Bertel Haarder står fast: Atomaffaldet skal blive i Danmark

Det danske atomaffald skal deponeres i Danmark. Så klart lyder budskabet fra indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V), der i øjeblikket har ansvaret for at finde en løsning på opbevaringen af de omtrent 10.000 kubikmeter lav- og mellemradioaktivt affald, som er blevet skabt på Risø og på landets hospitaler.

Flere eksperter har over for Ingeniøren påpeget, at det kan være billigere for Danmark at indgå en aftale med andre lande om et slutdepot til det radioaktive affald, men det vil Bertel Haarder ikke være med til.

»For det første er der så vidt vides ingen konkrete eksempler på, at man i sin helhed har løst et nationalt affaldsproblem ved at eksportere affaldet. For det andet vil der i Danmark som nævnt også fremover blive produceret radioaktivt affald fra sundhedssektoren og industrien. En eventuel bilateral aftale med et vestligt land om at aftage vores affald ville i givet fald skulle indgås på løbende vilkår,« siger han i et skriftligt svar på et spørgsmål fra Socialdemokraternes Jeppe Kofod.

Jeppe Kofod stillede spørgsmålstegn ved, hvorfor regeringen ikke overvejer at sende det danske atomaffald til udlandet, når der findes andre lande, som har større erfaring med et slutdepot. Bertel Haarder angiver i svaret også en økonomisk begrundelse for at beholde affaldet i Danmark.

»For det tredje anfører Risø/Dansk Dekommissionering, at man under alle omstændigheder må formode, at der ved en eksport ville påbeløbe betydelige transportudgifter samt udgifter til opbevaring i modtagerlandet, og at man ville skulle indrette sig efter modtagerlandets acceptkriterier m.v. med mulige merudgifter til ompakning til følge,« fremgår det af svaret.

Langlivet affald kan eksporteres

Bertel Haarder gør dog opmærksom på, at der endnu ikke er truffet en beslutning for de 233 kg bestrålet brændsel, der rummer en relativt stor mængde langlivede isotoper. Hvis det skal deponeres i Danmark, vil det gøre depotet væsentligt dyrere, og det kan derfor blive sendt til udlandet.

»Spørgsmålet om en slutdeponering af dette materiale her i landet bør derfor afvente, om der kan findes en eventuel international løsning på linje med de tidligere løsninger vedrørende andet brugt brændsel fra Risø,« mener Bertel Haarder.

Risø eksporterede i 2002 det højradioaktive affald til USA, og der er derfor udelukkende lav- og mellemradioaktivt materiale tilbage.

Dokumentation

Se det fulde svar fra Bertel Haarder her

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det kan stadig blive på Risø -- altså alt det materiale som, stammer fra Risø. De to reaktorer DR1 & 2 er jo blevet skåret op og kan blive, medens den hæderkronede og for dansk forskning så nyttige DR3 reaktor bør blive stående urørt som et vægtigt monument over dansk nuklear forskning.

Det affald som i fremtiden måtte komme (fra sygehuse og Industri) kan deponeres på en kaserne, et stykke fast ejendom som allerede er i statens eje og hvor der i forvejen findes aflønnet personel, der tit mangler noget meningsfyldt at lave.

 • 0
 • 0

Hvorfor skulle vi bede udlandet tage imod vores Risø-affald, når vi selv afviser at tage imod andet farligt afffald, som vi ellers er verdensmestre i at uskadeliggøre på kommunekemi. Det eneste parti, der har meldt klart ud om hykleriet, er, mig bekendt, enhedslisten. Jeg tror det var Søren Søndergaard, der i DR for en god uges tid siden ærligt drog den sammenligning.

 • 0
 • 0
 • at det skal lagres på Risø (det som stammer fra Risø)- og det andet (fra sygehuse og Industri m.m) kan passende lagres på en kaserne, hvor jordloddet som depotet skal lægges på, derfor ER ejet af staten i forvejen, og hvor der i forvejen ER betalt personel, som ydermere kan motiveres rent ideologisk.

Der er INTET som disse offentlige militær-typer elsker mere end at have et ideologisk ledetråd. Hvis du fortæller dem, at det drejer sig om at beskytte affaldet for at forhindre at det falder i hænderne på terrorister, vil de blive fyr og flamme, på samme måde som de tror at de er i gang med at udbrede demokrati til Afghanistan. Og det er i bund og grund hvad vi ønsker: Motiverede medarbejdere.

 • 0
 • 0

De kræver langtids overvågning og er potentielle terrormål. En bedre strategi ville være at findele hele møget og drysse det ud i verdenshavene. Højaktivt affald måske undtaget.

 • 0
 • 0

Jeg kan ikke fate at man førs skal til at finde ud af vad man skal gøre ved skitet når det er der. Burte vær en løsnig på det en typisk dansk at der først skal tages ved lorten når den er der. Klovner rig har vi nok af.

 • 0
 • 0
 • om det er minsiteren eller hans stab af rådgivere, vi hører i indslaget, så må man vælge den teknisk bedste løsning. De små mængder materiale håndteres bedst, hvor man i forvejen har erfaring med deponering. Problemet er, at Haarder m. fl. taler globalisering, men tænker lokalt. Derimod er det ikke noget større teknisk problem at deponere atomaffald, analyser viser, at det kan gøres med stor sikkerhed endda på et tilfældigt udvalgt sted. Der er metoder nok, men en del kan af politiske grunde ikke realiseres.
 • 0
 • 0

Umiddelbart kan jeg ikke forstå, at RISØ´s atomaffald ikke er et spørgsmål som sorterer under miljøministeren, og hvorfor miljøministeren ikke høres om dette spørgsmål, men dette er måske fordi at atomaffald ikke hører under miljøbeskyttelsesloven / affaldsbekendtgørelsen. (dette kan man selvfølgelig finde ud af ved at slå op i affaldsbekendtgørelsen).

Når det er sagt, vil jeg give Per A. Hansen ret i, at det er mere logisk at sende affaldet til et modtagerland, der i forvejen har erfaring med deponering af affaldet.

 • 0
 • 0

Der findes affaldseksperter med stor professionalitet i Italien. Markedskræfterne skal nok kunne klare den slags problemer. Og så kan man i Danmark starte en offentlig gætte-konkurrance med spørgsmålet, hvor lortet dukker op igen. Denne "sjove" gættekonkurrence under minister Bertil Harder ikke danskerne. For mange er han derfor sikkert kedelig.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten