Bendt Bendtsen kulegraver forbud mod tyske stikkontakter

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) har sat den ansvarlige elmyndighed, Sikkerhedsstyrelsen, til at undersøge, om danskere skal kunne købe og montere stikkontakter af den tyske Schuko-type.

Bendt Bendtsen fortæller om undersøgelsen i et svar til Enhedslisten, som har stillet spørgsmål til sagen på baggrund af Ingeniørens artikler. I dag er det forbudt at benytte tyske Schuko-stikkontakter herhjemme. Til gengæld er de tyske stikpropper tilladt, og de sidder på langt størstedelen af de elektriske apparater herhjemme, selv om de ikke kan skabe jordforbindelse til de danske stikkontakter.

»Vil ministeren enten tage initiativ til at forbyde det tyske Schuko-stik eller i det mindste sikre, at der lovligt kan købes og opsættes stikdåser, som giver jordforbindelse til disse stik,« spurgte Enhedslistens energiordfører, Per Clausen, derfor Bendt Bendtsen, og han er foreløbig tilfreds med ministerens løfte om en undersøgelse.

»Selv om det ser ud til, at Sikkerhedsstyrelsen forsøger at bagatellisere problemet for at undgå at skulle gribe ind hurtigt, er det positivt, at man faktisk vil overveje situationen for at få skabt en mere sammenhængende løsning end den nuværende,« siger han.

Øget risiko

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) har sat den ansvarlige elmyndighed, Sikkerhedsstyrelsen, til at undersøge, om danskere skal kunne købe og montere stikkontakter af den tyske Schuko-type.

Per Clausen kritiserer, at der kan opstå problemer, når forbrugerne blander danske stikkontakter med tyske stikpropper uden at opnå jordforbindelse og derfor også uden den højst mulige sikkerhed.

»Til gengæld har jeg et ret afslappet forhold til, om man vil løse problemerne på den ene eller anden måde. Enten kan man jo sikre sig, at der kun er én standard i Danmark og så holde fast i den, eller man kan i det mindste give folk mulighed for at vælge en anden sikker løsning ved at tillade Schuko-stikkontakter,« siger Per Clausen.

»Den konklusion, jeg er nået frem til ved at læse om sagen i Ingeniøren, er, at de nuværende forhold er noget kludder. Det er besynderligt, at man ikke prioriterer sikkerheden som det absolut højeste, men i stedet har skabt en situation, hvor der er en øget risiko på området, og forbrugerne samtidig kan konstatere at tingene ikke fungerer. Det kan ikke nytte noget, hvis jeg skal minde ministeren om de alvorlige forhold om tre måneder,« tilføjer han med et løfte om snart at følge op på sagen.

Langsomt tilløb til handling

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) har sat den ansvarlige elmyndighed, Sikkerhedsstyrelsen, til at undersøge, om danskere skal kunne købe og montere stikkontakter af den tyske Schuko-type.

Direktør Søren Krøigaard fra Sikkerhedsstyrelsen oplyser, at planen er at fremlægge sagen med henblik på en udtalelse fra styrelsens rådgivende organ, Det Tekniske Sikkerhedsråd, ved det førstkommende møde i juni måned.

»Vi er forpligtet til løbende at vurdere, om vores regelsæt er i orden. Vi vil se på en tidligere rapport om problemstillingen, som det nu nedlagte Elektricitetsråd lavede for et par år siden, og vurdere, om der er forhold, der har ændret sig,« siger Søren Krøigaard.

Det Tekniske Sikkerhedsråd består af repræsentanter fra blandt andet brancheorganisationen Itek under Dansk Industri og Forbrugerrådet. Søren Krøigaard er umiddelbart indstillet på at følge rådets anbefalinger.

»Jeg går ud fra, at rådet til juni kan komme med en indstilling om, hvorvidt man skal lave om på nuværende regler eller ej. Mener rådet, at der er behov for ændringer, kan vi fremlægge et forslag for ministeren,« siger Søren Krøigaard.