Bombe under forskning i hormonforstyrrelser

Forskerne har gentaget det igen og igen: Den danske mands sædkvalitet skraber bunden. Vi må finde ud af hvorfor, og pilen peger mod hormonforstyrrende stoffer.

Derfor var det også en bombe, da Sundhedsstyrelsen i sit notat om sædkvalitet konkluderede, at mændene bør droppe bekymringerne om, hvorvidt de kan gøre deres partnere gravide. For hvis sædkvaliteten er fin nok, er der så nogen grund til at forske i hormonforstyrrende stoffer?

Ja, lyder det fra professor Jens Peter Bonde fra Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Men det er blevet mindre interessant.

Jens Peter Bonde var førsteforfatter på en artikel i The Lancet om sædkvalitet i 1998. Den tager Sundhedsstyrelsen udgangspunkt i, når den konkluderer, at danske mænds sædkvalitet ikke er lav.

»Konklusionen er ikke et argument for at undlade at forske i miljøpåvirkning som årsag til lav sædkvalitet. Men argumentet for at prioritere det højere end andre forskningsområder bliver svækket,« mener han.

Det mener den amerikanske professor Shanna Swan ikke.

»Kan stoffer i vores miljø give lavere sædkvalitet? Svaret er ja. Det kan en række forskellige stoffer,« siger hun.

Seniorforsker Ulla Hass fra DTU Fødevareinstituttet fremhæver phthalater, visse pesticider og persistente miljøgifte som dioxin og PCB som hormonforstyrrende. Dertil kommer cocktaileffekten af at blive udsat for flere af stofferne. Den forsker hun selv i:

»Hvis vi for 15 eller 30 år siden havde sagt, at nu tillader vi alle kemiske stoffer, så kunne det godt være, at vi havde fået et nyt fald i sædkvalitet. At argumentere for ikke at forske i de stoffer, fordi sædkvaliteten ikke er faldet, giver ingen mening,« tilføjer hun.

Også professor Tina Kold Jensen, der arbejdede sammen med Jens Peter Bonde om The Lancet-artiklen, forsvarer det danske fokus på hormonforstyrrende stoffer.

»Vi er alle udsat for phthalater og parabener. Derfor er der god grund til at forske i dem,« siger hun.

Professor Richard Sharpe fra universitet i Edinburgh har tidligere kritiseret den danske bekymring for bisphenol A, et tredje stof, der er mistænkt for at forstyrre hormonbalancen.

»For bisphenol A kan vi ikke få data til at passe. Men inden for sædkvalitet passer alle data,« siger han.