister siger: "Det er blevet for billigt, at købe anlæg..." og konkluderer "derfor skal nettomålerordningen justeres" - NEJ minister, det er forkert. Hvis det er blevet for billigt at købe et solcelleanlæg, så er det SKATTEFRADRAGET, der skal justeres, evt. helt fjernes.

Miljøminister siger: "Vi skal kræve noget af solcelleejerne, som belaster elnettet" - NEJ minister. Der er ikke tale om en belastning! Tværtimod! Under produktion så aftages el'en jo af de andre huse og forbrugere i nærområdet (sådan fungerer elnettet), så elværket skal sende mindre el ud og el skal transporteres et kortere stræk. Dette er DET MODSATTE af at belaste et elnet. Om natten og om vinteren er forbruget helt uændret. Altså heller ingen belastning. Men fint spin at male et billede at producenter, som "belastere".

-- Nettomålerordningen er noget nær eneste eksempel på en simpel ordning. Udregning på årsdasis er let at gøre... Udregning på time? Hvorfor? Det har jo intet "grønt" i sig, det handler bare om at få flere penge i statskassen.

Forslag til endnu simplere løsning: - se på skattefradraget. Nedsæt det og fjern det evt. helt - bevar nettomålerordningen når det kommer til afgifter Nye tiltag: - lad køb og salg af el være et forhold mellem elselskab og solcelleejer. Hvis elselskabet vil tage en diff på 10 eller 20øre, pr. gemt kWh, så synes jeg at det er helt fint. De skal da i hvert tilfælde tage deres almindelige avance ved et salg af en alm. produceret kWh. Elselskabet skal ses som en privat virksomhed, som tilbyder at gemme kWh for en bruger mod en eller anden form for betaling (og her tales ikke afgifter til staten!). Derved bliver der også et nyt marked for konkurrence mellem elselskaberne, hvor denne diff kommer til at betyde hvilket elselkab, man ønsker at være kunde hos.

 • 0
 • 0

Så nu kan jeg regne med at V og K ikke vil ændre på afgiften på min bil i hele dens levetid, for så er det jo lovgivning med tilbagevirkende kraft... Da der bliver ændret på de vilkår der var da jeg købte bilen...

Så ikke noget med at ændre på miljøafgiften så det bliver dyre at have den og ikke noget med at ændre på registreringsafgiften så min brugtbilspris falder og ikke noget med at øg afgiften på benzin... I kan ikke ændre på mit rentefradrag, da jeg jo forventede dette fradrag så længe lånet løber... Og ikke noget med nye sikkerhedskrav eller miljøkrav som jeg ikke havde forventet da jeg købte bilen...

Hvad med nye krav til landmænd der har invisteret i jord? Fabrikker der har købt bygnigner? osv... Må der heller ikke ændres på deres krav i deres levetid? V og K låser sig selv på hænder og fødder og vil aldrig kunne drive et land med denne holdning...

 • 0
 • 0

Det var afgørende vigtig at nettomåleordningen blev indført. Med åbningen af "Solcellebanken" fik private mulighed for at indsætte overskudsproduktionen på kontoen til senere brug. Det er selvfølgelig ikke i orden at Martin Lindegård med gyldne løfter lokker folk til at blive kunder i "Solbanken" med en stor bunden indvistering til følge, for så at lukke banken med stor fortjeneste. Jeg vil aldrig mere stemme Radikal.

 • 0
 • 0

Miljøminister siger: "Vi skal kræve noget af solcelleejerne, som belaster elnettet" - NEJ minister. Der er ikke tale om en belastning! Tværtimod! Under produktion så aftages el'en jo af de andre huse og forbrugere i nærområdet (sådan fungerer elnettet), så elværket skal sende mindre el ud og el skal transporteres et kortere stræk. Dette er DET MODSATTE af at belaste et elnet. Om natten og om vinteren er forbruget helt uændret. Altså heller ingen belastning. Men fint spin at male et billede at producenter, som "belastere".

Dansk Energi har i en rapport dokumenteret at solceller hjælper elnettet så længe der er under 10-15% af boligerne, på en radial, der har et 5 kWp anlæg, der efter vil de belaste elnettet da de omkringliggende boliger ikke kan forbruge den produktion der er midt på dagen. Så du har delvis ret.

Der er desuden nogle mindre ulæmper ved solceller så som at de ikke bidrager nævneværdigt til en kortslutningsstrøm og derfor kræves de store værker drevet selv om der ikke er nogen til at aftage deres produktion. Alternativt skal smeltesikringer og automatsikringer skiftes til noget der minder om afstandsrelæer (som ikke findes til 0,4 kV niveauet pt) eller der skal foretages andre foranstaltninger der sikre energi nok ved en fejl... En anden ulæmpe er at spændingen varierer mere hos kunden og høje spændinger medføre at brugsgenstande slides hurtigere (har en kortere levetid)

Der er altså flere forskellige ting der gør at solceller både kan anses som en belastning og en hjælp for elnettet. Skal man sige noget om det ene eller andet, bliver man nød til at definerer under hvilke forudsætninger man udtaler sig...

 • 0
 • 0

Ja, det gjorde du Flemming, men det forslag, Lidegaard barslede med, var jo ren ræverød ondt_i_r...n-populisme. Så kunne alle de rige parcelhuskapitalister nemlig bare lære det, kunne de.

Bortset fra det, er det da hul i hovedet at afskaffe netto-ordningen, så længe kineserne vil subsidiere produktionen af solcellerne. Med de 40.000 anlæg, vi nu har sat op, er netto-effekten at vi skal producere noget, der ligner 160.000 MWh mindre på anden vis, og netto-effekten på beskæftigelsen kender jeg ikke, men ser den dagligt.

Alt andet lige er konsekvensen ikke anderledes, end hvis vi var i stand til at spare 160.000 MWh på årsbasis her i Danmark ved at skifte til LED belysning. Det ville gå ud over Lidegaards afgifter på helt samme måde.

Hvis ikke vi kan skifte til grøn, vedvarende energi uden staten går rabundus, er det da skatte og afgiftssystemet, der trænger til en omkalfatring. Jeg troede regeringen var interesseret i at reducere svineri og co2 udledning. Glem ikke den menneskeskabte globale genopvarmning !

 • 0
 • 0

Det er med fare for at blive kastet for løverne af solcellefolke at dette indlæg skrives...

Enhver med bare lidt sund fornuft, burde kunne se at en tilbagebetalingstid på 7-8 år for en investering i solceller ikke er uden omkostninger for samfundet.

Hvorfor skal samfundet financierer gratis strøm efter 7-8 år til de der har mulighed for opsætning af solceller, mens det øvrige samfund afholder udgifter til kraftværker, vindmøller og forsyningsnet.

Opsætningen af solceller har nok ikke først og fremmest været drevet af ønsket om at være miljøvenlige, nok snarere af økonomiske grunde som skrevet ovenfor, hvilket har fået mange til at koble fornuften fra og tro på at de gyldne tider ville vare evigt. Strømmen er jo ikke gratis - der er bare andre der betaler istedet...

At venstre og de konservative nu råber 'løftebrud' og andre slemme ting, er jo næsten blevet en tradition når bare formålet er at drille regeringen.

 • 0
 • 0

Hvordan kan det være at jeg kommer til at tænke på den udtalelse når jeg læser om Lidegaards leksikale definition af "tilbagevirkende kraft"?

Regeringen opmuntrer befolkningen til at overgå til mere miljøvenligt energiforbrug og derfor har jeg i år investeret i et jordvarmeanlæg. Jeg har ikke nogen økonomisk gevinst ved dette idet jeg har fyret med træpiller i flere år. I samme ånd har jeg fået solceller på taget. Disse to investeringer var tænkt som en samlet – miljø- og energivenlig investering som med de hidtidige regler kunne blive omkostningsneutral efter ca. 20 år. Kort sagt – en miljø-idealistisk investering. Nu erfarer jeg at nettoordningen overgår til timeafregning og samtidig erfarer jeg fra diverse revisorer og her i debatten at forudsætningerne for ministerens beregninger ikke holder.

En meget stor fejl i de beregninger ministeren fremlægger, er forudsætningen om at solcelleejeren kan udnytte 40% af solcelleproduktionen selv. Dette gælder kun for de helt små anlæg. Fakta er at man kun kan regne med at kunne udnytte 15-20% af solcelleproduktionen selv hvis man har et 6 kWh anlæg og hvis man samtidig har en varmepumpe eller et jordvarmeanlæg falder egenudnyttelsen til 30år. En ekstraordinær indbetaling på mit prioritetslån ville have givet en bedre forrentning.

 • 0
 • 0

Alle, der investerede 100.000-150.000 i solenergi, ville have handlet helt anderledes, hvis de havde haft den mindste mistanke om, at en potentiel gevinst om 10 år ville blive fjernet hen over natten. For mit eget vedkommende ville vi have ventet et par år, udskiftet samtlige 40 år gamle vinduer i huset og glædet os over det bedre hus. Det ville forskønne, gøre noget godt for miljøet og bedre husprisen ved videresalg. Alle andre kan fortælle lignende historier. Men Martin Lidegaard messede hen over sommeren gang på gang i medierne, at ordningen ikke ville blive forringet for dem, der investerede nu. Havde han ment noget andet, havde han alle tænkelige chancer for at nuancere sine udtalelser og understrege mulighederne for ændrede vilkår hen af vejen for de tusinder af familier, som stod på spring. Det gjorde han ikke, for han ville narre flest muligt med på ordningen. På min arbejdsplads kender jeg en 8 stykker som dagligt diskuterede ordningen, og i starten af 2012 var mange skeptiske ved en investering, der gik så mange år frem i tiden. Det lokkende alternativ var at sidde på de mange rare penge, eller foretage sig ting med virkning her og nu. De sidste, inklusivt mig selv, kom dog med på vognen efter de mange beroligende ord fra Lidegaard. Nu skifter han fuldstændigt mening og for enhver, der sælger inden 10 år, er det rent tab - resten kan håbe på, at underskuddet går i nul efter 20 år. Investeringen er spildt og i fremtiden er alternativ energi totalt no-go for enhver privat investor. Hvis Lidegaard vil gøre noget for miljøet og fremtidige investeringer i alternativ energi, er han et kæmpe fjols. Det kan ikke passe, man ikke kan finde bedre folk til så væsentligt et hverv. Det er absurd, at de borgerlige skal stå som garanter for hans løfter.

Til de mange, der mener solceleejere snyder fællesskabet for penge: Enhver, der minimerer sit energiforbrug til transport eller bolig, betaler langt mindre i afgift og snyder dermed statskassen i samme terminologi. De utilfredse må stifte et parti, der kan øge befolkningens forbrug af enhver energiform og resurse, så fællesskabet kan få, hvad der retmæssigt tilkommer det.

 • 0
 • 0

Det er vel også uhyre optimistisk at regne med at man kan bruge bare i nærheden af 40 % af elproduktionen selv, jeg har lavet statistik på mit eget anlæg om her er der tale om ca. 20%, vel og mærke på døgnbasis. Kigger man på timebasis er tallet jo meget mindre, måske 6-10 %. Hvordan det nogensinde skulle kunne blive en samfundsmæssig god ide at anspore folk til at øge forbruget i spidslastperioder er mig iøvrigt en gåde.

 • 0
 • 0

Du har helt ret, Michael. Selvfølgelig er der ikke tale om lovgivning med tilbagevirkende kraft, hverken ved en juridisk eller "leksikal" definition af ordet.

»Men der er tale om at lovgive med tilbagevirkende kraft, fordi forslaget ændrer på de forudsætninger, som solcelleejere har købt deres anlæg under,« siger Mike Legarth..

Det er sørgeligt, at en politiker kan slippe af sted med at ydre sådan noget forbandet vrøvl. Man kan altså ikke bare ændre betydningen af et begreb til en eller anden hjemmestrikket definition, der lige passer til ens politiske kæphest. I så fald er det i hvert fald ikke længere muligt at føre en saglig diskussion..

 • 0
 • 0

Af én eller anden grund blev mit indlæg ikke indsat korrekt så jeg skriver lige igen. Gentagelse skader nok ikke ;-)

Regeringen opmuntrer befolkningen til at overgå til mere miljøvenligt energiforbrug og derfor har jeg i år investeret i et jordvarmeanlæg. Jeg har ikke nogen økonomisk gevinst ved dette idet jeg har fyret med træpiller i flere år. I samme ånd har jeg fået solceller på taget. Disse to investeringer var tænkt som en samlet – miljø- og energivenlig investering som med de hidtidige regler kunne blive omkostningsneutral efter ca. 20 år. Kort sagt – en miljø-idealistisk investering. Nu erfarer jeg at nettoordningen overgår til timeafregning og samtidig erfarer jeg fra diverse revisorer og fra ugebladet Ingeniøren at forudsætningerne for ministerens beregninger ikke holder.

En meget stor fejl i de beregninger ministeren fremlægger, er forudsætningen om at solcelleejeren kan udnytte 40% af solcelleproduktionen selv. Dette gælder kun for de helt små anlæg. Fakta er at man kun kan regne med at kunne udnytte 15-20% af solcelleproduktionen selv hvis man har et 6 kWh anlæg og hvis man samtidig har en varmepumpe eller et jordvarmeanlæg falder egenudnyttelsen til 30år. En ekstraordinær indbetaling på mit prioritetslån ville have givet en bedre forrentning.

For mig at se løber ministeren fra alle løfter om en fair ordning og fra alle løfter om at reglerne ikke ændres med tilbagevirkende kraft.

 • 0
 • 0

Det er vel også uhyre optimistisk at regne med at man kan bruge bare i nærheden af 40 % af elproduktionen selv, jeg har lavet statistik på mit eget anlæg om her er der tale om ca. 20%, vel og mærke på døgnbasis. Kigger man på timebasis er tallet jo meget mindre, måske 6-10 %. Hvordan det nogensinde skulle kunne blive en samfundsmæssig god ide at anspore folk til at øge forbruget i spidslastperioder er mig iøvrigt en gåde.

Jep, mine beregninger ender på 22-25% på dagsbasis og et skøn på 6-8% på timebasis. Meget langt op til 40%

 • 0
 • 0

Bloggen vil tilsyneladende ikke acceptere visse tegn, så jeg prøver igen med det besværlige afsnit.

En meget stor fejl i de beregninger ministeren fremlægger, er forudsætningen om at solcelleejeren kan udnytte 40% af solcelleproduktionen selv. Dette gælder kun for de helt små anlæg. Fakta er at man kun kan regne med at kunne udnytte 15-20% af solcelleproduktionen selv hvis man har et 6 kWh anlæg og hvis man samtidig har en varmepumpe eller et jordvarmeanlæg falder egenudnyttelsen til mindre end 10% Beregninger fra Deloitte og KPMG viser at tilbagebetalingstiden for et solcelleanlæg af størrelsesordenen 6kWh bliver forlænget med ca. 12 år i forhold til ministerens oplæg. Med min samtidige investering i miljøvenlig jordvarme ser jeg frem til en tilbagebetalingstid på over 30år.

 • 0
 • 0

Alle, der investerede 100.000-150.000 i solenergi, ville have handlet helt anderledes, hvis de havde haft den mindste mistanke om, at en potentiel gevinst om 10 år ville blive fjernet hen over natten.

Det kan måske godt sige - for mit eget vedkommende skrev jeg for over et år siden under en af PHK's blogs om emnet, at jeg aldrig ville basere en så langsigtet investering på noget så usikkert som løfter fra skiftende danske regeringer - historien viser jo helt klart, at det ikke holder ;o)

At det er de borgerlige, der er fremme i skoene nu om emnet, skyldes udelukkende deres rolle som opposition. Hvis vi havde haft blå stue ved roret, var kursen blevet den samme, og rød stue havde højlydt råbt "Løftebrud" ;o)

Der er jo tale om realpolitik (og økonomi) her - ikke rocket science.

mvh Flemming

 • 0
 • 0

Både politikere og bankfolk laver hjemmestrikkede definitioner. Fx er jeg træt af at nominel rente nu betyder noget andet end da jeg gik i skole.

Lidegaard er nu i mine øjne i samme klasse som Tønder Banks direktion, da de solgte de "så godt som risikofrie" investeringsbeviser i et fallitbo. Sydbank har reddet dem, der blev taget i r.... af Tønder Bank, så nu må vi se om V og K redder dem, som Lidegaard ville give en tur i gyngen.

 • 0
 • 0

Alle, der investerede 100.000-150.000 i solenergi, ville have handlet helt anderledes, hvis de havde haft den mindste mistanke om, at en potentiel gevinst om 10 år ville blive fjernet hen over natten.

Jeg overvejede selv at hoppe på solcellevognen - løfterne var jo gyldne, men min fornuft fortalte mig samtidig, at forretningen nok var lidt for god til at man kunne stole på det ville fortsætte i al evighed. At mit hus så heller ikke 'passer' til solceller gjorde kun beslutningen lettere.

Til de mange, der mener solceleejere snyder fællesskabet for penge: Enhver, der minimerer sit energiforbrug til transport eller bolig, betaler langt mindre i afgift og snyder dermed statskassen i samme terminologi.

At man får solceller betyder jo netop ikke man forbruger færre KWh som er tilfældet ved brug af f.eks. LED-belysning. Ved solceller får man lov til at benytte det fælles el-net som gratis akkumulator, mens man stadig nyder godt at goderne ved det fælles net (kraftværker og infrastruktur).

 • 0
 • 0
 • lad køb og salg af el være et forhold mellem elselskab og solcelleejer. Hvis elselskabet vil tage en diff på 10 eller 20øre, pr. gemt kWh, så synes jeg at det er helt fint. De skal da i hvert tilfælde tage deres almindelige avance ved et salg af en alm. produceret kWh. Elselskabet skal ses som en privat virksomhed, som tilbyder at gemme kWh for en bruger mod en eller anden form for betaling (og her tales ikke afgifter til staten!). Derved bliver der også et nyt marked for konkurrence mellem elselskaberne, hvor denne diff kommer til at betyde hvilket elselkab, man ønsker at være kunde hos.

Godt sagt. Elselskaberne er jo netop i høj grad privatiserede, så hvorfor skal ministeren blande sig deres forretning.

Timeafregning virker ualmindelig kompliceret. Der ville ikke være meget forskel på blot at summere henholdsvis nettoforbrug og udgående effekt til og fra huset. Hvis man ikke bryder sig om den eksisterende ordning kan man opnå det samme ved blot en enkelt aflæsning mere om året. Ved at ændre på aflæsningstidspunkterne kan man skrue helt vildt på fordelen.

 • 0
 • 0

Det sker hele tiden. Og jeg må indrømme at jeg har noget mindre medfølelse med solcelleejerne end jeg har med folk der har set frem til efterløn og især personer på dagpenge, hvis maksimale periode blev skåret fra fire år helt ned til to år EFTER de havde købt og betalt forsikringsordning i flere år og VAR begyndt udbetaling af dagpenge. Disse rammer to meget svagere befolkningsgrupper end justeringen af nettomålerordningen, alligevel var jeg politisk for disse ændringer og derfor er min medfølelse overfor solcelleejerne yderst begrænset.

Hvad med de personer, som er under uddannelse til lærer (hvor der reelt kun er en arbejdsgiver) da det offentliges sparebehov lige skar behovet for lærere ned, så selv gode nye lærere ikke kan få job? Er det også lovgivning med tilbagevirkende kraft? Hvad med sukkerfabrikken, der rammes af sukkerafgift efter at have investeret i produktionsapparatet, er det også lovgivning med tilbagevirkende kraft?

Den danske middelklasse har så nem adgang til spalterne, at de ændringer som rammer kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere, virksomhedsejere, uddannelsessøgende osv. LANGT hårdere end den lidt længere tilbagebetalingstid på solcelleinvesteringen slet ikke får samme forholdsvise opmærksomhed end middelklassen, som mener at DENS privilegier er så meget mere hellige end alle andres.

 • 0
 • 0

@Flemming Dine overvejelser om realpolitik og økonomi er indlysende rigtige, men jeg ved ikke om de er super relevante i denne sammenhæng. I en eller anden filosofisk-etisk diskussion over en flaske rødvin kunne vi sikkert hurtigt blive enige om, at politik er beskidt og det, der motiverer en minister, er dybest set ikke meget anderledes end det, der motiverer en gris - begær efter magt, sex, resurser - og se i øvrigt behovspyramiden. Intet ord fra nogen har blivende værdi, og så er den debat overstået. Men i forhold til en diskussion om at fremme dansk alternativ energi, bringer det os ikke videre. Skal Danmark være førende på dette felt, må man gøre sig klart:

1) Enhver industriel udvikling starter og opretholdes af investeringer, som i deres natur er meget usikre

2) Investeringer styres af vurderingen af potentialet for fremtidigt udbytte.

3) Vurderingerne afhænger fuldstændigt af troen på stabilitet og forudsigelige forhold.

Hvis man ikke kan stole på en ministers ord, er der ingen forudsigelighed og så ryger investeringerne og industrien. Det er derfor helt væsentligt, at man kan tro på de vigtigste spillere inden for alternativ energi. Kan man det i Danmark? Tja efter 40 års investeringer i alternativ energi er Danmark blevet berømt i udlandet for verdens højeste energipriser og Martin Lidegaard lyver nu for og snyder 40.000 af de mest idealistiske borgere. Hvordan beskytter det punkt 3, som fører de to andre med sig? Efter kort tid på posten er Lidegaard blevet for alternativ energi, hvad Anker Jørgensen var for økonomien - hans blotte tilstedeværelse er ødelæggende. Det er derfor jeg efterlyser troværdige personer. De skal ikke være troværdige, fordi de er gode mennesker og fordi politik er smukt at skue, men fordi troværdighed er den eneste langvarige garanti for investeringer og jobs, som i sidste ende er det, der skal skaffe penge i statskassen.

 • 0
 • 0

Hvad kalder du det så at lokke folk til at investere en betragtelig sum penge for derefter at ændre forudsætningerne? Det er ikke bare bondefangeri, det er direkte svindel.

 • 0
 • 0

Mit forslag : - Afskaf virksomhedsordningen for dem som fremover vil benytte nettomåleordningen. - Afregn nettomåleordningen på årsbasis, men tillad kun at f.eks. 75% af produktionen som sendes på nettet kan hentes retur uden betaling. - Den strøm som IKKE sendes på nettet, kan producenten naturligvis bruge gratis.

For anlæg som installeres i 2014, kan det så være f.eks. 70% retur, 2015 65% retur, så værdien af nettomåleordningen falder i takt med at installationsprisen falder og panelerne bliver mere effektive.

 • Afregning på årsbasis gør at de miljøvenlige varmepumper stadig er attraktive.
 • Solcelle brancen vil stadig holde en masse mennesker i arbejde, som betaler skat, moms osv.
 • Statens indtægter på solcelleanæg stiger i takt med at strøm + afgifterne stiger, da en del af produktionen altid går til staten.
 • Danmark får udbygget co2 neutral energi og når vores klimamål.
 • Nemme og gennemskuelige regler som ikke kræver meget adminstration,

Uanset hvad man beslutter sig for at vedtage, så skal det være noget der er STATSGARANTERET i 20-25 år fra installationstidspunktet, ellers vil ingen turde at investere i solceller i fremtiden, da reglerne vil kunne ændres hver gang der kommer ny regering til magten eller der er et hul i statskassen.

 • 0
 • 0

[quote]Det er vel også uhyre optimistisk at regne med at man kan bruge bare i nærheden af 40 % af elproduktionen selv, jeg har lavet statistik på mit eget anlæg om her er der tale om ca. 20%, vel og mærke på døgnbasis. Kigger man på timebasis er tallet jo meget mindre, måske 6-10 %. Hvordan det nogensinde skulle kunne blive en samfundsmæssig god ide at anspore folk til at øge forbruget i spidslastperioder er mig iøvrigt en gåde.

Jep, mine beregninger ender på 22-25% på dagsbasis og et skøn på 6-8% på timebasis. Meget langt op til 40%[/quote] Det er nogenlunde samme tal jeg så i de 2 sommermåneder mit anlæg har kørt.

 • 0
 • 0

»Skæringsdatoen skal være 1. januar. Dem, der kan nå at komme på ordningen inden, siger vi værsgo til,« tilføjer Mike Legarth.

Købt, monteret, tilmeldt eller igang?

 • 0
 • 0

Opsætningen af solceller har nok ikke først og fremmest været drevet af ønsket om at være miljøvenlige, nok snarere af økonomiske grunde som skrevet ovenfor, hvilket har fået mange til at koble fornuften fra og tro på at de gyldne tider ville vare evigt.

Undskyld, men hvad er mest fornuftigt? At være økonomisk bevidst, eller tro på at jorden ikke går under hvis man bare opsætter solceller?

 • 0
 • 0

[quote][quote]Det er vel også uhyre optimistisk at regne med at man kan bruge bare i nærheden af 40 % af elproduktionen selv, jeg har lavet statistik på mit eget anlæg om her er der tale om ca. 20%, vel og mærke på døgnbasis.

Kigger man på timebasis er tallet jo meget mindre, måske 6-10 %.

Hvordan det nogensinde skulle kunne blive en samfundsmæssig god ide at anspore folk til at øge forbruget i spidslastperioder er mig iøvrigt en gåde.

Jep, mine beregninger ender på 22-25% på dagsbasis og et skøn på 6-8% på timebasis. Meget langt op til 40%[/quote]

Det er nogenlunde samme tal jeg så i de 2 sommermåneder mit anlæg har kørt.[/quote]

Har dit anlæg modregnet den del af den produceret strøm som forbruges inden for en time? Eller ser du kun på hvor meget inverteren har produceret og det som der er leveret til nettet?

 • 0
 • 0

Lad overskudsproduktionen tilflyde nettet. For hver Kw deltager man med et lod i et lotteri med passende præmier. På den måde anspores solcelleejerne til at spare på strømmen samtidig med at den overskydende el kan give indbringende afgifter af "almindelige" forbrugere.

 • 0
 • 0

Danmarks glade opportunistiske politikere - elsker at føre sig frem med miljø, grønne enge og CO2. Det ser jo altid fint ud at være godt fremme i skoene, og det er skønt at løfte pegefingre for dem, som ikke tænker økologisk hele tiden.

Desværre kommer der altid på et tidpunkt noget, som hedder virkeligheden, og den har sjældent ret meget til foræring.

Det havde været betydeligt mere ansvarligt rettidigt klart at erkende, at tiderne desværre i øjeblikket er skruet sådan sammen, at der overhovedet ikke er råd til grøn luksus af nogen art - i stedet for begejstret at rode sig hovedkuls ind i situationer, som den Martin Lidegaard nu må kæmpe intenst for at rode sig ud af igen.

Ligegyldigt hvad han nu siger og gør, kan det kritiseres.

Havde han beholdt ordningen, som simpelt hen løb fra ham i overvældende succes, takket være den alt for appetitlige lokkemad, havde han fået finansministeren på halsen, og det er givetvis ingen spøg.

Nu prøver han at trække den tilbage, og får nu alle solcelleejerne på halsen - ud over at han jager fremtidige kunder væk, og får solcellebranchen på halsen.

Senere får han så kommunerne på halsen, som igen skal til at finde penge til alle de, som må lukke solcellebutikken ned - og mister jobbet.

Næste gang vore kære folkevalgte får en stor visionær grøn idé, skulle de måske lige konferere med nogle lidt mere fremadskuende folk, som er i stand til at overse konsekvenserne af et tilbud, alt for mange mennesker ikke kan sige nej til...

 • 0
 • 0

Det er lidt specielt at høre på alle dem, der har ondt af, at solcelleejerne "slider" gratis på nettet. Det er noget som tæller den ene vej, og noget som tæller den anden vej.

ja solcellestrømmen kan sendes ud på nettet og hentes igen. dette betales der ikke for umiddelbart

Nogle dage slider solcelleejerne næsten ikke på nettet, da strømmen kommer direkte fra inverteren når solceller producerer, så kan naboen tappe strøm, og der slides ikke på nettet fra kraftværket og til lokalnettet

så regnestykket går begge veje, men det er ikke så enkelt

og så en kommentar til Hr. Lars Aagard i Dansk Energi, da han er ih åh så ked af det. Iblandt medlemmerne i dansk energi er der ca 70 elnetselskaber, der primært er blevet dannet for forbrugernes penge, og som fik lov til at beholde ca. 65 mia kr i hvad Svend Auken kaldte for Danmarkshistoriens største togrøveri, så de er så rigeligt kapitaliserede. Og hvis han mener, at de ikke har kapital nok, så kunne man jo starte med et par sammenlægninger, så der kun er 3-5 tilbage, og så kunne man spare direktionslønningerne. I dette tilfælde vel mere end 250 mill kr. Dertil kan selskaberne lade være med hovedkuls at kaste sig ud i åbentlyse uprofitable forretninger på privat basis f.eks. bredbånd. Det er også interessant at f.eks. Energimidt mener, at Martin Lidegaards forslag er noget skidt, da de sælger mange solceller, så der er delte meninger i Dansk Energi, men det fremgår aldrig af Lars Aagards udtalelser.

Der er absolut ingen grund til at have ondt af Dansk Energi. De har fået og får rigeligt af forbrugernes penge. Skomager bliv ved din læst, så har I rigeligt med penge til at drive jeres del af elnettet.

 • 0
 • 0

Måske alle politikere/lovgivere skulle tvinges til et kør-økonomisk kursus. I ved, rolig acceleration, følg trafikken stille og roligt, tag højde for trafikken længere fremme, lad bilen rulle farten af sig i stedet for at bremse hårdt.

Ofte virker det som om politikerne er de rene Brian'er i pimpede biler og med så høj musik, at de intet hører udefra.

 • 0
 • 0

Har dit anlæg modregnet den del af den produceret strøm som forbruges inden for en time? Eller ser du kun på hvor meget inverteren har produceret og det som der er leveret til nettet?

Jeg har både måler på forbrug og inverter. På en standard sommerdag fra 6-16 produceres 30kWh og mit forbrug er 4kWh - vaskemaskine + opvaskemaskine kører altid om natten. Alt som bliver produceret efter 16 bliver brugt indenfor 1 time. Jeg skulle mene, at min ageren er yderst gavnlig for el-nettet.

 • 0
 • 0

Det var lige netop det jeg selv tænkte (på om en blowjob, er sex eller ej, eller løftet om ikke at lovgive med tilbagevirkende kraft, betyder at det kan man godt, bare det ikke er inden for samme år) 1. marts blev vores anlæg på 3,6 kW tilsluttet nettet, siden har det produceret 3100 kWh i samme periode har vi sendt 2900 kWh ud på nettet, det giver et egetforbrug på 5 %. Hvor kommer de 40 % fra?, er det fra samme embedsmand der ikke kan kende forskel på kW og kWh?

 • 0
 • 0

Hvorfor skal samfundet financierer gratis strøm efter 7-8 år til de der har mulighed for opsætning af solceller, mens det øvrige samfund afholder udgifter til kraftværker, vindmøller og forsyningsnet.

At venstre og de konservative nu råber 'løftebrud' og andre slemme ting, er jo næsten blevet en tradition når bare formålet er at drille regeringen.

 1. Samfundet komme jo heller ikke efter 7-8 år at betale de der har mulighed for at sætte solceller op. Hvis flere selv producerede deres egen grønne strøm, så skal alle andre være med til at betale til mindre vindmøller og mindre kraftværker - Der med får alle andre jo også en besparelse, som måske går i nul med at det er lidt færre til at betale.

Vedr. forsyningsnettet, så har vi allerede betalt den engang. Ved lokal produceret strøm vil der kræves mindre udbygning af det "store" net. En gratis besparelse til dig som ikke har solceller.

Jeg kunne blive ved, men verden er ikke så sort og hvid som du tror....

 1. Hvis det ikke er et løfte brud, hvad vil du så kalde det? Bare fordi at du har en anden politisk holdning, så behøver du jo ikke opføre dig så dumt, at lyve dig dummere end du er. Jeg er overbevist at selv en 3 årige kan se at det er løftebrud, så mon ikke også at du faktisk kan, men bare ikke vil indrømme det fordi at du er politisk uenig?
 • 0
 • 0

Hvis flere selv producerede deres egen grønne strøm, så skal alle andre være med til at betale til mindre vindmøller og mindre kraftværker - Der med får alle andre jo også en besparelse, som måske går i nul med at det er lidt færre til at betale.

Omvendt kan man også argumenterer for hvorfor skal ejere af solceller ikke skal være med til at financierer driften af f.eks. kraftværkerne - de nyder jo også godt af dem i langt den største del af døgnet, jf. denne debat ?

Hvis det ikke er et løfte brud, hvad vil du så kalde det? Bare fordi at du har en anden politisk holdning, så behøver du jo ikke opføre dig så dumt, at lyve dig dummere end du er. Jeg er overbevist at selv en 3 årige kan se at det er løftebrud, så mon ikke også at du faktisk kan, men bare ikke vil indrømme det fordi at du er politisk uenig?

Hvorfor var det IKKE løftebrud da Venstre ville afskaffe efterlønner ?

Hvorfor var det IKKE løftebrud da Venstre ændrede rentefradraget ?

Hvorfor var det IKKE løftebrud da Venstre ændrede dagpengeperiode ?

 • og nej, jeg vil ikke nedværdige mig til at kalde andre for dumme, det lader jeg dig om !!
 • 0
 • 0

Hvad kalder du det så at lokke folk til at investere en betragtelig sum penge for derefter at ændre forudsætningerne?

Det er ikke bare bondefangeri, det er direkte svindel.

Ligesom nogle politikere lokkede mig til at købe diesel bil, for derefter at ændre på partikelfilter afgift m.v. - lokkede mig til at købe hus ved at love mig fuldt rentefradrag, lokkede mig ind i en efterlønsordning og buttfuckede mig der o.s.v o.s.v - - -

At tro på, at en så gennemtænkt uheldig ordning kunne forblive uændret, grænser vel til det naive - JEG troede i hvert fald ikke ;o)

mvh Flemming

 • 0
 • 0

Hvorfor var det IKKE løftebrud da Venstre ville afskaffe efterlønner ?

Hvorfor var det IKKE løftebrud da Venstre ændrede rentefradraget ?

Hvorfor var det IKKE løftebrud da Venstre ændrede dagpengeperiode ?

 • og nej, jeg vil ikke nedværdige mig til at kalde andre for dumme, det lader jeg dig om !!

Umiddelbart er der jo ikke nogen i denne diskution, der påstår at det ikke var løftebrud. Det må vist stå for din egen politiske holdning. For mig er det totalt ligegyldigt hvilket parti Martin Lidegård er fra. Det der betyder noget, er at han har bedraget en hel del mennesker, ved at sige et og gøre noget andet.

 • 0
 • 0

[quote]

Hvorfor skal samfundet financierer gratis strøm efter 7-8 år til de der har mulighed for opsætning af solceller, mens det øvrige samfund afholder udgifter til kraftværker, vindmøller og forsyningsnet.

At venstre og de konservative nu råber 'løftebrud' og andre slemme ting, er jo næsten blevet en tradition når bare formålet er at drille regeringen.

 1. Samfundet komme jo heller ikke efter 7-8 år at betale de der har mulighed for at sætte solceller op. Hvis flere selv producerede deres egen grønne strøm, så skal alle andre være med til at betale til mindre vindmøller og mindre kraftværker - Der med får alle andre jo også en besparelse, som måske går i nul med at det er lidt færre til at betale.

Vedr. forsyningsnettet, så har vi allerede betalt den engang. Ved lokal produceret strøm vil der kræves mindre udbygning af det "store" net. En gratis besparelse til dig som ikke har solceller.

Jeg kunne blive ved, men verden er ikke så sort og hvid som du tror....

 1. Hvis det ikke er et løfte brud, hvad vil du så kalde det? Bare fordi at du har en anden politisk holdning, så behøver du jo ikke opføre dig så dumt, at lyve dig dummere end du er. Jeg er overbevist at selv en 3 årige kan se at det er løftebrud, så mon ikke også at du faktisk kan, men bare ikke vil indrømme det fordi at du er politisk uenig? [/quote]

 2. Nettet er betalt, men det skal stadig vedligeholdes og drives. Her skal det dog siges at solcelleejere på nettomålerordningen var med til at betale for drift og vedligehold af elnettet via deres abonnement.

En del af den strøm som produceres på solceller bliver ikke brugt i lokalområdet og skal derfor fordeles ud på det overordnet net. Derfor kan man let argumenterer for at solcelleejeren skal være med til at finansierer denne del. Under nettomlerordningen havde elselskaberne mulighed for at opkræve et beløb til dækning af disse udgifter. Prisen blev anslået til ca 6-9 øre/kWh. Elselskaberne havde i fællesskab valgt ikke at opkræve dette beløb. Formentlig fordi de sparede disse tab i nettet i langt de fleste situationer og at solcellerne er med til at udskyde investeringer i nettet.

Ved mere end 10-15% udrulning af solceller, skal nettet stadig forstærkes da solcellernes produktion er mere koncentreret end forbruget og fordi nettet ikke er bygget til at klare de spændingsstigninger som sker i lavspændingsnettet når der er mange solceller.

Den største strøm i nettet har tidligere været kl 18-20 i det der kaldes kogeperioden. I net med mange solceller ligger den nu kl 12. Der kan ikke spares ret meget på kraftværkkapasiteten, da de stadig skal kunne leverer energi til kogeperioden. Flere decentrale kraftvarmeværker har dog gjort at de store kraftblokke udfases. Solcelleejerne bør være med til denne finansiering, men det var de ikke under nettomålerordningen. Problemet er dog meget begrænset i forhold til det reelle problem.

Det er ikke elselskaberne der vælger at nettomålerordningen skal udfases, det er heller ikke dem der har problemer (endnu) med antallet af solceller. Det er udelukkende statskassen som går glip af afgifter, så det er forkert at benytte nettet som begrundelse for at ordningen udfases.

 1. Jeg vil også mene at der er tale om løftebrud, men ikke om "lovgivning med tilbagevirkende kraft"... Men ved at give en overgangsordning på 10-15 år, så anlæggene teoretisk er betalt tilbage, så er det kun den fremtidige fortjeneste der rammes og ingen ved pt om det stadig vil være en god investering om 10 år... Det kan være verden endnu engang har ændret sig...
 • 0
 • 0
 1. Jeg vil også mene at der er tale om løftebrud, men ikke om "lovgivning med tilbagevirkende kraft"... Men ved at give en overgangsordning på 10-15 år, så anlæggene teoretisk er betalt tilbage, så er det kun den fremtidige fortjeneste der rammes og ingen ved pt om det stadig vil være en god investering om 10 år... Det kan være verden endnu engang har ændret sig.

Hvis det var rigtigt, at anlæggene var betalt tilbage efter 10, så var det fint, men det er de ikke OVERHOVEDET. Lad dog den nettomålerordning på årsplan være i fred i 15 år og sæt så en afgift,af een eller anden art, på.

 • 0
 • 0

Den danake situation minder i uhyggelig grad om det, der skete i UK-. Her forsøgte regeringen præcis som Martin Lidegaard nu forsøger i Danmark. I UK lagde solcelle ejernes oranisaion sag an mod den britiske stat, og staten tabte med et brag. Og iøvrigt er der flere deltagere i denne blog der ikke ved, at Radikale politikere ifølge en intern regel skal have kuglelejer monteret i hælen på skoene så man lynhurtigt kan skifte standpunkt.

 • 0
 • 0

Giver det mening, at man skal kunne TJENE op til 250.000,- i løbet af 25 år ved at sætte solfangere på sit tag? -det påstår en TV-reklame for solceller (i sidste uge ganske vist...) Vi har selv en 6 kW husstandsvindmølle, der i kombination med jordvarme leverer hele vores energiforbrug. Det har vi investeret ca. 400.000,- og det skulle gerne kunne holde i mindst 20 år. Før havde vi pillefyr og vores årlige udgifter til el og varme lå på omkring 30.000,- I lyset af stigende el og træpillepriser (og de vil for altid være stigende!) ville vi gøre en god forretning, hvis vi kunne fastholde denne årlige udgift i kr/øre, og det var faktisk vores intentioner, da vi gik i gang med at undersøge priser osv. Det lader så til at vi i de 20 år vil komme ud med en FORTJENESTE efter 20 år på 600.000,- (under forudsætning af at elpriserne stiger med samme årlige takt som hidtil). Det er da fedt, men jeg synes heller ikke det er helt OK, for meget af det er jo "kunstige penge" (afskrivning, virksomhedsordninger, manglende energiafgift osv.) som resten af samfundet er med til at betale. Jeg synes det er rimeligt at man får en form for dækning af den risiko man løber med investering, forsikringer, serviceeftersyn osv., men alligevel... Det er ikke for at pudse egen glorie, for vi gør jo selv brug af systemet, men har da helt ærligt heller ikke regnet med at vi kan være sikre på at systemet ikke bliver lavet om/justeret. De nuværende ordninger er jo lavet på baggrund af de nuværende forudsætninger, energiforsyning, økonomi og den teknologiske udvikling. Alle disse faktorer kan (vil) da ændre sig og gøre en ordning utidsvarende og det er da politikernes ansvar at regulerer reglerne så de er samfundsmæssigt forsvarlige. -Så kan det da godt være at det "går ud over" enkeltpersoner, men sådan må det nødvendigvis være. -Det er naivt at tro andet...

 • 0
 • 0

Giver det mening, at man skal kunne TJENE op til 250.000,- i løbet af 25 år ved at sætte solfangere på sit tag? -det påstår en TV-reklame for solceller (i sidste uge ganske vist...) Vi har selv en 6 kW husstandsvindmølle, der i kombination med jordvarme leverer hele vores energiforbrug. Det har vi investeret ca. 400.000,- og det skulle gerne kunne holde i mindst 20 år. Før havde vi pillefyr og vores årlige udgifter til el og varme lå på omkring 30.000,- I lyset af stigende el og træpillepriser (og de vil for altid være stigende!) ville vi gøre en god forretning, hvis vi kunne fastholde denne årlige udgift i kr/øre, og det var faktisk vores intentioner, da vi gik i gang med at undersøge priser osv. Det lader så til at vi i de 20 år vil komme ud med en FORTJENESTE efter 20 år på 600.000,- (under forudsætning af at elpriserne stiger med samme årlige takt som hidtil). Det er da fedt, men jeg synes heller ikke det er helt OK, for meget af det er jo "kunstige penge" (afskrivning, virksomhedsordninger, manglende energiafgift osv.) som resten af samfundet er med til at betale. Jeg synes det er rimeligt at man får en form for dækning af den risiko man løber med investering, forsikringer, serviceeftersyn osv., men alligevel... Det er ikke for at pudse egen glorie, for vi gør jo selv brug af systemet, men har da helt ærligt heller ikke regnet med at vi kan være sikre på at systemet ikke bliver lavet om/justeret. De nuværende ordninger er jo lavet på baggrund af de nuværende forudsætninger, energiforsyning, økonomi og den teknologiske udvikling. Alle disse faktorer kan (vil) da ændre sig og gøre en ordning utidsvarende og det er da politikernes ansvar at regulerer reglerne så de er samfundsmæssigt forsvarlige. -Så kan det da godt være at det "går ud over" enkeltpersoner, men sådan må det nødvendigvis være. -Det er naivt at tro andet...

