Beregningsmodeller skal vælge imellem kloakker og faskiner

Én ting er sikker: Skybrud, som det, der forrige sommer lammede trafikken og kostede Danmark fem milliarder kroner, kommer der flere af. Skybrud og ekstremregn er en del af danskernes fremtid. Så langt er eksperterne enige.

Hvad der skal løse problemerne, har de imidlertid forskellige svar på. I sidste uge slog DTU-forskere fast, at større kloakker er den bedste og billigste måde at undgå oversvømmelser. Men det er et alt for forenklet synspunkt, siger nu rådgivervirksomheden Alectia, der er specialist i skybrudsløsninger som LAR (lokal afledning af regnvand).

I stedet for en unuanceret debat på et for overordnet niveau om, hvorvidt faskiner eller betonrør er svaret, efterspørger Christian Vesterager, der er afdelingsleder i Alectia, nu en grundig analyse af de lokale forhold og beslutninger, der tager hensyn til lokale forhold:

»Vi bliver nødt til hele tiden at holde et fælles pres på, at myndighederne lokalt ikke tyr til for ensidige løsninger. Nu har miljøministeren bedt alle kommuner lave oversvømmelseskort. Det er fint at få det brudt ned på en skala, der er tættere på virkeligheden. Nu er det op til kommunerne, på grundlag af en vifte af input, at opveje forskellige hensyn og undgå ensidige løsninger, uanset om det er kloakker eller LAR, fordi det ikke løser problemet,« siger Christian Vesterager.

I den forbindelse understreger han vigtigheden af et grundigt analysearbejde:

»Det kan simpelthen ikke betale sig at springe over, hvor gærdet er lavest. Både DTU, vi og andre rådgivere har mulighed for præcist at modellere os frem til og beskrive, inden for hvilke områder det er rigtigt at supplere de grønne løsninger med større kloakker, og i hvilke områder de grønne løsninger kan bære alene,« siger Christian Vesterager.

Men modelleringsværktøjerne er endnu ikke er bragt i anvendelse. I stedet træffer man overordnede beslutninger, før man har regnet ud, hvad der er bedst, mener Christian Vesterager.

»Men det giver jo ikke mening af slå en bydel som Valby i hartkorn med det indre Nørrebro, fordi befolkningstætheden er så forskellig. Store huse på små grunde giver mindre mulighed for nedføring og lokal afledning af regnvand end små huse på store grunde.«

»Derfor er udbygning af kloakkerne en vigtig del af løsningen i tætbeboede områder, mens der i mindre tæt beboede områder, typisk i centrum af vores byer, mange steder er potentiale til at undgå dyre kloakudvidelser og gode argumenter for at tænke mere fleksibelt og helhedsorienteret, bl.a. at danske bycentre er gamle og komplicerede at anlægge nye kloaksystemer i,« vurderer Christian Vesterager og tilføjer:

»Lige nu er det vigtigst, at kommunerne påbegynder analysearbejde af hvilke løsninger der skal tilbydes de enkelte steder. Der har vi og andre rådgivere mulighed for at hjælpe med vores modelleringsværktøjer. Remedierne er til stede. Nu skal vi have brudt det ned i en skala, der giver mening i forhold til indsatsen.«

Læs også: Replik: Kloakker kan ikke håndtere fremtidens skybrud alene