Biogeograf modtager Danmarks største forskerpris på 2,5 millioner kroner

Biolog og biogeograf Carsten Rahbek fra Københavns Universitet modtager på onsdag Danmarks største forskerpris, Villum Kann Rasmussens Årslegat, på 2,5 millioner kroner, hvoraf den halve million er en personlig hædersgave, mens resten er reserveret til forskning.

Han får prisen for sin 'visionære og bredspektrede forskning og undervisning inden for biologisk diversitet, evolution og økologi'

Prismodtageren er 47 år og uddannet i biogeografi, som er læren om levende organismers geografiske udbredelse, ved Københavns Universitet med en ph.d.-graf fra 1993. Han er i dag professor og leder af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet.

Carsten Rahbek er internationalt anerkendt og blev den 12. januar i år udpeget til kommende formand (President Elect) for The International Biogeography Society. Han er desuden en af initiativtagene FN's biodiversitetspanel, Intergovernmental Platform on Biodiversity & Ecosystem Services (IPBES), som blev oprettet sidste år.

I et interview med Ingeniøren for et år siden forklarede han, hvorfor han mener, at biodiversitetskrisen er en større trussel end klimaforandringer, hvad angår stabilitet, velstand og menneskehedens fremtid.

Læs også: Dansk biolog slår alarm: »Biodiversitetskrisen er en større trussel end klimaforandringer«

Carsten Rahbek beskriver selv sit forskningsområde på denne måde:

»Makroøkologisk forskning handler om planters og dyrs udbredelsesmønstre, deres variation over tid og sted og deres afhængighed af økologisk og klimamæssige faktorer - grundlæggende og fundamentale spørgsmål i forsøget på at forstå udbredelsen af liv på Jorden.«

Forskningen ved grundforskningscenteret har vakt international opmærksomhed, senest i forbindelse med en opdatering af det såkaldte Wallace-kort.

Kortet er opkaldet efter den britiske biolog Alfred Russel Wallace, som i midten af 1800-tallet uafhængigt af Charles Darwin havde fremlagt en evolutionsteori, og som i 1876 optegnede et kort over dyrenes geografiske fordeling.

Forskere fra Carsten Rahbeks forskergruppe præsenterede i december en opdatering af Alfred Russel Wallaces kort baseret på data fra flere end 20.000 arter.

Læs også: Dansk kraftpræstation: Alle dyrearters slægtstræ er stedfæstet

Carsten Rahbek fortæller, at det opdaterede kort viser, at Wallace bestemt havde fat i den lange ende til trods for, at hans data var meget begrænset.

Det nye kort bekræfter en antagelse om, at der en række evolutionære kraftcentre rundt om på Jorden, hvorfra diversiteten så har bredt sig ud.

Som forskningsreserve og til familien

»Jeg blev meget overrasket, da jeg modtog en telefonopringning om, at jeg var årets modtager af årslegatet, « siger Carsten Rahbek til Ingeniøren.

Han fortæller, at det bliver en familieafgørelse, hvad den personlige hædersgave på en halv million kroner skal bruges til.

De to millioner kroner, som skal bruges til forskning, skal i første gang henstå som en reserve.

»Når vi får en ny god idé til projekt, kan det tage et år eller deromkring at få bevillinger via de normale kanaler. Det er rart at have et beløb stående, så jeg umiddelbart kan sætte aktiviteter i gang, når det er påkrævet,« siger han.

Samtidig med uddelingen af årslegatet på onsdag til Carsten Rahbek vil 19 yngre forskere modtage i alt 93 millioner kroner til konkrete forskningsprojekter inden for matematik, biologi, kemi og nanoteknologi fra Villum Fondens Young Investigator Programme.