Biopanel: Stop med at brænde madresterne af - de er bedre værd
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Biopanel: Stop med at brænde madresterne af - de er bedre værd

Det Nationale Bioøkonomipanel har udformet syv nye anbefalinger, der skal hive mere værdi ud af de godt 700.000 ton organisk affald, danske husholdninger og virksomheder hvert år smider ud.

»Affaldet kan og bør bruges til meget mere end forbrænding, hvor det kun er energiindholdet, der udnyttes. Organisk affald kan for eksempel bruges som råvare til mikrobiel produktion af biokemikalier eller bioplast,« uddyber DTU-professor Lene Lange, medlem af bioøkonomipanelet, i en pressemeddelelse fra Natur- og Erhvervstyrelsen.

Bioprodukter og biogas

Ifølge panelets rapport genanvender Danmark i dag kun 9 procent af husholdningers 513.000 ton organisk affald. Resten ryger til forbrænding. Der potentiale for at genanvende 460.000 ton. Samtidig genanvendes 40 procent af servicesektorens organiske affald. Det skal op på 60 procent, konkluderer biopanelet.

Affaldet skal i højere grad blive til biogas og bioprodukter. Desuden anbefaler panelet, at der skal investeres i både forskning og i demonstrationsanlæg til klimavenlige og ressourceeffektive teknologier.

Professor Lene Lange skriver til Ingeniøren, at støtten til forskning og teknologi skal øges på to måder:

Den første er et nyt fokus på, at forskningsmidler skal gå til bedst mulig genanvendelse og ikke kun energiudnyttelse.

Desuden foreslår panelet incitamentsordninger, 'således at kommuner, affaldsproducenter og affaldshåndtering kan se en klarere fordel i at fremme ny teknologi, hvor affaldsressourcen (eller i hvert tilfælde dele af den) udnyttes bedre'.

Slutteligt anbefaler panelet, at behandling af organisk affald liberaliseres, og Danmark skal være foregangsland for at sætte klare mål i EU om øget genanvendelse.

»Kommunerne skal udbyde behandling af affaldet, så vi øger mulighederne for at bruge nye behandlingsmetoder og teknologier,« forklarer chefkonsulent og medlem af panelet Michael Persson fra Dansk Industri i en pressemeddelelse fra Natur- og Erhvervsstyrelsen.

Ministre begejstrede for at privatisere

Netop privatisering fremhæver både miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) og energi- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) med begejstring:

»En markedsbaseret tilgang kan bidrage til, at vi får mest mulig værdi ud af vores affald, og vi vil i regeringen se nærmere på hver enkelt anbefaling,« siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen i en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Planen kræver 'rent' affald

Direktør i Dansk Affaldsforening Jacob Simonsen er positiv overfor investeringene, men ser dog huller i planen, da produktion af for eksempel biogas kun er mulig, hvis madaffaldet er helt ”rent” uden spor af plastik eller lignende.

»Den helt store udfordring er at få indsamlet det organiske affald rent, og det er en stor omkostning, for det kræver en sortering hos borgerne og givetvis efterfølgende sortering,« forklarer han.

Derudover vil panelets anbefaling om at privatisere madaffaldet ifølge Jacob Simonsen koste kommunen penge. Det skyldes, at private skal have garantier, når de opkøber det affald, kommunerne indsamler.

»Private vil kun have det, hvis det er rent, og så skal vi stille garantier, og i nettoregnskabet koster det penge at lave rene fraktioner,« siger Jacob Simonsen.

Han tilføjer, at selvom borgere ifølge ham over en bred kam glædeligt sorterer affald, kan blot to beboere på en villavej med halvtreds lovlydige borgere ødelægge det for resten.

»Så bliver den fraktion rigtig svær at bruge til noget,« uddyber han.

Privatisering skal skabe muligheder

Derudover er der ikke altid private parter, som er interesserede i at håndtere madaffald. Jacob Simonsen nævner et eksempel fra Nordsjælland, hvor en kommune forsøgte at udbyde affaldsbehandlingen, men selv måtte træde til, da ingen private var interesserede.

»Vi vil rigtig gerne bruge markedet, når der er gode tilbud, men udlicitering alene løser ikke opgaven,« uddyber han.

Det kommer til at koste flere penge at komme af med vores husholdningsaffald.

Som vi så kan købe dyrt tilbage via el og varme som vi allerede gør det i dag.

Med dette forslag så malkes der bare lige lidt flere penge ud af forbrugerene!

Hvilken langsigtet samfundsværdi får vi så reelt for dette kontra den værdi vi får med nuværende ordning?

Hvilken reel miljøværdi kommer der ?
Hvad koster det af miljø ressourcer at bygge biogas anlæg til at håndtere affaldet?
Kan dette forbrug af materialer til at bygge biogas anlæggene egenligt forsvares kontra bare at blive ved med at brænde det af i vores kraftvarmeværker?

HVIS nu disse liberale kræfter som vil dette system vitterligt mente at der var en god forretning, hvorfor går de så ikke bare igang?

Mon ikke svaret på ovenstående spørgsmål findes i:
At de kun mener det er en god ide hvis de får en snabel i fælleskassen!

  • 6
  • 4

»Vi vil rigtig gerne bruge markedet, når der er gode tilbud, men udlicitering alene løser ikke opgaven,« uddyber han.
Det siger vel alt. Hvis der er en forretning i det er markedet fint, hvis ikke, så kan kunderne bare få lov at betale. Udlicitering er vist en omskrivning for at betale nogle for det, og lade som om der er konkurrence og marked.

  • 4
  • 5