Borgerlige kræver ekstra hjælp til ’solcellebaroner’

Nu skal langt flere af ’solcellebaronerne’ have lov til at føre deres jordbaserede solcelleprojekter ud i livet.

Sådan lyder det fra den borgerlige fløj, efter at klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) på et samråd i dag indrømmede at være blevet orienteret om et smuthul i lovgivningen flere gange, dog uden at tage bestik af situationen og alvoren. Martin Lidegaard har selv kaldt investorerne bag nogle af de store anlæg på danske marker for solcellebaroner.

Hullet har muliggjort, at investorer kunne sætte de størst tilladte 400 kW-anlæg op ved siden af hinanden og på den måde omgå effektloftet - stik mod lovens intention.

På den måde kunne investorerne lave kæmpe kommercielle solcelleparker, der udelukkende sælger strøm til elnettet for 1,30 kr. pr. kWh, hvilket kunne garantere en millionforretning.

Det var aldrig meningen, og derfor blev der lavet en tillægslov, der skulle stoppe investeringerne på jorden.

Det brede flertal bag energiforliget har hele tiden været enige om en overgangsordning, der skulle sikre nogle af baronerne mulighed for at fortsætte med deres projekter. Nogle har nemlig blot fulgt lovgivningen, været langt i deres projekter og spenderet flere millioner.

Partiernes konsensus om at hjælpe udvalgte solcellebaroner opløstes dog lige pludselig under dagens samråd.

Venstres Hans Christian Schmidt henviste nemlig til en forespørgsel fra en solcellevirksomhed, der konkret havde sendt seks spørgsmål til Energinet.dk med henblik på at høre, hvorvidt det var tilladt og muligt at etablere store solcelleanlæg på jorden.

Hans Christian Schmidt sad med det skriftlige svar i hånden. Svaret var helt enkelt, fortalte han på samrådet: ’Ja, det kan man godt’ – med Klima- og Energiministeriet selv som afsender.

»Mennesker og familier står til at miste alt, hvad de ejer og har. De har fået svar fra højeste myndigheder og eksperter over dem alle om, at de faktisk gjorde det rette. Hvis nogle af de her mennesker derude er kommet i klemme, så går jeg ud fra, at man behandler dem ordentligt, når ministeriet selv har begået fejl,« sagde Hans Christian Schmidt.

»Der er kommet nye oplysninger frem under samrådet. I tiltro til gældende regler er der folk, der har investeret på baggrund af konkrete svar fra ministeriet. Det er en ny oplysning, og det gør, at vores overvejelser angående denne ordning tages op til nye overvejelser,« sagde Lars Chr. Lilleholt, energiordfører fra Venstre.

»Styrelser og embedsmænd har givet folk lov til at køre videre. Der skal findes en ordning for dem, der har været i god tro, som alligevel ikke har fået lov,« sagde Mike Legarth, energiordfører for de Konservative.

Venstre, Konservative og DF krævede alle at få lavet et overblik over virksomheder, der ikke har fået lov til at fortsætte deres projekter på trods af at have fulgt reglerne, og hvad konsekvenserne har været for de pågældende investorer.