Bioteknologisk kemi rykker på DTU

Stemningen var helt ekstraordinær god, da DTU i fredags indviede det nye Center for Mikrobiel Bioteknologi, som får en flyvende start med en støttebevilling på 36 mio. kr. fra Statens Teknisk-Naturvidenskabelige Forskningsråd.

At det der med bioteknologi smager af optimisme og fremtidstro blev til overmål bekræftet, da DTU holdt en godt besøgt indvielsesreception for det nye center, der er det første danske ingeniør forskningscenter med klar fokus på bioteknologisk forskning.

Arbejdsområdet for Center for Mikrobiel Bioteknologi, CMB, er koncentreret om at finde nye kemiske stoffer, der er kendetegnet ved at være produceret ved hjælp af mikrobielle processer, såkaldt »grøn kemi«.

Ifølge DTU's rektor, Lars Pallesen, er verdensmarkedet for »grøn kemi« i dag omkring fire procent af den samlede kemiske industris omsætning, men markedet vurderes at vokse til 20 procent blot frem til 2010, svarende til en værdi på markedet på 70 mia. dollar.

»Vækstpotentialet i den såkaldt «grønne kemi», som bliver kerneområdet i vores nye centers opgaver, er enormt. Udviklingen går ufatteligt stærkt, også uden for Danmarks grænser,« sagde Lars Pallesen og tilføjede, at det ikke kan understreges kraftigt nok, hvor meget Danmark som samfund er afhængig af at kunne skabe højteknologiske produkter med et konkurrencedygtigt vidensindhold og et stadigt »inflow af dygtige og dynamiske forskere.«

CMB skal ifølge rektor Lars Pallesen være en "dynamo" i DTU's strategiske forskning inden for bioteknologi, og målet er at skabe et førende akademisk forskningscenter, der hvert år skal uddanne 20 kandidater og ti ph.d.'er inden for mikrobiel bioteknologi.