Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Boganmeldelse: Videnskab fortalt gennem billeder i 500 år

PLUS.
Abraham Ortelius fra Antwerpen udgav det første moderne atlas, ‘Theatrum Orbis Terrarum’, i 1570. Dette kort over Island stammer fra en udgave fra 1585. Illustration: Anna Escardó & Julius Wiedemann

Billeder og illustrationer har altid været en del af måden, naturvidenskab er blevet præsenteret og kommunikeret på.

Tegninger af dyr findes i hulemalerier, der er mere end 30.000 år gamle, og astronomiske illustrationer kendes fra mange oldtidskulturer. Så man kan sagtens argumentere for, at illustrationer med videnskabeligt indhold har en lang historie.

Men hvis vi holder os til, at den moderne form for naturvidenskab og den videnskabelige metode opstod engang i 1500-tallet, så er det måske mere interessant at se på, hvordan videnskabelige illustrationer er blevet anvendt og har udviklet sig siden da.

Anna Escardó & Julius Wiedemann (red.): ‘Science Illustration. A History of Visual Knowledge from the 15th Century to Today’, Hardcover, Taschen, 436 sider, 60 euro. Illustration: Anna Escardó & Julius Wiedemann

Det er netop emnet for en ny tung bog – næsten 4 kg – fra forlaget ­,Taschen, der er kendt for at fremstille flotte, gennemarbejdede coffee table books, der ikke egner sig til godnatlæsning i sengen, men som fungerer fint på sofabordet, hvor de kan læses eller beundres i små bidder ad gangen.

Bogens forfatter Anna Escardó, der er uddannet inden for både litteratur- og ingeniørvidenskab, argumenterer for, at Albrecht Dürers akvarel af en ung hare (Feldhase på tysk) fra 1502 er den første egentlige videnskabelige illustration, da det alene er haren, der i fokus på tegningen uden nogen form for forstyrrende æstetiske distraktioner.

En anden pioner på området er naturligvis Leonardo da ­Vinci – mange af hans tegninger er letgenkendelige. Men kendetegnende for Leonardo var, at mange af hans projekter aldrig blev omsat til virkelighed, og hans mange anatomiske studier aldrig blev samlet i et enkelt værk. Af denne årsag anså samtiden ham ikke for det geni, vi i dag erkender, han var. Der er ingen Leonardotegninger i den nye bog.

Gutenberg og billederne

Johannes Gutenberg revolutionerede bogtrykkerkunsten omkring 1440, men det var længe et problem at gengive illustrationer. Værd at notere er, at Erhard Ratdolt i 1482 udgav Euklids Elementer, hvor det var lykkedes for ham på en smart måde at trykke geometriske figurer i bogens margin - som indtil da havde været umuligt. Han blev dermed den første udgiver af et videnskabelig skrift.

Bogen har tekst på både engelsk, tysk og fransk, men det er naturligvis de omkring 250 illustrationer, der er de bærende. ­De ­præsenteres kronologisk i fire overordnede kapitler.

Videnskaben i perioden fra det 15. til det 17. århundrede var et opbrud med Kopernikus’ heliocentriske verdensbillede og Newtons formulering af den klassiske mekanik. I det 18. århundrede fik Watts dampmaskine og Lavoisiers kemiske forståelse direkte betydning for mange menneskers liv.

‘De humani corporis fabrica’ udgivet af Andreas Vesalius i 1543 var den første bog med anatomiske illustrationer baseret på faktiske menneskekroppe. De detaljerede tegninger var med til at afkræfte teorier fremsat af den græske læge Galen i det første århundrede, som stadig prægede undervisningen i medicin på Vesalius’ tid. Illustration: Anna Escardó & Julius Wiedemann

Det 19. århundrede, som både gav os Darwins forståelse af ­evolution og Edisons glødelamper, var en periode, hvor videnskabelig viden for alvor blev populariseret. Mens det 20. og 21. århundrede med Einsteins relativitetsteori og Large Hadron Collider ved Cern har givet os en bedre forståelse af vores plads i universet.

Trykteknik og præsentation

Hvert kapitel indeholder også en kort beretning om afgørende forandringer inden for grafisk produktion i perioden som eksempelvis opfindelsen af den litografiske trykteknik af den tyske skuespilforfatter Alois Senefelder omkring 1798, der gjorde det muligt at reproducere illustrationer i naturlige farver og i stort oplag til lave omkostninger.

Men også gennembrud i måden at præsentere data på fremhæves i disse små afsnit. En forløber for den moderne form for infografik kan findes i en oversigt over størrelsen af og befolkningstallet i europæiske lande udgivet af Franz Johann Joseph von Reilly i 1794.

Danmark havde ifølge denne opgørelse på dette tidspunkt et indbyggertal på 1.243.000 og en størrelse på 1.117 kvadratmil (inklusive hertugdømmerne, formodentlig). Den tyske mil var identisk med den danske, som Ole Rømer indførte i 1683, og omkring 7,5 km.

Venstresiden viser en illustration fra Charles Darwins ‘On the Origin of Species’ fra 1859, hvor han fremlagde sine opdagelser omkring evolution i form af hypotetiske diagrammer (fylogenetiske stamtræer). Højresiden viser en illustration fra 1881 vedrørende elektromagnetisk induktion, som Michael Faraday første gang påviste i 1831. Illustration: Anna Escardó & Julius Wiedemann