Biobenzin sviner mere ­end almindelig benzin

Biler, som kører på biobenzin, ser ud til at skabe øget luftforurening. Fra bilernes brændstofsystem fordamper der nemlig overraskende store mængder benzin - og det omdannes til sundhedsskadelig ozon ved jordoverfladen. Det har svenske forskere opdaget. .

I Danmark sælger Statoil som det eneste benzinselskab biobenzin med fem pct. ethanol, og Bio95 udgør i dag omkring 11 pct. af al solgt benzin. At der kan være problemer med for store udslip af benzindampe, kommer bag på informationschef Søren Bjelka fra Statoil:

»Vi kender ikke til den svenske rapport, men nu vil vore teknikere selvfølgelig kikke nærmere på sagen,« siger han.

Teknikerne fra det svenske Vägverk opdagede de markant større udslip af flygtige organiske kulbrinter - også kaldet VOC - ved en rutinemåling af 50 køretøjer. I enkelte tilfælde var udslippet 20 gange høje­re end EU's grænseværdi for VOC.

Svenskerne forklarer det ekstra udslip med, at ethanol øger gennemtrængeligheden for dampe i brændstofsystemets komponenter og samtidig reducerer kulfiltrets kapacitet. Kulfiltret skal netop opfange og rense benzindampe fra motor og brændstofsystem.

»Vi kunne helt tydeligt se, at mange af bilernes brændstofsystemer var slidt,« siger specialist i emissionskrav, Håkan Johansson fra SRA (Swedish Road Administration), som er medforfatter til rapporten.

Svenskerne har beregnet, at VOC-forureningen fra trafikken er blevet ca. 18 pct. højere pga. bioethanol.

Svenskerne vil nu have EU til at tage sagen op og få lavet ekstra undersøgelser af problemet. Ligesom de opfordrer bilproducenterne til at designe nye biler, så brændstofsyste­met kan holde til bioethanol.

Den danske Miljøstyrelse vil ifølge civilingeniør Dorte Kubel nu tage kontakt til Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) for at få vurderet de ekstra udslip, og om de får betydning for Danmarks overholdelse af EU-kravene for flygtige organiske kulbrinter.

Hos DMU vurderer seniorforsker Jytte Boll Illerup, at vi godt kan gå hen og få problemer med at overholde EU's grænseværdier for VOC i 2010, hvis biobenzin bliver mere udbredt i Danmark.

Teknik- og miljøchef Michael Mücke Jensen fra Oliebranchen vil vente og se, hvad kommissionen kommer frem til sammen med bilindustrien i forbindelse med revision af brændstofdirektivet, hvor fordele og ulemper skal holdes op mod hinanden.