Boligministeret lukket efter 54 år

By- og Boligministeriet lukker efter at have eksisteret i 54 år, og fem andre ministerier, herunder det ny Integrationsministerium, overtager alle opgaverne. Men det betyder ikke nødvendigvis en svækkelse af dansk boligpolitik, siger den nu forhenværende By- og Boligminister Lotte Bundsgaard (S).

Hun takkede ved sin afgang i dag i forbindelse med den ny borgerlige regerings tiltræden ikke kun farvel til alle medarbejdere i By- og Boligministeriet, men også farvel til Boligministeriet som institution.

»Jeg kan ikke vurdere i dag, om en nedlæggelse af By- og Boligministeriet betyder en svækkelse af boligpolitikken. Det må tiden vise,« siger hun til Ingeniøren.

Departementschef Mogens Hansen, der holdt afskedstale ved en reception klokken 13.30 i dag, gav opmuntrende ord med på vejen til de ansatte i ministeriet.

»Op med hovedet, I kan noget - og boligpolitikken er i forvejen dybt integreret i andre ting,« fik medarbejderne at vide

Boligpolitikken er ifølge Mogens Hansen et af de sværeste områder at håndtere for politikerne, og Boligministeriets nedlæggelse er ikke nødvendigvis et udtryk for en nedprioritering af boligpolitikken af Danmarks ny regering, som tiltræder i dag.

»Den offentlige administration skal også udvikle sig, og fremtiden for boligpolitikken afhænger af, hvordan den ny regering organiserer arbejdet,« sagde Mogens Hansen.

Lotte Bundsgaard sagde efter receptionen, at hun kan glæde sig over resultaterne i hendes ministertid.

»Jeg fik fremsat boligpakken og skabt debat om den. Den blev ikke vedtaget på grund af valget, og nu håber jeg så på, at de borgerlige vil bruge nogle af de gode forslag, som den pakke rummer,« sagde Lotte Bundsgaard.

Selv føler hun, at det er sørgmodigt at skulle lægge sit eget ministerium i graven og sige farvel til medarbejderne, som overflyttes sammen med opgaverne ud til de andre ministerier. Mogens Hansen gav ved sin tale hende dog den trøst med på vejen, at med hendes unge alder, 28 år, skal Lotte Bundsgaard nok komme til igen.