Det er naivt at tror at man ikke kan tro på løfter gentaget mange gange og ej sagt ved en fejl.

Hvis du mener andet, så er du naiv, og kender ikke til virksomheds drift. Vores fortjeneste mener jeg på ingen måde er stor i forhold til hvad en "grøn" virksomhed ville forlange i fortjeneste. Det bliver ikke billigere for samfundet. Hvem har alt risikoen?

Stop dog op og tænk dig om - du har måske råd til at smide om dig med penge, men hvorfor skal det gå ud over mig?

 • 0
 • 0

Som almindelig folkeskolelærer, har jeg vist ikke råd til at smide rundt med ret mange penge. -Det får jeg selvfølgelig, når min mølle har tjent en mindre formue til mig ;-) Min pointe er bare, at jeg slet ikke synes det er rimeligt at der skal være en decideret fortjeneste på det, da systemet er baseret på tilskud og støtte fra det offentlige. -En støtte der har til formål at fremme udbredelsen af grøn energi ved at gøre det attraktivt at investere i solceller. Og det vil det stadig være med den nye ordning, man "tjener" bare ikke så meget. Endelig vil jeg give dig ret i at ministeren har kludret gevaldigt i det, men det er jo ikke noget nyt i dansk politik, at rende fra sine løfter: http://politiken.dk/politik/ECE1622653/loe...

 • 0
 • 0

Alle energibesparende foranstaltninger, man foretager i sin bolig, giver færre afgiftsgrunker til statskassen. Holder du op med at ryge - ditto Skrotter du 4-hjulstrækkeren - ditto Dyrker du dine egne gulerødder - ditto Laver du din egen solstrøm - ditto

Sætter du energiruder i = et permanent afgiftstab for staten. Holder du op med at ryge - ditto Skrotter du 4-hjulstrækkeren - ditto Dyrker du dine egne gulerødder - ditto

Det kan ikke være svært at forstå.

Solstrøm får staten næsten fuld afgift af, idet de kWh, du lægger ud på nettet, bliver købt af andre forbrugere til normal elpris. Dog selvfølgelig ikke af de kWh, du når at forbruge selv. Samtidig får elselskabet fuld dækning for de samme antal kWh, du lægger på nettet - vel at mærke GRATIS (du har jo finansieret produktionen!), indtil du igen selv henter din egenproducerede strøm tilbage.

Forbrugeren, der køber dine kWh, kan være flintrende ligeglad med, hvem der har produceret dem.

Så stat og elselskab er fuldt dækket ind her = ingen afgiftstab. Foretager Lidegaard indgreb, vil det betyde dobbeltafgifter og dermed afgift på VE.

Hvis vi som strømproducenter nu skal købe strømmen tilbage til fuld pris, så får staten og elselskabet logisk 2x afgifter, 2x CO2, 2x moms osv, og elselskabet får kWh mm betalt 2 gange! Men det kan fint være hensigten - særdeles kreativt!

Så la’ dog vær’ med at pille i den del af systemet, som bekommer alle vel!

Man må på det kraftigste anfægte Lidegaards kompetencer. Lad os for himlens skyld håbe, at der ikke kommer flertal for de foreslåede ændringer.

 • 0
 • 0

Henning.

Du skal lige være opmærksom på at der ikke pålægges afgifter i elproduktions leddet, men alene ved el-salg.

Den store forskel er at solceller er elproduktion, for hvilken der i dag betales overpris.

Prisen er sammensat af udgift til Elproduktion. (Den eneste reelle besparelse som solceller frembringer) PSO-afgift. Transport af el Afgifter til staten. Moms af det hele.

Det er med andre ord disse forskellige dele der betaler for solcelle - "succesen"

Du kan selv sætte beløb på.

Så derfor er der også mange der har interesse i at omlægge ordningen. Elforbrugerne i øvrigt - da de skal dække tab af PSO og transport. Staten og derved os alle, da den skal dække tab af afgifter og moms.

 • 0
 • 0

I Energiministerens hoved er det en støtte at ejere af solcelleanlæg IKKE køber strøm til eget forbrug, og dermed heller ikke skal betale afgifter og moms. Men afgifterne er jo til dels blevet indført netop for at sænke brugen af fossile brændstoffer og dermed sænke CO2 udledningen. Efter den logik er det også en støtte når jeg skifter en glødepærr ud med en led-pære og ikke betaler afgift og moms af elbesparelsen. Afgifterne på el blev før øvrigt også hævet da elmarkedet blev frit så vi forbrugere selv kunne vælge forsyningsselskab. Dette skulle angiveligt give så store prisfald på el at den daværende regering mente det var rimeligt at forbrugerne og staten skulle deles om besparelsen. Derfor hævede de afgiften. Men da det så viste sig at prisen på el kun faldt en smule "glemte" de at sænke afgiften igen. I forbindelse med den foreslåede ændring (afskaffelse) af nettomålerordningen hævder Energiministeren at det er muligt for solcelleejere at bruge 40% af den producerede strøm mens den laves. I min husholdning tænder vi kun lyset når det er mørkt, hvilket det ikke er når solcelleanlægget producerer. Vaskemaskinen og opvaskemaskinen står for halvdelen af husets elforbrug, hvilket betyder at for at opnå at bruge det meste af de 40 % strøm med det samme, skal vi til kun at vaske tøj og opvaske i sommerhalvåret. Og da dette skal ske om dagen mens vi er på arbejde, er vi nødt til at alliere os med en pensioneret nabo der kan holde maskinparken kørende.Dette er forøvrigt ikke i tråd med andre anbefalinger der siger at er mest samfyndsøkomomisk at flytte så stor elforbrug som muligt til om natten og om vinteren hvor strømmen er billigst. Men hvis vi skal leve et helt vinterhalvår uden tøjvask, er vi nødt til at udvide vores garderobe betydeligt og anskaffe en enorm vasketøjskurv. Opvasken tør jeg slet ikke tænke på. Jeg tror at ministeren skal købe en ny lommeregner.

 • 0
 • 0

I Energiministerens hoved er det en støtte at ejere af solcelleanlæg IKKE køber strøm til eget forbrug...

...og det får vi jo klart bekræftet af en lang række solcelleejere, her i debaten, som beretter at deres eget forbrug fra solcellerne kun udgør 10-20%.

De resterende 80-90% får de med andre ord fra nettet, uden at betale hverken netbidrag, PSO, afgifter eller moms.

Det eneste de betaler (med den nuværende ordning) er en tilsvarende strøm - når det passer deres solceller at levere dem.

Denne strøm er præcis den markedspris værd, der gælder på det nordiske elmarked på det tidspunkt strømmen leveres.

Det er rundt regnet 25-35 ørekWh/ - eller 180-190 øre/kWh MINDRE end det i får!

Jeg gider ikke at betale SÅ mange penge, for strøm der KUN leveres om sommeren, hvor udbuddet i forvejen er rigeligt!

Kulkraften skal nok blive udfaset alligevel, når vindkraften kommer op omkring 50% og udvekslingsforbindelserne og udbuddet af biobrændsler udvides.

Energiminsiteren tilyder nu 130 øre/kWh i en overgangsperiode, og derefter 60 øre/kWh resten af anlæggets levetid.

Det er langt mere end nogen anden elproduktion tilbydes!

Hvis det ikke er tilfredsstillende, bekræfter det kun én ting; Solcellestrøm er alt for dyrt! - så vi bør koncentrere støtten om noget VE der giver mere strøm for pengene.

 • 0
 • 0

Søren Lund hævder at udbuddet af strøm om sommeren er rigeligt. Det er den måske også, med den er også dyrest at producere der. En stor del af vores el kommer fra store og små kraftvarmeværker, der der kører mest effektivt og billigst på tidspunkter hvor der er størst efterspørgsel på fjernvarme. Selv om solcellestrøm kun udgør en lille det af den samlede produktion, forhindrer den i det mindste at nogle kraftværker skal starte op når de producerer dyrest. Søren Lunds strøm bliver ikke dyrere at noget af den kommer fra solcelleanlæg

 • 0
 • 0

Søren Lund hævder at udbuddet af strøm om sommeren er rigeligt. Det er den måske også, med den er også dyrest at producere der.

Hvorfor i alverden tror du den er dyrere at producere om sommeren???

Kan du selv producere billigere strøm om vinteren end om sommeren?

Hvem kan?

Sæt dig lidt ind i hvordan hele det nordiske elsystem, som vi er en uadskillelig del af, fungerer.

Som Flemming Ulbjerg påpeger, så er der sædvanligvis masser af overskydende vandkraft i Norge og Sverige om sommeren. det vi ikke når at få brugt, løber bare over ved dæmningskronerne i sensommeren og efteråret.

