Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Biernes forsvinden i Europa skal opklares i stor undersøgelse

Til næste år lover forskere fra den europæiske organisation for fødevaresikkerhed, EFSA, at være klar med en omfattende rapport, der samler alle forskningsresultater om trusler mod bier.

Alt fra pesticider til signaler fra mobiltelefoner har nemlig de seneste år fået skylden for, at bestanden af bier i Europa og Nordamerika mange steder er i markant tilbagegang og kun holdes i live af biavlere.

Bierne bestøver af 85 procent af alle landbrugsprodukter, og alene i Danmark vurderes biernes arbejde at være mellem 600 millioner og en milliard kroner værd for samfundet.

Rapporten fra EFSA skal forsøge at pege på huller i vores viden, og hvor der er behov for yderligere forskning, lyder det i en pressemeddelelse.

Foruden gennemgang af eksisterende forskningsresultater vil EFSA udgive en rapport i 2013, der samler de første resultater af et fælles-europæisk projekt, hvor også danske forskere er med.

Projektet er et forsøg på at kortlægge biernes tilstand i hele Europa ved at bruge ensartet dataindsamling. I praksis har 15 lande udvalgt en række biavlere, der løbende bliver udtaget prøver fra, og biavleren bliver interviewet.

Prøverne bliver så undersøgt af forskere for eksempelvis parasitter eller mider, men selv om forskningsresultater fra Storbritannien har bestyrket mistanken om, at de såkaldte neonicotider skader både bier og humlebier, bliver der ikke undersøgt for pesticider eller insekticider. Det oplyser seniorforsker Steen Lykke Nielsen fra Aarhus Universitet, der er ekspert i virus- og bakteriesygdomme i bier og deltager i projektet.

Bekymring for insekticider i landbruget

I et forskningsforsøg, udført på University of Exeter i Storbritannien, har forskere udsat 40 kolonier af humlebier for insekticiderne nenonicotid og pyrethroid over fire uger med samme koncentration, som de bliver udsat for i landbrugsområder.

Læs også: Nikotin-gift i landbruget skader Europas honningbier

Undersøgelsen viste, at to tredjedele af humlebierne, der blev udsat for begge insekticider, døde i stadet eller på deres trækture. Omvendt døde kun en tredjedel af humlebierne, der ikke var udsat for insekticider.

Uden påvirkning af insekticider var bierne også langt bedre til at indsamle pollen, fremgår det af deres rapport, der blev offentliggjort i Nature i slutningen af oktober.

»Mit gæt er, at nedgangen i antallet af bier er som et puslespil. Der er sikkert mange brikker at få på plads, og neonicotider er formentlig en meget vigtig brik i puslespillet,« siger ledende forsker Richard Gill til Reuters.

Ifølge Efsa har bierne været i tilbagegang i Europa og Nordamerika i de seneste 10 til 15 år, især i Frankrig, Belgien, Schweiz, Tyskland, Storbritannien, Holland, Italien og Spanien.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvorfor pokker undersøger man ikke prøverne for insekticider når det netop ser ud til at det er her kilden til problemerne ligger??

det lyder ret tåbeligt! - Er det den kemiske industri der har lobbyet for en udvanding af undersøgelsen?

 • 0
 • 0

Biernes forsvinden i hele verden skulle der måske hellere stå.

Insekticider kan være en del af forklaringen, men vi har sprøjtet i årevis uden at aflive bierne.

Jeg er sikker på at GM afgrøder og chemtrailing har en væsentlig indflydelse på både blomster og bier samt vores egen nedadgående forplantningsevne.

Og endnu værre er det, at det er "features by design".

 • 0
 • 0

Diskussionen er fraværende da ingen har indflydelse på resultatet, som igen bliver besluttet af udemokratiske sammenslutninger. Så selvom man skriver som ingeniør eller andet - gør ingen forskel - "folkelig" indflydelse er blot teater. Ligesom når man siger, at det er svært at diskutere EU i offentligheden. Det er absolut ikke svært at diskutere EU. Det der er svært er at finde de gode, holdbare argumenter der skal overtale offentligheden til at tro på den kurs EU sejler på. Så man kan forske nok så meget - industrien - har så stor magt, at intet andet får lov til at få indflydelse, med mindre vi er mange nok parret med en enorm indflydelsesrig pondus! Det gælder ikke blot biernes forsvinden - men fødevarer, medicin, ret til at bestemme over eget helbred og hvad man vil vælge af medicin for at blive rask fra kræft osv. Selv vitaminer- og mineraler mangler de fleste mennesker nok af til at kroppen kan stå imod sygdomme.

 • 0
 • 0

... dengang de havde problemet, det var der en TV udsendelse om for ikke saa laenge siden. Man fandt ud af, at det var et spec. sproejtemiddel!?!

El. er det igen problemet, at forskere har "skabt" loesningen paa et problem, der ikke holder/ikke er sandt for, at kunne generere penge til andre undersoegelser (og egen loen)?

 • 0
 • 0

Unfortunately, however much we'd like the bee problem to be just an insecticide problem, it's much more than that. Honey bees are suffering from significant increases of viral diseases carried in part by Varroa mites, which can be controlled by regular intervention but not (so far) eliminated. These diseases are not new and it appears that a range of stressors is making bees more prone to these diseases. These stressors even seem to include beekeeper intervention, which is a bit of a blow to beekeepers' self-esteem!

I'm hoping to re-start beekeeping this year using some new ideas which have just been published in the UK but modified to take into account the much better European beekeeping methods. You see I learnt my bee-keeping in Denmark (and Danish is still my bee-keeping language, despite my being English!); the methods I learnt are so much cleaner and more effective than those used by my English beekeeping colleagues, that I continue to want to use them in my hives. It will be interesting to see whether using the new variations decrease the stress noticeably on the bees...

Exciting that some money is to be spent on this area (some - too many -bee study departments in the UK are being closed for lack of funds!). Hopefully the international group of researchers being made redundant by this can now use their skills elsewhere in the EU, instead of their skills being wasted while inexperienced local researchers have to equally waste years learning what these people already know. Sadly, this happens all too often!

Regards

David Walland

 • 0
 • 0

Mon ikke universitetets tætte partner Cheminova spiller en rolle? Det er da komplet uforståeligt, at de test ikke skal foretages?

 • 0
 • 0

så udsendelse hvor man mente det er monokulture i landbruget der er en af synderne , bierne sulter de kan jo ikke vente på en eller anden mark blomstre og når de endeligt gør så er det ensidig kost tillige,

og når man dyrker for eksempel raps det ene år og sprøjter mod det det næste så er der heler ikke meget for bierne komme efter der.

 • 0
 • 0

Bierne har heller ikke det for let i private haver - mange havejere gider ikke dyrke bivenlige planter eller levere en bæredygtig have, så pindsvin, snegle og fugle har rigeligt med mad. Biavlere lærer i deres foreninger hvordan de skal "forpeste" læs sprøjte for varoamiden. Men der er altså individer, der meget gerne vil gøre tingene anderledes, så hverken bialvere skal iføre sig masker og handsker for at hælde syre ned til de stakkel bistader hvert år. En person i hovedstadsområdet - har opfundet en metode til hvordan biavlere kan varmebehandle bierne, så varoamiden dør helt naturligt. Men man var blot ikke interesseret i opfindelsen. Den er ganske effektiv og enkel i brug og endog uden brug af gift! Som så meget andet - er der ikke nogen der skal fortælle nogen noget, som andre har gjort i hunderede af år. For man skal ikke tro man er noget. Heller ikke i Danmark. Hvorfor ikke lave sin parselhushave anderledes til gavn for dyreliv og bierne inkluderet. Det er jo januar og nu er der mange der sikkert skal igang med at bestille frø til den kommende havesæson. Langs sin grund kan man lave "helle" zoner for dyrene - fx ved at sætte hjemmelavede hegn op hvor ingen mennesker skal færdes i dagligt - så lad blade fra haven ligge i disse zoner. Lad pil vokse og hyld ovs - mange urter vil tiltrække insekter og det er sjovt og læreridt for skolebørn om hvor lidt der faktisk skal til hvis man tænker både genbrug af materialer og bygger redekasser til fugle, så når insekter bliver for mange, så kommer andre og rydder helt naturligt op i haven. Måske kan man bruge (Sodium chlorit) MMS eller calcium hypochlorit) som også kan bruges til rensning af svømmepøler og rensning af drikkevand. Eller som i mange år er brugt til rengøring af madvarer, hospitaler, mod regionærsyge. Hvorfor kan man så ikke bruge det på varioamiden...

 • 0
 • 0

Det er nu biavlerne der har den største interesse i at få problemet belyst, som David overfor gør rede for. Som biavler, er jeg selv inde på dronningeavl og varroa-håndtering. I Danmark er vi langt fremme med kontrol med Nosema http://www.biavl.dk/biavl/sygdom-og-snylte... Arbejdet med selektionsmål for "sunde" bier, er også noget der arbejdes seriøst med, især i forbindelse med varoa-kontrol.

 • 0
 • 0

Det er jo ingen hemmelighed længere at trådløs telekommunikation ødelægger al biologisk liv på sin vej. Det er videnskabeligt bevist - det er ikke blot mennesker på to ben, men også planter, bier og insekter og fugle der forsvinder...det ved myndighederne i Danmark. I udlandet bare i EU, Frankrig alene har to byer lagt deres trådløse telekommunikation i bokse, så børn ikke skal blive syge og personalet på skolerne ikke i arbejdstiden udsættes for kraftig og vedvarende sygdomsfremkaldende "bivirkninger". Ingen er vist imod udviklingen - men når man lader befolkninger i bl.a. Damnark være levende uvidende forsøgsobjekter - så er det groft kriminelt. Så er du i tvivl - søg på nettet. Der findes enorm dokumentation på skadevirkninger for dyrene ligesom for mennesker...Godt nytår, Danmark!

 • 0
 • 0

En person i hovedstadsområdet - har opfundet en metode til hvordan biavlere kan varmebehandle bierne, så varoamiden dør helt naturligt. Men man var blot ikke interesseret i opfindelsen. Den er ganske effektiv og enkel i brug og endog uden brug af gift!

Nu var det vist en metode biavlere brugte i Sibirien. Ham jeg kender i hovedstadsområdet har brugt idéen til at bygge et anlæg til at varmebehandle bierne, så varroamiderne drysser af bierne. Det eneste er at bierne stadig har skader fra snylteren, så de stadig er modtaglige for sygdomme og andre påvirkninger. Derfor benyttes den "sikre" strategi med myresyrebehandling i September, med de milde efterår vi har behandles igen med oxalsyredrypning i November/December. Under linket til Biavl.dk, står der nærmere om metoden, og hvorfor. Tidligere isætning af pesticid-pinde, har vist sig ikke at have nok effekt til at have "sunde" bier til indvintring.

Materiellet til biavl skal selvfølgelig være rent, men Hypoklorit, er vist ikke det jeg ville bruge. Se under rengøring under biavl.dk.

 • 0
 • 0

syre og syre.er det ikke det samme?Uanset om man er bi eller mand. hvis man skal bruge maske og iltapparat og specielle handsker for at håndtere den "sikre" syre som bierne også dør af - hvem er syren sikker for? Du synes ikke som om du ved hvad calcium hypochlorit eller sodium chlorit er for noget. Ingen anvender nogen af delene ufortyndet. Man skal heller ikke indånde det. Men det skal håndteres rigtigt og bliver desuden anvendt til mange ting - bl. a renser det vandet i svømmepøle og kan bruges som gasse bygninger med efter oversvømmelse mod råd og svamp m.m. Så hvis ikke det er en god og sikker erstatning for den syre man anvender i biavl - så prøv at se:oasis-rainharvesting.co.uk

 • 0
 • 0
 • hvem er syren sikker for?

Tja, mælkesyre, eddikesyre, saltsyre og natriumhydroxid(soda) bruges da meget af fagfolk, også til rengøring. Myresyre og oxalsyre bruges ligeledes til rengøring. Men som alt kemi, så bør det håndteres forsvarligt efter foreskrifter. Kan dog ikke se nogen faglig grund til ikke at bruge syre, når der mangler afprøvede alternativer. Miderne bliver mindre og mindre påvirket af det pesticid der har været brugt, mens varmebehandlingen ikke kan stå alene. Midetællingsprogrammet som pågår, skal netop skaffe os indblik i det reelle niveau for midetrykket. Ja, de bier der har været hæmmet af varroa-mider, er de mest sårbare bier og går til ved syrebehandlingen. De vil dog alligevel dø tidligt inden indvintring.

 • 0
 • 0

Ja, hvis bierne alligevel ikke klarer indvintringen er der endnu mindre grund til at den grimme syre overfor bierne og naturen. Men du afslører en manglende viden om hvad varmebehandlingen gør og hvor effektivt det er.

Men mht trådløst telekommunikation - så kommer bierne ikke udenom det ligesom vi andre heller ikke gør hvis ikke vi protesterer overfor myndighedernes tavse brug af os alle som forsøgskaniner. Pludselig læser man i medierne at der er sket et kraftigt boom i tilfælde af hjernetumorer! Hvorfor mon det er mændene i lille Danmark? Vi skal jo være smarte og undværlige er vi ikke, tror vi. Så på med en bluetooth i øret og konstant påvirkning i hjernen. Tak for kaffe. Regning en kommer . det er ikke et spørgsmål om den kommer - kun hvornår!

 • 0
 • 0

Det er jo ingen hemmelighed længere at trådløs telekommunikation ødelægger al biologisk liv på sin vej. Det er videnskabeligt bevist - det er ikke blot mennesker på to ben, men også planter, bier og insekter og fugle der forsvinder...det ved myndighederne i Danmark. I udlandet bare i EU, Frankrig alene har to byer lagt deres trådløse telekommunikation i bokse, så børn ikke skal blive syge og personalet på skolerne ikke i arbejdstiden udsættes for kraftig og vedvarende sygdomsfremkaldende "bivirkninger". Ingen er vist imod udviklingen - men når man lader befolkninger i bl.a. Damnark være levende uvidende forsøgsobjekter - så er det groft kriminelt. Så er du i tvivl - søg på nettet. Der findes enorm dokumentation på skadevirkninger for dyrene ligesom for mennesker...Godt nytår, Danmark!

Enig, Danmark er efterhaanden ved at blive delt op i 2 nationer i nationen Danmark, dem der ved og dem der ikke ved. DR, politikere, etc. soeger paa skammeligste vis at udnytte folks tillid, skraemmende.

 • 0
 • 0

@carsten nielsen: du kan jo selv gå på nettet og vurdere enhver undersøgelse og sammenholde dem mod hinanden - det er en stor opgave, men hvis du vil kan du begynde med:

electromagnetichealth.org eller gigahertz-solutions.de

Tro ikke mig på - gør selv arbejdet. Det er så nemt at få andre til at "dokumentere", mens man selv "blindt" læs naivt stoler på myndighederne i sit eget land. Måske det er på grund af ens eget job, at man ikke har mode til at råbe: "kejseren har jo intet tøj på" højt. Hvem har frivilligt lyst til at hænge til tørre i fuld offentlighed?

Hvis enhver havde den samme nidkærhed, når emnet er trådløst telekommunikation og dens følger - overfor myndigheder, der siger at de følger grænser og alle anbefalinger - så gå dem i bedene og forlang beviser. Adskillige hjemmsider, hvor "eksperter" på hvert sit område giver luft for at andre der sætter spørgsmålstegn ved de givne vedtagne love - kam til deres hår og ihærdigt kræver beviser/dokumentation for deres "påstande" enten latterliggøres eller slagtes verbalt. Det er så generelt mere reglen end det er undtagelsen i debatter af næsten enhver art i dagens Danmark. Det er sørgeligt, men jeg håber i mit stille sind - at nogen tør at søge og søge med kritisk blik på alt det der findes - før de dømmer andre som tåber og uvidende.....

 • 0
 • 0

Du laeser vist som fanden laeser biblen.... Jeg mente tidl., at jeg har forstaaelese for tilgang til kritik af sproejtegifte mm., men har ikke holdt jul el. nytaar eftersom, jeg arb. med en sag af allerypperligste vigtighed...- true!

 • 0
 • 0

Du laeser vist som fanden laeser biblen.... Jeg mente tidl., at jeg har forstaaelese for tilgang til kritik af traadloes komm., sproejtegifte mm., men har ikke holdt jul el. nytaar eftersom, jeg arb. med en sag af allerypperligste vigtighed...- true!

Ioevrigt er elektromagnetisme essensen, ser jeg og det fandt jeg ud af for 15 aar siden, da jeg kommunikerede med en udendoers koelende sodavandsautomat, engang jeg var paavirket af mariuanna. Jeg tror dog, at det har at goere med hvordan/hvorvidt, man er istand til at neutralisere/forholde sig til straalingen, ja, jeg er naesten overbevist derom. Men hvis man har paraderne nede og har fuld tillid el. ikke er opmaerksom paa at skulle forholde sig til andet end hvad de overtagende sanser oftest beskaeftiges med, oejne, oerer, etc., saa er man/alt muligt offer for alting, spec. det man ikke kan se.

 • 0
 • 0

Jeg havde med andre ord ikke tid til at soege saa meget, men tak for soegetilgangen. Den vil jeg bruge nu, tak igen.

 • 0
 • 0

Hej Carsten! Jeg tror du har misforstået mit sidste indlæg en hel del - det jeg mener, er at de fleste forlanger dokumentation hvergang nogen vover en påstand og så skal man bare diske op af godteposen - men tænk hvis reglen var at man hvergang tog kontakt til medier og ministerier i Danmark og krævede dokumentationen i stedet og "plager" fx DR om hvem og hvorfra de har deres dokumentation eller man går "kræftens bekæmpelse" læs kræftens bevarelse på klingen og blev ved med at kræve beviser for deres påstande. Hvem finanserer de "beviser". Jeg har engang ladet mig fortælle, at man skal følge pengene...dem der betaler bestemmer hvilken musik der spilles...! You see, Carsten Nielsen. Jeg har ikke været ude på at være usaglig eller personlig - emnet er alvorligt og kræver derfor at myndigheder tager og ændrer deres ligegyldihed ved at ignorere de som vedvarende bringer det på bane. "Our lives begin to end the day we become silent about things that matter" - Martin Luther King,Jr.

 • 0
 • 0

@Henrik Eiriksson

Det er en god dokumentarfilm du har fundet frem,tak for det - vældig interessant. Need I say no more - no. Den taler klart for sig selv. Man kan ikke længere være uvidende eller i tvivl, med mindre man ikke vil vide af sandheden...

 • 0
 • 0

@Jan Damgaard: Hvis du mener, at det kun er biavlere der har den største interesse i at få problemet belyst...hvad skal vi andre så sige? Har ingen mennesker, der spiser bær, frugt, nødder plus meget mere mindst lige så stor interesse i at få problemet belyst? Landets eksport vil da sandelig også kunne bruge en løsning, plus alle de palntager og gartnerier .... det drejer sig jo ikke kun om en lille håndfuld biavlere. Men tænk lige på alle de almindelige privatepersoner, der har bistader i baghaven og hvor meget de bidrager med bestøvning i deres nærområder rundt om i landet - for ikke at tale om toppen af brandstationer med bikuber på tagene....Vi er mange med stor interesse også honningkage konerne....

 • 0
 • 0

Helt enig, det derfor DR konstant sender undertegnede tak for kommentaren naar jeg tilkendegiver mine synspunkter overfor dem ang. deres tilgang, en tilgang der oftest er beskyttende befolkningen til en grad hvor sandheden omgaaes lemfaeldigt.

"Det er bedre ikke at vide, end det er at vide forkert!"

 • 0
 • 0

@Tommy Sørensen Mht den nedadgående forplantningsevne , så kan du gå på youtube.com og finde "The Revolution Against Medical Tyrany with Dr Joel Wallach. fra den5/8-12 og høre Dr Joel Wallach fortælle om hvad man som mand selv kan gøre desangående: Han Wallach er 73 år og har i 64 år ikke været til læge, da han aldrig har været syg. " Spis dagligt 4-6 blødkogte æg med mindst 1-1½ teske fuld himalaya salt (mineraler i ) du /I må meget gerne spise flere om dagen. 75% af hjernen består af kolesterol og et hønseæg består mest af kolesterol og det mandlige hønshormon skal have tilført det gode protein fra fx hønseæg og så undgår I Alzheimers og "ufrugtbarhed" både oppe og nede så at sige. Det er ikke dårlig - bare hav i mente, at I skal ikke undgå det gode fedt, da fedt er hjerneføde. Hold jer langt fra transfedtsyre som margarine og mix som kærgården. Men hør ham selv - han er meget oplysende og underholdende samtidig. Han er forfatter til adskillige bøger og har forsket i det han skriver og taler om i mindst 40 år på bagen. Held og lykke med de blødkogte æg....og det gode salt (lægerne siger dog godt nok at man skal spare på det. Men det er kun det dårlige salt vi skal holde os fra. Ikke mineralsalt. Spis gerne det dobbelte af ½ teske. eller det 3 dobbelte dagligt. Det man ikke kan spise på sin mad - kan man hælde op i sin postevandkande og drikke sin "helsedrik" - mange ældre ville have gavn deraf så de ikke blir dehydrerede om sommeren med hedebølger....

 • 0
 • 0

Glemte at nævne, at 95% af det mandlige kønshormon testeron, består af kolesterol. Det siges at en ældre herre højt oppe i alderen (i 60`erne) spiste 46 æg om dagen og stadig var i fuld vigør. Hvis du husker saltet 1½ teske dagligt mindsker du risikoen for at dø af hjertetilfælde med 600%. Så lev 25 år længere end din læge. Dr. Joel Wallach spiser selv 10 æg om dagen og det siges at "det virker".

 • 0
 • 0

Jeg har tidl. hoert om, at der ikke er forskel paa salt af div. lukusioerisitetiske versioner og alm. husholdningssalt, at det blot var et fake up alikeness faenomen... ?!

 • 0
 • 0

Man skal ikke tro på alt hvad man hører - derfor hør selv Dr. Joel Wallach. Han ved om nogen hvad han taler om. Han blev først uddannet dyrlæge og dernæst (menneske) læge. Han har obduceret på næsehorn og andre vilde dyr i Afrika og adskillige menneskekroppe - for at finde dødsårsagen. Han siger et sted: alle mennesker og dyr, der dør af naturlige årsager - dør pga mangel på næringsstoffer.

Vi mennesker har daglig brug for: 90 essentielle næringsstoffer. 60 mineraler (planter behøver 9) 16 vitaminer 12 amino syrer 3 fedtsyrer

Så spørg ikke din læge om ernæring, for de er ikke uddannet i det ej heller vitaminer og mineraler. Skal vi fungere behøver vi mineraler til kropsfunktioner og for at forebygge sygdomme! Bøgerne:Healths kitchen, Dead doctors dont lie. Måske skulle man spørge en dyrlæge. De ved nok hvad der virker - for dyr reagerer ikke på placebo - enten virker det eller også blir dyrene ikke raske. Og så skal man skifte dyrlæge i en fart. Bare et godt råd!

 • 0
 • 0

@carsten nielsen I "mit helbred" 4. nr 2011 21. årgang- står der skrevet udførligt om saltforvirring.

En helt anden ting mht salt, så er det vigtigt at man får nok salt. Salt kræves til at lave mavesyre. - har man ikke nok mavsyre får man refluks (ikke for meget) som nogen skriver! Har man ikke nok mavesyre til "mavemiljøet" begynder, der at vokse gærsvampe (når man så spiser sukker, brød, ris, pasta og cola med masser af sukker) så begynder problemerne. Det er bedst at drikke uden for måltiderne - ellers neutraliserers mavesyre og kan ikke gøre sit arbejde ordentligt. Mange kan ikke tåle gluten. De ved det måske ikke selv. De fleste kroniske sygdomme skyldes at gluten laver ravage i tarmen. Fimrehårnene ødelægges. Og når mavesyren ikke får optimale vilkår - ja så gå det hurtigt en vej - ned af bakke. Jeg har tidligere selv troet, at det med gluten blot var folk med allergi og astma der var "fejlprogrammerede" . Men ifølge Dr. Peter Glidden så er der rigtig mange mennesker, der ikke tåler det (måske er en af årsagerne at det findes i næsten alt forarbejdede fødevarer). Det siges faktisk at korn er en antinutrient -dvs vi blir modarbejdede allerede når vi tro vi indtager sunde fødevarer, så laver vi uforvarende brok i maveregionen/tarmen, så den blir porøs og kan ikke optage og fordøje den næring vi tilbyder den. Måske er det en forklaring på at så mange får allergi,astma og andre overfølsomheder. Og lægerne laver kun priktest hvis du selv mener du har "allergi". Mange har fødevareintolerance uden at vide. det.

Men det kan der rådes bod på via en simpel test derhjemme. Den hedder Coca puls test og går i al sin enkelthed ud på at man tager sin puls på bestemte intervaller og noterer pulsen regelmæssigt. Hvis nogen er interesseret kan jeg give bedre svar - senere på døgnet. Det er faktisk langt over min sengetid...godnat.

 • 0
 • 0

Piist - lige en ting mere angående salt: salt har egenskaber. Ja, det er rigtigt. Rigtig salt har en række vigtige funktioner i kroppen. I bogen "elsk din lever og lev længere" skriver Andreas Moritz om at vi skal spise uraffineret salt. Raffineret salt har ingen gavnlige virkninger i kroppen overhovedet.Tværtimod har det ansvaret for talrige helbredsproblemer, bl.a galdesten. Det eneste kroppen kan fordøje, optage og udnytte ordentligt, er uraffineret, ubehandlet havsalt eller stensalt. Salt stabiliserer en uregelmæssig hjerterytme og regulerer blodtrykket sammen med vand. Det er et effektivt naturligt antihistamin, forebygger muskelkramper, nødvendigt for mennesker, der lider af astma og cystisk fibrose. Vigtigt for diabetikere.osv

 • 0
 • 0

stol aldrig paa nogen, heller ikke de der er skeptiske og som umiddelbart har noget at have skepsis'en i.

Det eneste der er at goere er, at man selv skal udvikle forstaaelse for emnet aktuelt og vurdere paa udsagn ihht. gaeldende fysiske love!

 • 0
 • 0

En rimelig mulighed er at flere af tingene er har en virkning (samt x antal ukendte).

Mennesker er generelt heller ikke kun udsat for en ting, som de bliver dårlige af - men en række forskellige ting. I naturen, som bi, betyder det man dør når man ikke fungerer optimalt - i vores samfund bliver man blot pensionist/bistandsklient.

Mon ikke det samme med bierne?

 • 0
 • 0

Ja, man kan jo også være ignorant hele livet. Undersøg, hvad melatonin er, undersøg, hvad strålingen betyder for det og for menneskers sundhed.

 • 0
 • 0

@Jan Damgaard: Hvis du mener, at det kun er biavlere der har den største interesse i at få problemet belyst..

Det er biavlere, (hobby- som erhvervsbiavlere) der arbejder med bierne. Det er derfor dem der først ser problemerne, og har direkte interesse i bierne. Gartnerier og landbrug har, eller burde have, sekundær interesse i biavl, derigennem også dansk export. Det øvrige danmark kan, strengt taget, godt klare sig uden bier og biavlere.

Derfor mener jeg at biavlere har den største interesse, også økonomisk.

Når du omtaler dem med et enkelt bistade i baghaven, så tæller de med når jeg omtaler biavlere. Er glad for at opklare den misforståelse.

 • 0
 • 0

omkring 70% af verdens afgrøder er afhængige af biernes pollenarbejde. For ikke at tale om alle de almindelige blomster og næsten al vegetation, der skal have en hjælpende hånd - i bestøvning!

Det synes som om det ikke er gået op for nogen her, at det ikke bare er bierne, det handler om: det er al biologisk liv inklusiv mennesket der er i farezonen. Vi kan ikke klare os uden brændstof. Vi blir hurtigt syge og lever ikke længe uden de vigtige næringsstoffer....

Alle har interesse i løsning af problemet. Måske lige med undtagelse af industrien, som kan have udelukkende økonomiske interesser i at udrydde så mange - så de måske bagefter kan få "arbejdsro" til at genopbygge det hele til et paradis på jord - for den lukkede kreds på en eller anden galakse...

 • 0
 • 0

@Jacob Mathiasen Kan du nævne bare én miljømæssig faktor der er steget ligeså eksplosivt på så kort tid som mikrobølgestrålingen (læs: trådløs stråling) i miljøet?

Nævn bare én.

På nuværende tidspunkt er baggrundsniveauet mindst 1.000.000.000.000.000 gange højere end den naturlige baggrundsstråling i samme frekvensområde. Russiske forskeres indgangsvinkel til elektromagnetiske felter var fra starten at alt over den naturlige baggrundsstrålings niveau (hvori alt liv er udviklet) måtte forventes at kunne have en biologisk effekt.

Jeg tror at mht. bierne er der tale om en flerfaktor effekt, som du nævner, men jeg finder det meget sandsynligt at den eksplosive stigning i mikrobølgestråling er den faktor der tipper læsset i forhold til de andre faktorer som bierne har kunnet overleve med.

 • 0
 • 0

Henrik Eiriksson: Du har helt ret. Der er så meget af det, og vi er midt i det meget af tiden. En forsker siger i videoen, der før er lagt op, at vi ikke kan skrue tiden tilbage, men at vi må være opmærksomme på, hvad det kan medføre. En anden mener, at vi endnu ikke har set de kræfttilfælde, det kan medføre, fordi der hos voksne kan gå ti år med stråling, før der sker noget af det, vi helst er fri for. Producenter af mobiltelefoner burde gøre mere for at advare og mere for at begrænse strålingen fra telefonerne, men det er nok ikke nemt.... folk går også rundt i stråling derhjemme med netværk og airplay og hvad ved jeg ... der er grund til at følge med i udviklingen af sygdomme, for de der burde gøre det, gør det åbenbart ikke ...

 • 0
 • 0

Thomas,

Bierne bestøver af 85 procent af alle landbrugsprodukter, og alene i Danmark vurderes biernes arbejde at være mellem 600 millioner og en milliard kroner værd for samfundet.

Der er vist noget galt med tallene her. Der er ikke mange danske landbrugsafgrøder, der bestøves af bier. Hverken korn, roer, majs, ærter eller frøgras bestøves af bier. Tilbage er der rapsmarkerne, der giver et merudbytte på ca. 10%, hvis der er bistader i nærheden, og kløverfrøavlen. Bier er livsnødvendige for frugt- og bæravl, men bidrager kun lidt til landbrugsproduktionen. Hvor har du tallene fra?

 • 0
 • 0

Animals do not get stronger in their system, if they are exposed to poison.

»Kålmøl har udviklet resistens mod mere end 50 forskellige insekticider. Det var det første insekt, der ikke længere kunne dræbes med DDT (1950'erne) og Bt toksiner (1990'erne). Det er efterhånden ret så ineffektivt at forsøge at bekæmpe kålmøl med kemikalier,« fortæller studiets danske islæt, professor Jun Wang fra Biologisk Institut, Københavns Universitet.

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/d...

At udvikle kompetencer i bredden, er vel ogsaa styrke, saa du har vel ikke helt ret?!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten