Bjørn Lomborgs millioner ender i Thy

I Thy kan Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi se frem til at modtage fire millioner kroner i støtte på næste års finanslov. Regeringen har afsat beløbet på trods af en tidligere udmelding om, at det skulle være slut med at give penge direkte til den enkelte.

Sådan lød begrundelsen i hvert fald, da regeringen for nylig valgte at fjerne den årlige bevilling på ni millioner kroner til Bjørn Lomborgs Copenhagen Concensus Centre. I stedet skal ansøgerne søge midler gennem de råd og puljer, som eksisterer, lød det fra miljøminister Ida Auken (SF).

At Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi alligevel sikres fire millioner kroner via finansloven skaber harme i oppositionen:

»Regeringen har tidligere anklaget os for at give støtte til vores allierede. Nu gør man selv præcis det samme uden at have nogen argumenter for det,« siger Mike Legarth, energipolitisk ordfører for De Konservative.

Venstres energipolitiske ordfører, Lars Christian Lilleholt, retter skytset mod Ida Auken.

»Man har knap nok sat sig til rette på ministertaburetten, før man begynder at tilgodese vennerne på et tidspunkt, hvor riget fattes penge,« siger han.

Man har en holdning ...

Da regeringen fjernede støtten til Copenhagen Concensus Center, sagde Ida Auken til Jyllands-Posten:

»Forskere skal have deres penge via de fine systemer, vi har i dag. Det har været helt mærkeligt, at der har været en særbevilling til enkelte forskere på en meget ideologisk måde. Vi kommer til at lave finanspolitik på en anden måde.«

Hun mener ikke, at der kan sættes lighedstegn mellem at give penge til Copenhagen Concensus og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

»At sammenligne et ideologisk projekt, der havde til formål at afspore klimadebatten, med et folkecenter der siden 1983 har været med til blandt andet at skabe vækst i Nord- og Vestjylland ved at udvikle konkrete og praktiske løsninger for miljø- og klimaproblemer, må vist stå for ordførernes egen regning. Det, vi har brug for i Danmark, er at udvikle nye teknologiske løsninger - ikke spilde penge på et rent ideologisk projekt,« siger Ida Auken til Ingeniøren.

Det er Enhedslisten, som har presset på for at få folkecenteret med på finansloven. Partiets energipolitiske ordfører, Per Clausen, erkender, at man generelt er imod at give specialbevillinger til enkelte institutioner.

»I dette tilfælde har det været vigtigt, da folkecenteret arbejder med folkelig deltagelse inden for vedvarende energi. Da de er så konkrete i, hvad de foretager sig, vil de have meget vanskeligt ved at søge om midler gennem de eksisterende fonde,« siger han.

Folkecenter foran foryngelse

I Nordisk Center for Vedvarende Energi skaber de tiltrængte millioner selvsagt stor glæde. Centeret røg af finansloven i begyndelsen af det nye årtusinde, da den liberale regering overtog magten. I 2002 fjernede man tilskuddet på otte millioner kroner om året.

Siden har man kæmpet med lavere og lavere tilskud fra blandt andet Elsparepuljen - det der nu hedder Energifonden. For blot en uge siden fik centeret at vide, at dets bevilling på 2,5 millioner kroner ville blive halveret i 2013.

»Det ville betyde, at vi ville lukke. Med den nye bevilling kan vi fortsat være et sted for erhvervsudvikling - blandt andet når det kommer til passivhuse, elektriske biler og eldrevne cykler,« siger Kirsten Hasberg, informationsmedarbejder ved Folkecenter for Vedvarende Energi.

Centeret arbejder desuden med at stille bygninger, ekspertise og arealer til rådighed inden for vedvarende energi. Fokus er rettet mod de mindre produkter og producenter af for eksempel husstandsvindmøller.

De fire millioner kroner om året er ikke øremærket, og centeret har blandt andet tænkt sig, at pengene skal bruges på et generationsskifte blandt medarbejderne.

Teknologirådet mister også tilskud

Ud over Bjørn Lomborg og Copenhagen Concensus har den nye regering også meldt ud, at Teknologirådet mister sit tilskud. Teknologirådet har hidtil modtaget omkring ti millioner kroner om året, og her undrer man sig over logikken bag beslutningen.

»Økonomisk er det også svært at forstå, hvorfor man nedlægger en institution, som i 2011 har skrevet kontrakter med EU for over 13 mio. kr. og dermed henter flere penge hjem til Danmark end den får i statslig bevilling,« skriver Teknologirådet i en pressemeddelelse.

Hos Venstre ryster man på hovedet over udmeldingen.

»Skulle man endelig give penge ud, så er teknologifonden oplagt. Det er en underlig idé, at man fjerner tilskuddet til et råd, som hjælper til med at generere ny teknologi,« siger Lars Christian Lilleholt.

Dokumentation

Folkecenterets hjemmeside

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

At Ida Auken kan argumentere for fratagelsen af støtte til Copenhagen Consensus med "At sammenligne et ideologisk projekt, der havde til formål at afspore klimadebatten" viser med al tydelighed, hvor ualmindelig infantil polikeren opfører sig.

Det er da ikke en måde at argumentere på!? Er de, der har stemt på hende, stolte af den dybe indsigt og forståelse, hun viser?

Pinligt.

 • 0
 • 0

Lige meget hvilke partier der sidder på magten spildes der ufatteligt mange penge på rapporter og tanker, frem for, at få udført nogle af alle de projekter og tanker i noget konkret.

Nu har man snakket om elektrificering af jernbanen siden 1971 og man snakker stadigvæk. Man kan slet ikke se sig udover glæden for, at der var nogle der uden om regeringerne fik en succes med vindmøller og det snakker politikerne så også om, men de bliver ved snakken når andre initiativer fremlægges. Heldigvis har Holstebro fjernvarmeværk selv gået fra tanke til handling med landbrugets hjælp og har bygget verdens største biogasanlæg. En dag bliver det også en succes som politikerne vil ......snakke om.....Men de snakker kun! Og imens de snakker bruger de milliarder på at få andre til at snakke og sætte ord på de handlinger de synes der kunne være interessante....UDEN at det bliver til andet end snak!

 • 0
 • 0

Nordisk Center for Vedvarende Energi var på finansloven fra 1983 til 2001, hvor de borgerlige skar dem bort (fordi vi kan jo ikke have sådan nogle smagsdommere, der tænker på klima!).

Nu er de blot kommet TILBAGE på finansloven.

Og Claus Wøbbe, Bjørn Lomborg VAR og ER en afsporing af en seriøs klimadebat.

Det eneste fornuftige Lomborg nogensinde har ytret er, at man skal se hvad der giver mest klima for pengene. I dette tilfælde er det så at tage pengene fra Lomborg selv.

Oh, the irony.

 • 0
 • 0

Nordisk Center for Vedvarende Energi var på finansloven fra 1983 til 2001, hvor de borgerlige skar dem bort (fordi vi kan jo ikke have sådan nogle smagsdommere, der tænker på klima!).

Nu var der jo også RISØ, med vægt på forskning. Men det er vist en bi-ting, ligesom testcenter for vindmøller.

 • 0
 • 0

At Ida Auken kan argumentere for fratagelsen af støtte til Copenhagen Consensus med "At sammenligne et ideologisk projekt, der havde til formål at afspore klimadebatten" viser med al tydelighed, hvor ualmindelig infantil polikeren opfører sig.

Det er da ikke en måde at argumentere på!? Er de, der har stemt på hende, stolte af den dybe indsigt og forståelse, hun viser?

Pinligt.

Well Claus, nu skriver du polikeren, men jeg går udfra du mener politikeren Ida Auken er infantil. Generelt er politikere infantile i deres argumentation, ligesom de fleste mennesker er når det kommer til politik og saglige diskussioner - Tag bare Mike Legarths udtalelse i ovenstående artikel som et eksempel.

Noget helt andet er, at det er et fremskridt at Nordisk folkecenter for vedvarende energi modtager støtte og specielt en institution i et område af Danmark som ofte bliver overset som samtidigt er meget progressiv mht. udvikling og test af nye alternative idéer når det kommer til energianvendelse og generering.

 • 0
 • 0

Og Claus Wøbbe, Bjørn Lomborg VAR og ER en afsporing af en seriøs klimadebat.

Det kan du fint mene, Thorbjørn - det har jeg intet problem med. Min kommentar var blot en reaktion på, at vores miljøminister brugte som argument mod støtte til Copenhagen Consensus, at centeret havde "til formål at afspore klimadebatten" er direkte infantilt og et argument på børnehaveniveau. Hvis det er hendes argument for at flytte rundt på borgernes penge, så underbygger det billedet af tilfældighed og humørsyge hos politikere.

 • 0
 • 0

Begreber som kammerateri, vilkårlighed og beton-socialisme er noget vi igen må ihukomme. Derfor er det vigtigt med kildekritik. Argumentationerne burde være grundigere fra statens ledelse, ellers er de ikke deres penge værd. Det var måske også et sted at tage pengene fra. :-)

 • 0
 • 0

Desværre er disse symbolhandlinger og symboltermer et nødvendigt resultat, når man går fra mindretalsregeringer med samarbejde over midten til en enkelt blok mod en af fløjene.

Veluddannede teknikere og planlæggere burde kunne gennemskue det og holde den saglige fane højt i sådanne situationer. - Kan vi så ikke i det mindste i dette forum holde os til mest mulige saglige vurderinger af de projekter, der bliver offentligt støttet.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Lomborgs Copenhagen Consensus (CC) var rent spild af skatteborgernes penge. CC benyttede en Cost Benefit metode til at sammenligne vidt forskellige og usammenlignelige områder med forskellige målgrupper, forskellige tidshorisonter, koblinger på kryds og tværs og store usikkerheder på alle punkter. Resultaterne var totalt værdiløse og fagligt tågesnak. Der er altså klare faglige grunde til at stoppe disse øvelser, hvilket Ida Auken også har gjort opmærksom på. Iøvrigt har den konservative, tidligere klimaminister Connie Hedegaard givet udtryk for en lignende opfattelse.

Folkecentret har derimod arbejdet med konkrete energiopgaver i 30 år til nytte for små og mellemstore virksomheder. Desuden gør Folkecentret en stor indsats med folkelige oplysning i Danmark og internationalt om mulighederne for at stille om til vedvarende energi og gennemføre energibesparelser. Folkecentret gør ikke krav på at være en fornem "forskningsinstitution", men har dokumenteret en unik evne som inspirator på et mere jordnært plan.

Derfor kan man overhovedet ikke sammenligne Lomborgs CC med Folkecentret. Det er trist, at den gamle regering vil bruge kræfter på den form for ukonstruktiv polemik. Men sådan er politik desværre ofte.

 • 0
 • 0

Det spøger vist i miljøministeriet?

Så nu vil man jage den eneste dansker der har gjort sig internationalt bemærket i miljødebatten ud af landet?

Til gengæld vil man have fortiden tilbage i form af overtroen om at energiteknologi i den størrelsesorden som et moderne samfund kræver kan gøres folkelig! Det var en smuk drøm på en rød højskole engang, men den drøm er udviklingen jo forlængst løbet fra.

Det eneste folkelige ved vor elforsyning var vore kraftværker som indtil man smadrede det system i 90erne var drevet af velfungerende forbrugerejede andelsselskaber. Men det får vi nok ikke tilbage igen, for ifølge overleveringen er det vist spøgelsers natur at hævne og ikke at gøre fortidens fejl godt igen?

 • 0
 • 0

Både og - Jens Arne Omlægning af vores energiforsyning kræver politisk handling og økonomiske incitamenter i stor skala. Men jeg kan ikke lade være med at undres over den virkelyst og investeringsvilje der ud af ingenting får talrige medborgeree til at lave regnvejrskøkkener på terressen. Kunne en lignende "energi-trend" ramme de selvsamme mennesker, ville meget være nået - også i opbakning til omstillingen af centrale energisystemer.

 • 0
 • 0

Nå, men som udgangspunkt har jeg intet imod at nordjyderne får økonomisk støtte. Men af samme årsag som Copenhagen consensus aldrig skulle have været på finansloven, bør Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi heller ikke. Uddeling af støttekroner bør ske i en vis afstand fra politikerne på Christiansborg, akkurat som det gælder for kunststøtten.

Eller kan vi ikke undgå at nævenyttige politikere meler deres egen kage eller deres egne interesser gennem direkte økonomisk støtte.

 • 0
 • 0

Mon ikke det er sådan man bør se det? Eller som en slags plaster på såret for de thyboer, der ikke er så begejstrede for testcentret for kæmpemøllerne i Østerlid Klitplantage?

og for øvrigt mener jeg, at det er dumt at nedlægge Teknologirådet.

 • 0
 • 0

Hvad, med ham, der udviklede sol-teorien. Der er har vi, da allede mindst éen anden dansker i miljødebatten -internationalt.

Den anden laver rigtig videnskab, det kan man vist ikke beskylde Lomborg for. Han er statistiker.

Mvh Tine

 • 0
 • 0

Hvad, med ham, der udviklede sol-teorien. Der er har vi, da allede mindst éen anden dansker i miljødebatten -internationalt.

Den anden laver rigtig videnskab, det kan man vist ikke beskylde Lomborg for. Han er statistiker.

Mvh Tine

Du tænker nok på svensmark, og jo han får jo nok frataget sine bevillinger, men det haster jo ikke, hans forskning tager tid så det kan kvæles i stilhed.

Du har nok ret i at Lomborg ikke rigtig var forsker - han var faktisk noget der var meget værre - han talte om politikeres påklædning og det kan de naturligvis ikke lide - lidt sådan kejserens nye klæderagtigt. så naturligvis skal han ud.

M

 • 0
 • 0

Men er som Michel påpeger det, er en person der peger på, at det er der mange andre der heller ikke er, selv om deselv påstår det.

Der er vel ingen her ,der vil beskylde Al Gore for at være videnskabsmand:o)

 • 0
 • 0

Den anden laver rigtig videnskab, det kan man vist ikke beskylde Lomborg for. Han er statistiker

 • det kunne være i grunden interessant at høre om Tines afgrænsning af 'rigtig videnskab'! :)
 • 0
 • 0

Du har nok ret i at Lomborg ikke rigtig var forsker - han var faktisk noget der var meget værre - han talte om politikeres påklædning og det kan de naturligvis ikke lide - lidt sådan kejserens nye klæderagtigt. så naturligvis skal han ud.

Selv om Lomborg ikke er rigtig forsker, men snarere formidler af forskning (af typen cherrypicking), så er han særdeles velbegavet og anerkender at AGW er et kæmpeproblem som skal løses.

At han så mener at det skal løses af vore børn og børnebørn mens vi selv skal sidde på hænderne og fortsætte vor nuværende ageren er en anden sag.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Det afhænger om man er realist eller idealist når man betragter Lomborg

For denne sætning eller holdning afspejler idealismen:

<<<<>>>

og er selvfølgeligt en korrekt betragtning, hvis alle personer på denne jord kunne bringes til at være enige om, hvad der var godt eller skidt........men således er det ikke efter min, eller for den sags skyld, som jeg ser det Lomborgs opfattelse.

Han påstår som jeg læser ham, at den slags fodslag kan først opnås ,når alle har lige trygge forhold, og man bør starte der hvor de største problemer er. Vandstigninger og temperaturstigninger kommer, hvis IPPC´s forudsigelser holder stik næsten (bemærk mit "næsten")uanset hvad vi gør.....så han siger lad os derfor koncentrere os om det væsentlige.

Jeg kan simpelthen ikke begribe hvorledes venstrefløjen kan få Lomborg galt i halsen og gøre ham til den hadefigur som tilfældet er?

 • 0
 • 0

Jeg kan simpelthen ikke begribe hvorledes venstrefløjen kan få Lomborg galt i halsen og gøre ham til den hadefigur som tilfældet er?

Fordi han ikke prædiker partilinen om at vi skal vende tilbage til jordhulerne...

Hele CAGW sagen handler ikke om videnskab, men om at nogen gerne vil bestemme hvad der er den rigtige måde at leve på. Med andre ord har de bestemt løsningen, og det er jordhuler, økologi, fodformere, hjemmestrikkede sweatere fra hjemmedyrket uld, urtete og at vi alle skal være vegetarer som spiser lokalt dyrkede grøntsager.

For de kan ikke lide højteknologi, multinationale firmaer, ingeniører, internet, globalisering og kernekraft.

Hvis man tror på at CAGW er et alvorligt problem, burde de alle skrige på at vi skal bygge kernekraft. Det vil betyde billig co2-fri energi, men de kan heller ikke lide billig energi, fordi at det vil netop betyde at vi ikke skal ændre vores samfund efter deres utopia. Så derfor kan de ikke lide kernekraft.

Senest har vi set hvordan de heller ikke kan lide vindkraft. Det kan de ikke, fordi at det ikke længere er en "demokratisk" "folkelig" energiform, men domineret af store (onde) multinationale virksomheder.

Vh Troels

 • 0
 • 0

For de kan ikke lide højteknologi, multinationale firmaer, ingeniører, internet, globalisering og kernekraft.

Vh Troels

Det er snarere:

Fordi de ikke kan ernære sig ved højteknologi,multi ... etc plus vindmøller.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten