Bioposer passer ikke ind i det danske affaldssystem

Hos Biovækst i Holbæk kan de kompostere bioposer sammen med madaffald. I dag modtager de husholdningsaffald fra tre af de 35 kommuner, der samler madaffald ind. Illustration: Michael Ellehammer

Flere danske kommuner udleverer poser af såkaldt bioplast eller bionedbrydelige poser til borgere, der skal udsortere organisk husholdningsaffald. Men det er de færreste steder, at poserne bliver genanvendt. Det skyldes, at der i dag kun er ét anlæg, der kan kompostere poserne sammen med affaldet.

»Når husholdninger sorterer madaffald i bionedbrydelige poser, er det vigtigt, at poserne kan blive nedbrudt i de anlæg, som modtager affaldet. Det sker ikke alle steder. I flere tilfælde bliver de i stedet sorteret fra,« siger Christina Busk, der er miljøpolitisk chef i Plastindustrien.

Læs også: BAGGRUND: Sådan bliver bioposer nedbrudt af bakterier

I dag indsamler ca. 35 kommuner kildesorteret madaffald hos borgerne ifølge tal fra Dakofa. Tre kommuner får affaldet komposteret, Og der giver det mening at bruge bionedbrydelige poser.

Bionedbrydelige poser skal sendes til Holbæk

Hos Biovækst lidt uden for Holbæk ligger det eneste danske anlæg, der kan kompostere kommunernes mad- og haveaffald.

I dag modtager de affald fra Odsherred, Kalundborg, Holbæk kommuner.

»Vi kan sagtens kompostere bioposerne i vores anlæg. Det meste forsvinder under biogasprocessen, der sker i de første tre uger. Under den efterfølgende kompostering går resten i opløsning,« fortæller Morten Brøgger Kristensen, der er teknologichef hos Aikan.

Komposteringsanlægget er bygget op om Aikans teknologi, hvor mad- og haveaffald behandles i moduler, der ligner garager. Først afgasses affaldet under iltfrie forhold og bagefter tilføres der ilt til modulerne, så komposteringen kan begynde.

I de resterende kommuner bliver det organiske husholdsningsaffald sendt til biogasanlæg. Her bliver poserne sorteret fra, og kørt til forbrænding, da de ikke kan nå at blive nedbrudt i biogasanlægene.

Bionedbrydelige poser forurener plastaffald

Men selvom de bionedbrydelige poser ikke bliver genanvendt sammen med madaffaldet, er det ikke bedre at komme dem i containeren med kildesorteret plast, forklarer Christina Busk.

Læs også: Københavnske bioposer er lavet af 70 pct. fossil plast

»Det er vigtigt at skelne mellem biobaseret og bionedbrydelig plast. Den bionedbrydelige pose skal helst ikke ende sammen med den plast, der skal genanvendes.«

Bioposerne er lavet til at blive nedbrudt hurtigt, mens en biobaseret plast som polyethylen (PE) godt kan indgå i affaldsstrømmen med en fossil plast af samme type og blive smeltet om til nye produkter af genbrugsplast.

Læs også: Nye regler for skrald: Europæiske affaldsdirektiver endeligt vedtaget

Hold bionedbrydeligt plast ude af affaldssystemet

Opfordringen til at holde bionedbrydeligt plast ude af affaldssystemet kommer ikke kun fra Plastindustrien, men bakkes op af en lang række organisationer og virksomheder som Coop, Plastic Change, Dakofa, Teknologisk Institut og Arla, der er gået sammen i det såkaldte Forum for cirkulær plastemballage. Forummet udgav for nylig en række anbefalinger – heriblandt at den bionedbrydelige plast ikke skal bruges til emballage, der kan ende i husholdningsaffaldet.

Læs også: Genanvendeligt bioplast er vejen frem

»For os i arbejdsgruppen har det være rigtig vigtigt at skelne mellem, hvad der er biobaseret og bionedbrydeligt, og hvordan vi vil anbefale, at plasten genanvendes i det nuværende affaldssystem. Her vil vi ikke anbefale, at bionedbrydeligt plast kommer sammen med husholdningsaffaldet og videre til genanvendelse,« siger Christina Busk.

Til gengæld kan der være et potentiale for at bruge materialet, hvor plasten komposteres uden at forurene naturen. Her fremhæver forummet produkter som gartnerfolie og poser, der er certificeret til hjemmekompostering.

Nye indsamlingskrav stiller kommuner i posedilemma

Spørgsmålet om, hvilken type plast der bør bruges hvor, bliver aktualiseret af EU's krav om, at husholdningernes organiske affald skal udsorteres senest fra 2023. Det betyder, at alle danske kommuner i den kommende tid skal finde ud af, hvad de vil gøre med det organiske husholdningsaffald - og dermed også, hvilken type pose de vil bruge til indsamlingen.

Når antallet af kommuner med kildesorteret affald tredobles, kan der blive behov for mere kapacitet til at behandle affaldet.

Men det er ikke sikkert, at det bliver komposteringsanlæg, da biogasanlæggene med gylle også er interesseret i madaffaldet til at øge biogasproduktionen, som Ingeniøren tidligere har beskrevet.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

De bionedbrydeligeposer til madaffald, kan nedbrydes i iltholdig atmosfære og ikke i et iltfri biogasanlæg. De fleste og meste af plastposerne fjernes på vej til biogasanlæget.

Det var mit indtryk at formålet med at bruge bionedbrydelige poser var, at hvis noget slipper med igennem biogasanlæget og til sidst spredes på en mark eller andet, så bliver resterne af poserne nedbrudt der.

Hvad er ellers formålet med bionedbrydelige poser til bioaffald?

  • 0
  • 0

læs baggrund (efter andet afsnit) Forudsætningen var at undgå mikroplast. Hvis det alligevel skal sorteres fra til forbrænding kan alm. plastposer bruges.

  • 0
  • 0

Indsamling af madaffald i et selvstændigt system, i et land som Danmark med højeffektiv affaldsgenbrug i form af fjernvarmeværker, er det ultimative kostbare og overflødige symbolpolitik, nu skaleret op til megastørrelse.

Genbrug af biologisk husholdningsaffald kan kun ske meningsfuldt på den enkelte matrikel i form af lokal kompostering, da transporten og behandlingen i centralanlæg vil koste langt mere bioenergi end affaldsmængden repræsenterer.

Det er dokumentationen af, at danske miljø- og energipolitik drives af "de bedste hensigter" men desværre også af håbløse amatører. Det er det ultimative bevis på, at vi nu for første gang siden oplysningstiden begyndte for 300 år side, er i en situation hvor de nye generationer véd mindre og er dårligere uddannet end forældregenerationen.

Er der da ikke snart en voksen til stede i Byrådene og i Folketinget der kan træde i karakter og stoppe dette vanvid ?

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten