Blåmejser holder reden ren med urter

Først når blåmejsen har lagt æg, indsamler den røllike, mynte, lavendel og andre duftende planter til reden. Forsøg med fuglene har vist, at de endda kan lugte, når materialet trænger til at fornyes. Kun de færreste har tænkt over, at mejser bruger lugtesansen ret meget. Men det gør de altså. De sørger for, at der er friske planter i reden lige indtil årets kuld forlader hjemmet.

De er virkelig botanikere og gør et godt stykke arbejde med at udnytte omgivelsernes muligheder for at give ungerne beskyttelse, siger Marcel Lambrechts fra Centeret for Økologi i Montpellier i Frankrig. Fuglene udvælger et potpourri af ti aromatiske plantearter blandt de omkring 250 arter, der findes i området omkring rederne på Korsika. Planterne indeholder stoffer, som afskrækker både bakterier, virus, parasitter, svampe og insekter.

Lambrechts fjernede de aromatiske planter fra 64 reder og anbragte en skjult kasse med lavendel og røllike under halvdelen af disse reder. Under den anden halvdel anbragtes tomme kasser. I løbet af det første døgn fornyede kun fugle med tomme kasser duftplanterne i reden. Men efter to døgn begyndte også den anden halvdel at hente en ny forsyning duftplanter. Det må skyldes, at duften fra de skjulte planter i kassen svandt bort, og at fuglene bruger lugtesansen til at afgøre, om der er velfungerende snylter-afskræknings-midler hos ungerne i reden.

De korsikanske forsøg beviser direkte, at lugtesansen har en vigtig funktion hos blåmejsen. Det er velkendt, at lugtesansen er vigtig for gribbe. De har klart en fordel af at kunne lugte et ådsel på lang afstand, især hvis det ikke kan ses fra luften, f.eks. fordi det ligger nær stammen på et træ, hvis krone dækker udsynet. Men at havens småfugle bruger næsen har nok kun de færreste tænkt på.

Forsøgene omtales i artiklen "Blue tits use selected plants and olfaction to maintain an aromatic environment for nestlings" i tidsskriftet Ecology Letters, Vol.5, p.585-9, 2002.