Billig lokalisering med wi-fi

Det går fint i tætte byområder, hvor gps-modtagere har svært ved at fungere, fordi bygningerne skygger for satellitmodtagelsen. Et krav er dog, at computeren skal have trådløs forbindelse med tre forskellige wi-fi basisstationer (Access Points). Men det krav er nemt opfyldt i de amerikanske storbyer, hvor nye hotspots dukker op dagligt i hoteller, telefonbokse og på barer og tankstationer.

Softwaren måler konstant basisstationernes signalstyrke i forhold til hinanden. Desuden benytter den sig af, at alle trådløse access points har et unikt MAC-nummer, som jævnligt udsendes i æteren. Og hvis man kender basisstationernes nøjagtige positioner, kan softwaren hurtigt beregne egen position ved hjælp af triangulering.

Denne geografiske viden er nem at skaffe, endda helt uden at skulle samarbejde med basisstationernes ejere. Det kræver kun adgang til en database, der kombinerer wi-fi MAC-numre med globale positioner. Og sådanne databaser myldrer på internettet.

War-driving er populært

Man kan nemt selv oprette en lokal positionsdatabase, hvis man råder over en gps-modtager, der kan sluttes til computeren. Så kan man, med endnu et gratisprogram, Netstumbler, kortlægge et helt lokalområdes basisstationer meget hurtigt. Man kører blot en tur gennem så mange gader som muligt, mens Netstumblersoftwaren opbygger databasen.

Det kaldes war-driving, en populær sport i mange byer, fordi nogle af basisstationerne er ukrypterede, så man kan bruge dem til gratis internetadgang. Nogle stiller frit deres internetforbindelse til rådighed på den måde, andre gør det uden at vide det.

Positioneringssoftwaren fra Intel behøver ikke at have god forbindelse til basisstationerne. De skal blot være så tæt på, at signalstyrken kan måles.

Nøjagtigheden er 20-30 meter. GPS har til sammenligning en typisk nøjagtighed på 8-10 meter, skriver New Scientist. Det er dog et spørgsmål om at videreudvikle beregningsalgoritmen. Hvis for eksempel basisstationens højde over jorden kommer med i beregningen, kan præcisionen formentlig øges.

En af udviklerne, Bill Schilit fra Intel Research i Santa Clara, Californien, kalder systemet for »fattigmands gps«.

Forskere fra University of Glasgow i England har planer om at teste programmets evner under Edinburgh Festivalen, der afholdes i disse dage. Her skal frivillige udstyres med pda'er med Place Lab-softwaren.

Det nye ved Intel Researchs software er, at det kan fungere overalt på kloden uden forudgående kortlægning. Og konstruktørerne lægger vægt på privatheden, idet brugeren beregner sin egen position uden hjælp fra en central service, der kunne tænkes at kikke over skulderen.

Programmet er frigivet som Open Source-software under GNU License. Det fungerer foreløbig i operativsystemer som Windows XP, Linux, MacOS X og Windows CE. Men da det er et Java-program, vil der være mange kyndige læsere, der selv kan portere det til andre systemer. u

Mere på ing.dk/ugens-avis

Intel Researchs positionssoftware »Place Lab«

Kortlæg dit områdes basisstationer med Netstumbler

Positionsdatabase over wi-fi basisstationer i hele verden