Boligselskab frikender højhuse for PCB

Ét af de fire boligselskaber, som administrerer de 750 lejligheder i højhusene i Brøndby Strand, afviser at være ramt af forurening med miljøgiften PCB.

Lejerbo gennemførte sidste år en screening af alle sine boliger i hele landet og tog 730 stikprøver for PCB i 125 afdelinger. Mellem dem var Brøndby Strand, hvor der ikke blev fundet PCB.

»Da jeg hørte, at DAB har fundet PCB i deres højhusboliger i Brøndby Strand, skyndte jeg mig at kontakte vores rådgiverfirma (Grontmij Carl Bro, red.). Jeg spurgte dem, om resultaterne får dem til at ryste på hånden med resultatet af målingerne af vores boliger, men det gør det ikke,« siger forretningsfører Kurt Kristensen, Lejerbo.

Han tilføjer, at husene godt nok blev tegnet af samme arkitekt, men opført af forskellige entreprenører over nogle år i slutningen af 1960'erne og starten af 1970'erne.

Selv om målingerne ifølge Kurt Kristensen ikke efterlader blot en rest af tvivl om, at Lejerbos højhuse er frikendt for store mængder PCB, så synes både de tre øvrige boligselskaber, DAB, PAB og Bo-Vest, at forskellen er underlig. Det samme gør Brøndby Kommune, som ifølge arkitekt Søren Bendtsen vil drøfte PCB-forureningen med alle fire boligselskaber.

Bebyggelsen i Brøndby Strand omfatter i alt 3.350 lejligheder og rækkehuse, hvor der bor cirka 8.500 mennesker. I rækkehusene og i husene med fire etager er der kun fundet mindre mængder PCB. De gør forestående renoveringer dyrere, men udgør ingen fare for beboernes sundhed.