Hver eneste kWh i sender ud på nettet i sommermånederne, betyder derfor kun at der går tilsvarende mængde opdæmmet vand til spilde sidst på sommeren.

Men selvom de går ind i vinteren med fulde vandmagasiner, er der kun lige energi nok til at forsyne Norge og Sveriges vinterforbrug. Vi kan således kun hente strøm derfra om vinteren, hvis vi selv eksporterer samme mængde dertil - om vinteren! - og ikke om sommeren.

Med de 200 MW solcellanlæg der er installeret år til dato, har vi lige brændt 6 mia kr af statens midler af - på en energikilde der kun levere 0,5% af landets årlige elforbrug - og kun leverer til nettet om sommeren!!!

 • 0
 • 0

Jeg har i massere af inløg læst en masse om at de norske vandmagasiner er fyldte på stutten af sommeren. Det er komplet irellevant, vi må fekje for egen dør først og der er solceller en god start. Om det er overbetalte er svært at sige, men det kan da godt være. Men det ændrer ikke på at de er en god og meget ren kilde til CO2 frit strøm. De 200mw dækker i øvrigt en stor del afforbruget på en sommerdag ca 5% af øjebliksforbruget. Det samme gælder vindmøller der dækker 15% om året men 100% en blæsende nytårsmorgen.

 • 0
 • 0

Jeg har i massere af inløg læst en masse om at de norske vandmagasiner er fyldte på stutten af sommeren. Det er komplet irellevant, vi må fekje for egen dør først og der er solceller en god start.

Jeg gentager bare; jeg vil ikke være med til at betale 6 mia kr for en energikilde der kun kan dække 0,5% af det danske elforbrug, og som kun kan levere til nettet om sommeren, hvor de norske magasiner tonser strøm ud på nettet, til helt ned omkring 0 øre/kWh.

Det der "feje for egen dør"-vås giver overhovedet ingen mening!

Hvorfor skal vi dog betale så mange penge for at tvinge potentiel energi ud over dæmningskronerne, når den kan importeres og udnyttes til 1/10 af prisen for solcellestrøm?

 • 0
 • 0

Det eneste de betaler (med den nuværende ordning) er en tilsvarende strøm - når det passer deres solceller at levere dem.

Denne strøm er præcis den markedspris værd, der gælder på det nordiske elmarked på det tidspunkt strømmen leveres.

Det er rundt regnet 25-35 ørekWh/ - eller 180-190 øre/kWh MINDRE end det i får!

Så solceller leverer strøm til nettet der uden afgift er 35øre værd, og om aftenen er markedsprisen uden afgift pludselig steget til 225øre?

Mon ikke du lige kom til at tilføje afgifter og moms m.v. til den ene pris?

 • 0
 • 0

Om det er overbetalte er svært at sige, men det kan da godt være. Men det ændrer ikke på at de er en god og meget ren kilde til CO2 frit strøm

Jeg tvivler på den er renere end vandkraft - især når man har set hvor meget kinesisk kulkraft der bruges på at fremstille et solcellepanel.

Jeg tvivler også på at den er renere end vindmøllestrøm, hvis udbud OGSÅ bliver øget om sommeren, når kapaciteten udbygges til at dække 50% af forbruget.

Den er renere end kul- og gaskraft. Men disse får ikke meget at bestille om sommeren, når vind og biomasse udbygges.

 • 0
 • 0

[quote] Det eneste de betaler (med den nuværende ordning) er en tilsvarende strøm - når det passer deres solceller at levere dem.

Denne strøm er præcis den markedspris værd, der gælder på det nordiske elmarked på det tidspunkt strømmen leveres.

Det er rundt regnet 25-35 ørekWh/ - eller 180-190 øre/kWh MINDRE end det i får!

Så solceller leverer strøm til nettet der uden afgift er 35øre værd, og om aftenen er markedsprisen uden afgift pludselig steget til 225øre?

Mon ikke du lige kom til at tilføje afgifter og moms m.v. til den ene pris? [/quote] Er vi enige om, at med den nuværende ordning, får solcelleejere 1 kWh leveret fra elnettet, når de selv skal bruge den, for hver kWh de leverer, når de selv har den i overskud?

Og at denne kWh er fritaget for netbidrag, PSO, moms og afgifter som alle andre forbrugere af nettet betaler - altså en værdi ca 220 øre/kWh, for at levere strøm til en værdi af 25-35 øre/kWh!

Det er således en støtte, som for tiden ca 185 øre/kWh, og stiger i takt med afgifter omkostninger i fremtiden, og (solcelleejerne håbede) skulle vare hele anlæggets levetid.

Så mange penge gider jeg ikke at betale for CO2-fri strøm, når den ikke gør meget andet end at fortrænge norsk og svensk (CO2-fri) vandkraft, samt de vindmøller vi skal bruge om vinteren, som også vil producere om sommeren.

VE er billig energi, så længe vi bærer os fornuftigt ad. Med den eksisterende nettomålerordning er VE vanvittigt dyrt, for alle undtagen solcelleejerne.

Næste gang I overvejer at investere i en så urealistisk favorabel ordning, så overvej lige hvorvidt den holder, hvis vi alle får samme idé!

Og inden lynchstemningen breder sig, fordi energiministeren har taget den helt nødvendige konsekvens af en så uholdbar ordning, så husk lige hvem det var der indførte den, og hvem der dermed lovede jer noget der umuligt kunne holdes!

 • 0
 • 0

Undskyld Søren Lund. Jeg er godt nok ked af at mit solcelleanlæg koster dig penge. Vil du ikke nok sende en opgørelse over hvor meget det drejer sig om, samt et kontonummer. Du skriver at du er med til at betale 6 milliarder kroner for solcelleanlæg. Jeg har selv betalt for mit. Den nuværende nettomålerordning giver elselskaberne mulighed for at opkræve et beløb fra solcelleejerne for den merudgift de skulle have for at opbevare overskyende strøm. De har foreløbig valgt ikke at benytte sig af dette, da de ikke med den nuværende kapacitet har merudgifter ved det.

 • 0
 • 0

Undskyld

Undskyld Søren Lund. Jeg er godt nok ked af at mit solcelleanlæg koster dig penge. Vil du ikke nok sende en opgørelse over hvor meget det drejer sig om, samt et kontonummer

Det blev allerede opgjort i juni.

http://ing.dk/artikel/129773-afgiftsfri-so...

Som bekendt har 40.000 allerede installeret solcelleanlæg i 2012, og ikke "kun" 25.000, som man forventede i juni.

De 3,7 mia er således blevet til 5,9 mia kr!

Du er velkommen til at indsætte 180 øre/kWh på min konto, for den strøm du henter fra nettet når du bruger mere end du producerer, indtil ordningen er afskaffet.

Så er alt forladt! ;-)

 • 0
 • 0

der sagde populisme ? ;o)

Tja ... og i samme boldgade tænke på, at det var de samme Venstre og Konservative folketingsmedlemmer, der rullede Svend Aukens CO2-tiøre tilbage fra Barmarksværkerne, og jagede folk fra hus og hjem samt gjorde deres huse usælgelige ....

Det er først under nuværende regering, at man for alvor gør noget for dem, der kom i klemme dengang

Ja-ja ... Jeg stemmer selv borgerlig; men Lars Chr. Lilleholts stunt giver mig dårlig smag i munden ....

 • 0
 • 0

Glemte lige: Det er gratis omgang for den dynamiske duo - Lilleholt & Legarth at gå imod Lindegaards ændringsforslag.

De kommer deres vælgere Husejerne i møde, og der er ingen chance for nogensinde at samle et flertal, der vil rulle den nye lov baglæns igen ...

 • 0
 • 0

den dynamiske duo - Lilleholt & Legarth

Ja - pudsigt så VE-begejstrede de to pludselig er blevet, ikke sandt? - og prisen er åbenbart helt ligegyldig.

Hvor var de henne gennem hele deres egen regeringsperiode, da vindmølleudbygningen blev sat totalt i stå i en længere årrække - ikke mindst til skade for vores egen VE-industri?

 • 0
 • 0

Hvis regeringen kommer igennem med ændringer i nettomåler ordningen bliver regningen til elforbrugerne større. Med den nuværende ordning er solcelleejerne garanteret 60 øre pr kwh for den strøm de evt har overproduceret i løbet af et år. Men da det ikke kan betale sig at lave anlægget større end det kan dække husstandens eget forbrug vil det ikke blive til mange kwh. En såkaldt PSO betalt af elforbrugerne skal dække forskellen på de 60 øre og markedsprisen på el som betales til solcelleejeren. ( Den nye havmøllepark ved Anholt bliver støttet med en god krone pr kwh i 12 år.) Men den nye ordning bliver solcelleejerne garanteret 130øre kwh faldende til 60øre kwh for den strøm de ikke når at bruge selv men sætter på elnettet ca 80 %. Denne støtte skal betales af de øvrige elkunder, mens afgifter og moms af strømmen når solcelleejeren køber den tilbage går i statskassen. Den kloge narrer den mindre kloge.

 • 0
 • 0

Men den nye ordning bliver solcelleejerne garanteret 130øre kwh faldende til 60øre kwh for den strøm de ikke når at bruge selv men sætter på elnettet ca 80 %. Denne støtte skal betales af de øvrige elkunder, mens afgifter og moms af strømmen når solcelleejeren køber den tilbage går i statskassen.

Den kloge narrer den mindre kloge

Vagn.

Efter min bedste overbevisning en fair fordeling af udgifter og indtægter.

Staten får sit, uanset hvordan der prdouceres el.

De øvrige elforbrugere betaler for udviklingen / markedsmodning af de nye teknologier som de på den længere bane forhåbentligt får glæde af.

Og nu er det gjort synligt hvad det koster at producere på solceller.

Du har sikkert ikke misforstået det, men for at præcisere: De 130 øre i tilskud vil være gældende for alle anlæg, der etableres i 2013 og være gældende i 10 år. Anlæg, der etableres i 2014 vil i 10 år få et mindre beløb. Mener at huske 113 øre / kWh.

Regnede løseligt på et nyt anlæg for 2013, der kan levere 6 MWh el. Ved 20% til eget forbrug direkte og resten solgt, vil det være tjent hjem på 10 år, hvis det kan etableres for ca. 85.000 kr.

Derfor vil der være et marked for disse anlæg, hvis prisen er 85.000 eller lavere for et anlæg, der kan levere 6.000 kWh / år.

 • 0
 • 0

Du har sikkert ikke misforstået det, men for at præcisere: De 130 øre i tilskud vil være gældende for alle anlæg, der etableres i 2013 og være gældende i 10 år. Anlæg, der etableres i 2014 vil i 10 år få et mindre beløb. Mener at huske 113 øre / kWh.

Herom er informationerne jo ret modstridende og forvirrende.

Martin Lidegaard skriver selv (iflg.: http://ing.dk/artikel/133896-solcelle-mini...):

""Hvis man køber et solcelleanlæg i 2013, får man 130 øre/kWh i 10 år for den strøm, man ikke selv bruger. Støtten aftrappes altså ikke løbende, men fastsættes efter det år, man køber solceller i.

Aftaleudkastet kunne forstås, som om at støtten blev aftrappet efter fem år. Det er ikke tilfældet.

Derimod bliver de 130 øre i støtte nedskrevet med 3,5 øre for hvert kvartal, der går. Det skyldes, at regeringen venter, at solcelleanlæg bliver stadig billigere.""

(3,5 øre pr kvartal, svarer til at støtten aftrappes liniært fra 130 øre/kWh til 60 øre/kWh på 5 år)

Forløber aftrapningen så:

 • fra og med 1. kvartal?
 • fra 5. til 10. år?
 • efter 10. år?

Er der forskel på anlæg der installeres i 2013 og de der allerede er installeret?

 • 0
 • 0

Eller skal det forstås sådan at anlæg der installeres i:

2013 (og før) får 130 øre/kWh i 10 år - derefter 60 øre/kWh

2014 får 116 øre/kWh i 10 år - derefter 60 øre/kWh

2015 får 102 øre/kWh i 10 år - derefter 60 øre/kWh

2016 får 88 øre/kWh i 10 år - derefter 60 øre/kWh

2017 får 74 øre/kWh i 10 år - derefter 60 øre/kWh

2018 får 60 øre/kWh

 • 0
 • 0

Eller skal det forstås sådan at anlæg der installeres i:

2013 (og før) får 130 øre/kWh i 10 år - derefter 60 øre/kWh

2014 får 116 øre/kWh i 10 år - derefter 60 øre/kWh

2015 får 102 øre/kWh i 10 år - derefter 60 øre/kWh

2016 får 88 øre/kWh i 10 år - derefter 60 øre/kWh

2017 får 74 øre/kWh i 10 år - derefter 60 øre/kWh

2018 får 60 øre/kWh

Søren.

Stort set svarer det til den forståelse jeg har af ændringerne. Mit eksempel på et 6 MWh / år til 85.000 kr er basseret på dette.

Du skriver 2013 (og før) Det mener jeg til gengæld ikke jeg kan finde belæg for. De anlæg, der installeres i 2012 vil i 10 år køre efter de nugældende regler. Altså nettomåleordningen op til eget forbrug på årsbasis.

Om evt. overskydende el på årsbasis afregnes til 60 eller 130 øre er uklart for mig. (for anlæg etableret i 2012)

 • 0
 • 0

»Fra man er tilmeldt med sit solcelleanlæg, skal man have uændrede regler i 20 år,« siger den konservative ordfører. [b]De 20 år er valgt, fordi det ifølge hans oplysninger er længden på ydelsesgarantien på solcelleanlæggene.[/b]

»Skæringsdatoen skal være 1. januar. Dem, der kan nå at komme på ordningen inden, siger vi værsgo til,« tilføjer Mike Legarth.

Hvor får Mike Legarth oplysningerne om 20 års ydelsesgaranti fra? Samtlige de ydelsesgarantier jeg har set for solcellepaneler giver ydelsesgaranti for 25 år. Alle dem jeg har set garanterer følgende: min. 90 % ydelse efter 10 år min. 80 % ydelse efter [b]25[/b] år

Eksempel på 25 års ydelsesgaranti: http://www.sharp.dk/cps/rde/xtri/documents...

 • 0
 • 0

Det er svært al forholde sig til alle de tal,og hvem der betaler til hvem. Fra tallene der er anført af Søren og Flemming skal fratrækkes markedsprisen på el, før man kan se hvad der er FSO tarif (støtte). Jeg formoder at beløbene er skattepligtige for solcelleejeren, til gavn for statskassen.

 • 0
 • 0

Vagn jeg får ikke støtte til en skid. Jeg sparer kwh og dermed skal jeg ikke betale energiafgifter. Længere er den ikke og det strøm mine solceller laver er mere CO2 frit end det der laves på kulkræftværkerne.

Det er svært al forholde sig til alle de tal,og hvem der betaler til hvem. Fra tallene der er anført af Søren og Flemming skal fratrækkes markedsprisen på el, før man kan se hvad der er FSO tarif (støtte). Jeg formoder at beløbene er skattepligtige for solcelleejeren, til gavn for statskassen.

 • 0
 • 0

Nu vrøvler du jo allan. Hvis du reelt set sparede strøm var du jo helt ligeglad om nettomålerordningen blev ændret til det nuværende. Så sparer du jo stadig lige så mange penge.

Dit problem er jo at du leger elproducent om dagen og elforbruger om aftenen / natten, men forventer 2,12 kroner i støtte pr kwh du producerer ;)

 • 0
 • 0

Nej igen støtte. Den strøm jeg laver bliver jo solgt til en anden til kr 2,12 og her får staten alle deres afgifter moms osv. Jeg låner bare mit overskud om sommeren og bede om det til vinter. Støtte er når man får et tilskud. Eksempelvis EU-tilskud til landmændene, eller hvis jeg vælger at plante skov på noget landbrugsjord så kan jeg få støtte til dette. Altså et faktisk tilskud fra staten i kr og øre.

 • 0
 • 0

Nej ingen støtte. Den strøm jeg laver bliver jo solgt til en anden til kr 2,12 og her får staten alle deres afgifter moms osv.

Godt nok sælges 'din' strøm til en anden til 2.12 kr, men den ville jo alligevel være blevet solgt, bare produceret på et kraftværk.

Der er når du vælger at hente 'din' strøm hjem igen at 'tilskudet' udløses og du kan hente strømmen gratis. Hvis du producerer mindre eller mere end du kan forbruge, så er det rigtigt at staten vil modtage afgifter af differencen mellem din produktion og dit forbrug, enten ved du selv skal betale for den manglende strøm eller dit overskud sælges til andre.

Staten vil med andre ord mangle indtægter fra den mængde strøm dine solceller kan producere, hvilket vel nok må betegnes som et tilskud.

 • 0
 • 0

Jeg vil blot opfordre til, at man giver sin mening til kende i alle medier, på facebook. Fx.: http://www.facebook.com/pages/Bevar-nettom...

Samt på partiernes hjemmesider/facebookside.

Det kan godt være, at det ikke skal være en pengemaskine med solceller men omvendt må det da også være en rimelig ordning, som ikke underminere folks investering og det må også være rimeligt at man belønnes for ens investering i miljøet. Det er helt urimeligt, at man ikke kan udnytte den fulde værdi af ens solceller. Noget tyder på, at også har været lobbyister på spil fra energiselskaberne....

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten