Billig amerikansk skifergas får Europa til at fyre op i kulovnene

Illustration: Dong Energy

Billig skifergas giver mere kulkraft i Europa og risikerer at smadre den europæiske klimaindsats.

Forklaringen er, at når de amerikanske kraftværker vælter sig i billig skifergas til elproduktion, så udhules efterspørgslen på kul på det amerikanske kontinent. Det får igen prisen på verdensmarkedet til at dale dramatisk – foreløbig med omkring en tredjedel fra august 2011 til august 2012.

De amerikanske kulmineejere retter derfor blikket mod andre markeder som for eksempel det europæiske, hvor gaspriserne er højere end i USA, og hvor pressede kraftværker derfor gerne aftager de langt billigere kul.

Naturgasprisen i Europa er nemlig bundet på et højt niveau af langvarige kontrakter mellem producent og energiselskab fra en tid, hvor naturgasprisen som udgangspunkt fulgte olieprisen.

Naturgas langt dyrere i Europa end USA

Det bånd er nu brudt, og selvom mange selskaber er i gang med at genforhandle deres naturgaskontrakter, og det europæiske marked for naturgas er blevet mere velsmurt og gennemsigtigt, så er naturgasprisen i Europa stadig meget højere end i USA.

At de lave gaspriser ikke forplanter sig til Europa skyldes, at naturgasmarkedet – modsat kulmarkedet – ikke er globalt. Naturgas transporteres stadig primært i rør. Kun omkring 10 pct. af naturgasmarkedet udgøres af flydende gas, LNG, der kan sejles rundt i hele verden.

Hvis amerikanerne skal ud at sejle med naturgassen, vil de hellere sejle den til Asien og Japan, hvor naturgaspriserne er endnu højere end i Europa.

For europæiske energiselskaber betyder det, at gaskraftværkerne slet ikke kan klare sig i konkurrencen med kulkraftværkerne. Gaskraftværkernes driftstid er derfor raslet ned siden 2011.

Danske Dong Energy er blot ét blandt flere energiselskaber, der som følge af denne udvikling har måttet nedskrive værdien af sine naturgaskraftværker i England og Holland med to milliarder kroner. Dong investerede i værkerne i tiltro til en stabil gaspris, høje CO2-kvotepriser og et voksende energiforbrug.

Andre selskaber er svenske Vattenfall og norske Statkraft, som også må nedskrive værdien af deres gaskraftværker i Holland og Tyskland.

Eventyret, der svandt

At udviklingen tilsyneladende er kommet bag på de europæiske energi­selskaber, forklarer koncerndirektør for Energy Markets i Dong Energy Morten Hultberg Buchgreitz således:

Den første leverance af flydende naturgas, LNG, ankom til det store gaslager i Rotterdam i november 2011. Dong Energy ejer fem procent af lagerkapaciteten. Men selvom Europas gasterminaler altså er klar, vil amerikanerne hellere sejle deres billige skifergas til Asien. (Fotos: Dong Energy) Illustration: Dong Energy

»Udviklingen i USA er gået meget, meget hurtigere, end nogen havde forestillet sig. Skifergasprisen er nu faldet til et meget lavt niveau, og amerikanerne har fået vendt deres energibalance i et tempo, vi slet ikke forventede. For eksempel er de allerede begyndt også at anvende naturgassen i transportsektoren.«

Morten Hultberg Buchgreitz peger også på en anden væsentlig forklaring på, at naturgas-eventyret i Europa er blevet til et mareridt for mange europæiske energiselskaber.

Markedsprisen for CO2-udledning er faldet ned til et niveau, hvor den nærmest er ubetydelig. CO2-kvoteprisen skulle ellers sørge for, at kulkraftværkerne, som udleder dobbelt så meget CO2 som naturgasværkerne, pålægges en ekstra ’forureningspris’, og at det dermed blev attraktivt for energiselskaberne at investere i og producere strøm med gaskraftværker:

»Når prisen på at udlede 1 ton CO2 er så lav som nu, så bliver det helt umuligt at konkurrere med kulkraften, og så falder gaskraftværkernes værdi drastisk,« siger Morten Hultberg Buchgreitz.

Han tilføjer, at det er afgørende at få stabiliseret CO2-kvotemarkedet, hvis man skal have gaskraftværkerne tilbage på sporet.

Tyskerne bygger nye kulkraftværker

Som nævnt har den lave kulpris og den lave CO2-kvotepris gjort det meget mere fordelagtigt at producere strøm på kul frem for på naturgas, som giver tab.

En medvirkende årsag til den anstrengte økonomi for gaskraftværkerne er, at de fossile værker generelt kører mindre på grund af meget grøn el fra vindmøller og solceller. I Tyskland betyder store mængder solceller oven i købet, at de snupper elmarkedet fra værkerne i de timer, hvor elpriserne er allerhøjest.

Alt dette presser selskaberne til at tænke mere i kulfyring og kulværker – i hvert fald i Tyskland, hvor den største kulforbruger, energiselskabet RWE, har øget kulstrømmens andel fra 66 pct. i 2011 til 72 pct. i 2012 (de første ni måneder).

RWE bygger nu tre nye kulkraftværker i Tyskland. Også energiselskaberne E.ON, Vattenfall og EnBW bygger kulkraftværker i Tyskland.

Døgnflue eller varig trend?

Samtidig lukker mange af de gamle tyske kulværker de næste år, men om der netto bliver tale om mere kulkraftkapacitet i Tyskland, er svært at sige.

Ifølge chefen for brancheforeningen Dansk Energis markedsafdeling, Thomas Krogh, er udviklingen på længere sigt temmelig usikker. Der er endnu ikke truffet investeringsbeslutninger på den længere bane, og indtjeningsmulighederne er svære at forudsige:

»Men så længe prisforskellen mellem kul og naturgas bliver ved med at være så markant, så vil der på kort sigt godt kunne tænkes en fortsat udbygning med kulkraft,« siger han.

Thomas Krogh tilføjer, at han finder udviklingen meget bekymrende på hele Europas vegne:

»Det er paradoksalt, at det netop er i Europa, hvor vi er så optagede af klimadagsordenen, at vi øger vores kulforbrug og dermed vores CO2-udslip, mens amerikanerne reducerer deres udslip på grund af den udbredte brug af naturgas. Vi kan kun håbe på, at EU får succes med at få CO2-kvoteprisen hævet igen,« siger han.

Træpiller får Danmark til at gå imod strømmen

I Danmark har både de gasfyrede og de kulfyrede værker oplevet en nedgang i elproduktionen på hele 13 procent i forhold til året før, og faldet i kulforbruget er faktisk større end faldet i gasforbruget.

Ifølge Dong Energy skyldes det en kombination af øget anvendelse af biomasse på kraftværkerne, øget elproduktion fra havmølleparkerne, stor import af billig vandkraft fra Norge og Sverige samt generel lavere efterspørgsel på strøm.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det viser blot med uhyggelig tydelighed at hvis vi skal gå over til bæredygtig energi og ikke bruge kulstofbaseret energi, så skal denne energi produceres billigere end produktions-omkostningerne ved alt andet energiforbrug. Selv hvis vi i vesten politisk vælger grøn energi, vil vi med vores valg gøre det billigere for andre lande at vælge kul.

 • 7
 • 3

Det er en storartet sejr for VE fantasterne at få lukket hovedparten af atomkraften ned i Europa og især Tyskland før kulkraften, for så naivt at finde ud af at det endnu er en illusion at VE økonomisk kan dække bare el-energibehovet.

 • 12
 • 2

Re: ""Udviklingen i USA er gået meget, meget hurtigere, end nogen havde forestillet sig. Skifergasprisen er nu faldet til et meget lavt niveau, og amerikanerne har fået vendt deres energibalance i et tempo, vi slet ikke forventede. For eksempel er de allerede begyndt også at anvende naturgassen i transportsektoren.« siger Morten Hultberg Buchgreitz fra DONG ""

Mon DONG bliver overrasket "igen", hvis "naturgas i transportsektoren" også vokser meget meget meget hurtigt i Europa ??

 • 3
 • 0

Tak Jakob

Meget forvirret indlæg du der kommer med. VE er billigere end KK og fossil og stærkt på vej til at blive langt billigere.

VE er fuldt ud istand til at dække hele menneskehedens energibehov og er også stærkt på vej til at gøre det.

Et areal på størrelse med Spanien kan levere solenergi til hele menneskehedens energiforbrug og prisen på solceller er de sidste fire år faldet med 80% og ventes at falde yderligere 60% frem til 2020.

Vindmøller er også stærkt på vej ned i pris og Main Stream Renewable Energy har beregnet at alene havet omkring Irland har vindressourcer nok til at dække hele Europas behov.

Der er masser af forsvarlige VE teknologier, der også er på vej ned i pris langt under KK. F.eks. kan man se på geotermi, hvor UK er i forhandlinger med Island om et HVDC kabel for at få billig energi.

Dem som planlægger kulkraftværker i Tyskland må have ca. samme forståelse for markedsdynamik og teknologisk udvikling som de uheldige ansvarlige i DONG som både har trukket DONG ind CCS og gas investeringer.

 • 6
 • 10

Amerikanerne bruger skifergas i stedet for kul, så kulpriserne rasler ned og udkonkurrer gas i de europæiske kraftværker. Konsekvens: større CO2-udslip.

... men kun i Europa. I USA er det så omvendt, fordi de er skiftet til gas. Det er jo menneskeskabt global opvarmning, de kalder det, ikke?

 • 3
 • 2

Fukushima var bare benzin til det populistiske bål VE/atomkraftmodstanderne i Europa i årevis har båret brænde til, og fortjent nok for atomindustrien og den især japanske atomindustri, for når man helt fra byggeriet og op til ulykken helt bevist har negligere risikoen for et så velkendt naturfænomen (også i den størrelseordning) så fortjener man ikke den tillid det kræver at drive et atomkraftværk.

Det er de tyske politikere, der delvist har lukket a-kraften i Tyskland på grund af den politiske tsunami atomkraftmodstanderne har skabt fra Fukushima. Det kan hverken for myndigheder, politikere eller ejere i Tyskland komme som den store overraskelse at atomkraftværkerne skal sikres mod natur-/eller menneske skabte fænomer, og enten har myndigheder og politikere tillid (gennem inspektioner og lovgivning) til deres kontrolsystem og ejere, eller ikke. Det burde en begivenhed, der kun er forekommende i Japan ikke ændre på (i teorien), hvis politikerne havde lidt rygrad.

Atomkraftmodstanderne har alligevel vundet (og dermed mere kulkraft i praksis) idet af atomkraften alligevel under alle omstændigheder var under udfasning når man ikke påbegynder nybygning af værker istedet for de 30-40 år gamle værker de indenfor 10-15 år skal dekommisoneres.

 • 7
 • 2

Jens, det er diskuteret endeløst i mange tråde, hvad der er billigst. Det er bare svært at se at VE skulle være billigt, når el-prisen i Tyskland stiger med rekordfart efter VE udbygning, og det er endda uden alle de penge, der bliver betalt i substitutioner og for fast afsætning af el. Det bliver ikke mere rigtigt af at blive gentaget.

Der burde vel være en slags leveringspligt for alle el-fremstillere i prisen, så man kunne sammenligne priserne for konkurrencen f.eks. ville kapitalomkostningerne for en backup gas-turbine indgå i vindenergiprisen, prisen for at holde frekvensen, prisen for køb af el i mangelperioder sä disse ikke kommer under andre poster.

 • 7
 • 2

@Jacob

Artiklen ovenfor beskriver at fordi amerikanerne indvinder og bruger mere skiffergas har det reduceret efterspørgslen og dermed også prisen på kul. Resultatet heraf er at kulforbruget i Europa stiger da det er billigere end naturgas, med det resultat at emissionen af CO2 stiger i Europa. Du forbigår så i tavshed at emissionen af CO2 i USA naturligvis er faldet tilsvarende, så netto må man formode at der udledes sådan ca. den samme mængde CO2 som før. Jeg har svært ved at se hvordan det skulle være en falliterklæring for VE, eller i øvrigt være VE-tilhængeres skyld.

Hvis man reducere efterSpørgslen på kul, uanset om det sker ved at spare på energien, eller ved at producere mere olie, naturgas, skifergas, eller ved at øge andelen af VE eller atomkraft, så vil resultatet i alle tilfælde være det samme, nemlig at kulprisen falder. Det gør det naturligvis mere attraktivt at fyre med kul de steder hvor man allerede har kulkraftværkerne. Moderne kulkraftværker kan mig bekendt producere elektricitet til ca. samme pris som atomkraftværker, så kulprisen skal næppe falde meget før det bliver attraktivt at producere "kul-el" frem for "atom-el".

Så din påstand om at det hele er de væmlige-venstreorienterede-VE-fantasters skyld holder ikke rigtigt. Tyskerne ville sandsynligvis have øget deres "kul-el" produktion under alle omstændigheder. Man kunne vel med samme ret påstå at de fanatiske-højreorienterede-atomkrafttilhængere i forsøget på at fremme atomkraft har obstrueret forskning i og udbygning af VE i en sådan grad, at vi nu ender med mere kulkraft, fordi VE endnu ikke er tilstrækkeligt udbygget i Europa.

 • 5
 • 4

@Jakob, -klip-

Jens, det er diskuteret endeløst i mange tråde, hvad der er billigst. Det er bare svært at se at VE skulle være billigt, når el-prisen i Tyskland stiger med rekordfart efter VE udbygning, og det er endda uden alle de penge, der bliver betalt i substitutioner og for fast afsætning af el. Det bliver ikke mere rigtigt af at blive gentaget

-klip slut - Du har ret. På trods af enhver dokumentation hænger VE-menigheden fast på at de er billigst - og atomkraften er dyr. Selv med tallene på bordet holder de godt fast ved den "billige" VE, mens forbrugerne betaler en stadig høje pris. I Tyskland venter en meget stor regning for deres beslutning om at udfase atomenergien med henvisning til faren for tsunamier i Tyskland, der venter en stor regning for uberettiget skat på uran i reaktorerne ( det kalder de for statssubsider til atomenergien), de skal betale meget store beløb for opbygning af nettet pga. for mange solceller etc. etc. I USA har den billige gas den effekt, at det udsætter planerne om nye a-værker en rum tid, det er mindre bøvl med gassen for ingen tager sig af CO2-problemet. TTil VE-fantasterne vedrørende energipriser for 117 gang: http://www.world-nuclear.org/uploadedFiles...

NB: Energinet for en betaling for at transportere 1 kWh elenergi der svarer til produktionsprisen på et atomkraftværk.

 • 3
 • 3

Da jeg var barn, fyrede de fleste med kul/koks, og især kræftværkerne, og når statistikken fortæller co2 rædsler, er omtalte periode ikke den mørke Co2 tid som heldigvis er overstået. El-prisen til forbrugeren er det store tag-selv bord hos politikerne, nemlig når produktionsprisen ca 30-40 øre/kw, sælges til over 2oo øre /kw, og talen om sparepærer og ekstra isolering, kun bliver højere El-pris til forbrugerne da pengene skal ind i kasserne. Tænk der var byer i Japan som havde bygget forsvarsmur i havet netop for at undgå hvad der skete på Fuksihama hvor der ingen Sunami mur var opført, og netop derfor sjovt at efterfølgende Tyskland Svejts, vil nedlægge deres A kraft værker, måske politisk kviksand, hvor vælgerne altid skal stryges med hårene. Hvis miljøet er globalt, og verden drukner i kul og skiffergas, kan vi ikke redde andet end beskæftigelse ved konstante ombygninger, netop det billige kul,s forurening, slipper vi aldrig for, men Avedøreværket som Verdens reneste kulkraftværk, det skal være vores nye salgseventyr , efter Vindkraften blev for dyr. Elpriser er solidaritet, med afgifter.Finn Bjerrehave Vig

 • 2
 • 2

http://www.thegwpf.org/bandwagon-effect-ga... Det måtte jo komme når en relativt stor industri får støtte, så bliver de øvrige også nød til at få det. Ellers lukker de, og så kan man kigge langt efter el når vinden ikke blæser. Fra UK er der megen tale om at KK-værkerne skal garanteres afsætning for at nogle vil bygge dem. I stedet for at begynde at støtte alle, kunne man måske overveje at sætte støtten ned til vindmøllerne, hvis de ikke også kan sikre el i vindstille perioder, og dermed hjælpe med at holde balancen i elsystemet.

 • 4
 • 1

Tak for linket, det er en meget informativ artikel. Endnu værre er det i mange u-lande, hvor hele økosystemer inddrages til energiafgrøder. Hvis landbrug både skal stå for energi og fødevarer, kommer vi til at udrydde store naturområder; og sikkert med mere udledning af CO2 til følge, end hvis vi bare havde brugt fossiler. Der inddrages jo mange vådområder, som drænes og derved frigiver CO2 når det organiske indhold i jorden iltes. Derudover fældes skove, og veddet brændes af. Og så kalder de sig 'grønne'!?!

 • 2
 • 0

Tak for linket, det er en meget informativ artikel. Endnu værre er det i mange u-lande, hvor hele økosystemer inddrages til energiafgrøder. Hvis landbrug både skal stå for energi og fødevarer, kommer vi til at udrydde store naturområder; og sikkert med mere udledning af CO2 til følge, end hvis vi bare havde brugt fossiler. Der inddrages jo mange vådområder, som drænes og derved frigiver CO2 når det organiske indhold i jorden iltes. Derudover fældes skove, og veddet brændes af. Og så kalder de sig 'grønne'!?!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten