Bilernes CO2-udslip - hvad vil politikerne, og hvad virker hurtigt?

Regeringen: Den ansvarlige minister, Troels Lund Poulsen, fastholder regeringens ambition om at indføre de grønne kørselsafgifter fra det store trafikforlig i 2009 på en måde, så næsten kun bilister i og omkring København i myldretiden kommer til at opleve, at det bliver markant dyrere at køre i bil.

»Vi skal have en kørselsafgift, der kan virke adfærdsregulerende og dermed kan bidrage til at fremme mobiliteten og reducere CO2-udledningen og miljøbelastningen,« siger skatteministeren.

Men Danmark vil ikke være de første i verden til at indføre den teknologi, der gør det muligt at opkræve kørselsafgifter baseret på hvert enkelt køretøjs unikke kørselsmønster, og må derfor vente på de hollandske erfaringer med en tilsvarende teknologi. Men eftersom hollænderne har udsat introduktionen af grønne kørselsafgifter på ubestemt tid, aner ingen reelt, hvornår afgifterne kan blive indført i Danmark. Regeringen har intet forslag til etablering af mindre ambitiøse kørselsafgifter, der kan virke på kort eller mellemlang sigt.

**Oppositionen: **De Radikale, Socialdemokraterne og SF er med i det forlig, der har banet vejen for den nuværende plan om grønne kørselsafgifter. Men S-SF vil - hvis de danner regering efter næste valg - skærpe virkemidlerne i afgiftsomlægningen. Partierne vil nøjes med at halvere registreringsafgiften for biler, der udleder mindre end 125 gram CO2 pr. kørt kilometer. Samtidig vil partierne indføre en form for kørselsafgift med et lavere teknologisk ambitionsniveau, der til gengæld kan iværksættes hurtigt: Dette indebærer, at bilister skal have en brobizz-lignende teknologi i bilen, der skal gøre det muligt at opkræve en kørselsafgift på 35 øre pr. kilometer på trafikerede veje og med et særligt trængselsgebyr i hovedstaden.

**Dansk Industri: **Den store erhvervsorganisation argumenterer for at nedlægge registreringsafgiften, der som bekendt baserer sig på bilens værdi, og i stedet erstatte den med en CO2-afgift, der baserer sig på den enkelte bils CO2-udledning. DI har sammen med Cowi foretaget beregninger, som viser, at sådan en omlægning ville indebære en reduktion af CO2-udledning fra biler på hele 10 procent. Og besparelsen bliver sandsynligvis endnu højere, i takt med at bilkøberne i fremtiden får flere miljøvenlige modeller at vælge imellem. På denne måde mener Dansk Industri, at man kan reducere CO2-udledningen fra biltrafikken hurtigt og helt uden at indføre kørselsafgifter.

**Trafikeksperter: **Trafikforsker Per Homann Jespersen og ITS-ekspert Jens Peder Kristensen har tidligere i Ingeniøren foreslået tre lavteknologiske bud på, hvordan Folketinget kan gøre sig fri af den eksisterende model for kørselsafgifter, der først bliver en realistet om en årrække. Med disse tre initiativer kan politikerne trykke på start-knappen her og nu, så vi allerede om få år kan se en effekt på det største problem i den danske kamp mod den nationale CO2-udledning: forureningen fra transportsektoren:

1: Kilometerafgift for nye biler. Kilometerafgiften opkræves ud fra bilens kilometertæller. Det kan eksempelvis gøres ved at kombinere a conto-betalinger med, at bilisten selv aflæser kilometertælleren. Myndighederne kan kontrollere aflæsninger jævnligt, f.eks. i forbindelse med syn. Der skal også være værksteder, som er autoriserede til at kalibrere kilometertælleren korrekt. Pengene, som kilometerafgiften indbringer, kan bruges til at nedsætte registreringsafgiften.

2: Betalingsring rundt om København. Oplagt at benytte DSRC-systemet, som danskerne kender fra brobizzen til Øresunds- og Storebæltsbroen. Systemet kan nedbringe trafikken 13-17 pct. i det indre København og 4-7 pct. i hele Hovedstadsområdet.

*3: Ændring af registreringsafgiften: *Ved at ændre registreringsafgiften kan politikerne med det samme gøre de miljørigtige biler billigere og straffe biler, der sviner unødigt.