Billig biomasse presser dansk geotermi-fremtid
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Billig biomasse presser dansk geotermi-fremtid

Geotermi vil kun være samfundsøkonomisk fordelagtigt i få områder i Danmark.

Det er konklusionen på en ny screeningsrapport fra Energistyrelsen, som har analyseret mulighederne for at flette geotermi ind i fjernvarmeforsyningen i 28 forskellige byområder.

Ifølge rapporten vil geotermi ikke være økonomisk rentabelt sammenlignet med andre energikilder, især den afgiftsfri biomasse. Netop biomassen opstiller barrierer for udbredelsen af geotermi, hvis investeringerne i biomasseanlæg fortsætter.

Geotermi er langsigtet investering

Mange lokale fjernvarmesystemer har nemlig allerede valgt at investere i biomasse, og det betyder, at det på kort sigt ikke kan betale sig økonomisk at udbygge med geotermianlæg, der er dyre at bygge.

»Geotermianlæg kræver store varmemarkeder. Derfor er det vigtigt, at fjernvarmeplanlægningen er langsigtet, så geotermianlæggene har mulighed for at afsætte deres energi,« fortæller Bjarne Juul-Kristensen fra Energistyrelsen og tilføjer:

»Ønsker man geotermi, skal man tænke langsigtet. Det er nødvendigt, at man planlægger og skaber plads i sit varmesystem til geotermi.«

I en pressemeddelelse fra Dansk Fjernvarme råber organisationen politikerne an og efterspørger handling, hvis Danmark skal udvide sin produktion af geotermisk varme.

»Det er langtfra nok, at Folketinget har vedtaget en ordning for at afdække risikoen ved geotermiaktiviteter,« siger vicedirektør Kim Behnke, som mener, at undersøgelsen understreger behovet for politisk handling.

Samfundsøkonomisk ligevægt mellem geotermi og biomasse

I rapporten beregnes geotermiens muligheder i to forskellige scenarier for fjernvarmesystemerne.

Det første scenarie tager udgangspunkt i de 28 udvalgte områders nuværende planer for udbygning af fjernvarmekilder.

I det andet scenarie har analysen antaget, at fjernvarmesystemerne satser på de mest økonomiske løsninger, hvilket i stort omfang er biomasse på grund af rammevilkårene i afgiftssystemet.

Læs også: Klimaråd: Stop det overdrevne biomasseforbrug

Generelt har geotermien meget svært ved at konkurrere med alternativerne, mens energikilden faktisk ligger på vippen i visse områder.

Reducerede omkostninger ved etablering af geotermianlæg kan bidrage til at gøre geotermi mere økonomisk rentabelt. Lavere udgifter til geotermi kan f.eks. opnås, hvis man bygger større eller flere anlæg på samme tid.

Derudover påpeger civilingeniør og partner i konsulentvirksomheden Ea Energianalyse Jesper Werling, som har bidraget med analyser til rapporten, at prisniveauet for biomasse kan stige, hvis efterspørgslen på energikilden fortsætter med at vokse.

Læs også: Tilstoppede rør afskrækker branchen fra at investere i geotermi

Selvom det ikke er tilfældet nu, og biomasse ser ud til at holde en stabil pris, bringer fremtiden muligvis behov for nye varmeforsyningskilder som solvarme, varmepumper eller geotermi.

»Vil man andet end biomasse, er det i nogle områder ikke meget dyrere at satse på geotermi, hvis omkostningerne for geotermi eller biomasse ændrer sig,« pointerer Jesper Werling.

At situationen for geotermi kan udvikle sig med tiden, bekræfter Bjarne Juul-Kristensen fra Energistyrelsen.

»Det kan blive rentabelt at investere i geotermi i fremtiden. Situationen for varmesystemet kan ændre sig over tid - elprisen bliver muligvis lavere, eller måske ser de statslige rammevilkår med afgifter anderledes ud om ti år.«

Dog afhænger rentabiliteten i geotermiprojekter af forhold i undergrunden, det lokale fjernvarmemarked, hvor geotermianlæg skal have mulighed for afsætning samt de økonomiske udgifter ved at bygge anlægget i det pågældende område.

Det afdøde nationale geotermiselskab efterlyses

I Dansk Fjernvarme efterlyser de et nationalt selskab til at bidrage med at nedbringe omkostningerne ved etablering af geotermi.

»Dansk Fjernvarme vil hilse det velkomment, hvis der i tilgift til en politisk aftale om udvikling af geotermi også bliver etableret et nationalt selskab, som kan fokusere udviklingen, bringe priserne ned og lave en god risikoafdækning,« udtaler vicedirektøren.

Tidligere prøvede Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab i nogle år at løfte den omtalte opgave, men selskabet er nu blevet lukket, blandt andet fordi den politiske ramme manglede, oplyser organisationen.

Rapporten er lavet i samarbejde mellem Ea Energianalyse, Cowi og Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab. Geus har leveret data for undergrunden i de 28 udvalgte byområder.

Genoplivet geotermi-pulje

Det forgangne år var et blandet et for geotermibranchen, der var ude at tordne mod Venstre-regeringen.

Venstres energi- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt, vendte 180 grader, da han gik fra at ville skrotte geotermi-puljen samt andre energiinitiativer til at uddele penge til disse projekter.

Læs også: Varmepumperejsehold og geotermiordning genopstår fra graven

Det var en beslutning i forligskredsen bag energiaftalen fra 2012, der valgte at fordele den såkaldte energireserve, som er en pulje på 207 millioner kroner fra 2012-forliget.

Geotermi-puljen, som SR-regering havde lovet fjernvarmeselskaberne på finansloven for 2015, genopstod således. Den nu 61,5 millioner kroner store pulje skal forsikre energiselskaberne for en del af udgifterne, hvis de indledende prøveboringer til et geotermi-anlæg skulle gå galt.

Før var planen, at en geotermi-ordning med 60 millioner kroner i kapital fra 2015-2017 skulle dække en del af risikoen for fjernvarmeselskaber, hvis boringer mislykkedes. Planen blev droppet med Venstre-regeringens finanslovsforslag for 2016.

Den nye aftale strækker imidlertid forsikringspuljen frem til 2020, hvilket betyder, at beløbet skal fordeles over et større antal år.

Allerede med den første ordning under SR-regeringen lød responsen fra geotermibranchen, at beløbet var for småt til at gøre en hurtig og markant forskel i etableringen af mange geotermianlæg landet over.

Det skyldes, at geotermiboringer er meget omkostningskrævende, og derfor kan kun få projekter være dækket af puljen samtidig.

Tidligere prøvede Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab i nogle år at løfte den omtalte opgave, men selskabet er nu blevet lukket, blandt andet fordi den politiske ramme manglede, oplyser organisationen.
Det er jo deprimerende, at jeg ikke har kunnet købe en Tesla, fordi den politiske ramme manglede.
Det er på almindeligt dansk, at der ønskedes garantier og tilskud. Kan vi ikke bare blive enige om at geotermi i Danmark er for dyrt og usikkert. Geotermisk varme, når det er fundet er gratis, men det er olie og gas også. Hvorfor findes der ingen selskaber som for egne penge og risiko borer efter geotermisk varme?

  • 6
  • 8

Quote: "især den afgiftsfri biomasse."
Hvorfor skal den røgfrie, lydløse måske lidt vanskeligere teknologi, altid bukke under for simpel afbrænding og dårligt miljø? Er det ikke på tide at tage det næste skridt?

  • 9
  • 3