Beton raslede ned fra norsk motorvejstunnel igen igen

Tirsdag morgen var den gal atter en gang. I en af tunnellerne på den norske E18-motorvej faldt betonstykker ned over vejbanen.

Uheldet skete i Bolstadstunnelens nordgående løb allerede kl. 5 om morgenen, hvor også det norske Statens Vegvesen blev advaret. Først kl. 11 blev dele af tunnelløbet dog afspærret, da myndighederne i første omgang antog, at betonen stammede fra en lastbil.

Senere viste undersøgelser, at der var faldet mellem 50 og 100 kilo beton ned. De største stykker var på et par kilo.

Der var tale om sprøjtebeton, som bruges til at sikre tagkonstruktionen mod kulde, frost og fugt. Den var fejlagtigt sprøjtet på selve tunnelåbningen, hvor den ikke hæfter lige så godt som inde i tunnelen.

Uheld skyldtes formentlig rystelser efter sommerenovering

Den har dog holdt, siden tunnelen blev konstrueret omkring årtusindskiftet. Vejmyndighederne formoder derfor, at den har givet slip nu på grund af de spændinger, som tunnelen blev udsat for i forbindelse med en omfattende renovering i sommer, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Renoveringen af de norske motorvejstunneller skete, efter en sektion på 25 meter af en anden tunnel, Hanekleivtunnellen, brasede sammen juledag sidste år. I maj skete der endnu en sammenstyrtning i den tunnel, og to andre tunneller har også været ramt af fejl.

Denne gang mener Statens Vegvesen at have undersøgt andre tunneller grundigt for at undgå gentagelser. Det viste sig, at to andre tunneller, Bringakertunnelen og Botnetunnelen, også havde sprøjtebeton i deres åbninger. Vejvæsnet bedømmer dog problemet som knap så omfattende i de to tunneller og vil derfor vente med at udbedre konstruktionen til næste løbende vedligeholdelse, som finder sted i næste uge.

Den seneste sammenstyrtning har fået den norske opposition til at kræve, at landet får et særligt, uafhængig vejtilsyn, som skal sikre bilisterne mod flere farlige konstruktioner.

Dokumentation

Pressemeddelelse fra Staten Vegvesen

Emner : Tunneller