Billig biomasse presser dansk geotermi-fremtid

Geotermi vil kun være samfundsøkonomisk fordelagtigt i få områder i Danmark.

Det er konklusionen på en ny screeningsrapport fra Energistyrelsen, som har analyseret mulighederne for at flette geotermi ind i fjernvarmeforsyningen i 28 forskellige byområder.

Ifølge rapporten vil geotermi ikke være økonomisk rentabelt sammenlignet med andre energikilder, især den afgiftsfri biomasse. Netop biomassen opstiller barrierer for udbredelsen af geotermi, hvis investeringerne i biomasseanlæg fortsætter.

Geotermi er langsigtet investering

Mange lokale fjernvarmesystemer har nemlig allerede valgt at investere i biomasse, og det betyder, at det på kort sigt ikke kan betale sig økonomisk at udbygge med geotermianlæg, der er dyre at bygge.

»Geotermianlæg kræver store varmemarkeder. Derfor er det vigtigt, at fjernvarmeplanlægningen er langsigtet, så geotermianlæggene har mulighed for at afsætte deres energi,« fortæller Bjarne Juul-Kristensen fra Energistyrelsen og tilføjer:

»Ønsker man geotermi, skal man tænke langsigtet. Det er nødvendigt, at man planlægger og skaber plads i sit varmesystem til geotermi.«

I en pressemeddelelse fra Dansk Fjernvarme råber organisationen politikerne an og efterspørger handling, hvis Danmark skal udvide sin produktion af geotermisk varme.

»Det er langtfra nok, at Folketinget har vedtaget en ordning for at afdække risikoen ved geotermiaktiviteter,« siger vicedirektør Kim Behnke, som mener, at undersøgelsen understreger behovet for politisk handling.

Samfundsøkonomisk ligevægt mellem geotermi og biomasse

I rapporten beregnes geotermiens muligheder i to forskellige scenarier for fjernvarmesystemerne.

Det første scenarie tager udgangspunkt i de 28 udvalgte områders nuværende planer for udbygning af fjernvarmekilder.

I det andet scenarie har analysen antaget, at fjernvarmesystemerne satser på de mest økonomiske løsninger, hvilket i stort omfang er biomasse på grund af rammevilkårene i afgiftssystemet.

Læs også: Klimaråd: Stop det overdrevne biomasseforbrug

Generelt har geotermien meget svært ved at konkurrere med alternativerne, mens energikilden faktisk ligger på vippen i visse områder.

Reducerede omkostninger ved etablering af geotermianlæg kan bidrage til at gøre geotermi mere økonomisk rentabelt. Lavere udgifter til geotermi kan f.eks. opnås, hvis man bygger større eller flere anlæg på samme tid.

Derudover påpeger civilingeniør og partner i konsulentvirksomheden Ea Energianalyse Jesper Werling, som har bidraget med analyser til rapporten, at prisniveauet for biomasse kan stige, hvis efterspørgslen på energikilden fortsætter med at vokse.

Læs også: Tilstoppede rør afskrækker branchen fra at investere i geotermi

Selvom det ikke er tilfældet nu, og biomasse ser ud til at holde en stabil pris, bringer fremtiden muligvis behov for nye varmeforsyningskilder som solvarme, varmepumper eller geotermi.

»Vil man andet end biomasse, er det i nogle områder ikke meget dyrere at satse på geotermi, hvis omkostningerne for geotermi eller biomasse ændrer sig,« pointerer Jesper Werling.

At situationen for geotermi kan udvikle sig med tiden, bekræfter Bjarne Juul-Kristensen fra Energistyrelsen.

»Det kan blive rentabelt at investere i geotermi i fremtiden. Situationen for varmesystemet kan ændre sig over tid - elprisen bliver muligvis lavere, eller måske ser de statslige rammevilkår med afgifter anderledes ud om ti år.«

Dog afhænger rentabiliteten i geotermiprojekter af forhold i undergrunden, det lokale fjernvarmemarked, hvor geotermianlæg skal have mulighed for afsætning samt de økonomiske udgifter ved at bygge anlægget i det pågældende område.

Det afdøde nationale geotermiselskab efterlyses

I Dansk Fjernvarme efterlyser de et nationalt selskab til at bidrage med at nedbringe omkostningerne ved etablering af geotermi.

»Dansk Fjernvarme vil hilse det velkomment, hvis der i tilgift til en politisk aftale om udvikling af geotermi også bliver etableret et nationalt selskab, som kan fokusere udviklingen, bringe priserne ned og lave en god risikoafdækning,« udtaler vicedirektøren.

Tidligere prøvede Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab i nogle år at løfte den omtalte opgave, men selskabet er nu blevet lukket, blandt andet fordi den politiske ramme manglede, oplyser organisationen.

Rapporten er lavet i samarbejde mellem Ea Energianalyse, Cowi og Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab. Geus har leveret data for undergrunden i de 28 udvalgte byområder.

Genoplivet geotermi-pulje

Det forgangne år var et blandet et for geotermibranchen, der var ude at tordne mod Venstre-regeringen.

Venstres energi- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt, vendte 180 grader, da han gik fra at ville skrotte geotermi-puljen samt andre energiinitiativer til at uddele penge til disse projekter.

Læs også: Varmepumperejsehold og geotermiordning genopstår fra graven

Det var en beslutning i forligskredsen bag energiaftalen fra 2012, der valgte at fordele den såkaldte energireserve, som er en pulje på 207 millioner kroner fra 2012-forliget.

Geotermi-puljen, som SR-regering havde lovet fjernvarmeselskaberne på finansloven for 2015, genopstod således. Den nu 61,5 millioner kroner store pulje skal forsikre energiselskaberne for en del af udgifterne, hvis de indledende prøveboringer til et geotermi-anlæg skulle gå galt.

Før var planen, at en geotermi-ordning med 60 millioner kroner i kapital fra 2015-2017 skulle dække en del af risikoen for fjernvarmeselskaber, hvis boringer mislykkedes. Planen blev droppet med Venstre-regeringens finanslovsforslag for 2016.

Den nye aftale strækker imidlertid forsikringspuljen frem til 2020, hvilket betyder, at beløbet skal fordeles over et større antal år.

Allerede med den første ordning under SR-regeringen lød responsen fra geotermibranchen, at beløbet var for småt til at gøre en hurtig og markant forskel i etableringen af mange geotermianlæg landet over.

Det skyldes, at geotermiboringer er meget omkostningskrævende, og derfor kan kun få projekter være dækket af puljen samtidig.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Tidligere prøvede Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab i nogle år at løfte den omtalte opgave, men selskabet er nu blevet lukket, blandt andet fordi den politiske ramme manglede, oplyser organisationen. Det er jo deprimerende, at jeg ikke har kunnet købe en Tesla, fordi den politiske ramme manglede. Det er på almindeligt dansk, at der ønskedes garantier og tilskud. Kan vi ikke bare blive enige om at geotermi i Danmark er for dyrt og usikkert. Geotermisk varme, når det er fundet er gratis, men det er olie og gas også. Hvorfor findes der ingen selskaber som for egne penge og risiko borer efter geotermisk varme?

 • 0
 • 0

Quote: "især den afgiftsfri biomasse." Hvorfor skal den røgfrie, lydløse måske lidt vanskeligere teknologi, altid bukke under for simpel afbrænding og dårligt miljø? Er det ikke på tide at tage det næste skridt?

 • 0
 • 0

.. at der er en (relativt høj) afgift på el, men ikke på biomasse. Det giver en skævvridning af systemet, der kumulativt har den tåbelige konsekvens, at vi til tider skal betale for at komme af med vores el - fordi det ikke kan betale sig at lave den om til varme.

Hvis der var lige konkurrence mellem el og varme, så ville det pludseligt give mening at investere og køre stor-skala-forsøg med, fx, at konvertere vores el til varme i varmepumperne.

Det er ubegribeligt for mig, at biomassen fortsat er afgiftsfritaget når der er så meget snak om høj PSO. Hvis vi fordelte afgiften mellem el og varme ville PSO'en blive tilsvarende lavere, fordi vi, bl.a. slap for at skulle betale for at komme af med den overskydende strøm.

 • 0
 • 0

Hvis varme skal have samme afgifter som el, skal Naturgas prisen sige med en faktor 3. Varme fra fjernvarme(solvarme) skal så stige med faktor 4-5.. Varme fra Biomasse i kraftvarme skal stige med faktor 3,5-4 Varme i private solvarme anlæg med faktor 10 Varme i private brændeovne med faktor 4-7 (måske faktor "ekstrem" hvis adgang til gratis brænde)

Held og lykke med at sælge den ide til folket!

Geotermisk varme kan ikke producere strøm her i landet, og kan ikke levere varme uden strøm.

Begge dele leveres fint med bio-masse i kraftvarmeværker.

 • 0
 • 0

quote: "- giver afbrænding af biomasse i store, moderne anlæg dårligt miljø?"

Simpel afbrænding minder mig om den her store fyr der går rundt ude i skolegården og tyranniserer alle, tager slik fra de små, smider affald efter behag og slår til højre og venstre. Så har man fået lidt styr på temperatur og lufttilførsel, sat filtre i skorstenen og givet teknologien fine navne. Lidt som at give ham bøllen et jakkesæt på. Han rager stadig på pigerne og skubber de andre væk i køen, men knap så tydeligt mere.

Vindmøller, sol og vind, geoterm osv. er mere den stille teknokrat der vil ordentlighed, venter på sin plads i køen, betaler for det han køber og sortere sit affald.

Og med simpel afbrændig mener jeg alle steder hvor afbrænding finder sted. Stempelmotoren, kraftværk osv. Og mht. brændeovne og pejse, jeg aner ikke hvordan man bevare hyggen og den fortryllende ild hvis det alt sammen engang bliver forbudt.

Lad mig lige stadfæste at bøllen er synomym med afbrænding (høje temperaturer og udvikling af giftige gasarter), ikke med mennesker.

Og lad mig afslutte med et citat der stadig runger inde i hovedet: "Drill baby, drill"

 • 0
 • 0

Og lad mig afslutte med et citat der stadig runger inde i hovedet: "Drill baby, drill"

Det er der vel 4 steder i Dnmark man har gjort. Og alle med vekslende held. Thisted kører rimelig stabilt. København har haft mange problemer med oprensning af boringer og tæringer på udstyr. Og prisen er stadig væsentlig dyrere end alternativerne. Sønderborg fandt aldrig vand med den forventede temperatur, og hænger kun stadig på fordi det blev kombineret med en fliskedel. Viborg må vi vel næsten ikke nævne. Så hvis du har for mange penge så "Drill baby, drill"

 • 0
 • 0

[quite] Problemet for geotermi er alene at biomasse er meget billigt, da den som bekendt ikke er pålagt afgifter. [/quote]

Det nok ikke det eneste problem for geotermi. For hidtil har boringerne givet så varierende resultat, at budgettering og risikostyring er meget svært.

 • 0
 • 0

Hvis varme skal have samme afgifter som el, skal Naturgas prisen sige med en faktor 3.

Hvor ser man priser for gas og el ? På side 25 kan man se at naturgas har 208kr/MWh i afgifter, mens næste side viser 878kr/MWh i afgifter for el. El har dermed 878/208= 4,2 gange så høje afgifter som gas. http://wds.iea.org/wds/pdf/EPT_countrynote... Hvad det betyder for prisen kan jeg ikke lige se. Men det vil rigtigtnok være politisk ømtåleligt at hæve afgiften på gas.

 • 0
 • 0

Q: "Og prisen er stadig væsentlig dyrere end alternativerne."

Der er ingen tvivl om at det er væsentligt dyrere for en virksomhed at skulle sortere sit affald og selv bringe det til genbrug, end det er at stille det uden for lågen eller hælde det ud det det nærmeste vandløb. Så langt er vi kommet.

Jeg tror ikke der er mange som plædere for "højmoderne" kraftværker som ønsker røgen i sin retning.

Q: "Så hvis du har for mange penge så "Drill baby, drill"

Som samfund har vi aldrig været så rige som vi er nu. Hvilke udsigter skal man have for at prioritere langsigtet? Rom blev ikke bygget på en dag, men man byggede hver dag.

 • 0
 • 0

Der er ingen tvivl om at det er væsentligt dyrere for en virksomhed at skulle sortere sit affald og selv bringe det til genbrug, end det er at stille det uden for lågen eller hælde det ud det det nærmeste vandløb. Så langt er vi kommet.

Dårlig sammenligning. Skal vi have "tvangskollektivisering" så skal der være samfunds-, privat- og virksomhedsøkonomisk fordel ved det.

Jeg tror ikke der er mange som plædere for "højmoderne" kraftværker som ønsker røgen i sin retning.

Hvorfor ? Hvad skulle der være i røgen fra biomasse ? Jeg vil langt hellere opholde mig i røgen end sidde i et rum med 3 stearinlys tændt.

Som samfund har vi aldrig været så rige som vi er nu. Hvilke udsigter skal man have for at prioritere langsigtet? Rom blev ikke bygget på en dag, men man byggede hver dag

Fordi vi har et rigt samfund behøver vi da ikke smide om os med penge. Bl.a. derfor er der også fastsat samfundsøkonomiske beregningsmetoder på energiområdet.

 • 0
 • 0

Olien bliver sikkert ved med at være ultra lav de næste 10 år. Nye former for atomkraft vinder frem. Derfor: hold nu igen med alt det 'alternative' energi, for vi kan ikke konkurrere hvis vi altid skal være 'foran' alle de andre med noget som alligevel viser sig at floppe. Fremtidens energikilde er fusion, derfor er det omsonst at investere i pjatterier som biomasse vind og solenergi.

Ing.dk er efterhånden et fri-fantai forum hvor alt er muligt (med Statens midler).

 • 0
 • 0

El har dermed 878/208= 4,2 gange så høje afgifter som gas.

Hvilke muligheder er der for at sætte en lille varmepumpe sammen med sit gasfyr? Skal det være en absorptionspumpe drevet af gasvarme, eller en eldrevet varmepumpe med gasvarme som reservoir?

Man kan nok ikke regne med at politikerne lader afgiftsforskellen være som den er til evig tid. Elafgifterne skifter formentlig fra faste til fleksible, så elvarmepumper kan drives billigt når det blæser.

 • 0
 • 0

Q: "Jeg tror ikke der er mange som plædere for "højmoderne" kraftværker som ønsker røgen i sin retning."

Q:"Hvorfor ? Hvad skulle der være i røgen fra biomasse ? Jeg vil langt hellere opholde mig i røgen end sidde i et rum med 3 stearinlys tændt."

Ved forbrænding sker der en uheldig røgudvikling. Jeg tror vi er helt enige.

Q:Dårlig sammenligning. Skal vi have "tvangskollektivisering" så skal der være samfunds-, privat- og virksomhedsøkonomisk fordel ved det.

Q:"Fordi vi har et rigt samfund behøver vi da ikke smide om os med penge. Bl.a. derfor er der også fastsat samfundsøkonomiske beregningsmetoder på energiområdet."

Mon ikke beregningsmetoderne har mere end svært ved at se fremtidig potentiale. Tror virkelig at det her eksplodere. Så jo, det kan være smart at være first movers på det her felt. (Ikke geoterm, men vedvarende generelt.)

At "tvangsgennemføre" bliver jo udført uanset om vi taler ren kommunisme eller ren kapitalisme. Midlerne er bare anderledes.

 • 0
 • 0

Der er rigtig god økonomi i gasfyrede absorptionsvarmepumper, men desværre kun de lidt større af slagsen (50 kW+), ifølge et notat fra Dansk Gasteknisk Center, november 2015. (www.dgc.dk).

Mindre anlæg <10 kW kan derimod med fordel kombineres med elvarmepumper til lavdrift og evt. elpatroner til varmtvandsproduktion.

 • 0
 • 0

@Peter Hansen "ultra lav de næste 10 år" tak for din spådom om olie priser. "Fremtidens energikilde er fusion" det blev også sagt i 1950-60

når nu du kritisere/betegner dette forum som "Ing.dk er efterhånden et fri-fantai forum hvor alt er muligt (med Statens midler)."

Kan du ikke så komme noget gode kildehenvisninger, som underbygger disse påstande om at man kan forudsige oliepriser indenfor 10 år og at det ikke kan svare sig at udvikle andre energikilder, fordi konventionel fusion energi når at komme inden.

Det vil hjælpe meget, så vi undgår fri-fantai forum hvor alt er muligt og der vil bestemt være noget mere at skrive om.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten