Biotek-advokat: Her er fup og fakta om EU-patent

Med 15 års erfaring som advokat i europæiske patentsager og en baggrund som biotek-forsker har Peter Markvardsen fra ZBM Patents klare holdninger til fordelene og ulemperne ved et ja eller nej på søndag.

Ifølge ham er det vigtigt at huske på, at vi har deltaget i det europæiske patentsystem i 20 år, og at afstemningen på søndag kun handler om 'at gøre systemet færdigt', altså hvad der sker, efter at et patent er udstedt. Selv stemmer han ja, selvom det giver ham mindre arbejde. Her forklarer han hvorfor.

Er det korrekt, at det i dag er Patent- og Varemærkestyrelsen, der udsteder patenter i Danmark, mens det europæiske patentkontor (EPO) udsteder til andre lande, som man kan læse i Politiken?

»Nej, det er ikke korrekt. I praksis bliver alle patenter udstedt af EPO. Både danske og udenlandske. Det giver heller ingen mening for en dansk virksomhed kun at tage patent i Danmark.«

Se Ingeniørens fokus om EU-patentdomstolen og enhedspatentet her

Vil folk begynde at kunne tage patent på alt muligt, som f.eks. gener, natur og liv?

»Afstemningen har intet at gøre med, hvad man kan få patent på. Det handler udelukkende om forhold, der sker, efter at patentet er udstedt. Patentsystemet vil kun blive harmoniseret i EU efter patentudstedelse i EPO. Dermed vil der ingen ændringer være for, hvad man kan tage patent på.«

Kritikere hævder, at det europæiske patentkontor siden 1998 har udstedt flere tusinde europæiske patenter på planter og liv, som med et ja også vil gælde i Danmark. Konsekvensen kan blive, at vi risikerer, at vi ikke må plante peberfrugter eller meloner, som der er taget patent på. Er det virkelig rigtigt?

»Nej. Et patent udstedt fra EPO gælder i dag også i Danmark, hvis man betaler den årlige skat/afgift i Danmark - noget, som store multinationale firmaer stort set altid gør. Som sagt er det ikke, hvad der kan tages patent, på vi skal stemme om den 25. maj. I øvrigt er EPO - sammenlignet med for eksempel USA's patentkontor - generelt ganske restriktive i forhold til, hvad der effektivt kan tages patent på, for eksempel inden for software og biotek, såsom gensekvenser.«

En tabersag i EU kan bliver en vindersag i Danmark

I Politiken onsdag frygter professor Jens Rehfeld, at kræftbehandlingen bliver ringere, fordi EU har givet patenter på gener til kræftbekæmpelse, der vil træde i kraft i Danmark med et ja på søndag. Er det rigtigt?

»Nej. Hos EPO er det i øvrigt i dag forbudt at patentere en metode som sådan til medicinsk behandling, netop for at sikre at lægen i praktisk altid vil kunne behandle patienten efter den bedste metode. Man kan tage patent på et medikament - men i praksis vil et muligt patentslagsmål i Europa blive mellem de relevante medicinalfirmaer. Sagt på en anden måde: I Europa kan et medicinalfirma ikke forbyde den enkelte læge at give den relevante medicinske behandling med de registrerede lægemidler, der er til rådighed på markedet som sådan.«

Gavner enhedspatentet virkelig kun de store virksomheder?

»Nej, overhovedet ikke. De mindre virksomheder får mest ud af det, fordi det i praksis er dem, som ikke har råd til systemet i dag. Virksomhederne skal lave oversættelser og betale dyrere årlige skatter og afgifter i hvert land med det nuværende system. Hvis vi beholder det nuværende system, er frygten, at store virksomheder - der taber en sag ved den europæiske patentdomstol - for eksempel vil forsøge at rejse sagen i Danmark, og her vil vi være bedre til at beskytte de små ved at være med i den fælles patentdomstol.«

Systemet er skørt og bør ændres

Kan der ikke være en pointe i, at vi selv bør kunne afgøre en patentsag?

»I praksis vil det med stor sandsynlighed ikke blive tilfældet. Den ‘lille’ danske domstol vil følge en afgørelse fra den fagligt mere erfarne EU-patentdomstol. Hvis først Danmark begynder at lave særregler, risikerer vi at få stemplet som et usikkert land at investere penge i.«

Vil EU ikke få mere magt over Danmark?

»Jo. Vi afgiver jo suverænitet til EU. Det er også årsagen til, at vi skal til folkeafstemning. Men hele ideen er netop, at den fælles patentdomstol kan beslutte på Danmarks vegne, f.eks. hvis et dansk firma kopierer et patent her i Danmark. På samme måde kan et dansk firma med patent lettere fjerne et kopiprodukt fra udlandet.«

Som patentadvokat får du vel mindre at lave, hvis firmaer ikke længere skal køre dyre patentsager i hvert enkelt land. Hvorfor stemmer du alligevel ja?

»Systemet i dag er skørt. Vi tjener penge på at få firmaers patenter til at gælde i alle lande ved at ringe rundt til hvert enkelt kontor. Så skal de betale til os, og vi sender penge videre, tager penge for det osv. Det er helt standardiseret i dag, men er spild af tid og penge. Vi har som patentadvokater også vores faglige stolthed, og her må jeg bare sige, at systemet er skørt og bør ændres.«

Afstemningen finder sted på søndag den 25. maj. Den seneste megafonmåling viser, at 65,4 procent vil stemme ja, mens 35,6 vil stemme nej. De fleste danske virksomheder er positive for enhedspatentet og den fælles domstol.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er da rigtigt som Markvardsen skriver at patentindehaveren teoretisk ikke ville kunne forbyde den enkelte læge at behandle med gener. I praksis kan de godt ved at tage f.eks. 5 millioner for at bruge naturligt forekomne gener hvor det ellers var gratis. Her er Rehfeldt praktiske indsigt nok mere værd

 • 8
 • 1

Journalisten og Peter Markvardsen fokuserer udelukkende på hvad det vil betyde for firmaer der tager patenter. Der kan ikke være meget tvivl om at det giver nogle fordele for dem der har taget et givent patent at der er en fælles domstol.

Det er alle andre det går udover. Og der er mange flere virksomheder der ikke tager patenter, end virksomheder der gør. Men de kan alle potentielt være liable for et af de mange EPO patenter.

Sidste år blev der givet ~265.000 EPO patenter. Der blev givet ~300 danske patenter.

Som dansk virksomhed der driver forretning i danmark bliver man derfor meget mere udsat for patent retsager hvis vi melder os til.

 • 16
 • 3

Citat Anton Larsen:

"Sidste år blev der givet ~265.000 EPO patenter. Der blev givet ~300 danske patenter."

Nu möjer Du det hele sammen!

EPO modtog 265.690 PATENTANMELDELSER. Danmark idrakte 347 patentanmeldelser pr. MILLION indbygger og kom dermed på 4. plads indenfor EPO. Tyskland havde kun 328.

Mange anmeldelser bliver aldrig til et patent.

 • 8
 • 0

Citat: "Men de kan alle potentielt være liable for et af de mange EPO patenter.

Sidste år blev der givet ~265.000 EPO patenter. Der blev givet ~300 danske patenter.

Som dansk virksomhed der driver forretning i danmark bliver man derfor meget mere udsat for patent retsager hvis vi melder os til."

Sådan kan du slet ikke stille det op Anton. Langt størstedelen af de EPO patenter, der blev udstedt sidste år, gælder med al sandsynlighed også for Danmark. Forskellen på antallet af gyldige patenter i DK er således ikke så stor som påstået. Udøver en større virksomhed forretning i landet, vil den med al sandsynlighed også have registreret sine rettigheder i landet - dette gøres oftest gennem EPO.

 • 3
 • 0

Er det her virkelig hvad Ingeniøren kalder objektiv information?????

"Kritikere hævder, at det europæiske patentkontor siden 1998 har udstedt flere tusinde europæiske patenter på planter og liv, som med et ja også vil gælde i Danmark. Konsekvensen kan blive, at vi risikerer, at vi ikke må plante peberfrugter eller meloner, som der er taget patent på. Er det virkelig rigtigt?"

Det er da et skoleeksempel på et farvet spørgsmål..! - Hele problematikken om patenter på gener, planter og software søges latterliggjort.

Svaret er lige så farvet: "Som sagt er det ikke, hvad der kan tages patent, på vi skal stemme om den 25. maj Nej - det er der da heller ingen, der hævder. Problemet er det faktum, at der de facto tages masser af patenter på liv og software og disse patenter vil myldre ind og gøre livet svært for alle innovative virksomheder med et ja.

Og sådan er resten af denne artikel, som er mere fyldt med fup end fakta og i den grad undergraver Ingeniørens troværdighed - som jeg ellers sætter højt.

 • 22
 • 2

"Med 15 års erfaring som advokat i europæiske patentsager og en baggrund som biotek-forsker har Peter Markvardsen fra ZBM Patents klare holdninger til fordelene og ulemperne ved et ja eller nej på søndag."

Og dog, det virker som en meget ensidig fremstilling om at stemme ja til EU domstolen.

Hvor forklarede Peter Markvadsensen lige præcis ulemperne ved at sige ja???

Jeg er nervøs ved at EU domstolen får absolut suveræn magt over pantenter i Danmark. Dermed har det danske retsystem intet at sige til et patent udstedt af EU, uanset hvor uetisk/væksthæmmende etc. det er.

De store firmaer kan nemmere søge alle mulige patenter og forhindre væksten i mindre firmaer som ikke har samme midler til at få taget patenter. Mange større firmaer søger jo patenter på alt muligt blot for at putte dem i en skuffe og forhindre eventuel konkurrence fra firmaer. Dette bliver jo bare endnu nemmere.

Jeg kan ikke se nogen fordele i at frasige sig suverænitet mht. patenter i ens eget land ud fra en dansk borgers eller mindre dansk firmas synspynkt.

 • 15
 • 2

Hvad er det lige fordelen ved at stemme nej er?

Helt konkret så er fordelen ved at stå udenfor; 1; at HVIS du bryder enhedspatentet 2; OG HVIS du er en dansk virksomhed som KUN operere i Danmark 3; OG HVIS dine kunder KUN operere i Danmark 4; OG HVIS produkter, ydelser mv ALDRIG direkte eller indirekte forlader Danmark

så undgår du at forholde dig til enhedspatentet og en betydelig mængde af nye patenter.

Lidt ulemper ved et Nej - Der er for mange til at nævne men;

1; Hvis du bruger danske leverandører og du har bare en transaktion hvor varer, serviceydelser, betalinger krydser eksempelvis grænsen til Tyskland, så er du som virksomhed patentbryder uanset om the er en funktionalitet i en web shop, fysiske produkter, en smøreolie du bruger i en maskine, en gummipakning du har købt, måden hvorpå den label du sætter på pakken er udskrevet på ... You Name It!

Som eksporterende virksomhed bliver du fuldt ansvarlig for alle dine underleverandøres overholdelse af patenter, medens de kører frihjul - og måske endda bevidst bryder patenter.

2; Hvis der stemmes nej så vil Danmark have et eget regelsæt, danske advokater kan ikke repræsentere danske virksomheder, dansk retspraksis er ikke en del af patentdomstolen, danske virksomheder som vil sagsøge en udenlandsk patentbryder kan ikke gøre det i Danmark med danske advokater....

At stemme nej er at vælge at give fordele til de virksomheder med mindst potentiale for at skabe vækst i Danmark på bekostning af de virksomheder der har det højeste vækstpotentiale.

Prøv at finde et scenarie på en virksomhed der fremstiller noget i Danmark, til det danske marked, og hvis produkter ikke indgår i noget som eksporteres, eksempelvis et web shop modul som kommer med den begrænsning at kunden ikke må sælge/levere til udlandet, ikke må tage ordrer fra udlandet...

Som en lille krølle frasiger vi os jo ikke suverænitet i forhold til EPO - altså patentreglerne - kun håndhævelsen af dem. Vi har været del af EPO i 20 år - der fiindes ikke et Dansk Patent - der findes et patent varetaget af EPO som er verificeret i Danmark.

Jeg kan ikke se andet end håndværksvirksomheder der har fordel af at være udenfor da mit gæt er at mere end 98% af alle industrivirksomheder har kunder der eksporterer eller selv gør det, og jeg kan ikke se at der er nogen fornuft i fra nogen side at købe software ydelser fra en kopist som du er juridisk ansvarlig for - Ved et nej bør man i egen interesse som eksporterende virksomhed undgå danske leverandører.

 • 4
 • 8

Citat: "Jeg kan ikke se nogen fordele i at frasige sig suverænitet mht. patenter i ens eget land ud fra en dansk borgers eller mindre dansk firmas synspynkt."

Særlig, hvis man ikke har fattet, hvormeget suverænitet man allerede har afgivet til EPO og Unionen.

Hvorfor spekulere over hvordan man bedst beskytter den allerede afgivne suverænitet, når uvidenhed, parret med nationalistisk blindhed giver Good Feelings.

 • 3
 • 0

Nogen der kan forklare mig muligheden for at anke en patent dom,

Ved ja: Kan EU-patentet ankes efter dommen?

Ved nej: Kan det danske patent ankes i danmark? Kan EU-patentet ankes efter dom?

 • Hvis man taber en patent sag et af stederne forsvinder patentet så fra det andet sted?
 • 0
 • 1

Citat Martin Hansen: "Nogen der kan forklare mig muligheden for at anke en patent dom,..."

Naturligvis, hvis Du fortæller hvilken domstol der har fældet dommen.

 • 0
 • 0

At stemme nej er at vælge at give fordele til de virksomheder med mindst potentiale for at skabe vækst i Danmark på bekostning af de virksomheder der har det højeste vækstpotentiale.

Det tror jeg vi skal have gravet lidt mere i. Er der en korrelation mellem de virksomheder der patenterer, altså stadig de 0,3%, og de der har vækstpotentiale? Skal det antydes at 99.7% af danske virksomheder har et mindre, et begrænset eller intet vækstpotentiale?

 • 2
 • 0

Ved enhedspatentet gælder en afgørelse alle steder. Store virksomheder kan ikke længere sagsøge små virksomheder i 20 lande med separate omkostninger, separate processer og tvinge dem til at give op af økonomiske grunde.

Selvom nejksiger sikkert ikke kan lide kilden så giver denne ret mange svar http://kerteminde.venstre.dk/patentdomstolen/

Reelt set burde et patent ikke vurderes forskelligt i forskellige lande - men nu skal retsforløbet ske i all lande.

Idag har små virksomheder ikke patenter fordi de ikke har råd til hverken at vedligeholde eller forsvare dem - det ændrer sig, men enhedspatentet betyder at det er en enhed.

 • 3
 • 2

Nej, det skal antydes at patenter er en forudsætning for vækst, men man skal forstå at hvis man eksporterer enten direkte eller indirekte så skal man overholde patenterne i de lande man eksporterer til.

En Biotech virksomhed må eksempelvis ikke bruge en patenteret process til at fremstille et produkt og så efterfølgende eksportere produktet (som i sig selv ikke bryder patentet). Patentbrydende processer, værktøjer, komponenter mv må ikke indgå i ting der sælges ind i enhedspatentets zone.

At stå udenfor isolerer KUN virksomheder hvis ydelser, produkter, services, værdi aldrig indgår i noget der eksporteres til enhedspatent zonen - eller nærmere dem der ikke har den direkte kontakt.

Laver en dansk smed noget til Novo baseret på noget der er kopieret bryder denne smed ikke patentloven, men eksempelvis hele Novo's insulinproduktion kunne komme i fare og blive grundlag for en patentsag.

Er vi indenfor er det Smeden og hans salg til Novo der ville være emnet for patentbrudet og som følge deraf værdien af smedens ydelse - ikke Novo's produkt. Eksporterende virksomheder får ansvar for ikke eksporterende virksomheders patentbrud.

Virksomheder hvis ydelser/produkter aldrig vokser udenfor Danmark har meget mindre potentiale.

 • 2
 • 0

Nej, det skal ikke antydes at patenter er en forudsætning for vækst (det er eksport der er), men man skal forstå at hvis man eksporterer enten direkte eller indirekte så skal man overholde patenterne i de lande man eksporterer til.

En Biotech virksomhed må eksempelvis ikke bruge en patenteret process til at fremstille et produkt og så efterfølgende eksportere produktet (som i sig selv ikke bryder patentet). Patentbrydende processer, værktøjer, komponenter mv må ikke indgå i ting der sælges ind i enhedspatentets zone.

At stå udenfor isolerer KUN virksomheder hvis ydelser, produkter, services, værdi aldrig indgår i noget der eksporteres til enhedspatent zonen - eller nærmere dem der ikke har den direkte kontakt.

Laver en dansk smed noget til Novo baseret på noget der er kopieret bryder denne smed ikke patentloven, men eksempelvis hele Novo's insulinproduktion kunne komme i fare og blive grundlag for en patentsag.

Er vi indenfor er det Smeden og hans salg til Novo der ville være emnet for patentbrudet og som følge deraf værdien af smedens ydelse - ikke Novo's produkt. Eksporterende virksomheder får ansvar for ikke eksporterende virksomheders patentbrud.

Virksomheder hvis ydelser/produkter aldrig vokser udenfor Danmark har meget mindre potentiale.

 • 0
 • 0

Lad mig prøve igen :)

Så vi har et dansk patent der kommer for domstolen i Sø-handelsretten, kan denne dom ankes?

Vi har et EU-patent der kommer for domstolen i EU, kan denne dom ankes?

Ved hver af de to sager vil patentet så bortfalde begge steder hvis patentet bliver kendt ugyldigt?

 • 1
 • 0

Jeg er principielt enig i at patenter sættes op på en pedistal. Det er reelt meget få patenter der er pengene værd og med de eksisterende regler er det meget få små virksomheder der har råd til at få ret.

Pengene kommer fra salg - ikke fra mangel på konkurrence, men det ændrer ikke på at mange fravælger patenterne af økonomiske årsager. Ved at prisen falder ca 75% bliver vurderingerne anderledes.

Det du ikke kan komme uden om er dog at uanset hvordan man vender og drejer det så skal man respektere patenterne, og ved at stå udenfor så flytter man ansvaret til den virksomhed der sælger varen medens den virksomhed der producerer varen/laver et eventuelt patentbrud er beskyttet.

Man skal hellerikke glemme at Danmark er så lille et marked at der er meget begrænset potentiale for virksomheder der ikke vokser over grænser enten direkte eller indirekte.

 • 1
 • 0

Skal det antydes at 99.7% af danske virksomheder har et mindre, et begrænset eller intet vækstpotentiale?

Det kan jo holdes op med hvad der står i Jyllands Posten i dag:

http://epn.dk/samfund/ECE6747041/konsulent...

"Det er ikke de store selskaber, der skaber arbejdspladserne. De store selskaber er dygtige til at skære til, mens arbejdspladserne skal komme fra underskoven af små og mellemstore virksomheder,"

Men hvorfor så ikke tage konsekvensen, og indlemme Danmark i Tyskland?

 • 3
 • 0

Virkeligheden er jo at Patentdomstolen er et helt nyt system! Der endnu ikke har vedtaget endelige prosesregler, ansat dommere eller ansagt en eneste kendelse eller instrueret retsbetjente og foged om hvordan deres opgaver bliver. Den danske regering har ikke lavet en eneste undersøgelse af konsekvenserne. Det er altså en diskussion om de bedste formodninger... Og Er man glad for EU i forvejen og frygter ikke for demokratiet eller store virksomheders lobbyisme osv.. Jammen så er det jo fuldstændig rigtigt at det blot endnu et skridt i retningen af de forende stater som Novo Nordisk gennem Peter Markvardsen fortæller til ing..

Hvis nu du med mere end 40 års erfaringen med EF og EU, tværtimod synes at der er massser af ting at være bekymret over, ikke mindst når der ikke er en ankemulighed til nationale domstole, når national lovgivning ikke står over EU. Og der ikke er gennemsigtighed, men masser af lobbyisme f.eks. fra store lægemiddelvirksomheder som Novo. Så husk at Danske opfindere og virksomheder, små som store, stadig vil kunne benytte den nye patentdomstol, selvom Danmark venter en omgang. Og ser hvad det kommer til at koste og hvordan det kommer til at fungere.

 • 5
 • 2

En anden ting artiklen ikke tager højde for er prisen for at føre en sag, både som sagsøger og sagsøgt. Det er fair nok at det er billigere at få et patent i hele europa med den nye patentdomstol/enhedspatent. Men bliver det billigere at føre enkeltsager? Hvordan kommer processen til at foregå? Og er domstolen overhovedet en uvildig instans hvis den tjener dens penge på at sager bliver kørt. I så fald har domstolen som enhed et klart økonomisk incitament for at der kommer flere patentsager, hvorfor den ikke har økonomisk incitament til at invalidere patenter (kan den overhovedet invalidere patenter?).

 • 2
 • 1

Citat Martin Hansen: "Så vi har et dansk patent der kommer for domstolen i Sø-handelsretten, kan denne dom ankes?"

Sö-og Handelsdomstolen udsteder ingen patenter, og fratager ingen patenter!

Den danske Sö- og Handelsret dömmer i patentsager ud fra dansk Markedsföringslov.

Da Danmark har afgivet suverænitet til Unionen, og Unionen dermed har enekompetence til fastlæggelse af de konkurrenceregler der er nödvendigt for det indre markeds funktion, bliver alle nationale love indenfor EU desangående harmoniseret. Dvs. med jævne mellemrum kommer der direktiver fra Unionen, som så skal omsættes til national dansk lov. Dermed opretholdes ankemulighederne i de nationale domstole. I Danmark op til Höjesteret.

Alle NEJ missionarer burde oplyse hvilke danske love der endnu er oprindelig dansk.

Det europæiske patentsystem kan heller ikke fungere på basis af forskellige nationale love. Også her har Danmark afgivet suverænitet og harmoniseret sin patentlov. Der er allerede afgivet så meget dansk suverænitet, så det er næsten umulig at se hvilken "Petitesse" der virkelig er tale om ved folkeafstemmningen.

 • 0
 • 2

Citat Franz Krejberg: "Hvis nu du (Peter Markvardsen) med mere end 40 års erfaringen med EF og EU, tværtimod synes at der er massser af ting at være bekymret over, ikke mindst når der ikke er en ankemulighed til nationale domstole, når national lovgivning ikke står over EU."

Her må Du vist have misforstået noget. EU Patentdomstolen kan ikke fratage danske domstole kompetencer!

EUdomstolen har afgivet en dom i 2011 som betyder, at Danmark eller andre medlemsstater ikke kann og må afgive nationale domstoles kompetencer til en mellemstatlig organisation. Det er i strid med Unionlov!

NEJ-missionærernes argument har Unionen löst. Bolsjen er suttet.

 • 0
 • 2

Pudsigt nok har man ikke diskuteret hvorfor man overhovedet skal have patenter, mine argumenter imod patenter fremadrettet er.

 1. Det er mege dyrere at forsvare et patent end at få et et patent, så patenter er generelt kun i store organsationers / selskabers interesse.

 2. Patenter modvirker innovation.

 • 7
 • 1

Patenter er et våben som storkapitalen bruger til at modvirke konkurrence fra små og/eller opstartende virksomheder (som er dem der skaber arbejdspladser).

Det pladderromantiske ævl om den lille opfinder der bliver rig (og har samfundet i øvrigt nogen glæde af det?), fordi han har fået patent på en eller anden lille dims, er et blålys, som udelukkende benyttes for at fjerne fokus fra det faktum at færre og færre får mere og mere.

Patenter er og bliver direkte samfundsskadelige [1] - og før nogen kommer for godt i gang, så findes der stadigvæk ophavsret, så eksempelvis min kildekode ikke må kopieres.

Men det er ikke ensbetydende med at det jeg kan opnå med mit program ikke også kan laves af andre der har fået samme gode ide.

Eksempelvis det fuldstændigt latterlige slide-to-unlock patent Apple har brugt til at vride et perverst millionbeløb ud af Samsung; Apple indleverede ansøgningen om patentet et halvt år efter NeoNode n1m blev sat i produktion, og var tilgængelig i fri handel!

Alligevel kunne Apple få patent på noget der i den grad var Prior Art.

[1] Eksempelvis som Bill Gates udtalte:

“If people had understood how patents would be granted when most of today's ideas were invented, and had taken out patents, the industry would be at a complete standstill today"

Og hans opfølgning på hvordan MS kunne beskytte sig mod dette uvæsen:

"The solution to this is patent exchanges with large companies and patenting as much as we can.”

Og meget kan man sige og mene om Bill Gates, men dum vil nok være det sidste ord man kan hæfte på ham.

 • 6
 • 2

Peter Markvardsen citeres "vi har deltaget i det europæiske patentsystem i 20 år, og at afstemningen på søndag kun handler om 'at gøre systemet færdigt'".

Men systemet bliver jo netop ikke færdigt! Det, der er tale om, er at man nu får gennemført det gamle EU-patent, som er forkastet gang på gang. Men man får ikke rettet op på den grundlæggende ubalance, at der ikke findes nogen appeldomstol, som man kan gå til, hvis man ikke får godkendt sin europæiske patentansøgning. Hvis den afslås ved brug af EPOs ankenævn, Appeal Board, så er sagen død. I Danmark og alle de andre lande med national patentansøgning kan man gå til domstolene og indstævne Patentankenævnet og eventuelt få ret til sidst. Denne ubalance burde have været rettet, før man gav enekompetence til Patentdomstolen, men det ville kræve endnu en diplomatisk konference, og det ville man ikke. Presset fra især USA for at hurtigt få en Patentdomstol var for stort.

 • 3
 • 1

Citat Christian Nobel: "Patenter er og bliver direkte samfundsskadelige [1] - og før nogen kommer for godt i gang, så findes der stadigvæk ophavsret, så eksempelvis min kildekode ikke må kopieres."

Ja, I stenalderen og i broncetiden havde man heller ikke patenter eller ophavsret. Patenter er kun nödvendig i et industrisamfund.

 • 2
 • 4

Patenter er et våben som storkapitalen bruger til at modvirke konkurrence fra små og/eller opstartende virksomheder (som er dem der skaber arbejdspladser).

En myte. Så sent som forrige uge snakkede jeg med direktøren for et 10 mands stort firma, der lige havde fået et patent. De havde ikke brugt pengene på udvikling hvis der ikke var mulighed for at beskytte opfindelsen, for konkurrenterne ville kunne kopiere opfindelsen indenfor en uge.

Dette er forøvrigt et ingeniør forum, hvor opfindelser primært indeholder en form for algoritme. Jeg har selv siddet og lavet undersøgelser, som bl.a. indebar anbefalinger til hvordan man kan undgå at overtræde bestemte patenter med små ændringer - uden at det kostede performance af vores eget software. Den slags ville blive nemmere med en fælles patentdomstol så man ikke skal sidde og fedte rundt i patenter på et større antal forskellige sprog.

 • 1
 • 3

En myte.

Olala - Rasmus Montanus argumentation.

"Jeg har snakket med...."

Og ud fra et enkelt firma der har skudt kaninen, så konkluderer du.

Personligt mener jeg at hvad Bill Gates har sagt har en hel del mere værdi end hvad en af Martin Brorsons bekendte "snakker" om.

 • 1
 • 1

Citat C.Nobel: "Kunne du ikke gøre dig den ulejlighed i det mindste at læse hvad jeg skriver, og så (selv om det nok er guds spildte ord på Balle Lars) prøve at forstå hvad jeg skriver - før du fyrer sådan en tåbelig stråmand af?

Du ved selv, at det Du skrev ikke var for klögtig.

 • 1
 • 3

Som dansk virksomhed der driver forretning i danmark bliver man derfor meget mere udsat for patent retssager, hvis vi melder os til.

Sådanne nationale virksomheder, der samtidig kommer i nærheden af nye patenter - som opfinder eller som bruger - findes vel stort set ikke - og slet ikke i en relevant samfundsøkonomisk sammenhæng.

Vi har ikke patenter for at at små - vi har altid været 5 mand ansat - virksomheder kan bryste sig af at have et patent. Det er meget lidt, der i dag kan produceres bare til det danske marked.

Vi har patenter for at sikre, at en betydelig ide- og udviklingsindsats kan financieres og skabe grundlag for nye og især mange flere arbejdspladser.

Lars :)

 • 2
 • 1

Regeringen har forholdt os oplysninger. Oplysninger, som kunne have kvalificeret debatten om fordele og ulemper ved at gå ind i Patentdomstol/Enhedspatent. Regeringen har ikke ønsket at kvalificere noget som helst, men man har anlagt den elitære indfaldsvinkel, at hvad der er godt for storindustrien, er godt for Danmark. Dette fastholdes af regering, storindustri og dens medarbejdere. Man har påstået, at patenter ikke har indflydelse på danskeres dagligdag, så man kan ikke være bekendt at stemme imod, når det nu er godt for den store industri og dermed Danmark. Argumentet går i ring.

Men patenter har sandelig noget at gøre med danskeres hverdag. Omkring 1960 havde dagbladet Politiken en ugentlig tegneserie “Fix og Fumle gør det selv”, tegnet af Claus Bering. Én uge havde Fix lavet bølgeskær på nogle rustfri knive, men næste uge fortalte de, at bølgeskær var patenteret, og at man ikke måtte tilbyde at lave bølgeskær og tage penge for det. Helt lavtekniske ting kan altså patenteres – det kan de stadig, og et patent kan forbyde erhvervsmæssig udnyttelse. Det er det, patenter er til for. Derfor er det en udpræget hoven og elitær holdning af IDAs formand at sige, at de kun er til for de virksomheder, som patenterer. Man kan udmærket opfinde uden at udtage patent, og det gøres næsten dagligt i Danmark. Men netop fordi der ikke udtages patent (“hvad skal man dog med det bøvl for”), hører man ikke om det. Alle disse opfindere, hverdagsteknikere, vil kunne hæmmes af patentrettigheder i samfundet. Og dem kommer der altså – fortielse eller ej – årligt ialt 10 gange så mange af, hvis der stemmes JA. Og det gælder også softwarepatenter, hvad man så lægger i den betegnelse. Det er en anden diskussion, men belastningen på grund af antallet kommer man ikke udenom.

Så godt som alle de fordele, der kommer af Patentdomstol/Enhedspatent, kan udnyttes af storindustrien og dem med mange patenter og patentansøgninger, selv om der stemmes NEJ. Selv virksomheder med kun ét patent kan gøre det. Derfor er det eneste fornuftige da at stemme NEJ og undgå at forhindre det fri initiativ på lavt plan. Samfundet har både en top og en bund, og det er utroligt at opleve den danske elites nedladende syn på bunden.

 • 5
 • 4

.... Man kan udmærket opfinde uden at udtage patent, og det gøres næsten dagligt i Danmark. Men netop fordi der ikke udtages patent (“hvad skal man dog med det bøvl for”), hører man ikke om det.

Hvor jeg hader den hobby og bare det er sjov for mig attitude.

Det handler ikke om bøvl - professionel forretning er ikke for sjov - der må man tage det bøvl, der kommer (hvis bare det er lige for alle) og sikre den bedste indtjening.

Men det er jo helt normalt, at udtager man ikke et patent fordi det er dyrt, måske tvivlsomt eller fx man ikke tror det kan betale sig, så offentliggør man principperne fx ved at skrive i en artikel i et tidsskrift, og derved forhindre andre i at opnå et patent på det samme.

Lars :)

 • 2
 • 2

ikke lægge det samme ud på flere tråde hos ing.dk. Derfor har jeg skrevet lidt forskelligt om en mulighed for at sortere trættende kommentarer fra. Man skal blot klikke på navnet på den, som kommenterer, og så sorteres det irrelevante fra. Ah, stilhed! Hvis det er mit navn, der klikkes på, så vil jeg svare, hvis der citeres i kommentaren, så jeg kan se, hvilket indlæg du henviser til. Hvis jeg ikke har skrevet det før!

 • 0
 • 0

Når man har lavet noget, som man dels vil have ret til at lave, dels vil forhindre andre i at få fordele af, så skal man gøre to ting. For det første, som kaldes freedom-to-operate, undersøger man på forhånd og derefter løbende, hvilke rettigheder andre har eller kan få. Det er i princippet en aktivitet, som alle, som fremstiller og sælger erhvervsmæssigt, kunne foretage, men som få gør, fordi der ikke ligger ret mange rettigheder i forvejen. Offentliggørelse er en god ting, for fra offentliggørelsestidspunktet kan teksten bruges imod en senere indleveret patentansøgning eller lignende.

Forhindringsdelen kræver, som Lars F. Jensen bemærker, at man selv beskytter sin opfindelse -- i Danmark med patent eller brugsmodel. Professionelt udført er der ikke meget forskel på arbejdet med at skrive en patentansøgning eller en brugsmodelansøgning. Den sidste virker imidlertid meget hurtigere, fordi rettigheden opnås hurtigere. Hvis det skal være hurtigt , er den imidlertid ikke blevet undersøgt, så man er sikker på, at den adskiller sig tydeligt fra det kendte. Med sin registrerede rettighed kan man skrive til andre og kræve, at de holder op. Man kan gå til Sø- og Handelsretten og anlægge sag, hvis de er genstridige. Alt dette koster penge -- det er bøvl! Enhedspatent kommer kun, hvis man vil have sin patentret i flere lande.

Men problematikken for små erhvervsdrivende ligger i det første: de eksisterende rettigheder, som tilhører andre. Og det er så simpelt, at fra at der nytilkommer 6.500 per år spredt ud over alle brancher efter vores hidtidige system, så vil der utvivlsomt komme 65.000 med en lidt anden fordeling efter Danmarks tilslutning. Risikoen for at blive ramt vil blive gennemsnitligt 10 gange større. Det svarer til, at der kommer 10 gange så mange fartkontroller på de danske veje, og både trafikken og erhvervslivet vil køre langsommere, hvis du accepterer min analogi.

 • 2
 • 2

Citat Brock Nannestad: "Samfundet har både en top og en bund, og det er utroligt at opleve den danske elites nedladende syn på bunden."

Hvis vores bedstemoder opfinder noget og anmelder det til patent, så er det en "fri opfindelse". Dem findes der kun ganske få af. De allerfleste opfindelser er ikke fri, fordi det er medarbejderopfindelser, som medarbejderen er blevet inspireret af inden for sit lönnede arbejde. Disse mennesker er ikke landets "elite", men normale gennemsnitsborgere som er engageret i deres arbejde og arbejdsplads.

Jeg kender mange tilfælde, hvor firmaet efter anmeldelsen, offentliggörelsen og patenttildeling har meddelt medarbejderen, at man ikke vil udnytte patentet, Dermed bliver patentet fri og medarbejderen får et gratis patent til egen udnyttelse. Nogle starter så deres eget lille iværksætterfirma. Andre pröver at sælge det. Fanatiske ildsjæle som er bidt af egen ide, spilder hus og have ved at ville omsætte opfindelsen med vold og magt.

Hvem vil Brock Nannestad egentlig repræsentere med betegnelsen "bunden"? Det er vel mere en betegnelse fra en kunstig Patent-Lenin.

 • 0
 • 1

De havde ikke brugt pengene på udvikling hvis der ikke var mulighed for at beskytte opfindelsen, for konkurrenterne ville kunne kopiere opfindelsen indenfor en uge.

Jeg finder det sådan lidt underligt, at man kobler en indtjening direkte på en udviklingsomkostning, når nu det er afledninger af opfindelsen, der skal tjene pengene, men det må være et afstik i en form for stolthed: "Når nu jeg har opfundet det, så er der død og pine ingen andre der skal opfinde det også. Det er mig der er genial, her, ikke dig. Gå hjem med dig!" samt den lovliggjorte mulighed for at tage konkurrenternes penge i egen lomme.

Man bygger jo forhåbentligt det ene produkt efter det andet, baseret på opfindelsen, og når de sælger godt, burde de jo kunne dække udviklingsomkostningerne. Det synes jeg er mere ærligt, fordi et produkt der sælger, må jo være godt, man får måske god kundeservice, og det er altså helt uafhængigt af om man har et patent.

Sælger produktet dårligt, kan det helt bestemt ikke være pga. manglende patenter, for jeg tror de færreste checker, om der er nok patentnumre bag på kassen til den nye mobiltelefon. De der gør, sidder i patentsystemet selv, hvor patenterne jo skal være i orden, ellers kan man risikere at blive sagsøgt.

Derved er patenter faktisk et fint selvbærende system, der eksisterer for sin egen skyld, og når alle parter indser dette, kan man derved aftale, at hvis du ikke har patenter, så har jeg heller ikke nogen, og så kan patenterne fordufte. Jeg sagsøger dig kun i forbindelse med copyright loven, hvis du laver noget der er helt magen til mit.

Man kan sagtens finde eksempler på, at fabrikanter kan tjene langt flere penge på at frigive sin opfindelse, og så koncentrere sig om at bygge gode produkter ovenpå dem, end ved at patentere dem, og lade patentadvokaterne tage de penge der ellers skulle gå til kvalitetssikring.

 • 1
 • 2

Sådanne nationale virksomheder, der samtidig kommer i nærheden af nye patenter - som opfinder eller som bruger - findes vel stort set ikke - og slet ikke i en relevant samfundsøkonomisk sammenhæng.

A-hva? Alle virksomheder, store som små, kommer potentielt i fedtefadet. Det er jo ikke kun "innovative" potentielle patent tagere der kan forbryde sig mod et patent. Store virksomheder har dog som oftest patenter de kan forsvare sig med, skulle et andet firma gå efter dem, kan de føre søgsmål den anden vej. Medmindre da de altså bliver sagsøgt af en patent Troll, så kan de ikke gøre andet en at krydse fingre på en dom deres vej, eller betale ved kasse 1 (da en patent Troll ikke selv producerer eller sælger noget, kan de ikke bryde de patenter trollen skulle have). Som lille eller mellemstor virksomhed har man oftest ikke engang råd til at forsvare sig, og må betale de penge den potentielle sagsøger vil ha.

Læs lidt om patenters nutidige historie i USA, det ser ikke kønt ud.

 • 2
 • 0

Citat Anton Larsen: "Læs lidt om patenters nutidige historie i USA, det ser ikke kønt ud."

Jeg vil ikke forstyrre Dig, men det her handler om EU-Patentdomstol og ikke om noget mækeligt fra USA, som for eks. dödstraf.

 • 0
 • 2

Det er som jeg ser det væsentligt at overveje om patenter overhovedet giver mening, inden man frigiver mere suverænitet på området.

Hvis Danmark siger nej, og Polen siger nej, og måske et par lande mere, burde det da ihvertfald give dem der startede denne process noget at tænke over. Måske kunne debatten, hvis vi er meget heldige, starte grobund for et bedre system hvor man tager højde for alle de problemstillinger der er blevet opstillet overfor EPO og patent domstolen.

 • 3
 • 0

Jeg finder det sådan lidt underligt, at man kobler en indtjening direkte på en udviklingsomkostning, når nu det er afledninger af opfindelsen, der skal tjene pengene, men det må være et afstik i en form for stolthed: "Når nu jeg har opfundet det, så er der død og pine ingen andre der skal opfinde det også. Det er mig der er genial, her, ikke dig. Gå hjem med dig!" samt den lovliggjorte mulighed for at tage konkurrenternes penge i egen lomme.

Er det selve konkurrence elementet i markedskræfterne du er ved at kritisere? De fleste opfindelser i dag kommer jo netop fordi man ønsker at hente markeds andele. Har intet med stolthed at gøre.

Man bygger jo forhåbentligt det ene produkt efter det andet, baseret på opfindelsen, og når de sælger godt, burde de jo kunne dække udviklingsomkostningerne.

Du får ikke vundet markedsandele hvis konkurrenten bare kopierer din innovation. Kunder rykker sjældent efter first-mover, de holder sig enten til leverandøren de kender, eller den som er billigst.

 • 1
 • 1

De fleste opfindelser i dag kommer jo netop fordi man ønsker at hente markeds andele. Har intet med stolthed at gøre.

Jeg oplever personligt to typer indenfor softwareudvikling, når der er tale om enkeltpersoner: Nogle opfindere (altid stærkt religiøse amerikanere af en eller anden grund) indenfor software, vil tage patent, fordi det er deres fine, blankpudsede opfindelse, og så binder man patentet på et stolthedsgrundlag, og opfindelsen er bundet op på en enkeltperson.

Den anden type er de softwareudviklere, der enten holder deres metode hemmelig eller open sourcer det til senere raffinering af offentligheden. Det er ofte på baggrund af, at man godt ved man ikke er verdens bedste softwareudvikler. De der patenterer, er sjovt derimod overbeviste om, at de er verdens bedste.

Gæt hvilke af de to typer er mest produktive og får deres produkt udbredt mest muligt?

Du får ikke vundet markedsandele hvis konkurrenten bare kopierer din innovation.

Det kommer an på, hvem du mener markedet er: Hvis du f.eks. patenterer en opfindelse og bygger et produkt over det, blokerer andre fra at bygge et lignende produkt, bygger et nichemarked med nogle få tusinde industribrugere og tager 150.000 kr for dit produkt, altså baseret på en meget fed profitmargen, og gør det i 30 år, så kan du have en fin lille indtægt på det.

Men hvis du havde åbnet for opfindelsen, så andre kunne bygge eller forbedre opfindelsen, kunne der måske sælges millioner af maskiner til 15.000 kr indenfor de første 10 år.

Det er det, 3D Systems går igennem lige nu, hvor de har blokeret konkurrenter fra at bygge bestemte type 3D printere siden midt-80'erne, selvom konkurrenter udemærket ved, hvordan man bygger en, der koster 10 gange mindre.

Det er generelt anset, at 3D Systems kan tage ågerpriser for deres produkter, fordi de er patenterede, har derved monopol på printertypen, og at forbrugerne ikke har noget valg.

 • 1
 • 0

Der er 2 versioner der konstant giver forvirring for mig.

1) Anklager kan selv vælge hvilket land man vil anlægge sag imod en virsomhed i, i et patent spørgsmål.

2) Der er kun 1 domstol, som har dommere, der ikke laver andet end at dømme patent sager.

Begge dele kan ikke være rigtigt, da man jo altså ikke vil kunne anke dommen!

 • 0
 • 0

"Når nu jeg har opfundet det, så er der død og pine ingen andre der skal opfinde det også. Det er mig der er genial, her, ikke dig. Gå hjem med dig!" samt den lovliggjorte mulighed for at tage konkurrenternes penge i egen lomme.

Er det selve konkurrence elementet i markedskræfterne du er ved at kritisere?

Tværtimod ser det da ud til, at det Henrik kritiserer, er monopolet, som jo netop har til formål at hindre den frie konkurrence.

Du får ikke vundet markedsandele hvis konkurrenten bare kopierer din innovation.

Jeg kan godt følge, at det kan være lidt surt, at have brugt millioner på at udvikle en ny smart dims, og så se, at konkurrenten kopierer den dagen efter. Konkurrence kan jo være hårdt.

Jeg selv ville dog føle det endnu mere surt, hvis jeg havde brugt millioner på udvikling, og så oplever, at konkurrenten har indleveret en patentansøgning på det samme dagen før mig. Dermed ville min opfindelse jo være værdiløs, og tid og penge være spildt.

 • 1
 • 1

Peter Markvardsen har som patentadvokat og dermed som fagmand udtalt sig om Fup og Fakta. I alle tråde som der debatteres patent i, overvejer fup og fup forsvares med tænder og klöer. Debatten på ing.dk om forbedring af patentvæsnet misbruges til valgkamp og plat indoktrination til fremme for EU modstand.

Et total misbrugt emne er "patentmonopolet". Kritikerne udnytter herved en forskrækkende historielöshed i befolkningen, som de udnytter til nationalistiske holdningers fremme.

Hvor kommer vi fra, og hvor vil vi hen? Opfindelser blev tidligere benyttet som et laugs fælleseje, der skulle holdes hemmeligt, for at bevare et evigt monopol. Brud af hemmelighedslöftet betöd dödsdom.

Nu kan man få et patent på sin opfindelse, men allerede ved anmeldelsen forpligter man sig til offentliggörelse, så alle interesserede bliver informeret og kan arbejde videre på dette viden. Er det ikke en fantastisk udvikling? Som et lille tröstplaster får opfinderen en begrænset beskyttelse for at tjene inveteringerne hjem, som opstod ved omsætning af opfindelsen til et nyt produkt!

Da der ikke opstår "udviklingsomkostninger" ved Software, efter at man har opfundet noget nyt, har det i princippet intet at göre med patent.

Et fælles patentvæsen er basis for et fungerende, fælles marked. Derfor har Danmark efter traditionel nöleri tilsluttet sig EPO, en mellemfolkelig organistion, som alle medlemslande har afgivet national suverænitet til.

Et kæmpeproblem er, at EPO, som en Patentadministration også dömmer i klager mod sig selv. Denne beföjelse skal fratages dem. Softwareproblemet opstår. fordi EPO afviser klager mod sine egne afgörelser ved softwarepatenter.

For at kunne fratage EPO domsbeföjelser skal der etablere en selvstændig organisation, nemlig en EU-Patentdomstol med yderlig ankedomstol.

Med et NEJ dokumenterer man bare sympati for de nu dårlige forhold, som er begrundet i EPOs sammenblandede organisationsstruktur.

 • 0
 • 1

Lad mig se om jeg har forstået det rigtigt: Ved et JA vil enhedspatentet gælde i 25 EU lande, og hvis en virksomhed A overtræder patentet, da kan den "forurettede" virksomhed B sagsøge den givne virksomhed A i virksomhed B´s eget land og fra virksomhed B´s egen lokale patent domstol og på virksomhed B´s eget sprog. Korrekt?

Nyt eksempel: Hvis virksomhed C har taget enhedspatent på en ny fremstillingsmetode til solceller og fået det godkendt, da vil dette patent gælde i hele regionen, hvorfor virksomhed D ikke kan tage patent på fremstillingsmetoden, hverken i EU eller i sit eget land?

Mit spg. går derfor på, hvis vi tilslutter os, blive det danske patent da erstattet med et Europæisk patent som er gyldigt?

Eller vil alle 25 lande stadig have deres egne patenter: altså vil der efter et evt. JA til patentdomstolen være: Enhedspatent for 25 lande 25 seperate patenter for hvert land

Hvis det er tilfældet, hvilket patent har så mest gyldighed? det lokale eller det europæiske enhedspatent?

For hvis det kun er enhedspatentet, da betyder det samtidig at hvis virksomhed C har taget patent på noget og DK har tilsluttet til enhedspatentet, da må en virksomhed i DK (Danmark) ikke anvende denne fremstillingsmetode

Derfor vil et JA reducere omkostninger for søge patenteter (se udmærket saglig artiklen før fra: http://kerteminde.venstre.dk/patentdomstolen/ skabe ensartethed og forhåbentlig lette bureaukrati gøre det lettere at få patent i flere lande => større eksport muligheder

øge andelen af patenterede varer og metoder i Danmark, hvorved virksomheder begrænses i deres udvalg af fremstillingsmetoder (da disse er patenterede)

 • 0
 • 0

Niels Nielsen

0.3% af danske virksomheder har patent. De resterende 99.7% har ikke. Danmark har 0.9% af patenterne i EU de andre lande har tilsammen 99.1%

Danmark vil få præcis de samme fordele ved et nej men sikre sig væsentligt bedre imod de 99.1% de andre lande har tilsammen og imod at patent-trolls som Intellectual Ventures begynder at hærge de danske virksomheder.

Et ja vil betyde at de få danske virksomheder der tager patent skal betale 25000. Et nej betyder det at de skal betale 32000.

Patenter skal være sværre ikke lette at få da den magt man er i besidelse af sjældent står i forhold til hvor lidt originalitet der er i de fleste patenter. Der er ingen grund til at gøre det let.

 • 1
 • 0

Citat: Patenter skal være sværre ikke lette at få da den magt man er i besidelse af sjældent står i forhold til hvor lidt originalitet der er i de fleste patenter. Der er ingen grund til at gøre det let."

Med et nej kan Du ikke opnå det.

 • 0
 • 0

Jeg kan gøre det mindre attraktivt for de andre landes virksomheder og patenttrolls der er med i patentdomstolen at tage patent i Danmark og genere danske virksomheder.

De vil have nok i det store marked.

 • 0
 • 0

Citat: "Så et JA til domstolen betyder, at der ikke længere er noget er hedder dansk, tysk, fransk osv. patent men kun EU-patent?"

Et patent med fælles virkning fremviser ikke nationale forskelle. Det vigtigste er at sprogvanskelighederne elimineres.

Skarer af jurister har hen over de sidste århundreder skabt deres eget nationale jurasprog og forskelligt retstradition. I et fælles marked skal den slags hindringer og unödvendige belastninger fjernes.

 • 0
 • 0

Så et JA til domstolen betyder, at der ikke længere er noget er hedder dansk, tysk, fransk osv. patent men kun EU-patent?

Nej, de nationale patentsystemer bibeholdes. Dem ser der ikke ud til at være nogen, der umiddelbart er til sinds at afskaffe. Det parallelle system med to myndigheder, der kan udstede patenter for Danmark og andre lande vil blive bibeholdt.

 • 0
 • 0

På forhånd undskyld, hvis andre har svaret. Jeg har set ovenstående går igen i nogle indlæg:

Priser: Enhedspatent forventes at ligge på cirka 40.000 kroner - men det er noget EPO bestemmer og ikke afklaret. Det bliver en hel del dyrere at føre en retssag hvilket helt ensidigt kommer en lille dansk virksomhed til skade. Husk vi skal have simultantolkning o.lign. http://unified-patent-court.org/about-the-...

Statistik Dette er forvirrende, fordi ja-siden alene anvender patentansøgninger og ikke faktiske tildelte patenter. Tallet for ansøgninger er reelt et EPO salgstal. Da Universiteterne har resultatkontrakter om at lave patentansøgninger er det offentlige med til at banke tallet op. Universiteterne har underskud økonomisk underskud på patentansøgninger.

I frustration over den kreative markedsføring lavede jeg en benchmark af den danske patentbranche, hvor jeg altså sammenholder antallet af faktiske patenter med ansøgninger. http://patentdomstol.eu/dansk-patentbranch...

Ankemuligheder Appelinstansen for patentdomstolen kommer til at ligge i Luxembourg, så man skal dertil. Der bliver ingen mulighed for at anke derfra til Højesteret eller lignende.

Jeg ved ikke hvorfor den er placeret dér, men går ud fra der er noget logistik i at industrien ikke skal sende lobbyister rundt i hele Europa.

Stem nej i morgen til EUs patentdomstol

Kræv en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser http://patentdomstol.eu/forstaa-prisen-paa...

 • 0
 • 0

Jesper Gödvad Larsen

Patentadvokat Peter Markvardsen har givet klare, kompetente svar på spörgsmål om fup og fakta.

Det tager Du ikke stilling til. Du belemmrer bare, som anonym person, debatten med fup-valgflom.

 • 0
 • 0

Hvis der så BÅDE er enhedspatent og nationale patenter, hvem "bestemmer" så over hvem? Fx hvis jeg nu har et enhedspatent på et produkt, som jeg sælger i Tyskland, og der i Tyskland er en tysk virksomhed med et tysk patent på samme produkt, hvem har så loven med sig? Lidt ligesom dansk vs. EU retten/lovgivning i spørgsmålet om børnecheck og andre ydelser

 • 0
 • 0

Citat Niels Nielsen:"Fx hvis jeg nu har et enhedspatent på et produkt, som jeg sælger i Tyskland, og der i Tyskland er en tysk virksomhed med et tysk patent på samme produkt, hvem har så loven med sig?"

Det er et teoretisk spörgsmål, som forudsætter, at tyske Bundespatentamt i München ikke har et ordentlig samarbejde med EPO i München.

Vi kender ikke handelsdommerens afgörelse, men det kan tænkes at dommeren vil udskyde dommen indtil sagen er afklaret ved de to patentdomstole.

En anden mulighed er, at dommeren fælder en dom mod kaution, indtil dommen er retsvirksom.

 • 0
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten