Biologisk bibliotek: DTU giver forskerne adgang til 'ready-to-go'-stoffer

Biblioteket skal rumme over 50.000 stoffer. Illustration: Hanne Kokkegård

Når en forsker på et universitet eller i en mindre virksomhed i dag er i gang med at udvikle et lægemiddel og har brug for at udføre kemiske biologiske forsøg, ligger laboratoriet sjældent inde med præcis de stoffer, det skal testes på.

I stedet skal stofferne bestilles hos andre, men det kan være en omstændelig affære og risikerer også at forsinke forskningen.

I 2018 får Danmark en platform for kemisk biologisk forskning - DK-Openscreen - hvor forskere kan bestille alle stoffer til brug inden for life science, og hvor screeningspladen, der kan rumme op til 384 stoffer, er gjort klar til forsøget, så forskeren bare skal tilføre sine reagenser og siden aflæse resultatet.

Biblioteket skal drives af DTU Kemi og universiteterne i København, Aalborg og Aarhus, der også er partnere.

Og forskere kan også få udført forsøg gennem partnerskabet, ligesom DK-Openscreen lægger op til forskningssamarbejde, og at stoffer udviklet på andre universiteter kan indgå i samlingen og dermed blive testet yderligere af andre biologer og kemikere, skriver DTU.

Unikke stoffer i samlingen

Samlingen kommer til at rumme over 50.000 stoffer i løbet af få år, og opbygningen går straks i gang i det nye år, når udstyr til kontrolleret opbevaring, katalogisering og kvalitetssikring af alle stoffer er ankommet.

Læs også: Nyt byggeri markerer DTU's store satsning på life science og bioengineering

Der bliver blandt andet tale om en række nye stoffer og stofklasser, som DTU Kemi og andre partnere fremstiller, og som det ikke umiddelbart er muligt at få andre steder fra. Det gælder blandt andet en gruppe stoffer udviklet på DTU Kemi over de seneste fem år.

»DTU Kemi har i forskningsforsøg haft fokus på at gøre stoffer langt mere tredimensionelle og med chirale centre end dem, man typisk screener biologisk aktivitet med i dag. Det giver muligheder for at forøge selektiviteten af de stoffer, der bliver screenet. Så det vil være helt unikke stoffer, for de findes ikke andre steder i verden,« forklarer den kommende direktør for DK-Openscreen, professor Mads H. Clausen fra DTU Kemi til Ingeniøren.

Merværdi i forskningen

DTU Kemi køber også stoffer ind. Og derudover er det som nævnt ambitionen at snakke med kollegerne på de andre universiteter om at lade deres stoffer blive afprøvet gennem biblioteket.

Læs også: Forskernes nye gen-værktøj: Nu kan de ændre basepar og bekæmpe langt flere sygdomme

På den måde vil platformen gøre det muligt, at de mange kemiske stoffer, der bliver fremstillet i offentlige eller privatfinansierede forskningsprojekter, kommer ud og gør mere nytte og får lov til at arbejde noget mere, siger Mads H. Clausen.

»For meget ofte bliver stoffer, der bliver fremstillet i forskningsprojekter, ikke afprøvet for deres biologiske aktivitet eller også afprøvet med et snævert fokus. Man ser måske kun på, om de har antiflammatoriske egenskaber, men man får ikke testet, om de også kunne være interessant i forhold til f.eks. kræft eller infektionssygdomme,« forklarer Mads H. Clausen.

»Det vil vi sørge for, at de bliver, for så snart de bliver en del af samlingen, bliver de tilgængelige for alle de biologer, der ønsker at afprøve dem. Så det er også en måde, hvorpå der skabes merværdi i den forskning, der bliver udført rundt om i landet i dag,« siger han.

Hvis det så viser sig, at nogle af stofferne har en særlig biologisk aktivitet, sætter DTU de forskellige forskere i kontakt med hinanden, så de kan finde ud af, om de skal samarbejde.

Oveni vil man hele tiden sikre, at stofferne virker bedst muligt, så DTU Kemis folk vil kontakte forskerne, der anvender stofferne, efterfølgende for at få respons, så de har mulighed for at lave endnu bedre stoffer fremadrettet.

Skal fungere på markedsvilkår

Platformen er åben for alle, men eftersom de store farmavirksomheder har deres egne stofbiblioteker, vil kunderne formentlig være universiteter samt små og mellemstore virksomheder og start-up-virksomheder.

Læs også: Syntetisk biokemi kan lave biobrændstof og medicin uden levende celler

Samtidig tilbyder platformen også, at specialiserede teams kan udføre forsøg for forskere.

Platformen er finansieret dels gennem en femårig bevilling fra Forsknings- og Uddannelsesministeriet, dels gennem partnerskabet mellem DTU, Aalborg Universitet, Københavns Universitet og Aarhus Universitet – med et budget på 35 millioner kroner.

Stofbiblioteket kommer til at fungere på markedsvilkår prismæssigt. Det skal ikke give overskud, men bare sikre, at man kan vedligeholde platformen.

DK-Openscreen indgår i et større EU-netværk (EU‐Openscreen) med indtil videre syv andre lande. Målsætningen er at understøtte kemisk biologisk forskning bredt i Europa.

Derudover betyder den øgede satsning på kemisk biologi også, at kemikere og biologer fra Danmark, Finland, Norge og Sverige har fundet sammen for at øge konkurrenceevnen og sætte skub i den teknologiske og videnskabelige udvikling.