Biodiesel skåner lungerne for farlige partikler

Ikke alene forurener biodiesel mindre, men partiklerne fra udstødningen er også langt mindre skadelige end fra traditionel diesel. Det slår australske forskere fra Deakin University fast efter undersøgelser af partikelforureningens effekt på celler i mennesket luftveje.

»Vores undersøgelse er et klart bevis på, at udstødningsrøgen fra diesel er langt mere skadelig end udstødningsrøgen fra biodiesel,« siger Leigh Ackland, professor på Deakin University i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen kommer på et tidspunkt, hvor eksperter stadig er uenige om effekten af partikelforureningen fra biodiesel. Herhjemme har Odense Kommune i samarbejde med blandt andet DTU igangsat et projekt, der har til formål at bestemme partikelforureningen fra biler på biodiesel.

Stort set ingen celledød fra biodiesel-partikler

Ifølge Leigh Ackland har forskerne undersøgt effekten af udstødningsgasser ved at udsætte celler fra menneskets luftveje for gasserne.

Cellerne har fået lov til at vokse i et laboratorium, og udsat for partikler fra diesel fandt cellerne sammen omkring partiklerne og døde for at blive udskilt af kroppen.

Omvendt opstod der stort set ingen celle-død, når cellerne blev udsat for partikler fra biodiesel, forklarer Leigh Ackland i en pressemeddellelse.

»På baggrund af udstrækningen af celledød som vi har fundet, så kan dieseldampe være årsagen til luftvejsproblemer, såsom astma og kan oven i købet medvirke til kræft,« siger Leigh Ackland.

Emner : Bioethanol