Børneavis om teknologi udkommer i ny udgave til sommer

Illustration: Teknologiens Mediehus

De seneste to år har avisen Techie været med til at skabe begejstring for teknologi, naturvidenskab og matematik blandt børn på grundskolens mellemtrin. Den gratis avis har lærere i hele landet inddraget i deres undervisning, og deres tilbagemeldinger har været meget positive.

Techie har fået eleverne til at snakke mere om teknologi, natur og videnskab, og de efterspørger en ny udgivelse, fordi de har lyst til at lære endnu mere.

»Vi er så glade for, at de to første udgaver af Techie er blevet taget så godt imod. Avisen er blevet det inspirerende supplement til undervisningen, som den jo netop var tiltænkt. Derfor glæder vi os til, at vi sammen med Teknologipagten har mulighed for at lave en tredje udgave af Techie. Vi vil endnu engang fylde avisen med sjovt, engagerende og nytænkende indhold, der forhåbentlig igen kan være med til at vække børn og unges begejstring for teknologi og naturvidenskab,« siger Mette Vindfeld Rosendahl, udviklingsdirektør i Teknologiens Mediehus, og tilføjer, at den tredje udgave af Techie også sendes til Ingeniørens abonnenter, så forældre og bedsteforældre kan dele deres egen teknologibegejstring med børn og børnebørn via børneavisen.

Techie skal skabe inspirerende STEM-undervisning i grundskolen

Techie er nået bredt ud i Danmark. I 2020 og 2021 er der blevet distribueret mere end 160.000 fysiske eksemplarer af avisen, og rigtig mange har også været inde og læse og lytte til e-avisen.

De fysiske eksemplarer har været en stor succes i skolerne, fordi eleverne bruger ekstra tid på at fordybe sig i avisen, når de sidder med den i hånden. I 2021 udkom Techie også i en app, der kan downloades på telefon eller tablet. Det samme vil være tilfældet med dette års udgave.

Avisen Techie er et led i den målrettede indsats om at skabe mere inspirerende STEM-undervisning, som Teknologipagten arbejder for. Den skal være med til at skabe begejstring og fastholde interessen for alt det, der er muligt med en STEM-uddannelse.

»Vi håber, at vi med tredje udgave af Techie igen kan være med til at inspirere til nye måder at tænke STEM-undervisning på i grundskolen. Forskning viser, at elever har en tendens til at miste interessen for STEM allerede i mellemtrinet, og det er netop den målgruppe Techie rammer. Så hvis avisen kan få bare 10 procent flere børn og unge interesserede i de her kompetencer, så vil det få stor betydning for vores fælles vækst og velstand i Danmark,« siger Christian Vintergaard, direktør i Teknologipagten.

Sjov læring og fælles oplevelser

Teknologiens Mediehus står igen i år for udviklingen af avisens indhold med input fra Teknologipagten og en række eksterne aktører med særlig indsigt på området.

Erfaringerne fra de foregående to udgaver vil blive bragt i spil, og idéer og emner vil blive afprøvet hos børn i målgruppen. På den måde får vi testet, om Techie igen kan opnå den ønskede effekt ude i virkeligheden.

Sammen med Techie #3 udgives en konkret lærervejledning, der sammenkæder avisens emner og udtryk med de naturvidenskabelige fag ude i klasseværelserne, så den enkelte lærer, skole og kommune kan se potentialet i den nye avis.

Den tredje udgave af Techie vil være en letlæselig, billedbåret, interagerende og underholdende avis, som børn får lyst til at fordybe sig i. Den skal være en indgangsportal til en verden af læring, sjov og fælles oplevelser, hvor man udover de skrevne ord kan finde et hav af QR-koder til videoer, forsøg og andre understøttende oplevelser.

Emner : Forskning