Betonens pH-værdi falder

I interviewet med Johannes Munch-Petersen i Ingeniøren nr. 2/2007 står, at karbonatisering skyldes fugt, der trænger ind i betonen og dermed får armeringsjernet til at ruste og sprænge betonen af. Dette er ikke korrekt og bør præciseres.

Karbonatisering er en kemisk proces, der altid forekommer i beton og som skyldes, at atmosfærens indhold af CO2 trænger ind i betonen og reagerer med hydroxiderne i betonens matrix. Dette medfører, at pH-værdien i betonen falder og dermed ødelægges det beskyttende miljø, og armeringen begynder at korrodere, hvis der er fugt til stede. Korrosion af armeringsjern hindres, når pH-værdien er over 9, og i ikke-karbonatiseret beton er pH-værdien som regel mellem 12,5 og 13,5.