Betyder tværfagligt på kinesisk

Første semester er i fuld gang på den nye masteruddannelse i Energy and Green Architecture på Arkitektskolen Aarhus. Arkitekter, konstruktører og ingeniører fra Kina og Danmark skal i løbet af fire semestre lære den svære balancekunst mellem arkitektonisk kvalitet og lavenergiteknologi i arbejdet med bæredygtigt byggeri.

Det første kuld på 15 deltagere, heraf syv kinesere, har netop afsluttet de to ugers fælles indledende undervisning i Århus. Frem til januar, hvor det er danskernes tur til at besøge kineserne, står det på hjemmearbejde og gruppemøder over Skype.

På verdensplan er byggeriet storforbruger af energi, og hvis dette gigantiske forbrug skal sættes ned, så er fælles indsigt i bæredygtigt byggeri blandt arkitekter, konstruktører og ingeniører en vigtig forudsætning, lyder det fra leder af Efter- og Videreuddannelsen Arkitektskolen Aarhus, Elsebeth Terkelsen.

»Vi tror, at det i fremtiden bliver fantastisk vigtigt at arbejde sammen på tværs af de traditionelle faggrænser, ellers kan vi ikke løse de opgaver, vi står over for,« siger hun.

Et vigtigt budskab fra Elsebeth Terkelsen er også, at verdens klimaproblemer ikke standser ved landegrænserne, men er globale. Og derfor skal der internationale indsatser til.

Forrygende perspektiver

Deltagerne var i september rundt i Danmark for at kigge på lavenergibyggeri. At samle erfaringer og studere allerede etableret bæredygtigt byggeri er en vigtig del af uddannelsen. Til januar går turen østpå, for så er det danskernes tur til at være gæster i Kina. En tur, Elsebeth Terkelsen glæder sig til.

»Kina er verdens største byggelaboratorium. De bygger så meget, at der i forhold til dansk målestok eksisterer gode muligheder for at eksperimentere, og de er ikke bange for at sætte fokus på nødvendigheden af energibesparelser,« siger hun.

Uddannelsen fokuserer fagligt på passivhuse, og Elsebeth Terkelsen mener, at perspektiverne i en kinesisk sammenhæng her er overvældende, da de syv kinesiske deltagere repræsenterer hundredtusindvis af kvadratmeter byggeri i hjemlandet.

»Som dansker kan man blive helt svedt og glad over at tænke på de positive konsekvenser, det kan have, hvis de tager hjem og bruger noget af den viden, de har erhvervet, i fremtidige projekter. Det er jo forrygende« siger hun.

Fagligt helhedssyn

En af de gennemgående pointer med uddannelsen er, at succesfuldt bæredygtigt byggeri er en proces, hvor alle led i byggeriet skal tænkes med så tidligt som muligt. Men vigtigt er også det internationale aspekt, hvor deltagerne får indblik i kultur og faglighed fra andre dele af verden. Hvilket kan være en direkte kanal ind i svært tilgængelige markeder, mener Elsebeth Terkelsen.

»Hvis du kan lære at agere på det kinesiske marked, kan du også lære at arbejde på det indiske eller det russiske. Vi har meget fokus på kulturelle forskelle, og hvordan du skal gebærde dig for at komme ind på et fremmed marked. Kina er i den sammenhæng egentlig bare en case,« fortæller hun og pointerer, at personlige kontakter ofte er det, der giver opgaver til udenlandske rådgivervirksomheder i Kina.

Og det er netop det faglige helhedssyn og kulturelle input, der får Frank Bertel, ingeniør og underviser ved konstruktøruddannelsen ved University College i Nordjylland, til at se uddannelsen som meget relevant for ham. MEGA-uddannelsen samler den energitekniske del og den grønne arkitektur og hæver dem op på en fælles platform - til gavn for alle faggrupper.

»Ingeniører er måske lidt fastlåste i deres tankegang om, hvad der får en bygning til at yde bedst rent energiteknologisk, og der er måske nogle arkitekter, der tænker lidt for traditionelt, og så bliver det byggeteknisk vanskeligt,« siger Frank Bertel, der også fortæller, at han som underviser nu bliver i stand til at løfte de studerendes niveau på området en tak eller to.

Gruppefokuserede kinesere

Frank Bertel beskriver sine kinesiske medstuderende som dygtige fagpersoner, men alligevel med en interessant og anderledes tilgang til byggeri generelt.

»Vi projekterer indefra og ud, mens de projekterer udefra og ind. Kineserne er mere produktorienterede og mere interesserede i at etablere frem for proces,« siger han og uddyber:

»I Vesten bygger vi med stor forståelse for mennesket i bygningen. I Kina kan man ikke tillade sig den luksus endnu, da de er nødt til at ekspandere hurtigere, end mange mellemregninger tillader. Men udgangspunktet om, at man vil gøre det bedste, er det samme,« understreger han og fortæller, at han glæder sig til at se, hvor gode kineserne er til at gå i detaljen, når de bygger deres kæmpeprojekter.

Kineserne besidder især en stor force, mener Frank Bertel:

»Vi danskere er meget individ-orienterede, og det er det enkelte menneske, der skal i fokus. Når vi diskuterer indbyrdes, er kineserne meget gruppeorienterede, og individet kommer bagefter. De vil have hele gruppen med. Og det er der en styrke i.«

Fakta: Mega-uddannelsen

MEGA-uddannelsen er udviklet som et samarbejde mellem Tsinghua-universitetet i Beijing og Arkitektskolen Aarhus. Undervisningssproget er engelsk.

Underviserne er alle internationale eksperter i bæredygtigt byggeri.

Undervisningen er delt op i fire semestre og en række moduler - med to forløb i Danmark og to i Kina - af henholdsvis nogle ugers varighed. Resten af tiden arbejder deltagerne sammen i grupper over Skype.

På første semester består undervisningen mest af foredrag om principperne for bæredygtigt byggeri. Senere skal deltagerne løse konkrete opgaver.

Sideløbende med nye indsigter i bæredygtigt byggeri får deltagerne en Master i management og ledelse.

Uddannelsen afsluttes med en Master-afhandling, en akademisk rapport og mundtligt forsvar.

Dokumentation

Læs mere om Masteruddannelsen i Energy & Green Architecture