Bekymret borger: Er det lovligt at lukke grænsen for vilde dyr?

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil ikke løbe nogen risiko for de danske svineproducenter, når det kommer til den afrikanske svinepest, som senest er fundet i Tjekkiet, og som er ufarlig for mennesker. Illustration: Carsten Snejbjerg

70 kilometer langt og 1,5 meter højt.

Læg dertil opsætning af færiste eller låger ved gangstierne, der krydser den dansk-tyske grænse, så ønskede gæster fortsat kan passere i overensstemmelse med Schengenreglerne.

Sådan forstiller Regeringen og Dansk Folkeparti sig, at et bolværk mod truslen for dansk svineeksport skal se ud. Det fremgår af en aftale, som parterne er blevet enige om.

Hensigten er at beskytte den danske milliardeksport af svin imod afrikansk svinepest fra vildsvin. Men er hegnet en så stor hindring for andre dyr, at det er direkte ulovligt at opføre det? Den overvejelse har fået en bekymret borger til at skrive til EU allerede i sidste uge.

Dyrenes frie bevægelighed

Han har nu modtaget et svar fra EU’s oplysningscenter Europe Direct Contact Centre.

Ministeriets visualisering af hegnet langs den dansk-tyske grænse. Illustration: Miljø- og Fødevareministeriet

Oplysningscenteret pointerer, at ifølge artikel 12 i EU’s Habitatdirektiv skal alle tiltag tage udstrakt hensyn til, at de ikke forringer bestemte dyrs frie bevægelighed i forhold til deres steder for avl eller reder.

»Det er derfor vigtigt, at der før der træffes beslutning om fremme af et sådant projekt, etableres et tæt samarbejde mellem de to lande, og der gennemføres en grundig evaluering af projektets mulige virkninger for biodiversiteten i området i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning,« skriver Europe Direct Contact Centre ifølge borgeren i deres svar.

Den bekymring deler Peter Pagh på Københavns Universitet ikke umiddelbart. Han er jura-professor med speciale i europæisk miljøret

»Hele idéen om 'arternes frie bevægelighed' er noget søgt. Vi har ikke fri bevægelighed for dyr, men for varer og arbejdskraft. Habitatdirektivet beskytter udelukkende dyrs adgang til deres nuværende levesteder,« forklarer han.

Ulven har flere rettigheder

Vildsvinene har dermed ingen ret til at rejse til Danmark, hvor de ikke i forvejen er etableret. Til gengæld har eksempelvis ulven ret til at krydse grænsen, fordi Danmark allerede er en del af dens levested, vurderer Peter Pagh.

»Man kan sagtens argumentere for, at det gælder ulven, men det vil man kunne sige om et hvilket som helst anlæg,« siger han.

Her træder direktivets artikel 16 kraft, vurderer han. Her fremgår det, at bydende nødvendige samfundshensyn er grund nok til at blive undtaget fra artikel 12.

»Selv hvis man mener, at hegnet er omfattet af direktivet, kan Danmark begrunde hegnet tilstrækkeligt. En motorvej er sværere at forsvare end dette, når formålet er at beskytte svinene mod svinepest,« påpeger han.

Netop risikoen for svineeksporten er det helt centrale argument bag hegnet.

»Jeg vil ikke løbe nogen risiko. Det er en milliardeksport på 11 milliarder kroner årligt, som vi risikerer at sætte over styr. Ved udbrud af afrikansk svinepest i Danmark vil al eksport til tredjelande øjeblikkeligt lukke,« udtalte miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i en pressemeddelelse, da han lancerede idéen.

EU har ikke hørt om hegnet

Forud for den meddelelse havde Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen kontaktet EU-Kommissionen i december 2017 for at intensivere kampen mod afrikansk svinepest.

Miljø- og fødevareministeren foreslog blandt andet, at EU skal samle en international ekspertgruppe, der skal evaluere og udbygge udryddelsesstrategien. Noget han til gengæld ikke foreslog eller nævnte var hegnet.

Således oplyser Europe Direct Contact Centre i dag over for borgeren, at:

»Kommissionen er ikke bekendt med nogen planer om at opbygge et hegn langs den dansk-tyske grænse med det formål at forhindre mobiliteten af vildt.«

Nein danke, siger Tyskland

En helt anden forhindring for hegnet finder vi på den modsatte side af den dansk-tyske grænse.

Her befinder Slesvig-Holstens miljøminister, Robert Habeck sig. Ifølge Flensborg Avis kritiserer han den danske regerings planlagte grænsehegn for for at være “ude af proportioner.”

Robert Habeck pointerer, at vildsvinehegnet vil forstyrre det fredede naturområde Frøslev-Jardelunder Moor, som ligger ved grænsen til Danmark. Og så er vi altså på kant med EU’s Habitatdirektiv og muligvis paragraf 12.

Til Flensborg Avis siger Robert Habeck (De Grønne) desuden, at han heller ikke kan se fornuften i et vildsvinehegn. Særligt ikke når Det tyske forskningsinstitut for dyresundhed – Friedrich-LoefflerInstitut, vurderer, at det først og fremmest er mennesker, som spreder afrikansk svinepest.

»Virussen spreder sig først og fremmest gennem mennesker: via dyretransporter, jægere på rejse og inficerede levnedsmidler,« siger Robert Habeck til avisen.

Ej konstateret herhjemme

Afrikansk svinepest har aldrig været konstateret i Danmark. Men i 2014 kom afrikansk svinepest for første gang ind i Europa fra grænselandene i Øst. I Litauen er der konstateret udbrud i både vildsvin og tamsvin. I Polen blev der i februar 2014 for første gang rapporteret om udbrud i vildsvin. Efterfølgende er der konstateret udbrud i både vildsvin og tamsvin.

Derfor ser regeringen og DF sig nødsaget til at handle. Regeringen og Dansk Folkeparti vil afsætte i alt 123,9 mio. kr. til den styrkede indsats mod afrikansk svinepest. Heraf skal nogle af de penge anvendes til det 70 kilometer lange og 1,5 meter høje hegn langs den dansk-tyske grænse for at holde vildsvin med svinepest ude.

»Det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at forebygge afrikansk svinepest på dansk jord og udvise rettidig handlekraft. Derfor har jeg længe presset på for at få opsat et vildsvinehegn, så vi mindsker risikoen for at bringe afrikansk svinepest til Danmark. Dansk Folkeparti er klar til at stemme for de ændringer, som der er nødvendige,« siger landbrugs- og fødevareordfører Lise Bech (DF) i pressemeddelelsen.

Også andre europæiske lande ser på muligheden for at opsætte hegn for at forebygge eller forhindre spredning af afrikansk svinepest. Polens regering forventes i næste uge at tage stilling til et vildthegn langs landets østlige grænse, mens man i Tjekkiet allerede har opsat et vildthegn, der isolerer vildsvin med afrikansk svinepest i et bestemt område, med det formål at udrydde sygdommen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er ikke tilladt at hegne så vildtets frie bevægelig forhindres, men det er tilladt at hegne for at beskytte egne dyr og afgrøder.

Det er essensen af hensynet til både vildt og landbrug som der er bred enighed om i Europa. Det påtænkte hegn burde få Peter Pagh på Københavns Universitet til at være bekymret.

Peter Pagh er jura-professor, men der skal særdeles kreativ vinkelskriveri til hans udlægningen om begrænsningerne i begrebet fri bevægelighed.

 • 7
 • 9

Der er tale om populisme af værste slags.

Et sådan hegn eller andre initiativer bør aftales med Tyskland - vores gode nabo.

Man kunne opsætte certificerede vaksehaller i grænseområdet, såldes at alle lastvogne, der anvendes til transport af dyr bliver rengjort inden grænsen. De samme gælder personbiler, der har være i inficerede områder.

 • 16
 • 10

Når man siger ting som "»Hele idéen om 'arternes frie bevægelighed' er noget søgt." så synes jeg ikke man kan tages seriøst. Selvfølgelig har alle arter lov til at tage på ferie i Danmark hvis de har lyst til det. Hvad bliver det næste? At vi begynder at udelukke efter hudfarv....hov, nå nej, det gør vi jo allerede så vidt muligt.

 • 10
 • 15

Thomas Toft: Jeg kan forstå du ikke kan forholde dig til substansen da du distraheres af hudfarve. Jeg erkender dermed, at ingen er forpligtet ud over deres evner.

Enhver branche, herunder landbruget, som har en produktion der er sårbar er forpligtiget til at beskytte sin drift på eget område.

Det er ikke det omgivende samfund der skal underlægge sig branchernes forventning om fri bevægelighed af manglende omhu, slendrian eller nostalgiske hensyn. Det er tilladt at benytte og anvende den nyeste indsamlede viden på specifikke områder til optimering.

Europa står i en situation hvor der, af flere årsager, sker en forskydning af vildtbestanden. Spørgsmålet er om vi skal tilpasse os biodiversiteten eller vægte biomassen.

 • 15
 • 1

Af jorden under landmændenes beskyttelse/herredømme. Men vi har formentlig også tabt rigtig mange arter af insekter og fugle, vi ved det bare ikke for, der er ikke talt op siden 2005! Der afskaffede Venstreregeringen dén opgørelse.

Hvad skal men også med eksperter, når man kan eksportere svin (der rent faktisk ikke er så stor en del af BNP, som nogen gerne vil gøre det til).

11 mia er småpenge, men hvad skal der så til for at dansk landbrug fx nøjes med at pløje og harve de yderste 3 til 6 meter af markerne, hvor de så lover ikke at sprøjte? (Der er et 10 år gammeltforøg på dette). Og så er der jo "Brakmarksmassakren" i 2002 at tænke på.)

Her hvor jeg har boet (i 23 år)- er jeg heldig hvis, jeg ser en hare (de to sidste var trafikofre), et par agerhøns (2 år siden) og alle de fugle og insekter, som ikke er her mere. Pindsvin er væk helt og aldeles, de ligger ikke engan splattet ud på vejene mere- eller tudser. De er væk! Og vi ser det ikke engang.

Mvh Tine- og jeg bruger ikke sneglegift i haven.

 • 20
 • 3

Jeg kan heller ikke "se fornuften i et vildsvinehegn. Særligt ikke når Det tyske forskningsinstitut for dyresundhed – Friedrich-LoefflerInstitut, vurderer, at det først og fremmest er mennesker, som spreder afrikansk svinepest."

Mere om emnet: https://www.netnatur.dk/fakta-om-svinepest/

Danske dyrlæger har lavet fire små film: https://www.facebook.com/porcussvinepraksi...

https://www.tvsyd.dk/artikel/ukrainske-mad...

 • 18
 • 4

Hverken ulv eller vildsvin er invasiv. Der er tale om arter som er hjemmehørende, men tidligere udryddet. Derudover så bidrager de begge, og bæveren ligeså, positivt til biologien. Hverken dræbersneglen, mårhunden, bjørnekloen etc gør dette, tværtimod.

 • 16
 • 6

Hvor højt skal hegnet være? De kommer jo med fugleinfluenza og andre dårligdomme, måske de også har en forkert farve.

Det er lidt mærkeligt som vi hæger om vores egen andedam, men på den anden side ses det jo også blandt dyreflokke/grupper. Ingen skal trænge ind på vores territorium. Alligevel er der sket store flytninger af mennesker over store afstande, og af og til har det været voldeligt. Staten har nu føjet en ny dimension til puslespillet, med regler og visum.

 • 5
 • 3

For det første viser det sig jo, at det ikke er vildsvinene der er den største smittefare, men mennesket!

Udenlandske chauffører der smider deres halvspiste madpakker i naturen, eller folk der handler ind syd for grænsen og tager mad med hjem og smider resterne i naturen, fodre fuglene med osv. Så altså, anyway, så har det hegn ikke den store eller nogen reel betydning, andet end, at dæmpe landmændenes hysteri.

Et hysteri, som efter min mening, er ved at tage alt for meget overhånd, og der burde snart gribes ind overfor de meget tilskudsforkællede med mere landmænd, som ikke nok med, at de vil begrænse vores natur, også ødelægger den med div. giftstoffer, hvornår er nok nok, og hvorfor skal lige netop det erhverv have lov til, at køre på frihjul?

I øvrigt kan man vaccinere mod svinepest, og hvis en gris har haft svinepest, så skulle der heller ikke være nogen fare på færde mht. at spise den, så det handler vel også om oplysning til markedet, så hysteriet ikke stortrives og dyrkes som i dag, i vores ellers normalt oplyste samfund.

Her et par interessante artikler fra 2013 & 2016:

https://www.netnatur.dk/ny-vaccine-mod-svi...

https://www.netnatur.dk/fakta-om-svinepest/

Mht. ulven, hvis vi har nok ulve, så skal de nok spise de vildsvin der kommer over grænsen...

 • 16
 • 6

Som jeg sagde i allerførste post, det handler nok slet ikke om svinepest.

Bare vent og se, når det er færdigt, så begynder Dansk Folkeparti at argumentere for pigtråd og grænsevagter som det næste...

 • 18
 • 8

Til gengæld har vi rigtig mange råvildt, sikavildt og nu også kronvildt rendende rundt i trafikken. Jeg vil nu noget hellere ramme et pindsvin, fasan, hare eller frø, med min bil! Større dyr bære også mange flåter - heller ikke ligefrem et af mine ynglingsdyr.

 • 6
 • 1

"I øvrigt kan man vaccinere mod svinepest, ... så det handler vel også om oplysning til markedet".

Per T. Hansen peger på et vigtigt element. DIVA vaccine kan skelne mellem immunforsvarets reaktion på vaccinen og eksponering af svinepest.

Det har ikke været muligt tidligere, hvilket vanskeliggjorde om der reelt var svinepest i landet til skade for eksporten. Forbuddet mod vaccination mod svinepest er tidligere truffet af Fødevarestyrelsen ud fra daværende viden.

DIVA vaccinen er udviklet i tæt samarbejde med DTU Veterinærinstituttet på Lindholm.

I kølvandet på ændring i biodiversiteten med øget migration som følge af naturgenopretning og etablering af nationalparker, hvor vildsvin og ulve p.t. er de mest omdiskuterede i Danmark, må det forventes at der samtidig kommer flere og nye former for snyltere og vira til landet.

Den problemstilling er en sag for veterinærmyndighederne, og ikke en juridisk afgørelse som juraprofessor Peter Hagh antyder.

 • 1
 • 1

Hverken ulv eller vildsvin er invasiv. Der er tale om arter som er hjemmehørende, men tidligere udryddet. Derudover så bidrager de begge, og bæveren ligeså, positivt til biologien. Hverken dræbersneglen, mårhunden, bjørnekloen etc gør dette, tværtimod.

Engang for århundreder eller sågar årtusinder siden havde vi en dyreart. Den er så erklæret "hjemmehørende" af smagsdommerne, som afgør om dyr er invasive eller ej. Hvordan afgør man om et dyr bidrager positivt til biologien? Hvornår må man udrydde skadedyr og hvordan defineres de som sådan. Man må udrydde rotter men ikke skarven er fredet. Når der lander en sjælden fugl i Danmark strømmer kongerne af nørder til fra hele landet for at se den. Hvordan afgør man om disse fugle er hjemmehørende eller invasive?

 • 3
 • 15

Nja det er ikke helt rigtigt. En enlig ulv der vandrer for at finde finde en livskammerat tager det der er enkelt. Når de er en flok holder de reviret rent og så er det farligt for en løsspringende hund da de ser den som som et indtrang i reviret. Ulvene her i Varmland (sverige) tager for det meste voksne elge for det giver mest mad. Der er mange fåreavlere her og de har ingen problem fordi de har hegn med eltråde långst ned, en ulv hopper aldrig over et hegn, den vil gå under det. Skolebørnene heroppe går fint til skolebussen uden at være bange for ulven,med de ca: 200 ulve vi har heri Varmland er det jo helt fantasktiskt at de ikke har fået problem når man læser hvad en ulv kan gøre med et skolebarn i danmark. Og så havde den Danske dreng desværre ikke sin mobil med så at han kunne filme den stygge ulv.

 • 14
 • 3

Oversat til dansk: kødkvæg forsvinder, da afkastet i form af kalve bliver angrebet. De lysåbne arealer bliver ikke længere afgræsset og danmarks natur vokser til. (undtagen frivillige går ud og rydder krat) De udsatte elge i Danmark er beskyttet af et hegn omkring et større område. Desuden er befolkningstætheden en del større, selv i det jydske. Vi har ikke store øde områder som Sverige og Norge har. Desuden har vildsvinet været udrydet fra stenalderen til 1723. Der blev der udsat nogen på Öland til den blev udrydet i 1752. I 1870 blev der igen udsat vildsvin på et gods. I 1940'erne undslap en del. Nu er der ca. 300.000 godt hjulpet af illegale udsætninger i tidens løb. Jagt står for 90% af vildsvinets dødsårsag. Så ulven jager ikke efter vildsvin!

 • 4
 • 7

Hegn i passende højde og styrke på grænsen kan beskytte imod uønskede grænseoverskridelser af enhver slags og jeg ville mene, at 3,5 m med razorwire på toppen ville være passende. Uønskede grænseoverskridelser kan være rigtig dyr og problematisk for samfundet.

 • 5
 • 11

Bare rolig, det er kun vildsvin der skydes både i Danmark og Tyskland (Det jages også i Sverige) Men grænsevagterne mellem Danmark og Tyskland har ikke til opgave at skyde vildt, det må de gøre i fritiden. Jeg ved ikke med Sverige. :)

 • 4
 • 2

Hvorfor bliver det kaldt et vildsvinehegn, når det er retteligt er et dyrehegn, der stopper alle firbenede dyr der kan udelukke vilde dyr fra deres grænseløse levesteder. Træer og buske på grænsen får ødelagt ½ delen af deres rodnet eller bliver fældet.

Når de graver en rende til hegnet, skal de venligt undgå nogle af ødelægge de rør og kabler der trods alt krydser grænsen. Efter et par år skal hegnet vedligeholdes. Det kan nemt blive beskadiget af store traktorer og landbrugredskaber, og den del af hegnet der ligger under jorden vil hurtigt begynde at ruste og skal vedligeholdes/fornys for at være effektiv.

Om 5-10 år har offentligheden glemt hegnet, der på mange stræk vil være dårlig vedligeholdt og defekt (rustet- væltet) og meget bøvlet at fjerne helt.

 • 8
 • 6

Om 5-10 år har offentligheden glemt hegnet, der på mange stræk vil være dårlig vedligeholdt og defekt (rustet- væltet) og meget bøvlet at fjerne helt.

Svinepesten burde der gerne være bedre styr på, ligesom resultat af jagt på vildsvin og om der er forståelse hos truckere mht. undgåelse af smittespredning. Det skulle gerne være overflødigt om 10 år. Fjernelse af hegn er lettere end opførelse, særligt efter en længere regnfuld periode. Træer og buske kan fjernes. Rør og ledninger er kortlagte, også dræn.

 • 2
 • 2

Du må hjem og læse på lektien Hr. Klaus Flemløse. "Danish Safety Wash" ligger i Padborg og der vaskes/desinficeres både vogntog og chauffør. Sidste tiltag er, at der udleveres en madpakke til den videre færd i DK, så ingen behøver at slæbe udenlandske madvarer med over grænsen... Hvis Tyskerne vil garanterer at holde Svinepesten nedenfor det ret stor vandløb længere mod syd - ja, da behøver vi ikke hegn... mvh. kennard

 • 8
 • 0

Vandhovedet er først tilfreds når der flyder frisk gylle via vandhanen tilsat diverse antibiotika og et skvæt round up og det med første priotering i byerne.

 • 1
 • 8

må man det. Vi må da gerne beskytte vort land mod farlige smittespredere, såsom vildsvin, kinesiske træbiller etc. etc. I USA har invasive træbiller fra Kina ødelagt store skovarealer, vi har vagter ved grænsen, der ser efter i importerede varer. Vi er ved at udrydde Rynket Rose og Kæmpe Bjørneklo, så hvorfor ikke ulve, nematoder, der ødelægger afgrøder, kinesiske træbiller m.fl. Vaskebjørne og vildsvin og ulve hører ikke hjemme i Danmark, derfor skal de bekæmpes.

 • 6
 • 13

Vanvittig ide. Og dyrt. Kan jo let hulles af hvem som helst. Kan pindsvin, grævling, ræv etc. komme under? Hvad med rådyr? Hvad med ulv? Hvad med de mennesker, der har jord på begge sider? Er det skalkeskjul for noget andet? Kommer der f.eks. pigtråd på?

 • 9
 • 2

DK har altid beskyttet sig imod rabies der kunne komme ind med ræve sydfra. Så intet nyt under solen. Rævene skød man, men et hegn vil nok være en mere passende og passiv foranstaltning.

 • 4
 • 5

---ikke om jura eller hvad der er lovligt. Med Dansk Folkebedrag som udslagsgivende faktor, så er ret og jura suspenderet så længe det passer de partier, der stiller med en statsminister-kandidat. Elementært, Watson.

 • 4
 • 4

Jeg syntes et vildsvinehegn er en god ide for at beskytte den danske milliardeksport af svin, imod afrikansk svinepest fra vildsvin. Og Som en sidegevinst, for at styrke vores gode landegrænse, når EU ikke kan finde ud af at vi behøver en stærk ydre grænse Et EU, jeg syntes i agerer lige som i kejserens nye klæder. Bortset fra at det guld de sælger, er byttet ud med vores gode velfærd og demokrati.

Samt Kære: Egohumanister, Venligboer, politisk-korrekte og andet godtfolk. Se virkeligheden som den er. Det er kærligt ment

 • 6
 • 10

Forslaget om at opsætte et hegn mod vildsvin er endnu et skræmmende eksempel på hvor dårligt det står til med naturenforvaltningen i Danmark og hvordan alle landbrugets potentielle problemer skal håndteres på bekostning af alle andre end erhvervet selv.

 • 8
 • 4

Når bare hegnet er højt nok så burde det være lovligt & 100% effektivt - ellers er det jo spild af borgernes penge - og DET går jo ikke.

 • 1
 • 0

Noget tyder på at der er nogle der ikke har stiftet bekendtskab med vildsvin. De er kløgtige og har kræfter som en bulldozer. Et effektivt hegn skal være i DDR design.

Forslaget om et hegn er ikke gennemtænkt. Hegn er der nok af rundt om i Europa uden det har generet vildsvinene synderligt. Det var først da DDR og grænsen sank i grus, at vildsvinene for alvor bredte sig vestpå.

Det er svineavlerne der har problemet, så må de også finde løsningen til at beskytte deres besætninger på egen grund.

Desuden er der en voksende velvilje i befolkningen til at tillade vildsvin. Den virkelighed bør svineavlerne allerede nu tage bestik af.

 • 8
 • 5

Der findes alternativer til hegn, men de kræver viden, er besværlige og arbejdskrævende.

... og den slags besværligheder skulle vi jo helst ikke genere politikerne med. De har vigtigere ting at foretage sig - eksempelvis opdatering på Facebook og deltage i politiske reality show, for lige at vise de stadig er i live og kan sige noget.

 • 4
 • 1

...ville være en gave til vandmiljø, biodiversitet, friluftsliv og menneskelig helse.

 • 2
 • 5

Jeg var med en lastbilchauffør i Italien, som kørte med levende grise. På tilbagevejen kørte vi tom. Lastbilen blev vasket i Italien, da der ikke var krav om desinficering af lastbilen i hverken Østrig eller Tyskland.

Først da vi nåede Padborg, blev lastbilen disinficeret.,

Måske var der noget at tage fat på der?

 • 4
 • 1

"Svinepesten burde der gerne være bedre styr på,..." om 10 år. ?? Foreløbig har den i 4 år bredt sig og kan oveleve længe i vildsvin i de store østeuropæiske skove.

"Fjernelse af hegn er lettere end opførelse, særligt efter en længere regnfuld periode." Nu er det ikke bare et hegn over jorden, men hegnet skal graves ned i fundamentsdybde. Efter 10år i/under jorden, kan man ikke bare rykke i toppen og tro man får det hele op.

"Træer og buske kan fjernes." Det har de med vilje ikke vist på modelfoto, hvor hegnet går "gennem" buske, men skal hegnet ½ meter i jorden ryger mange buske og træer for en tid.

"Rør og ledninger er kortlagte, også dræn". Ikke alt blev kortlagt da det blev etableret for mange år siden, og det er ikke altid rør og dræn er lagt der hvor kortene viser.

 • 4
 • 0

I et land med liberalt flertal kan der der vel ikke være tvivl om at de få virksomheder der profitere på hegnet selv betaler.

Det liberale dogme der udtrykkes i det protofascistiske valgsprog: Enhver er sin egen lykkes smed! Lyder om muligt endnu mere hult hvis det efterfølges af:

Undtagen er udvalgte erhverv der kan tage sig en slapper og lade skatteyderne smede for sig.

Men på den anden side så blæser forandringernes vinde når den liberale minister Lars Chr. Lilleholt fra regeringspartiet Venstre, der kalder sig Danmarks Liberale Parti, på betonkommunistisk facon nationalisere en del af DMI som derved mister en årlig indtægt på næsten 200 millioner.

 • 6
 • 2

Ja du har ganske ret i dine betragtninger.

Fra https://www.facebook.com/permalink.php?sto...

Svine-eksport-beskyttelses-hegnet: Tyskerne vil ikke have det, jægerne vil ikke have det, EU vil ikke have det og det vil i det hele taget ikke fungere. Skal ca. 150 mill. af vores skattekroner bruges på det? (Hegnet er midlertidigt, nedtagning, overvågning og vedligehold er ikke med i de officielle overslag).

De steder, hvor hegnet skal sættes op, kommer vildsvinene stort set aldrig.

Og der, hvor indvandringen af vildsvin finder sted, kommer der ikke noget hegn op.

Det er et af de største problemer ved landbrugsminister Esben Lunde Larsens planlagte grænsehegn, der skal holde vildsvin fra Tyskland ude fra Danmark.

For det betyder, at det 80+ millioner kroner dyre hegn – der kræver omfattende statslige eksproprieringer langs hele grænsen – ikke kommer til at gøre nogen synderlig forskel for indvandringen af vildsvin.

For at forstå dette, må man kaste et blik på vildsvinenes nuværende udbredelse i området syd og nord for grænsen.

Bestanden af vildsvin syd for grænsen står stort set udelukkende i den aller-østligste del, dvs. langs sydsiden af Flensborg Fjord.

Vest for Flensborg er vildsvinene derimod yderst sjældne. Der er kun ganske få årlige registreringer af strejfende individer.

Tilsvarende er de relativt få vildsvin, som man kender fra Sønderjylland, stort set udelukkende registreret øst for motorvejen – dvs. fra nordsiden af Flensborg Fjord og op.

På de store strækninger vest for Den Sønderjyske Motorvej, dvs. på ni tiendedele af det sønderjyske område, kender man kun vildsvin som meget sjældne og tilfældige strejfere.

Når det forholder sig sådan, er det fordi vildsvinene kommer til Sønderjylland ved at krydse Flensborg Fjord – den eneste del af grænsen, hvor der ikke kan eller skal sættes hegn op.

At vildsvinene vælger vandvejen burde ikke være nogen hemmelighed for ministeren. Han har nemlig gode og dygtige rådgivere på de sønderjyske statsskovdistrikter, der uden tvivl har fortalt ham det, hvis han har spurgt.

At vildsvinene netop kun ses i den sydøstligste snip af Sønderjylland, og ikke bredt ud over hele landsdelen, kan heller ikke overraske personer med faglig indsigt.

Da forskere fra DTU i 2005 udarbejdede en omfattende analyse af vildsvinenes indvandringsmuligheder, slog de nemlig fast, at det kun var dér, og ikke i det øvrige Sønderjylland, at der var landskabsmæssig basis for en bestand.

Alligevel vil ministeren og regeringen, støttet af Dansk Folkeparti, sætte et 80 millioner kroner dyrt hegn op på en strækning, hvor det får store natur- og landskabsmæssige konsekvenser, men hvor man ved, at der stort set aldrig kommer et vildsvin forbi.

Dermed må man slå fast, at beslutningen om at sætte et hegn op tværs over Sønderjylland hviler på et grundlag, der fagligt set næsten ikke kan være mere spinkelt og at effekten af hegnet vil være mere end tvivlsom.

Symbolpolitik er derfor et ord, der ligger lige for. Men er det rimeligt, at statskassen og naturen skal betale prisen for politiske partiers forsøg på at vise handlekraft og sikre sig fortsat opbakning blandt kernevælgerne?

Eller kunne man forlange en lille smule mere faglighed af de folkevalgte?

 • 10
 • 0

Eller kunne man forlange en lille smule mere faglighed af de folkevalgte?

Ja, det burde man vel kunne - men nu er det sådan, at den siddende regering er dannet på ruinerne af den største taber ved forrige valg, og det faktum at man var nødt til at bruge så marginale personer som f.eks ELL som ministre for i det hele taget at kunne skrabe en regering sammen, vidner helt tydeligt om, at dette forlangende ikke er opfyldt.

Vores demokrati virker (tilsyneladende) ikke rigtigt efter hensigten - - -

mvh Flemming

P.S: Super flot og sagligt indlæg Lars

 • 6
 • 0

Både vildsvin og bæver sikrer en større biologisk mangfoldighed. Via deres levevis skaber de nye habitater for anden flora og fauna. Ulven er som top rovdyr med til at holde vores bestande af vilde pattedyr sunde og ee lighed med skarven et dyr der på europæisk plan er truet og derfor skal vi være med til at tage et ansvar. Ang. Rotten så er den ikke truet, hvorfor der også et fri jagt på den. Hvis den blev truet kunne jeg da godt forestille mig at man ville beskytte den, men så ville den sikkery heller ikke være et problem. De invasive og uønskeden arter bidrager sjældent med noget positivt, da de fx overtager nisher og fortrænger andre arter og dermed bidrager negativt til den samlede biologiske mangfoldighed.

 • 6
 • 2

Symbolpolitik er derfor et ord, der ligger lige for. Men er det rimeligt, at statskassen og naturen skal betale prisen for politiske partiers forsøg på at vise handlekraft og sikre sig fortsat opbakning blandt kernevælgerne?

Lars - nedenstående kort bekræfter mest end dels dine udsagn

http://www.wildtier-kataster.uni-kiel.de/m...

Har du set forskernes fra DTU's udtalelese ang. Svinevirke i dag? De skøjter let og elefant over Flenborgfjord svømmetur og populationen af tyske vildsvin

 • 3
 • 1

Tak til Kennard Beyer for relevant information om ”Danish Safety Wash” i Padborg.

Er der nogen der ved, hvor man gange dette anlæg anvendes pr år ? Hvem betaler ?

Jeg havde ingen anelse om, at dette anlæg fandtes. Selv om jeg har arbejdet med mange forskellig ting, har jeg ingen erfaringer med transport af grise til Tyskland. Det er også en god ide med udlevering af madpakker.

Desuden tak til Lars Røsseli for relevant information. Sådanne indlæg er meget velkomne.

 • 0
 • 0

Jan C Damgard skrev:

Så ulven jager ikke efter vildsvin!

Denne konklusion stemmer ikke overens med erfaringerne fra Spanien, hvor nogle landmænd er glade for ulve, idet ulve jager både kronvildt og vildsvin.

Se Jæger Nr. 4, april 2018, hvor de er flere fremragende artikler om ulve. Se side 134-138 om ulve i Spanien.

På side 138 står der:

Mange siger, at ”Danmark er for lille til ulve”. Til sammenligning er Galicien på 29.574 km2 med en befolkning på 2.707.700. Jylland dækker 29.777 km2 med en befolkning på 2.627.264. Altså nærmest ens i areal og befolkning. Men der er omkring 100 familiegrupper/kobler, svarende til 600-800 ulve. I Jylland blev der i 2017 registreret én familiegruppe.

Argumentet om at Danmark er for lille til ulve holder ikke.

 • 5
 • 0

På side 138 står der:

Befolkningstætheden er størst i det vestlige Galicien (mellem 140-500 indbyggere pr. km²) Mindst i det østlige Galicien (30-65 indbyggere pr. km²) Danmark: http://befolkning.population.city/danmark/ Men rigtigt set, det er kun i Jylland vi må leve med usikkerheden. Landbruget i Spanien kan ikke sammenlignes med det i Danmark. Desuden vil risikoen for indavl og ændret adfærd være et problem ad åre.

 • 0
 • 0

Argumentet om at Danmark er for lille til ulve holder ikke.

Det forudsætter samme landskabstype. Du kan ikke sammenligne landskabet i Galicien og Danmark. Her er et eksempel.

Denne konklusion stemmer ikke overens med erfaringerne fra Spanien, hvor nogle landmænd er glade for ulve, idet ulve jager både kronvildt og vildsvin.

Glade ??! Om ulven i Galicien skriver Wikipedia:

Fauna, most notably the European wolf, has suffered because of the actions of livestock owners and farmers, and because of the loss of habitats, whilst the native deer species have declined because of hunting and development.

Det bekræftes af en spansk undersøgelse for Galicien.

There is also undoubtedly a high hidden mortality from direct human persecution due to conflict with livestock, especially in more humanised areas where there is little wild prey. Over 2200 livestock deaths were reported between sept 2003-Aug 2004.

Og for hele Spanien.

In 1988, wolves were estimated to have killed some 1,200 horses and donkeys, 450 cows and 5,000 sheep and goats

PS.: I gamle dage udlovede myndighederne i Spanien dusør at skyde ulve.

 • 2
 • 1

Den irrationelle frygt for ulve (og vildsvin) trives stadig i bedste velgående..

I min optik er den reel.

Skulle den ikke være det, så er irrationel frygt også en faktuel frygt, som plager mange medborgere. Den skal man jo også tage hensyn til, så folk på landet trygt kan sende deres unger ud at lege i skoven.

Så længe der er fastforankrede folkeeventyr som ”Den lille Rødhætte og ulven” kommer du aldrig den indgroede frygt til livs.

Du kan personligt overbevise mig ved at lave en slags ”Ansgars Jernbyrd”: hop ind til ulvene i buret i Zoologisk Have. Kommer du uskadt ud, er jeg overbevist om ulvens fredsommelighed.

Indtil da betragter jeg ulve og vildsvin som invasive arter i det danske kulturlandskab - og invasive arter skal skydes.

 • 1
 • 2

Den skal man jo også tage hensyn til, så folk på landet trygt kan sende deres unger ud at lege i skoven.

Før boede man i stjerneformede landsbyer med en åben plads i midten. Hegn rundt om landsbyen beskyttede beboere og husdyr. Om aften blev husdyrene drevet ind på pladsen i byen. Ud over ulve og vildsvin eksisterede røvere. Med reformationen i Danmark (og jordfordelingen) forsvandt beskyttelsen, men vandt det åbne land. En tilbagevenden må være mere ufrihed for Jylland. Øboerne har derimod sit på det tørre.

 • 4
 • 2

Henrik:

I min optik er den reel.

Skulle den ikke være det, så er irrationel frygt også en faktuel frygt, som plager mange medborgere. Den skal man jo også tage hensyn til, så folk på landet trygt kan sende deres unger ud at lege i skoven.

Så længe der er fastforankrede folkeeventyr som ”Den lille Rødhætte og ulven” kommer du aldrig den indgroede frygt til livs.

Det kan du ikke mene alvorligt? Mener du virkelig, at vi skal indrette vores samfund efter folks irrationelle fobier. Skal vi forbyde skrænter og højhuse for at skåne folk med højdeskræk? Skal vi have hele landet kunstigt oplyst 24-7 for at skåne folk, der er mørkerædde? o.s.v.

Selvfølgelig kommer man gammel overtro som Rødhætte og ulven til livs - hvis man vil. Men så længe ikke faktuelle synspunkter bæres til torvs - endda af inkompetente politikere, er det selvfølgelig op ad bakke. De samme folk som vil udrydde ulvene i Danmark, er garanteret også dem, der harcellerer over udryddelsen af næsehorn i Afrika og tigre i Asien.

Du kan personligt overbevise mig ved at lave en slags ”Ansgars Jernbyrd”: hop ind til ulvene i buret i Zoologisk Have. Kommer du uskadt ud, er jeg overbevist om ulvens fredsommelighed.

Dte er simpelthen så usaglig retorik, at det skærer i øjnene. For det første er ulvene i Zoo ikke "naturlige". For det andet kan jeg på ingen måde få lov til at komme ind til dem. For det tredje: Hvis jeg gjorde, ville de fluks gemme sig i det fjerneste hjørne. For det fjerde har jeg brugt rigtigt lang tid på at vandre i plantagerne omkring Ulfborg i det store håb at få lov til at se disse prægtige dyr i naturen, men desværre indtil nu forgæves.

Indtil da betragter jeg ulve og vildsvin som invasive arter i det danske kulturlandskab - og invasive arter skal skydes.

Det viser så bare, at du tager fejl og overhovedet ikke forstår termen invasiv. Hverken ulv eller vildsvin er invasive, Eneste grund til, at de ikke hele tiden har fandtes i den danske natur er, at vi har udryddet dem. Definition på invasiv kan du finde her:

http://mst.dk/natur-vand/natur/national-na...

Læg især mærke til "ikke forekommet siden seneste istid".

At have en holdning om, at vi ikke vil have natur i Danmark er selvfølgelig legalt, men så bør man melde åbent ud, at det er den holdning, man har, og ikke forsøge at pakke det ind i alt muligt ævl om svinepest og Rødhætte.

Ulve er ikke farlige for mennesker. Det viser statistikken med al ønskelig tydelighed. Hvis vi skal udrydde ulve med den begrundelse, får vi godt nok travlt: Myg Hvepse Hugorm Fjæsinger Giftige svampe Brandmænd Naturen er ikke en park - og skal heller ike være det.

Natur er heller ikke Walt Disneys Løvernes Konge eller lignende. Natur består af komplicerede systemer og fødekæder, og alle observationer viser, at netop topprædatoren er særdeles vigtig for et sundt og diverst økosystem.

mvh Flemming

 • 5
 • 2

Natur er heller ikke Walt Disneys Løvernes Konge eller lignende. Natur består af komplicerede systemer og fødekæder, og alle observationer viser, at netop topprædatoren er særdeles vigtig for et sundt og diverst økosystem.

Hvis Københavnerne mener Jylland skal affolkes, så bliver der igen plads til ulve, vildsvin, bjørne mm. For siden der sidst var disse dyr der svandt ved den lille istid, er der opstået byer og et effektivt landbrug. Der bor over 1 mio mennesker mere end dengang. Sammenhængende naturområder er jo netop for små. Bedre var det at indhegne et stort naturområde, hvor de vilde dyr kan leve, men kontrolleret. Velkommen i virkeligheden. Danmark er et kulturland.

 • 2
 • 3

De to dyrearter er en berigelse for naturen.

Det er vi ikke uenige om. Kun at vi ikke har meget natur, hvorimod kultur. Hvis kultur skal inddrages til fri natur, sker det ikke uden erstatning. Ellers er det en gratis omgang at implantere arter med en programmeret uholdbar genetisk base. Hverken du eller jeg ejer virkeligheden, men vi kan kun iagttage virkeligheden og lære deraf.

 • 2
 • 0

Søren:

Den diskussion er desværre nytteløs overfor de jægere, der berettiger deres nedskydninger i rollen som de nødvendige "top predators", i manglen af naturens ditto.

Ganske enig, men menneskets rolle som topprædator er gået fra at skaffe føde til at skaffe jagttrofæer - og dermed er rollen forfejlet, og den naturlige udvælgelse sat ud af spil, når jægeren går efter det flotteste trofæ, mens rovdyret går efter det lettest tilgængelige bytte.

Jagt er (i langt de fleste tilfælde) ikke naturpleje.

mvh Flemming

 • 0
 • 1

Jan:

Hverken du eller jeg ejer virkeligheden, men vi kan kun iagttage virkeligheden og lære deraf.

Måske en lidt "hård" bemærkning fra en, der skrev "velkommen i virkeligheden" ? ;o)

Vi har heldigvis stadig en smule natur tilbage i Danmark - ikke meget ur-natur, det er korrekt, men dog natur nok til, at ulve har lyst til at etablere sig. Vi kan selvfølge godt ende i en situation hvor flertallet vælger at nogle få fåreavleres interesse skal veje højere end en styrkelse af disse naturområder, men det giver ikke rigtig mening i et større perspektiv.

Fårene kan beskyttes af hegn - så vidt jeg ved, har der ikke været eksempler på dræbte eller skambidte får bag godkendte indhegninger? De fåreavlere der har lidt tab er - igen så vidt jeg ved - berettiget til erstatning.

Mht. fare for mennesker: Jeg håber, vi er enige om, at det er et ikke issue?

mvh Flemming

 • 1
 • 0

Ikke mennesker, endnu. Men Får, kvæg(særligt kødkvæg), heste, hunde, katte mm. Hegn hjælper fint, men så må der være en lov der uden betingelser tillader opsættelse af hegn mod ulve. Særligt hegn der kan holde mere end 10 år. Så bliver vores kultur også beskyttet mod natures og særligt mod det værste skadedyr: Mennesket, særligt de hjernetomme. Det vil være et "kønt" syn og det åbne land vil blive til et lukket land.

Vi kan nok være enige om at ulve går efter det letteste bytte, og mennesker og vildsvin står ikke øverst på listen. Vore husdyr er ikke så heldige.

 • 2
 • 0

Mht. fare for mennesker: Jeg håber, vi er enige om, at det er et ikke issue?

mvh Flemming

Der er sandsynligvis langt flere danskere, der har mistet livet ved jægeres vådeskud, end ved mødet med en ulv - også når vi medtager perioden fra skydevåben blev almindelige som jagtvåben, til ulven blev udryddet i 1813.

Seneste jagtulykke, hvor et menneske mistede livet i Danmark, skete vist i 2010. https://www.bt.dk/krimi/familiefar-mistede...

Menneskelige "top predators" er langt farligere for mennesker end naturens!

 • 4
 • 1

Flemming, jeg skrev at

jeg betragter jeg ulve og vildsvin som invasive arter i det danske kulturlandskab

Jeg ved udmærket, hvad begrebet invasiv dækker over. Netop derfor tilføjede jeg kulturlandskab. Her er wikipedias definition:

Kulturlandskaber er landskaber, som i større eller mindre grad er påvirket af mennesker.

Ulven blev efter de sidste store ulvejagter udryddet sidst i 1600-tallet. Der har ikke været fastboende ulve i Danmark i 300 år. Og i disse 300 år har det danske landskab markant ændret karaktér til et intensivt dyrket landbrugslandskab, så der stort set ikke er naturlige ulve-habitater tilbage.

Ulven har ingen naturlige fjender i Danmark, så den vil hurtigt brede sig og vil forgribe sig på bøndernes dyrehold, når der er mangel på naturlig føde, også fordi det er langt lettere.

Jeg besvarede oprindeligt et indlæg om ulve i Galicien i det nordvestlige Spanien, hvor der altid har været en bestand af ulve. Det samme er tilfældet i ”naboamtet” Asturien.

Siden fredningen i EU i 1992 er bestanden vokset og blevet en pestilens for bønderne - så meget at de skyder ulve og i protest hænger kadaverne op i vejskilte.

Protesterne har virket, og i efteråret 2017 tillod myndighederne i Asturien ulvejagt på trods af massive protester fra naturfredningsforeninger.

 • 0
 • 0

Henrik:

Ulven blev efter de sidste store ulvejagter udryddet sidst i 1600-tallet. Der har ikke været fastboende ulve i Danmark i 300 år. Og i disse 300 år har det danske landskab markant ændret karaktér til et intensivt dyrket landbrugslandskab, så der stort set ikke er naturlige ulve-habitater tilbage.

Åbenbart naturlige nok, til at de har lyst til at være her og kan trives her. Hvornår har du sidst været i Ulfborg plantage? (jeg var der for en uge siden)

Ulven har ingen naturlige fjender i Danmark, så den vil hurtigt brede sig og vil forgribe sig på bøndernes dyrehold, når der er mangel på naturlig føde, også fordi det er langt lettere.

Har den det andre steder? Ulven er netop en topprædator. Og lad nu være med at trække det ynkelige argument med fårene - det kan løses og der er ikke mangel på naturlig føde, hvis der er det, vil bestanden jo netop regulere sig derefter - sådan virker naturen. Det største "tab" ved at have ulve i frn frl af den danske natur, der kan bære det, vil være et mindre jagtudbytte - og det er acceptabelt.

Jeg kunne forstå det, hvis du advokerede for, at der ikke skal være ulve i Frederiksberg Have, men at afskrive hele Danmark som værende tabt for naturen, er simpelthen mere, end jeg vil acceptere.

Jeg vil ikke udelukke, at vi kan komme i en situation, hvor en regulering kan komme på tale, men der er vi ingenlunde i nærheden af endnu.

mvh Flemming

 • 3
 • 1

Jan:

Ikke mennesker, endnu.

Nej - og heller ikke i fremtiden, baseret på alle til rådighed værende data fra lande, der har ulvebestande.

Som skrevet i tidligere indlæg: Der findes andre og meget farligere dyr og planter i den danske natur end ulve - skal vi udrydde dem?

mvh Flemming

 • 3
 • 0

Du kan personligt overbevise mig ved at lave en slags ”Ansgars Jernbyrd”: hop ind til ulvene i buret i Zoologisk Have. Kommer du uskadt ud, er jeg overbevist om ulvens fredsommelighed.

Indtil da betragter jeg ulve og vildsvin som invasive arter i det danske kulturlandskab - og invasive arter skal skydes.

Det er noget sludder. Om en art er invasiv, har intet at gøre med om du tør at hoppe ind til den, når den er i fangenskab.

Se om du tør stikke hænderne ind til en grævling i fangenskab.

En art er invasiv, hvis den ikke hører naturligt hjemme i den natur, den invaderer, og derfor skaber ubalance i den øvrige biodiversitet.

Både ulve og vildsvin hører naturligt hjemme i den danske natur. De blev blot fortrængt, fordi nogen, dengang i 1700 tallet ikke ønskede deres tilstedeværelse, og nu er den så vendt tilbage, hvor den hører hjemme.

Ulve både trives skaber balance i vildtbestanden, og er derfor ikke invasive.

Men den balance ønsker jægere jo ikke, for så mister de jo deres egen berettigelse som balanceskabende ift vildtbestanden.

En berettigelse de skabte på unaturlig vis, ved at udrydde ulven.

 • 4
 • 0

Hvornår har du sidst været i Ulfborg plantage? (jeg var der for en uge siden)

Hvilken relevans har det for ulvebestanden i Danmark?

Men anyway: Ofte - har familie i Bovbjerg området - og krydser ofte igennem, når jeg kører hjem, fordi turen gennem Ulfborg og Stråsø Plantage er smuk. Tidligere kom jeg en del i Klosterhede plantage, hvor et familiemedlem var skovrider.

Men det er sådan set irrelevant!

 • 0
 • 0

Mht. fare for mennesker: Jeg håber, vi er enige om, at det er et ikke issue?

Ikke enig. Ulve er opportunister. De angriber det, der forekommer lettest, og set med ulveøjne er mennesket - især småfolk - også et byttedyr.

Det er oplagt, at når ulven har været udryddet eller næsten udryddet i Europa, så har angreb på mennesker været sjældne. Og i tilfælde af angreb, så er ulven i de fleste tilfælde efterfølgende blevet jaget og skudt.

I Frankrig har man for perioden 1362-1918 registreret ca. 7.600 dræbte mennesker som følge af ulveangreb, heraf ca. 3000 fra rabies-befængte ulve.

Så selvfølgelig angriber ulve mennesker, hvis der er en for dem gunstig mulighed.

 • 0
 • 8

For det første er ulvene i Zoo ikke "naturlige". For det andet kan jeg på ingen måde få lov til at komme ind til dem. For det tredje: Hvis jeg gjorde, ville de fluks gemme sig i det fjerneste hjørne.

Fjerneste hjørne!?

I 2012 dræbte en ulveflok dyrepasseren i Kolmården Zoo i Sverige. Hun var gået ind til dem alene.

 • 2
 • 0

Ulve både trives skaber balance i vildtbestanden, og er derfor ikke invasive.

Det samme kan du sige om den brune bjørn.

Nope! - dels har den brune bjørn ikke trives i den danske natur, siden den ældre stenalder - dels tror jeg ikke den er god nok til at fange harer og dådyr, til at kunne tilvejebringe nogen balancering af vildtbestanden.

Den brune bjørn kommer ikke frivilligt tilbage i den danske natur, som den har set ud siden stenalderen.

 • 3
 • 1

Ingen kan være i tvivl om hvad jægere i almindelighed synes om tanken om at dansk råvildt en dag skulle fredes, fordi ulven holder dem nede på et naturligt antal.

Hvad fabler du om? Scenariet med ulve har aldrig været debatteret seriøst.

Læs vildtindberetningerne. Bestanden er vokset stille og roligt gennem de sidste generationer, så ingen kan fastslå det naturlige antal råvildt i dagens Danmark.

Råvildt er opportunister. For mindre end hundrede år siden var normalen at råen i snit satte et lam om året. Senere var normalen to lam efter landmændene begyndte med vintersæd, og nu ser vi flere og flere råer der sætter tre lam.

Det er først og fremmest rådyr der forstår at udnytte de gunstige forhold ændringerne i vores kulturlandskab har skabt.

Hvad der debatteres, er ændring af afskydningerne med større vægt på lam og råer for at holde bestanden sund. Som bekendt har der været usædvanligt højt vildtfald blandt rådyr på Fyn i 2004 - 2008. Årsagen er endnu ukendt, men det kan være hensigtsmæssigt at bortskyde det tredje lam så råen har kræfter nok til at passe de resterende.

Et kobbel ulve forslår som en skrædder i helvede specifikt for rådyrbestanden. Derimod vil ulve helt sikkert få rådyr til at ændre adfærd, men det er helt gakgak at påstå jægerne ser ulven som en uvelkommen konkurrent.

 • 4
 • 0

Den brune bjørn kommer ikke frivilligt tilbage i den danske natur, som den har set ud siden stenalderen.

Det er elgene som blev udsat i Lille Vildmose og Bæverne som blev udsat ved Klosterhede Plantage heller ikke. Det er mere end 1000 år siden, bæveren blev udryddet i Danmark.

Og hvad med de bisoner, der er blevet udsat i Almindingen på Bornholm. Har den europæiske bison nogensinde tidligere været på Bornholm?

Jeg ser gerne mange flere indhegnede naturreservater i Danmark, men hverken ulve eller bjørne hører hjemme i det fri landskab i Danmark.

Ligeledes ser jeg gerne flere opgør med fortidens synder, som f.eks. den fremragende gendannelse Filsø, hvor bl.a. fuglene har fået en naturskøn raste- og yngleplads.

Flemming Rasmussen --- jeg kan kraftigt opfordre dig til, næste gang du er på ulve-spotting ved Ulfborg, at bevæge dig lidt sydpå til naturoplevelsen ved den gendannede Filsø.

 • 2
 • 0

I Frankrig har man for perioden 1362-1918 registreret ca. 7.600 dræbte mennesker som følge af ulveangreb, heraf ca. 3000 fra rabies-befængte ulve.

De færreste er klar over, at der i De Baltiske Lande i alt i historisk tid er registreret 240 ulveangreb med dødelig udgang for mennesker, og følgelig er der en udbredt frygt for ulve.

Mange ulveangreb er sket på børn. Historiske eksempler fra Finland viser det samme.

I forbindelse med De Baltiske Landes medlemskab af EU i 2004, fik de derfor forhandlet sig til en undtagelse fra EU’s regulativ om ulvebestande.

Ligeledes underskrev De Baltiske Lande Bernkonventionen om "bevarelse af europæiske, vilde dyr og planter og naturlige habitater", undtaget afsnittet om reguleringen af ulvebestanden.

 • 1
 • 2

... du glemte at nævne at der også har været en ikke ubetydelig mængde vodka indblandet. ;-)

Spøg til side. Det har jeg ingen dokumentation for. Derimod fortrækker ulve at angribe børn, som er svage personer, og som næppe formodes at indtage vodka.

Ej heller har jeg fantasi til at forestille mig, at de respektive Baltiske Landes regeringer har kæmpet for og er blevet fritaget for EU's ulve-forordninger pga. fuldemandssnak.

Jeg nævnte Finland. Her er et eksempel:

I perioden 1879 til 1882 dræbte et ulvekobbel i henhold til gamle optegnelser 22 børn. Nyere forskning antyder, at det i virkeligheden var 35 børn. Da man i 1882 skød en hunulv og 12 dage senere forgiftede en hanulv fra koblet, ophørte ulve-drabene på menneskebørn i området i Finland.

 • 1
 • 1

Kirkebøger fra Finland har måske et svar. I perioden 1710-1881 er der i kirkebøger registreret 175 dødelige ulveangreb på mennesker. Fordelingen er:

Spædbørnj 0-3 år: 11% Børn 4-9 år: 38% Unge 10-17 år: 8% Voksne 18-40 år: 27% Midaldrende 41-60: år 11% Ældre 61 år+: 5%.

Som jeg tidligere har anført, er småfolk (børn 4-9 år) de mest udsatte, helt i overensstemmelse med, at ulve som opportunister foretrækker easy-prey.

 • 1
 • 1

Den finske statistik kan ikke bruges til ret meget, da børn dengang rendte for lud og koldt vand uden opsyn.

Hvis du har ret i din antagelse, bekræfter du netop, at ulve er opportunister, der for foretrækker easy-prey.

Meget har ændret sig - også opsynet med børn i Danmark.

Sørgeligt at din holdning er, at småbørn ikke frit skal kunne lege i naturen uden kraftigt opsyn, bl.a. hensyn til faren for ulve-angreb.

 • 1
 • 2

Jeg skrev tidligere:

I Frankrig har man for perioden 1362-1918 registreret ca. 7.600 dræbte mennesker som følge af ulveangreb, heraf ca. 3000 fra rabies-befængte ulve.

Det har pt. fået 5 umælende thumbs-down. Måske forsøger pseudo naturelskerne at fortrænge realiteterne.

Måske ikke; men jeg skylder benægterne en dokumentation fra 2014, skrevet af Jean-Marc Moriceau, uddannet ved Sorbonne, nu professor ved universitetet I Caen, som vedhæftes her:

The Wolf Threat in France from the Middle Ages to the Twentieth Century

Man kan med rette indvende, at sygdomme og krige i tidens løb har medført mange tifold flere drab og ulykker end ulve i Frankrig, men det er ikke et issue i nærværende sammenhæng.

 • 1
 • 1

Jeg skriver udtrykkeligt, op til flere gange, at der burde udarbejdes en forvaltningsplan der tager hensyn til situationen 2018 med alt hvad det indebærer, og ikke situationen for århundrede siden.

Jeg beklager, at jeg i alt hastværk misforstod dig.

 • 1
 • 0

Du er tilgivet Henrik. Det kan indtræffe for os alle. ;-)

Situationen er, at ulve er fredede og myndighederne ikke har en holdbar forvaltningsplan, men henholder sig unuanceret til et EU direktiv . Nogle steder i Jylland har der været afholdt orienteringsmøder, hvor de berørte beboere har fået større viden men det er langt fra nok.

Med dine eksempler på andre former for uovervejet rewilding, eksempelvis udsætning af elge, bisoner og bævere har du en pointe. Hvilken naturtype ønske man at genskabe, og hvilke nye snyltere og sygdomme følger med? Også der er forvaltningsplanerne mangelfulde.

Naturlig indvandring af vildt som følge af ændringer af biotoperne er en anden situation. Det kræver en forvaltningsplan som kendes for andet jagtbart eller fredet vildt, men særligt for arter der kan forvolde skade på personer, husdyr eller afgrøder, bør forvaltningsplanerne udarbejdes i tæt samarbejde med de berørte beboere. Speltmødrene fra København bør ikke få større indflydelse bare fordi de er flest.

Under alle omstændigheder har Danmarks natur undergået store forandringer siden Enrico Mylius Dalgas satte tilplantning af den jyske hede i system, hvilket kræver bred lokal opbakning om forvaltningsplanernes hensigt og følger såfremt vi overhovedet kan indfri behovene for en større biodiversitet.

 • 1
 • 1

Hans Jørgen Nielsen:

Kan du ikke prøve at argumentere for hvorvidt den danske natur var fattigere INDEN ulven vendte tilbage?

Det er egentlig ret enkelt i min optik: Jeg mener at jo mere naturlig naturen er, jo bedre. Og med bedre natur mener jeg ikke nødvendigvis en mere publikums/børnevenlig natur. Jeg mener en natur, der så vidt det nu er muligt, hviler i sin egen balance med dertil hørende fødekæder.

Så jo: I min optik er den danske natur fattig uden både top-prædatorer og top-planteædere. Jeg er godt klar over, at det næppe er realistisk, men hvis vi fik både bison og elg tilbage, ville det også være en kraftig gevinst for diversiteten i de naturområder, der ville kunne bære det.

Jeg vil gerne gentage, at det selvfølgelig er et demokratisk validt synspunkt, at sådan skal det ikke være, men dem med den holdning bør tage skyklapperne af og åbent indrømme, at de ønsker, vi ikke skal have ægte natur i Danmark - men kun have plads til "pusse nusse" dyrene.

Vi har i princippet plads nok til at lave nogle nationalparker, der kunne bære det, men det ville selvfølgelig gå ud over landbrugs (undskyld "miljø") ministerens kerneinteresser.

mvh Flemming

 • 5
 • 2

Jeg vil gerne gentage, at det selvfølgelig er et demokratisk validt synspunkt, at sådan skal det ikke være, men dem med den holdning bør tage skyklapperne af og åbent indrømme, at de ønsker, vi ikke skal have ægte natur i Danmark - men kun have plads til "pusse nusse" dyrene.

Dette er et eksperiment, hvor nogle børns liv og helbred indgår, som der er masser af henvisninger til ovenfor. Så kan du kalde det "pusse nusse" dyr alt det du vil. Jeg vil ikke lægge børn til (jeg bor så heller ikke i risikoområdet) og jeg har fuld forståelse for at andre heller ikke vil.

 • 1
 • 2

Dette er et eksperiment, hvor nogle børns liv og helbred indgår, som der er masser af henvisninger til ovenfor. Så kan du kalde det "pusse nusse" dyr alt det du vil. Jeg vil ikke lægge børn til (jeg bor så heller ikke i risikoområdet) og jeg har fuld forståelse for at andre heller ikke vil.

Og du har så den indstilling at vi ikke skal forsøge os med rigtig natur i Danmark. Og det er som sagt et helt validt demokratisk synspunkt.

Men: Hvad med de farlige(re) dyr der allerede findes i hobetal i den danske natur - skal vi i gang med klapjagt på dem.

Ville du lade dine børn gå til ridning? (meget farligere end ulve)

Og sådan kan man blive ved.

Min pointe er stadig, at denne hetz mod ulve er drevet meget mere af følelser end af fakta.

mvh Flemming

 • 4
 • 1

Der er langt mere på spil i forbindelse med hegnet mellem Danmark og Tyskland end blot svinepest.

Tyskland er vore gode nabo syd på. Tyskland har en stor betydning for Danmark både kulturelt, politisk og økonomisk. Derfor skal man ikke gøre noget, der på nogen måde kan sætte dette naboskab på spil. Der kan være alvorligere tilfælde, hvor vi har brug for Tyskland. Desuden skal der tages hensyn til det danske mindretal i Tyskland, det tyske mindre tal i Danmark og EU.

Esben Lund Larsen optræder som en ”1864 politiker”, dvs. en politiker der er uvidende om internationale forhold, Danmark placering og som har stor tiltro til Danmarks styrke og evner. Det var lige det, der førte til krigen i 1864.

Esben Lunde Larsen er en ”1864 politiker”.

 • 2
 • 3

Der er flere debatører, der har nævnt , at børn er blevet dræbt af ulve. Det er formodentlig korrekt. Mit gæt er ar det være være under 1 barn , der i løbet af de næste 100 år vil blive dræbt af ulve.

Tænk lige på, hvor mange børn , der bliver dræbet af skilsmissefædre. Det er en reel risiko for børn. Jeg har ikke det nøjagtige antal, men antal dræbte børn er på 2-10 børn årligt. Hertil komme seksuelt misbrugt børn.

Forøvrigt mener jeg, at man skal kultivere ulve til at være bange for mennesker.

Børn skal altid af 3 sten i lommen til at kaste efter ulve. Det har de grønlandske børn til brugt overfor slædehunde.

Der skal afholdes skræmmejegter efter ulve med gummikugler.

Ulve skal lære, at det er farligt at være tæt på mennesker.

Ulve er meget mere intelligente end hunde .Derfor vil de hurtigt tage ved lære.

 • 5
 • 3

Det betales af: Halvdelen af danske svineproducenter halvdelen af kunder hos DanBred

Dog er der enkelte der ikke betaler, da ordningen er frivillig for producenterne. Konkurrenter til DanBred som Danish Genetics betaler ikke ind til L&F, betaler ikke til ordningen.

 • 0
 • 0

Børn skal altid af 3 sten i lommen til at kaste efter ulve. Det har de grønlandske børn til brugt overfor slædehunde.

Helt forkert. Stenene skal ikke være i lommen.

Det, der skræmmer, er at man åbenlyst samler en middelstor sten op - så (slæde)hundene/ulvene kan se, hvad der venter.

Det er som regel tilstrækkeligt, og her taler jeg af egen erfaring.

 • 4
 • 0

Et typisk ulve-revir (det område ulven betragter som sit territorium) er ifølge den svenske naturstyrelse ca. 900 km2 og ifølge den danske den danske Naturstyrelse ca. 250 km2.

Problemet er bare, at der ikke i Danmark er sammenhængende naturarealer på 250 km2.

Flemming Rasmussen forsøgte at spotte ulve nær Ulfborg, formentlig ved Strålsø Plantage, hvor der udbydes ulvespotting ture for naturturister fra storbyen.

De kommer aldrig til at se noget, for når en flok på 10+ turister kommer trampende gennem naturen, så er alle vagtsomme dyr for længst over alle bjerge.

Strålsø Plantage med omkringliggende hede er på 60 km2 (6.000 ha) og dermed alt for lille til at huse et ulvekobbel. Følgelig kommer ulven, der i snit bevæger sig 15-25 km om dagen, i konflikt med de omkringliggende dyreholdere.

Ulven lærer hurtigt, at føden lettest kan skaffes ned at nedlægge de indhegnede fåreflokke omkring Strålsø Plantage - og andre steder hvor fåreflokke er nær de alt for små naturarealer, hvor der er konstateret ulve.

Og så har vi miseren for fåreholderne. For ulve kommer i blodrus - ligesom når måren huserer et hønsehus. Ulvens jagtinstinkt trigges af de flygtende får, som ikke kan flygte ret langt, fordi de er indhegnede.

Resultatet er en massakre, hvor ulven æder et enkelt får og efterlader talrige andre med fatale skader.

Her undrer det mig, at dyreelskere, som er meget optaget af velfærdsgrise med krølle på halen, tilsyneladende er mere optaget af rovdyrets ve og vel end af ulvens sagesløse ofres - fårenes ve og vel.

 • 3
 • 1

Her undrer det mig, at dyreelskere, som er meget optaget af velfærdsgrise med krølle på halen, tilsyneladende er mere optaget af rovdyrets ve og vel end af ulvens sagesløse ofres - fårenes ve og vel.

Henrik: Havde det været en hund der skambed et får, ville alle dyrevenner være oppe i det røde felt med krav om fjernelse over hunden, kørekort til hundeejere og jeg-skal-komme-efter-dig.

Ulven har en anden status blandt speltsegmentet. Det er så spændende at kloge sig om på en fimset cafe mens de beruser sig i caffelatten. De har nemlig en videregående vildtuddannelse fra Universitet of Google.

Tilbage til en realistisk forvaltningsplan: Hvad der hidtil er fremlagt indeholder ikke skyggen af en plan B, hvis alle beregninger og forudsigelser slår fejl.

 • 3
 • 4

Flemming Rasmussen skrev:

Dine udokumenterede (og helt forfejlede) fordomme klæder dig ikke - - -

Flemming Rasnussen skrev tidligere i debatten om ulve:

Åbenbart naturlige nok, til at de har lyst til at være her og kan trives her. Hvornår har du sidst været i Ulfborg plantage? (jeg var der for en uge siden)

 • 1
 • 0

Karsten: Jeg vil alligevel være tilbageholdende med at udnævne den ene som mere intelligent end den anden. Selv om begge har samme stamfader, er der udviklet grundlæggende forskelle i adfærden gennem tiderne.

Selv har jeg haft samme type jagthund i mere end tredve år, og er nu på hund nummer fire. Den nuværende søger konstant øjenkontakt i udpræget grad. Det gør den sandsynligvis for at aflæse mig bedst muligt, og det forbløffer mig stadig efter tredve år hvad hunde er i stand til uden træning.

Eksempelvis er jeg rigtig god til at tabe briller, skruetrækkere og andet værktøj ud af lommerne når jeg roder her på matriklen. Det finder hunden uden det er trænet. Pludselig står den og ser på mig med det tabte i munden.

Jeg har mistanke om at hunden forstår når jeg bander over noget jeg har tabt. Det er selvfølgeligt helt uvidenskabeligt, men mistanken er der stadig. Det er også en form for intelligens hos hunden som jeg bare ikke kan rubricere.

Det samme på jagt. Den ændrer adfærd afhængig af om det er haglbøssen eller riflen, som betinger jagtformen, der tages med. Det er heller ikke trænet. I det hele tager er der ikke trænet jagt ret meget. Hunden kan det hele på rygmarven, da den tilsyneladende altid er aktiv lyttende.

Sådan har jeg masser af eksempler på at hunden udfører noget som jeg med sikkerhed ved aldrig er trænet eller prøvet før. Dog spiller det nok en rolle, at min nuværende hund altid er sammen med mig i alle døgnets vågne timer. Det kan lade sig gøre fordi jeg nu er gået på pension.

Jeg gætter på ulve også tilpasser deres adfærd afhængig af situationen da de sandsynligvis har nogenlunde samme hjernekapacitet, men jeg ved det ikke med sikkerhed. Derfor tror jeg ikke et hegn vil være nogen nævneværdig hindring for en ulv.

En ting står dog fast: Ulve er bedst til at være ulve, og hunde er rigtig gode til af være hunde. ;-)

 • 1
 • 0

Det er jeg heller ikke sikker på Karsten.

Hunde er ikke så afhængige af at skaffe føden selv som ulve. De kan bruge ressourcerne bredere. På det punkt ligner de menneskers adfærd uden det siger noget om intelligens. Jeg er sikker på en professor i astrofysiker ville være på spanden i Australiens outback.

Min hund er ikke noget madøre. Den kan sagtens levne til senere. Den har lært at foderet kommer punktligt så tiden kan bruges på noget mere nyttigt.

... eksempelvis rydde op efter min uintelligente måde at omgås briller, skruetrækkere og andet værktøj. ;-)

 • 2
 • 0

Man mener at hundene har tabt intelligens sammen menneskene, da de ikke blev tilstrækkelig udfordret i mange tusinde år.

Det er nok lidt forsimplet. Ligesom menneskelig intelligens. Vigtigere er nok at se på forskelle og ligheder. Hunde har været brugt siden istiden. Avlen har også skabt nogle problemer for mange hunderacer. Her er det menneskets ubetænksomhed der er årsagen. https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfdog https://www.diffen.com/difference/Dog_vs_Wolf https://listverse.com/2013/06/01/10-terrif...

 • 2
 • 0

Det er netop både hundens og ulvens intelligens der får mig til at mistro et hegns effektivitet mod uønsket indvandring som regeringen og Dansk Folkeparti forestiller sig. Begge arter af Canis Lupus vil forcerer et hegn når de først har besluttet sig.

Vildsvin er heller ikke tabt bag en vogn intelligensmæssigt som Lars Røssell udførligt har redegjort for. Det skal Lars have stor ros og tak for. Ud over intelligens har de en imponerede råstyrke man aldrig skal underkende.

Den arrogante holdning koster hvert år adskillige tåber livet rundt om i Europa.

Der er bragt mange holdninger i debatten, men jeg ser ikke vi er kommet en løsning nærmere der tilgodeser alle parter på sigt.

Det er måske upopulært, men en forvaltningsplan renset for følelsesporno er efter min menig eneste farbar løsning.

Uanset hegn og holdninger kommer både ulv og vildsvin til Danmark. Vi bliver i bedste fald mødt med fuckfingeren af hovedpersonerne.

 • 2
 • 0

Henrik: Havde det været en hund der skambed et får, ville alle dyrevenner være oppe i det røde felt med krav om fjernelse over hunden, kørekort til hundeejere og jeg-skal-komme-efter-dig.

Sådan set enig.

Danmarks naturfredningsforening og ja-til-ulv foreningen fremhæver begge Tyskland som et sted, hvor menneske og ulv lever i fredsommelighed med hinanden.

De er begge fulde af løgn.

De folkelige protester i Tyskland er markante. I udsatte små-flækker i Sachsen har der været protest-demoer med op til 19.000 deltagere. Fåre- og kvægavlere har protesteret pga. af de mange skambidte, dødelig sårede får, som efterfølgende har fået en ekstrem smertefuld død.

Der er fundet ca. 7 krybskudte ulve, og alene i år er der som et alternativ til krybskyderiet kørt pt. 5 ulve ned (”synderne” kan ikke her straffes iht.EU's habitatsdirektiv).

Ulveterror rager åbenbart ”naturens venner” en hatfuld. De og i særdeleshed den ny forkvinde i Naturfredningsforeningen - Maria Gjerding - er helt i overensstemmelse med Enhedslistens forsvar for kapitalismens voldtægtsmordere på rovdyrenes side - hun blæser de sagesløse ofre en hatfuld, og hun forsøger af uransagelige grunde at bilde os ind, at der ikke kan ændres en tøddel ved EU's habitats-direktiv.

Men vi har heldigvis forbundsfæller i regeringen i Tyskland.

Den ny forbundsregering i Tyskland har lyttet til befolkningen og indskrevet følgende i den 175 sider lange koalitionsaftale (på linie 4082) (regeringsprogrammet) mellem socialdemokraterne og de borgerlige i Tyskland (SPD og CDU, CSU), hvor man kan man læse følgende om ulven:

”Hvad angår ulven, så har befolkningens sikkerhed højeste prioritet. Vi vil opfordre EU-Kommissionen til at revidere ulvens fredningsstatus, så det er muligt at gennemføre en nødvendig reduktion af bestanden.

Helt uafhængigt heraf vil Forbundsregeringen udvikle et passende katalog af kriterier og foranstaltninger til aflivning af ulve. Til dette formål samarbejder vi med videnskaben for at udvikle passende kriterier for aflivningen.

Vi vil have at ulve, der trænger igennem markindhegninger, eller som bliver farlige for mennesker, bliver aflivet.”

Vi bør støtte den tyske regering i dens opgør med ulven. Den taler af bitter erfaring.

 • 4
 • 5

S vil have ulve fanget og indhegnet, og DF støtter ideen. Så kan ulve-vennerne tage på ulve-safari. Danmark havde måske meget natur for 200 år siden, men nu er der mange flere mennesker og det meste natur er spredt mellem al den kultur, bebyggelse og veje. Ulvenes arealbehov for revirer bliver ikke mindre blot fordi de får et dansk pas.

 • 3
 • 3

Vrøvlet om den "bitre erfaring" viser indlysende nok, at i forhold til ulvens fætre, er problemet med den selv minimalt. I og med at vores land er proppet med hunde i alle størrelser, lød fåreavlernes klager tidligere kun om dem - for løbske hunde dræber og skambider langt flere, end de få ulve kan nå. Hundene skader også hvert eneste år massevis af voksne og børn - men lad os da bare spilde tiden med pseudodiskussioner om en bette flok ulve.

 • 4
 • 0

Løbske hunde må man jo heller ikke gøre noget ved mere. Det er nærmest gratis for ejerne. Problem er at ulve kan springe over fårehegn, kreaturhegn mm. Måden hvorpå husdyrene bliver bidt, siger noget om den skyldige er guldsjakal, hund eller ulv.

 • 1
 • 1

Det er estimeret, at der er 546.000 hunde i Danmark, heraf 209.000 store hunde. Hvis bare 1 % af dem er bidske, svarer det til ca. 2000.

Det er selvfølgelig klart, at de kan forvolde større skade på husdyr end 20 vildtlevende ulve - men det kan jo ikke være en begrundelse for, at ulven ikke skal fjernes fra Danmark.

Alternativt kan man indfange ulvene i Jylland, hvor de er uønskede og udsætte dem på Sjælland, der huser langt de fleste ulve-venner.

Ulvene kan passende ”berige” habitater som Gribskov, Store Dyrehave nær Hillerød og måske også Vestvolden og Vestskoven i Københavns omegn.

Dyrehaven ved Klampenborg er ikke velegnet.

Faktum er, at ulven er et rovdyr. Den blev ved intensiv indgriben udryddet i store dele af Nordeuropa for mere end 200 år siden, fordi den påviseligt forårsagede store skader på folk og fæ.

Når ulve-venner hævder, der er senest ikke er sket store skader på mennesker, er det faktuelt rigtigt, men de glemmer at fortælle, at det er først efter murens fald i 1989, at indvandringen af ulve begyndte i Tyskland og senere derfra udbredte sig til Danmark.

De undlader at fortælle, at det har ført til massive protester i de områder af Tyskland, der er hærget af ulve (til trods for at ulve i bjergrige tyske egne i Sachsen har langt større habitater end de nogensinde ville kunne drømme om i Danmark).

Det har ført til krybskytteri og alternativt til ”nedkørsel” af ulve. Så meget, at den tyske regering vil have ændret EU-fredningen af ulve, så der kan tillades nedskydning.

Ulve-venner hævder - og jeg er enig - at et ulve habitat skal være på mindst 100 km2 og at ulve ikke kan indhegnes.

Der er stort set ingen sammenhængende naturarealer i Danmark på 100+ km2, så ulven vil altid komme i konflikt med de omkringboendes husdyrhold.

Og når det ifølge selvbestaltede ulve eksperter er umuligt at hegne ulven inde, så følger af samme logik, at det er umuligt at hegne ulven ude fra fåreflokke og andre fødedyr, selv om de udokumenteret påstår det modsatte.

Tilbage er, at ulven er uønsket i Jylland og ønsket blandt dyrevenner på Sjælland.

Jyder bør derfor i solidaritet med sjællænderne starte en indsamling, så de jyske ulve kan indfanges på human vis og udsættes på Sjælland, hvor de er meget ønskede og til den påståede berigelse af den Sjællandske natur.

Det er en skandale, at der endnu ikke er ulve på Sjælland.

Hvor er Danmarks Naturfredningsforening i denne sag?

 • 3
 • 4

Det var da en rigtig god ide Henrik med ulve på Sjælland. Som sjællænder vil jeg ikke tage stilling om ulve hører hjemme i Jylland.

Husk også at sætte par ud i Utterslev mose, så præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Marie Reumert Gjerding kan nyde synet fra sin terrasse.

Lad os så tale sammen om et par år. Jeg er villig til at indgå et væddemål på at holdningerne er kraftigt forrykket med udgangspunkt i en restriktiv forvaltningsplan.

 • 2
 • 3

.....bider en scæfer i benet så vil myndighederne kræve det lille farlige bæst aflivet. Bider en scæfer et får til døde vil myndighederne også kræve schæferen aflivet.

Men ulven kan frit dræbe hvad den lyster, for den er fredet og ovenikøbet udsat af en flok store tåber, der ikke kan skelne mellem en ødemark, hvor folk der bor der er bevæbnet og så Jylland der nogen steder ligner en ødemark , men folk der færdes der ikke er bevæbnet.

Nu har Danmark indtil 2012 været ulvefri i 199år og indførslen og udsættelse af dette dyr er en hån mod almindelige borgere der sagtens kan klare sig uden ulven frit i naturen.

 • 1
 • 6

Husk også at sætte par ud i Utterslev mose, så præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Marie Reumert Gjerding kan nyde synet fra sin terrasse.

Bare rolig. Jeg foreslog, at et par vilde ulve kunne udsættes på Vestvolden. Den munder som bekendt ud i Utterslev Mose, så de eller deres yngel skal nok finde vej.

Mht. Maria Gjerding, så forarges jeg over, at hun udelukkende er optaget af 10-20 vilde ulves velfærd, mens hun uden videre overlader flere tusinde får til vilkårlig skambidning og smertefuld død.

Der er gået enhedslistevrøvl i Naturfredningsforeningen under Gjerding, der i bedste kammerat Napoleon stil mener: nogle dyr er mere lige end andre.

 • 1
 • 4

Dilemaet er: Åben natur ønskes ved afgræsning med kødkvæg, får eller geder. Midlet er: fjerne grundlaget for kødkvæg, får og geder . Konsekvensen er: de åbne arealer gror til i ukrudt, busk og krat. Forvaltningsplanen er: at der ikke ønskes nogen forvaltningsplan! Dele af befolkningen lades i stikken med henholdende snak og vrøvl. Så nævner vi ikke de skader vildsvin forårsager. Forvaltningsplan min b....

 • 2
 • 4

Flemming Rasmussen undskyld mig........jeg forstår ikke din opfordring til Flemming Petersen.......for principielt er jeg enig med ham i at ulve ikke hører hjemme her tillands.....med mindre at det er tilladt at jage dem ligesom ræve og guldsjakaler.

Og Vestvolden og især Dyrehaven er velegnet til ulve. Dyrehaven er fuld af hjorte og indhegnet.

 • 2
 • 3

Bjarke:

Flemming Rasmussen undskyld mig........jeg forstår ikke din opfordring til Flemming Petersen.......for principielt er jeg enig med ham i at ulve ikke hører hjemme her tillands.....med mindre at det er tilladt at jage dem ligesom ræve og guldsjakaler.

Jeg forstår ikke din henvisnign til en Flemming Petersen - er det fra en anden tråd?

Ja, det ville give fin mening med jagt på ulve, hvis der var en bestand, der kunne bære jagt. Det er jo netop derfor man skelner mellem jagtbare og ikke jagtbare arter. F.eks. må man godt skyde grågæs men ikke kongeørne.

mvh Flemming

 • 3
 • 1

Han spurgte:

Er din status som ulveekspert fra en autoriseret uddannelsesinstitution inden for emnet?

Selv om Flemming Rasmussen dermed antyder, at det kun er autoriserede ulveeksperter fra højere læreanstalter, der kun har ret til at ytre sig om ulve, så gør han det selv.

Flemmings demokratiforståelse kan ligge på et meget lille sted. Han vil lukke kæften på de landboere, som plages af ulven, fordi de ikke er autoriserede ulveeksperter med afgangsbevis i ”ulveekspertice” fra uddannelsesinstitutioner.

Selv om Flemming Rasmussen aldrig har været i nærheden af at være ”autoriseret ulveekspert” skal hans mening selvfølgelig høres, selv om han på beskidt demagogisk vis vil udelukke alle andre, der ikke er ”ulveeksperter fra autoriserede uddannelseinstitutioner”.

Hvem er for øvrigt det?

Og er Rasmussen løbet tør for saglige argumenter?

 • 0
 • 2

Nu var det jo netop dig, og ikke mig, der bragte termen ulveekspert på banen - med nedladende henvisning til ulvevennerne.

Så Kom lige ind i kampen Henrik.

Mht saglige argumenter: Så kørte det tog da vist fra din perron for adskillige indlæg siden - igen med reference til det epos jeg citerede fra før ?

Mvh Flemming

 • 1
 • 0

Nu var det jo netop dig, og ikke mig, der bragte termen ulveekspert på banen - med nedladende henvisning til ulvevennerne.

Det eneste jeg har skrevet er, at

når det ifølge selvbestaltede ulve eksperter er umuligt at hegne ulven inde, så følger af samme logik, at det er umuligt at hegne ulven ude fra fåreflokke

Mener du det modsatte?

Og hvorfor mener du, at det kun er ulveeksperter ”fra en autoriseret uddannelsesinstitution”, der kan udtale sig om emnet? Jeg savner stadig en uddybning fra din side!

Dit tidligere indlæg grænser til det latterlige, som når du skrev

Hvornår har du sidst været i Ulfborg plantage? (jeg var der for en uge siden)

Bortset fra at jeg fra tid til anden kører gennem Ulfborg og Stråsø plantager, så har jeg svært ved at se, hvad det har med ulvebestanden i Danmark at gøre. Her savner jeg stadigvæk dit svar, medmindre det var endnu et af dine forsøg på at ekskludere debattører i debatten.

 • 0
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten