Blyfyldt og radioaktivt slam opdaget i geotermianlæg på Amager

8. oktober 2015 kl. 12:451
Blyfyldt og radioaktivt slam opdaget i geotermianlæg på Amager
Illustration: Sigurd Solem.
Hofor har opdaget radioaktivt slam med for store mængder bly i boringshul. Statens Institut for Strålebeskyttelse påbyder de tre parter bag geotermianlægget på Amager at fremlægge en handleplan.
Artiklen er ældre end 30 dage

Den fremtidige udvinding af geotermi på Amagerværket kan blive mere besværlig efter, at partnerne bag projektet har fundet slam med for højt blyindhold og et grænsenært radioaktivitetsniveau. Fundet af det potentielt skadelige materiale får dog ikke umiddelbart afgørende betydning for anlægget.

»Det er ikke overraskende, at vi har fundet radioaktivitet, da det forekommer i de jordlag vi arbejder i, men det er en meget høj mængde bly. Vores geotermiprojekt fortsætter, men der er øgede udfordringer,« fortæller Charlotte Søndergren, planchef for fjernvarme, bygas og kraftvarme ved Hofor.

Opdagelsen skete, da Hofor skiftede en pumpe i produktionsrøret, der henter vandet op fra undergrunden. Da røret kom op til overfladen, bragte det slam befængt med bly og RA-210 op af boringshullet.

I det fundne slam er radioaktivitetsniveauet af Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) vurderet til at ligge omkring eller lige over grænseværdien for den tilladte strålingsmængde, hvilket betyder, at medarbejdere stadig må opholde sig ved røret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

DTU er ved at undersøge prøvematerialet for bly, som imidlertid bedømmes at være over de accepterede niveauer, men det er endnu for tidligt at afgøre præcis, hvor stor koncentrationen af bly er.

Taskforce og beskidt vand

Partnerne Hofor, Centralkommunernes Transmissionsselskab og Vestegnens Kraftvarmeselskab er af SIS blevet pålagt at samle en handleplan, som skal være skabelon for, hvordan man fremover håndterer bly og radioaktivitet.

Forsyningsselskaberne har nedsat en bly-taskforce i samarbejde med det statslige institut for geologi Geus. Taskforcen skal lokalisere årsagen, til at blymængden er så markant i boringshullet.

»De prøver, som er blevet analyseret, kommer fra meget beskidt vand. Derfor kan koncentrationen reelt være lavere, men den er for høj til, at vi kan udlede det i f.eks. havet,« uddyber Charlotte Søndergren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er fundet både opløst og fast bly det undersøgte slam og vand.

Hvis man udsættes for bly i længere tid eller i store mængder og optager det ved indånding eller gennem maven, kan tungmetallet skade eksempelvis nervesystemet, nyrerne og i værste tilfælde være kræftfremkaldende (blychromat).

Sønderjyske undersøgelser

Hos Sønderborg Fjernvarme A/S har den uventede mængde bly ved Amager-anlægget fået det sønderjyske selskab til at iværksætte deres egen undersøgelse for at afsløre, hvorvidt der er høj koncentration af bly i deres boringshuller. Undersøgelserne begynder onsdag.

Direktør Erik Wolf forklarer, at selskabet ikke har oplevet problemer med bly eller radioaktivitet, men da de samme forekomster af tungmetal og radioaktive stoffer kan være i den jyske undergrund, skal den undersøges for fremtidig håndtering.

Tungmetal sænker ikke projekt

Planchefen ved Hofor pointerer over for Ingeniøren, at opdagelsen af tungmetallet og radioaktiviteten ikke umiddelbart får afgørende betydning for geotermiprojektets fremtid.

»Vi har ikke opgjort omkostningerne for processen endnu. Vores buffer er ikke overskredet, og det er ikke blevet så dyrt, at det ikke kan betale sig at fortsætte med renoveringen og oprensningen af geotermianlægget,« argumenterer Charlotte Søndergren.

Læs også: Tilstoppede rør afskrækker branchen fra at investere i geotermi

Personalet, som skal betjene anlægget, vil få kursus i, hvordan de skal håndtere det potentielt skadelige affald fremover.

Siden Hofor opdagede problemet i produktionsrøret, har selskabet fyldt tre containere med det kontaminerede vand og slam. Dog skulle den fremtidige daglige drift ikke påvirkes af skadeligt affald.

Et indelukket problem

Normalt foregår geotermi nemlig i et lukket kredsløb. Kun når anlægget er stoppet for eksempelvis rensning eller renovering, kommer man i kontakt med vand og slam fra undergrunden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men når enten produktionsrøret eller injektionsrøret, der sender vandet tilbage i undergrunden, stoppes, skal forsyningsselskabets personale kende procedurerne ved arbejde med radioaktivt og blyholdigt materiale.

Oprensningen af injektionsrøret, som blev påbegyndt i september, skrider planmæssigt frem, og Hofor regner med at have fuldført rengøringen af det stoppede rør inden for 4-5 uger.

Læs også: Tilstoppede danske geotermianlæg kører på halv kraft

1 kommentar.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
1
8. oktober 2015 kl. 23:07

Jeg tænker losseplads - eller om der har ligget noget produktion der har brugt radioaktive materialer - og "bare" gravet det ned?