Biogasbranchen jubler: Endelig kan vi bruge madaffald i store biogasanlæg
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Biogasbranchen jubler: Endelig kan vi bruge madaffald i store biogasanlæg

Konklusionerne i en ny rapport åbner nu for, at store biogasanlæg kan anvende kommunernes madaffald og efterfølgende køre det afgassede restprodukt ud på mælkebøndernes marker.

Tidligere har det ikke været tilladt for Arlas 2.800 danske mælkebønder at modtage restprodukter fra biogasanlæg, der bruger madaffald, fordi man var bange for indholdet af tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer i gødningen.

Læs også: Restaffaldet fra enzym- og insulinproduktion skal både bruges til biogas og gødning

Men nu har piben fået en anden lyd.

Arlas miljø- og klimachef, Jan D. Johannesen, påpeger, at man længe gerne har villet skabe kredsløbet fra forbrugerne til malkekøerne og tilbage igen:

»Men gødningen, der giver næring til køernes foder, skal vi være helt trygge ved. Den nye rapport fra Miljøstyrelsen, der dokumenterer kvalitet og sporbarhed i gødningen fra madaffald, giver os denne tryghed,« siger han i en pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen.

Tungmetaller, plast og batterier

Ifølge rapporten – udarbejdet af Miljøstyrelsen i samarbejde med Mejeriforeningen og Arla – overholdt den afgassede biomasse de stillede kriterier på alle de valgte parametre.

Det handlede om indhold af tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer; om fysiske urenheder som plast, gummi og papir; om PCB og om farligt affald som batterier, maling, kemikalier osv.

Læs også: Danske forskere: Vi kan omdanne biogas til konkurrencedygtigt grønt flybrændstof

I undersøgelsen blev der anvendt kildesorteret, organisk dagrenovation fra et afgrænset område i Esbjerg Kommune.

Hos brancheforeningen 'Foreningen Biogasbranchen' er der stor glæde over, at fælles-anlæggene nu kan sige ja tak til det organiske affald fra kommunerne i stedet for nej:

»Det giver os adgang til et potentiale på 3-400.000 ton organisk kildesorteret madaffald med stort energiindhold, hvilket er guf for biogasproduktionen. Samtidig kan vi få næringsstofferne ført tilbage til jorden igen, hvilket blandt andet omfatter fosfor,« siger sekretariatsleder Bruno Sander.

Læs også: Landbrugspakken vil øge brugen af fosfor

Vil motivere borgerne

Også hos en af de store spillere på biogasmarkedet, fynske Nature Energy, er der glæde over den nye udmelding:

»Det er dejligt, at det nu bliver nemt for biogasanlæggene at få adgang til affaldspulp fra kommunernes indsamlingsordninger. Samtidig er det godt og motiverende for borgerne, at de nu ved, at det sorterede, organiske affald gør nytte og kommer tilbage i kredsløbet igen,« siger adm. direktør Ole Hvelplund.

Læs også: Sønderjysk Biogas satser fleksibelt og bygger stort

Mere cirkulær økonomi

Resultatet af projektet glæder også miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

»Regeringen har netop modtaget en række anbefalinger om cirkulær økonomi, og dette er et godt eksempel på, hvordan vi kan få det meste ud af vores madaffald. Jeg er glad for, at ny viden fra mit ministerium kan føre til positive forandringer og bidrage til en cirkulær økonomi,« siger han i en kommentar til rapporten.

Pr. april 2017 var der i alt 28 fælles biogasanlæg i Danmark.

Biogasproduktionen lå i 2016 på 6,3 PJ.

Der er utrolig meget fokus på biogas. Man kan i medierne nærmest få det indtryk, at biogas bidrager væsentligt til at levere energi til danskerne. Dette er ikke tilfældet og det kommer det heller ikke til så længe vi har så stort et energi forbrug som vi har i dag. Ifølge http://www.eof.dk/Aktuelt/Nyheder/2016/ene... var det danske energi forbrug 712 PJ i 2015. Altså dækkes der på nuværende tidspunkt kun ca. 0,9% af det behov vi har af biogas.
Aarhus universitet har i 2010 regnet sig frem til, at den potentielle energi i den danske husdyrgødning ligger på ca. 29 PJ. hvorfor husdyrgødningen optimalt kan bidrage med 4 % af det samlede energiforbrug i Danmark. Yderligere regner man med et potentiale på 4 PJ fra spildevandsslam, 2,5 PJ fra industriaffald, 0,5 PJ fra kød og benmel, 2,5 PJ fra køkken/madaffald og 1 PJ fra have og parkaffald. Hermed vil biogas kunne dække lidt over 5 % af det samlede danske energibehov og der skal bygges i omegnen af 600 store og 1800 små anlæg (sandsynligvis vil de blive større end de eksisterende anlæg, hvorfor antallet sikkert vil blive mindre, men stadigvæk rigtig mange anlæg for at producere en forholdsvis lille andel af den energi, der er behov for i Danmark. Desuden skal man huske, at køkken/madaffaldet allerede i dag energiudnyttes ved forbrænding (og her udleder man "kun" CO2 og ikke methan https://ing.dk/artikel/leder-drop-stotten-...)

  • 4
  • 1

Disse artikler fra ing.dk er også interessante i denne debat:
https://ing.dk/artikel/biogas-fem-gange-sa...
https://ing.dk/blog/stoette-til-biogas-er-...

Den sidste artikel er jo faktisk ret interessant i øjeblikket, hvor mange kommune indfører indsamling af bioaffald selv om DTU http://orbit.dtu.dk/files/118712955/150303... har vist, at det ikke er nogen miljøgevinst ved at lave biogas fremfor at brænde bioaffaldet af som i dag - samtidig koster det mere for borgerne. Altså bliver det en form for indirekte landbrugsstøtte betalt over affaldstaksterne til anlæg som landmændene har bruge for at håndtere deres affaldsproblem, men som almindelige borger ikke har behov for, da deres affald allerede håndteres miljømæssigt korrekt (jf. DTU)

  • 2
  • 0