Bendt Bendtsen vil flytte farlige virksomheder

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen er parat til at flytte alle risikofabrikker ud af bymæssige bebyggelser efter katastrofen i Kolding.

Ifølge Berlingske Tidende risikerer et stort antal farlige fabrikker at blive flyttet ud af de boligområder, hvor de ligger i dag. Cirka 100 virksomheder er i dag omfattet af myndighedernes risikobekendtgørelser, heraf udgør fyrværkerifabrikker de 10 procent.

Men mange steder rundt om i byerne ligger der eksempelvis brændselsdepoter eller lakfabrikker, og de udgør i lige så høj grad en risiko for de lokale beboere, vurderer miljøchef Uffe Sønderhousen fra Carl Bro-gruppen.

»Jeg mener ikke, at fyrværkerifabrikker adskiller sig væsentligt fra andre fabrikker, som er eksplosionsfarlige. For eksempel olieoplagspladser. Spørgsmålet er, om man så eksempelvis vil flytte Prøvestenen i København,« siger Uffe Sønderhousen.

Øknonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen melder sig parat til at flytte de risikovirksomheder, der ligger i boligområder.

»Hvis det er virksomheder, der ligger i samme risikogruppe som den virksomhed i Kolding, er vi nødt til at se på også at flytte dem,« siger Bendt Bendtsen, som var rystet efter at have været på katastrofeområdet i Kolding i går.