Billige boliger fra samlebånd

I 40 år har professor, arkitekt Peter Broberg drømt om at bygge boliger, der var fremstillet på samlebånd - lige som man producerer biler. Og nu bliver hans drøm til virkelighed i bebyggelsen Annestad i det sydlige Malmö.

Her står de første 100 af i alt 1200 boliger færdige. Indflytningen startede i sommer, og 600 personer er på venteliste. Her er boliger fra 35-110 kvm og i det hele taget en stor variation i både udformning og indretning, selv om alt er bygget af præfabrikerede moduler.

Fidusen er, at kun husenes indre fremstilles industrielt, mens facader og tage udføres på stedet i diverse materialer og farver. Desuden kan modulerne sammensættes i mange forskellige mønstre og højder. Annestad består således af individuelt udformede karreer i op til fem etager.

Mange kloge hoveder

Talrige specialister har bidraget til udvikling af det patenterede modulsystem, der har fået navnet Open House. Hovedmændene er Peter Broberg og den danske ingeniør Finn Madsen, der i 1990 sammen vandt første og andenpræmie i en konkurrence om fremtidens boligbyggeri, udskrevet af det danske boligministerium og BMS (Byggeriets Maskin Stationer).

I de følgende år kom der gang i udnyttelsen af tyndpladestål, som sammen med gipsplader er de vigtigste komponenter i modulerne.

»Vi bygger faktisk en by af affald, for 70% af stålet er omsmeltede biler og andet skrot, og gipsen er et restprodukt fra kulkraftværker. Så det er et meget økologisk projekt,« siger Peter Broberg med tilfredshed.

Han forklarer, at noget af det sværeste har været at finde ingeniører og arkitekter, der kan tænke industrielt, f.eks. i forbindelse med multianvendelige installationer. Alt skal nemlig være planlagt fra starten, ned til hver eneste skrue, før tegningerne af de enkelte moduler går til cad-maskinerne, og produktionen starter.

Fra tidligere ansættelser på Arkitektskolen i København, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg og nu som professor i humanteknologi på Lunds Tekniska Högskola, har han kontakt med mange eksperter, og ikke færre end ni professorer er involveret i projektet. Én af dem er den danske civilingeniør Erik Reitzel, som har bistået med udformning og afprøvning af minimalkonstruktioner. Til betaling for universitetsekspertise har den svenske stat støttet projektet med 4,5 mio. SEK.

100 ansatte på fabrikken

Modulerne blev første gang afprøvet til 200 studenterboliger i Helsingborg. Resultatet var så godt, at det førte til en henvendelse fra Malmö kommune, som stillede en grund til rådighed for mindst 1000 boliger. Det norske boligselskab Obos gik ind som investor og lejede en tidligere Saab-bilfabrik til fremstilling af modulerne.

Fabrikken Open House Production ligger i Arløv i det nordlige Malmö. Den startede produktion for halvandet år siden og har nu cirka 100 ansatte, hvoraf en fjerdedel er indvandrere og nogle få er kvinder.

I den store fabrikshal bliver gulve, lofter og vægge samlet af stålprofiler (af 1,5 mm tyndpladestål) og gipsplader (2-3 plader á 13 mm), hvorefter de isoleres og føjes sammen til moduler. Til slut forberedes alle installationer, og der opsættes færdige køkkener, badeværelser og eventuelle skillevægge mm.

Hver dag færdiggøres 4-5 moduler, som hver er 3,6 m brede, 3-3,5 m høje, op til 11 m lange og med en vægt på 4-8 ton. Med lastvogn transporteres de til byggepladsen, hvor de stables, føjes sammen og forsynes med tag og facadebeklædning.

Kun få valgmuligheder

Da der ikke er nogen bærende vægge i modulerne, kan de indrettes meget fleksibelt. Men det betyder ikke, at bygherren eller beboerne fra starten har frit valg på alle hylder. I Annestad er der f.eks. fem køkkener at vælge imellem, men så heller ikke flere.

»Vi satser på den del af markedet, der omfatter gode og billige boliger. Og man kan nu engang ikke få alle valgmuligheder og samtidig opnå en lav pris. Vil man have noget mere individuelt, må man gå andre steder hen,« fastslår direktør Ulf Åberg.

Han afviser derfor muligheden af at bruge systemet til enfamiliehuse, men vil gerne anvende det til både kontorer, skoler og andre større byggerier.

Ungdomsboliger på vej

Peter Broberg opgiver byggeprisen til 16.500 SEK/kvm boligareal og bemærker, at en bolig på 100 kvm i Sverige svarer nogenlunde til én på 120 kvm i Danmark, da man i Sverige angiver kvm-prisen i netto boligareal, altså eksklusive ydervægge, trapper og fællesarealer.

Lejlighederne i Annestad udlejes af Obos for 1050 SEK/kvm/år, så den månedlige husleje for en bolig på 100 kvm (efter svenske forhold) er 8750 SEK eller ca. 7200 danske kr.

Sammen med det norske entreprenørfirma Veidekke har Open House nu udviklet et koncept, Startbo, for ungdomsboliger, der som noget nyt i Sverige vil blive solgt med bostadsrätt, altså en slags andelsboliger.

Som priseksempel opgives en lejlighed på 34 kvm at ville koste 430.000 SEK plus en afgift på 2100 SEK/mdr. Køberne skal være mellem 18 og 35 år og kan blive boende, så længe de vil, men kan kun videresælge til andre unge.

Veidekke/Open House søger nu byggegrunde ved Stockholm eller Uppsala med henblik på at opføre 2000 Startbo ungdomsboliger, gerne inden for de næste to år.