Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Betjente skal stoppe farlig udstødnings-fusk

Nogle vognmænd anvender en smart fidus, som sparer dem millioner af kroner om året i ubrugt urea-væske til lastbilernes rensesystem SCR.

Men der er også tale om fidus, som koster sundhedsvæsenet milliarder af kroner og muligvis er skyld i 7500 for tidlige dødsfald i Europa.

Det er ikke mindst en fidus, som kædes sammen med, at mængden af de sundhedsfarlige NOx-er – de såkaldte kvælstofoxider – trods en massiv indsats ikke er faldet som forventet.

Så nu foreslår transportminister Ole Birk Olesen (LA) at ændre færdselsloven. Ændringsforslaget har to primære punkter:

 • Bøden for at manipulere med lastbilernes SCR-system skal være væsentligt større.

 • Politiet skal kunne tilbageholde danske motordrevne køretøjer, der føres af danske eller udenlandske chauffører og udenlandske motordrevne køretøjer, der føres af danske chauffører, hvis der er foretaget ulovlige, 'konstruktive ændringer' af køretøjets motor eller forureningsbegrænsende udstyr, der har betydning for køretøjets udledning af luftforurenende stoffer.

Politi opdagede fusk

Lovforslaget har rod i, at det danske politi i april og maj 2017 foretog flere målrettede vejsidekontroller af tunge køretøjer. Politiet kontrollerede sammenlagt 41 køretøjer og fandt i den forbindelse, at der ulovligt var manipuleret med køretøjets forureningsbegrænsende udstyr i cirka hvert fjerde køretøj.

Fuskeriet gælder lastbilernes selektive katalytiske reduktions-system (SCR) . Det er en teknologi, der mindsker mængderne af oxider af kvælstof (NOx) ved hjælp af en katalysator og tilsætning af urinstof-opløsningen Adblue, der sprøjtes ind i udstødningen under kørslen.

Men med en snydeanordning kan systemet kobles fra. Det betyder, at vognmanden sparer penge på væske og vedligeholdelse, men samtidig forurener den urensede udstødning op til 20 gange mere - og altså langt mere end tilladt i henhold til typegodkendelsen for køretøjet.

I april skrev Morgenavisen Jyllands-Posten, at Ole Hertel, professor fra Aarhus Universitet ligefrem erklærede, at lastbilernes fuskeri er på størrelse med de største miljøskandaler.

»Det er ikke utænkeligt, at dette kan vise sig at være et større problem end dieselgate,« sagde Ole Hertel, professor ved Aarhus Universitet

Omfattende snyd i flere lande

Politiet i Tyskland og Norge har konstateret, at der i stort omfang også her er manipuleret med køretøjers forureningsbegrænsende udstyr.

I Norge har kontrollerne vist, at der var manipuleret med udstyret i op mod 70 procent af de undersøgte lastbiler, mens de tyske myndigheder vurderer, at cirka 20 procent af lastbilerne i Tyskland kører rundt uden et virksomt forureningsbegrænsende system.

’De pågældende kontroller i henholdsvis Danmark, Norge og Tyskland indikerer således, at omfanget af manipulation med køretøjers forureningsbegrænsende udstyr er betydeligt.’ vurderer Ole Birk Olesen.

Læs også: Østeuropæiske vognmænd i NOx-svindel: Sætter AdBlue-killer i lastbilerne

Hertil kommer, at der kan være store økonomiske fordele forbundet med at manipulere med et køretøjs forureningsbegrænsende udstyr. En vognmand sparer ved årlig kørsel på 100.000 km med en lastbil cirka 10.000 kr. på indkøb af Adblue ved manipulation med det forureningsbegrænsende udstyr. Derudover sparer han væsentlige udgifter til løbende vedligeholdelse af SCR-systemet.

'Dermed opnår de virksomhedsejere, der manipulerer med deres køretøjers udstyr, en konkurrencefordel i forhold til virksomhedsejere, der anvender udstyret korrekt,' pointerer Ole Birk Olesen i lovforslaget.

Fusk betaler sig

Opdager politiet fuskeriet, kan de udskrive en bøde, men den lyder kun på omkring 1000 kr.

Det er Transport-, Bygnings- og Boligministeriets opfattelse, at bøden er alt for lav i forhold til de miljømæssige skadesvirkninger og ikke er proportional med de økonomiske fordele, der opnås ved manipulation med det forureningsbegrænsende udstyr.

'Det gældende bødeniveau har således ikke en tilstrækkelig effektiv og afskrækkende virkning,' erklærer Ole Birk Olesen.

Ved et forholdsvist simpelt indgreb sættes emulatoren, eller 'AdBlue-killer' ind i lastbilens motor, så vognmændene kan spare på væsken og vedligeholdelsen af det luftrensende system. Illustration: 'Frontal 21', ZDF

Hans lovforslag indeholder endvidere regler om, at føreren af et motordrevet køretøj skal være opmærksom på, at køretøjet er i lovlig stand for så vidt angår køretøjets motor og forureningsbegrænsende udstyr, der har betydning for køretøjets udledning af luftforurenende stoffer. En fører, der benytter et motordrevet køretøj, selv om denne vidste eller burde vide, at der var foretaget en ulovlig, konstruktivt ændring af køretøjets motor eller forureningsbegrænsende udstyr, vil fremover også kunne få bødestraf.

Truer den rene luft i Damark

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi har i en rapport af 6. juni 2017 foretaget et estimat over den miljø- og sundhedsmæssige betydning af manipulation med lastbilers forureningsbegrænsende udstyr.

Det fremgår af rapporten, at problemet betyder, at luftforureningen ikke er aftaget i det omfang, som myndighederne havde forventet.

Det fremgår endvidere af rapporten, at cirka 20 procent af helbredseffekterne fra luftforureningen på europæisk plan stammer fra vejtrafikken.

Læs også: Ned med NOx-udslip fra biler og kraftværker

Hvis man antager, at alle SCR-systemer på lastbiler bliver slået fra, så vil den samlede udledning fra den tunge trafik i Danmark stige med 130 procent, og den samlede udledning fra vejtrafikken vil stige med 34 procent.

Hvis man antager, at 25 procent af lastbilerne har SCR-systemet slået fra, som man fandt i Rigspolitiets kontrolaktion i april og maj 2017, betyder denne form for manipulation, at man får en 9 procent forøgelse af luftforureningen fra vejtrafikken i forhold til, hvis der ikke var manipuleret med SCR-systemer.

Det fremgår også af rapporten, at der på europæisk plan dør cirka 500.000 mennesker for tidligt hvert år som følge af luftforurening, mens tallet for Danmark er beregnet til cirka 4000 for tidlige dødsfald per år. Hvis 25 procent af lastbilerne i hele Europa manipulerer med SCR-systemerne, så vil det betyde cirka 7.500 for tidlige dødsfald i Europa; dødsfald som kunne være udgået, hvis der ikke blev manipuleret.

For Danmark er der tale om 70 for tidlige dødsfald om året, som tilsvarende kunne være undgået.

Ole Birk Olesens lovforslag forventes fremsat den 3.oktober.

Emner : Forurening
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"•Politiet skal kunne tilbageholde danske motordrevne køretøjer, der føres af danske eller udenlandske chauffører og udenlandske motordrevne køretøjer, der føres af danske chauffører,"

Hvorfor ikke også udenlandske køretøjer der føres af udenlandske chauffører?? Det er min opfattelse at de udgør langt den største del af transit trafikken.

I øvrigt er det nok begrænset hvor mange danske chauffører der kører i en lastbil på rumænske plader og må de iøvrigt det?

 • 15
 • 0

10 liter i Thansen koster 129 kr Så for 10.000kr jeg få 775 liter adblue. Ifølge google så bruger en normal bil 1 liter adblue til 1200km kørsel. Det burde så give 775 * 1200 = 930.000km for en normal personbil. Hvis vi så skal ned på 100.000km, som beskrevet. Er det så logisk at sige at en gennemsnitlig lastbil kører 930.000/100.000 = 9.3 gange kortere på literen? Det vil sige at en lastbil kører 3km/l * 9,3 = 27,9km/l for en gennemsnits bil?

For hvis vi nu antager at en normal bil med Adblue i dag kører ca 18 på literen og en lastbil 4. så er forskellen på en faktor 18/4 = 4,5. Og så burde man sige 1200km / 4,5 = 266km pr liter adblue. 100.000/266= 376 liter adblue for de 100.000km, som vi deler med 10liter Thansen dunk, så vi kommer ned på 376* (129kr/10)kr = 4850kr. Altså halv pris. Og adblue til private fra Thansen, må da koste mere end til vognmændene?

Det her er blot lidt lægmands beregning - er det helt forkert?

 • 2
 • 2

Tag fat i de ædelrede dele på chauffør og vognmand - der findes flere eksempler på at chaufføren aflønnes inklusive udgifter til Ad-Blue

Den slags burde give vognmandansvar, når lastbilen bliver snuppet uden ad-blue

Jeg foreslår en bødestraf til vognmanden på 10% af lastbilens årlige omsætning a'la bødestraffen for karteldannelse.

Og lad vogntoget stå stille; men lasten fortsætte, indtil straffen er betalt ...

 • 1
 • 0

Det er et godt eksempel på regelflueknepperiet.

Lav en simpel regel:

Hvis lastvognen ikke er lovlig kører den ingen steder. De kan enten reparere den hvor den står, eller hente den med et fejeblad.

At få stoppet lastvognen i bare 24 timer vil koste vognmanden langt mere smerte end de symbolske bøder der er tale om her.

 • 15
 • 2

At få stoppet lastvognen i bare 24 timer vil koste vognmanden langt mere smerte end de symbolske bøder der er tale om her.

PHK - jeg tror at selv den billigste rumænske/ bulgarske vogntog omsætter for 800.000,- kr/ år

10% af dette er 80kkr, og lastbilen står stille indtil bøden er betalt. I h.t. int. transportregler må fragten ikke standses unødvendigt; men tilbagehold lastbilen og frigiv trailer/ skiftelad, så speditøren kan sende erstatning og transporten af varerne fortsætte

 • 1
 • 0

Den udenlandske chauffør i den udenlandske lastbil skal da straffes på samme måde som en dansk chauffør bliver det, hvis han begår en så tydelig ulovlig handling som at by-pass'e Add blu systemet (SCR systemet). Det er jo netop lovgivet til producenterne, at et køretøj skal stoppe hvis det løber tør for Add Blu. Og det gælder jo så for danske som udenlandske køretøjer. En konstruktiv ændring udført af en dansker eller en udlænding må også medføre samme straf.

 • 9
 • 0

Lad hæleri paragrafen gælde for køb af tjenesteydelse frembragt på ulovlig vis.

Oi, der er mange gode perspektiver i dette.

Folk med konti i Nordea skal straffes for hvidvask - uvidenhed om at visse dele af denne organisation laver lyssky ting er ikke en undskyldning.

Køb en vare fra et firma der fusker med moms og vupti, du ryger i fængsel for medvirken til momssvindel.

Er du skattebetaler, så er du da naturligvis også medansvarlig når skattevæsenet ikke overholder lovene,

Måske skulle man investere i virksomheder der driver fængselsvirksomhed for det kan staten nok ikke håndtere når 2/3 af befolkningen skal ind og spjælde.

;-)

M

 • 4
 • 1

Ville det ikke være på sin plads at stoppe både vogntog og gods. Det vil tvinge vognmænd og chauffører til at følge reglerne. Det er faktisk ikke så svært - og når der ikke er nogen der snyder arbejder alle på lige vilkår.

 • 0
 • 0

... der ikke vil have nævneværdig indvirken på fremtidens luftkvalitet. Dette skyldes ikke mindst at udledning af fine partikler (PM 2,5), fra transportsektoren, er forsvindende lille i forhold til private fyringsanlæg, herunder den store synder brændeovnene!

 • 0
 • 7

Ja, i sandhed en misforståelse at tro at SCR og Adblue, har meget med brændeovnsforurening at gøre.

Der er også en lille bitte forskel på mængden af Nitrogen Oxider, NOx fra diesel lasbiler der køre rundt i byernes gader og røgen fra brændeovne. Især når nu røgrensning til diselmotoren er opfundet, monteret og derefter bevidst saboteret.

 • 4
 • 0

Hvorfor skal transport køber fredes? Det er trods alt dem der vælger at bruge useriøse vognmænd.

Hvordan skal en køber af transport kunne se forskel på den vognmand, der snyder, og den vognmand, der ikke gør?

Vi er vel ikke så naive, at vi går ud fra, at de billigste vognmænd snyder, og de dyreste vognmænd overholder loven?

Hvis et frit marked skal fungere, er man som køber nødt til at kunne gå ud fra, at sælger opfylder myndighedskrav. Vi kan jo ikke have hver eneste køber af transport til at gennemføre uanmeldte audits hos vognmændene for at sikre, at vognmændene opfylder myndighedskravene.

 • 4
 • 0

0,10 Euro pr Kilometer bilen har kørt ifølge kilometertælleren, hvis der også er fusket med kilometertælleren, så fordobles bøden automatisk.

Danmark kunne samtidig lave en aftale med andre lande, så hvis samme vognmand tages i et af de lande, med samme forseelse, fordobles bøden igen, og ingen af vognmandens biler får lov til at køre i de pågældende lande inden bøden er betalt. Der kan jeg sagtens forestille mig en håndfuld lande der omgående ville være med, deriblandt også 1 eller 2 ikke EU lande, og det ville næppe stride imod EU's love og regler på området, for de bestemmer ikke over hvor høj en bøde må være i de forskellige lande.

Inden en vognmand har fået kørt en sag til EU domstolen, vil han sikkert være gået konkurs.

Hvis man tager de tyske miljø og natur organisationer, så er de eksperter i at udnytte EU love og regler. Et godt eksempel er at i forbindelse med den store omlægning af jernbanen i Stuttgart, blev der på et gammelt rangerer anlæg, der nu skulle bruges til gennemgående tog, blev fundet firben, og de er fredet, så helt uden retssag accepterer Deutsche Bahn at betale omkring 3-4000 Euro pr firben, for at indfange og flytte dem til et sikkert område. Alt i alt regner de med at det koster 13-14 millioner Euro, men det er stadigvæk en del billigere end en lang retssag, som måske, med de forskellige retsinstanser, ville vare 10 år eller mere. Samtidig ville de ikke kunne komme videre med projektet.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten