Biogassen får sin egen prøvestation

Danmarks Jordbrugsforskning vil nu etablere verdens største forskningsanlæg i biogas i Foulum til en værdi af 25 millioner kroner. Anlægget, som finansieres af DJFs egne midler, bygges af Xergi A/S og forventes i drift inden udgangen af 2006.

»Biogasanlægget er et vigtigt element i at få Danmark placeret på verdenskortet som førende inden for biogas- og miljøteknologi,« siger Søren Mikkelsen, vicedirektør i Danmarks JordbrugsForskning i en pressemeddelelse. Han tilføjer, at biogasområdet i en lang årrække har manglet et samlingspunkt og en vedholdende udvikling for at finde de optimale løsninger, der giver et afgørende gennembrud på området.

60 ton husdyrgødning

Hos Danmarks JordbrugsForskning vil det nye biogasanlæg også blive tilknyttet det nye teknologicenter, Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation, som netop er etableret i Agro Business Park. Danmarks JordbrugsForskning er en af seks deltagere i centret, der tæller blandt andre Danmarks Tekniske Universitet, Ingeniørhøjskolen i Århus og Agro Business Park.

Selve biogasanlægget bliver som nævnt et forskningsanlæg i fuld skala, der dagligt vil kunne håndtere 60 ton husdyrgødning fra DJFs eget husdyrhold.
Det er tanken, at anlægget skal være så fleksibelt, at enkeltkomponenterne kan pilles ud af anlægget, så forskere og virksomheder kan få testet deres komponenter og processer. Anlægget, som skal bestå af fire biogasreaktorer, vil kunne producere 850.000 kubikmeter metan om året. Det kan dække 800 enfamiliehuses el-forbrug og 200 huses behov for opvarmning.