Bekræftet: Forsvarsforlig betaler ny vestjysk motorvej til 3,4 mia. kroner

Der er 3,4 milliarder kroner på vej til en ny motorvej mellem Holstebro og Herning. Det står klart efter forhandlinger i Folketingets finansudvalg onsdag eftermiddag.

Pengene til det vestjyske anlægsprojekt bliver hentet fra det nye forsvarsforlig, som betyder kasernelukninger flere steder i landet.

Det var den tidligere VK-regering, der lovede vestjyderne en motorvej. Men det er først nu, at finansieringen af projektet ligger fast. Og det glæder finansminister Bjarn Corydon (S).

»Jeg er glad for, at vi har fundet pengene til motorvejen. Nu handler det om at indgå en aftale om motorvejens konkrete udformning, så vejarbejderne kan komme i gang med at få skabt bedre forbindelser i det vestjyske,« skriver Bjarne Corydon i et svar til Ingeniøren.

Hvad der dog stadig ikke ligger klart er, hvor motorvejen præcist skal være - eksempelvis om den skal føres rundt om Holstebro. I stedet står det klart, at skulle motorvejsprojektet gå hen og blive billigere end de 3,4 milliarder kroner, forbliver pengene i den infrastrukturfond, som finansierer de større vej- og baneprojekter i Danmark.

Mike Legarth, der både er finans- og transportordfører for Konservative, er glad for, at Herning-Holstebro-vejen er klar. Dog mangler der nogle småting:

»Vi skal stadig have lavet nogle småjusteringer. Men jeg forventer, at det endelige punktum sættes i løbet af i dag, onsdag. Senere skal vi bestemme præcist, hvor motorvejen skal føres,« siger Mike Legarth.

VK-regeringen brugte primært løftet om den vestjyske motorvej som kompensation for, at det kommende supersygehus bliver bygget i Gødstrup ved Herning. Motorvejen skal både være med til at forkorte køretiden for privatbilister til sygehuset og ikke mindst de ambulancer, som skal køre til og fra det store hospital.

Emner : Veje
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Der er reelt 5 forskellige linieføringer.

H) Motorvej øst om Herning direkte til Holstebro 1) Motorvej øst om Herning direkte til Holstebro + 4sporet ringvej i Holstebro 2) Motorvej øst om Herning og øst om Holstebro 3) Motorvej vest om Herning og direkte til Holstebro + 4sporet ringvej i Holstebro 4) Motorvej vest om Herning og øst om Holstebro

H = Hovedforslaget

"4" virker til at være droppet, da der kun er afsat 3,4 mia. kr og "4" koster 3,9 mia. kr. Det er også den løsning som har den laveste (næsten ikke-eksisterende) samfundsmæssige værdi.

"3" virker ulogisk og usammenhængende, da trafikanter fra Vejle til Holstebro oplever en stor omvej vest om Herning. Til gengæld får det nye sygehus i Gødstrup motorvej til døren. "3" har den næst-laveste samfundsmæssige værdi.

"2" efterlader trafikanter fra Herning til Holstebro med en meget lang hovedvej syd for Holstebro. Byen får altså ikke motorvej direkte til døren. Til gengæld slipper trafikanter fra syd som skal nord om Holstebro for ringvejen i Holstebro.

"1" løser de trafikale problemer i Holstebro, men trafikanterne skal stadig igennem byen.

Hovedforslaget giver direkte motorvej til Holstebro, men løser ikke problemet på ringvejen i Holstebro. Til gengæld kan løsningen senere udbygges med en vej udenom Holstebro og løsningen er den billigste med 2,3 mia. kr.

Jeg håber inderligt på Hovedforslaget eller "1". De giver de største samfundsmæssige gevinster og kan senere udvides med en ny (motor)vej øst om Holstebro.

Kilde: http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojek...

 • 0
 • 0

Der kan ikke spares 2,8 milliarder på 2,5 kasernelukning , netop forpligtigelser over for personale bygninger mv., højst giver under 1 milliard, derfor kan pengene ikke strækkes længere end besparelsen. Der er nogen der snyder.Finn Bjerrehave vig

 • 0
 • 0

Det uheldige ved forsalg H og 1 er at der kommer mere trafik i centrum af Holstebro. Alt trafik der kommer nord for Holstebro skal så igennem Holstebro i stedet for at køre uden om. Ved at bygge motorvejen øst om Holstebro sikrer man også hurtigere adgang til Herning og det nye holspital.

Spørgsmålet er om man vil hjælpe indbyggerne i Holstebro eller alle dem der kommer nord for Holstebro og skal mod Herning....

Synes ikke der er nogen oplagt løsning.

 • 0
 • 0

Enhver der har kørt igennem Holstebro ved at det allerede i dag kniber gevaldigt med at komme igennem ringvejen. Selvom hele strækningen bliver 4-sporet, så er det stadig ikke løst. Eneste rigtige løsning er at få trafikken der kommer fra Struer ledt udenom Holstebro. Det alene burde også løse nogle af de trafikale udfordringer i Holstebro

 • 0
 • 0

Håber ikke at trafikken skal igennem Holstebro

Det sådan en løsning (Hovedforslaget) som Vejdirektoratet så sent som 6. december 2012 indstillede til Transportministeriet som den anbefalede løsning efter at have afsluttet VVM-redegørelsen og offentlige høring: http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojek...

Indstilling om motorvej Herning – Holstebro og vejforbindelse til Gødstrup

Indstilling

Vejdirektoratets indstilling er baseret på VVM-redegørelsens konsekvensvurderinger af alle de skitserede forslag samt de bemærkninger, der er modtaget i den offentlige høring.

Ud fra en samlet afvejning af de trafikale, miljømæssige og økonomiske samt samfundsøkonomiske konsekvenser indstiller Vejdirektoratet:

• At Hovedforslaget i VVM-undersøgelsen, bestående af en udbygning af Herningvej i Holstebro, Motorvej fra Holstebro syd til Herning nord (Sundsvej), samt en to-sporet forbindelsesvej vest om Herning mellem rute 18 og rute 15, lægges til grund for en beslutning om en motorvej Herning – Holstebro og vejforbindelse til Gødstrup.

• At den nuværende rute 18 mellem Aulum syd og Halgård (syd for Holstebro) nedklassificeres i forbindelse med beslutning om en motorvej.

Hovedforslaget er vist på vedlagte kortbilag.

Hovedeforslaget har dog kun et samlet anlægsbudget på 2.344 mio. kr., så hvis Folketingen afsætter 3.400 mio. kr. til vejen, så kan det da godt være fordi de vil vælge en af de dyrere alternative løsninger. Alternativ 2 og 4 (eneste forslag med omfartsmotorvej til Holstebro N) er dog begge budgetteret til at være dyrere end de afsatte 3,4 mia. kr.

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojek...

 1. ANLÆGSOMKOSTNINGER

I de to nedenstående tabeller er anført det samlede anlægsoverslag for de undersøgte løsninger og tilvalgsmuligheder. De anførte beløb er inklusiv alle reserver jf. principperne for Ny anlægsbudgettering.

Hovedforslag og alternativer:. mio. kr.

Hovedforslag (motorvej Herning N (sundsvej) til Holstebro S og landevej til Gødstrup) 2.344 mio. kr.

Alternativ 1 (motorvej Herning N til Holstebro S, Udbygning af Ringvejen i Holstebro og landevej til Gødstrup) 2.818 mio. kr.

Alternativ 2 (motorvej Henning N til Holstebro N og landevej til Gødstrup) 3.589 mio. kr.

Alternativ 3 (motorvej Herning S til Holstebro S og udbygning af Ringvejen i Holstebro) 3.263 mio. kr.

Alternativ 4 (motorvej Herning S til Holstebro N) 4.034 mio. kr

Tilvalgsmuligheder

Tilvalg 1: Nordre Ringvej i Holstebro 60 mio. kr.

Tilvalg 2: Motortrafikvej rute 18 – rute 15 (merpris) 233 mio. kr.

Tilvalg 3: Motorvej rute 18 – rute 15 (merpris) 440 mio. kr.

Tilvalg 1 kan kombineres med hovedforslaget og alle alternativerne. Tilvalg 2 og 3 kan kombineres med Hovedforslaget, samt Alternativ 1 og Alternativ 2.

 • 0
 • 0

Det allermest oplagt er kun at lave to spor fra Holstebro til Gødstrup og Herning. Når det nye supersygehus kommer er der næppe nogen der vil bo i Holstebro længere. Der er derfor klart brug for en ensrettet motorvej for at kunne kapere den store udflytning fra Holstebro.

Stykeforholdet mellem Holstebro og Herning er nok cirka som mellem Tarm og Skjern. Tarm har tabt.

 • 0
 • 0

Håber ikke at trafikken skal igennem Holstebro

Enhver der har kørt igennem Holstebro ved at det allerede i dag kniber gevaldigt med at komme igennem ringvejen. Selvom hele strækningen bliver 4-sporet, så er det stadig ikke løst. Eneste rigtige løsning er at få trafikken der kommer fra Struer ledt udenom Holstebro. Det alene burde også løse nogle af de trafikale udfordringer i Holstebro

Det er nemlig helt rigtig. Der skal laves en ny ringvej, men om det bliver en motorvej eller en bred almindelig vej, det er lige meget - bare ringvejen får to spor i retning mod Herning.

Så kunne man for min skyld godt nøjes med motorvej fra Tvis til Herning. Det og dog også vigtigt at Vilhelmsborgvej (rute 521) bliver kobler direkte på Ringvejen, så ambulancerne fra nordvest ikke skal igennem 117 rundkørsler i Holstebro N.

Den eksisterende Ringvej i Holstebro er i forvejen frygtelig at køre på i myldretid, og der er altså ikke meget plads til udrykningskøretøjer på flere dele af strækningen. Og så er der alle lyskrydsene som skal forceres.

 • 0
 • 0

Kun spor den ene vej

Det allermest oplagt er kun at lave to spor fra Holstebro til Gødstrup og Herning. Når det nye supersygehus kommer er der næppe nogen der vil bo i Holstebro længere. Der er derfor klart brug for en ensrettet motorvej for at kunne kapere den store udflytning fra Holstebro.

Stykeforholdet mellem Holstebro og Herning er nok cirka som mellem Tarm og Skjern. Tarm har tabt.

Indbegrebet af trolling - flot indlæg. Hvorfor ikke bare opsætte en grænsebom ved Herning N, så alle vestjyderne kan blive hegnet inde i deres naturreservat.

Selvfølgelig vil der stadigvæk være folk der vil bosætte sig nordvest for Herning i fremtiden, og med motorvejen, så er det pludselig muligt at få sig et job i f.eks. Herning eller Silkeborg uden at skulle pendle alt for lang tid. Måske ligefrem et job i Aarhus?

 • 0
 • 0

Hvis man ser på tallene, er det jo åbent lyst at der ikke er brug for en motorring øst om Herning, oven i det ville dette ville denne løsning resulterer i en daglig forsinkelse for alle der skal forbi Herning. At man overhovedet diskuterer Herning Ø løsningen grunder jo i den tåbelige placering af hospitalet. Som jo med fordel kunne være placeret umiddelbart på Motorvejs ruten, for øvrigt med et gevaldigt besparelses potentiale grundet Gødstrup jo er en bundløs mose. Men den beslutning er jo taget, nu handler det om af få sø meget ud af Motorvejen som muligt og set fra min side er det klart. Holstebro Nord uden om byen til Herning nord ( med en landevej til Gødstrup)

 • 0
 • 0

Hvis man ser på tallene, er det jo åbent lyst at der ikke er brug for en motorring øst om Herning, oven i det ville dette ville denne løsning resulterer i en daglig forsinkelse for alle der skal forbi Herning. At man overhovedet diskuterer Herning Ø løsningen grunder jo i den tåbelige placering af hospitalet. Som jo med fordel kunne være placeret umiddelbart på Motorvejs ruten, for øvrigt med et gevaldigt besparelses potentiale grundet Gødstrup jo er en bundløs mose. Men den beslutning er jo taget, nu handler det om af få sø meget ud af Motorvejen som muligt og set fra min side er det klart. Holstebro Nord uden om byen til Herning nord ( med en landevej til Gødstrup)

Hvilke tal er det her vi taler om? En motorvej fra Holstebro til Herning vil øge antallet af biler til lidt over 20.000 dagligt, hvor en stor del af dette antal kommer til at benytte vejen omkring Herning Ø. Det skyldes at billisterne vil vælge motorvejen i stedet for at køre af andre ruter. Selve trafikken til Gødstrup bliver et par tusinde biler om dagen.

Jeg er helt enig i, at der ikke behøves en motorvej lige til døren af Gødstrup. De sidste to kilometer kan sagtens være en bred landevej i stedet for motorvej.

 • 0
 • 0

Militæret tabte, den jyske vejmafia vandt :o)

Det er helt tydeligt at nybegynderministeren for forsvaret blev nedlagt af en jydsk erfaren transportminister :o)

Ja, eller også har det bare været planen at spinne sagen på den måde i medierne - altså ligesom kontanthjælpsreformen som blev koblet sammen med skattelettelser til erhvervslivet.

Forsvaret skulle under alle omstændigheder spare, og de penge kunne også være brugt på en Storstrømsbro, mens pengene fra infrastrukturen kunne være brug på motorvejen. Men som bekendt så er det lige omvendt.

Det ville nok bare være en PR katastrofe for regeringen, hvis forsvarsbesparelserne i primært udkantsdanmark blev brugt på Sjælland...

 • 0
 • 0

Det er helt tydeligt at nybegynderministeren for forsvaret blev nedlagt af en jydsk erfaren transportminister :o)

Det kostede så jyderne et par tusinde arbejdspladser og et par kaserner.....men hvad fatter gør......:o)

Overskriften er helt korrekt - og både du, Bjarke, og jeg må endnu engang til lommerne for at finansiere det tiltagende behov for at futte rundt i biler vestpå!

Tænk sig at bygge et land hvor målet er at det skal give mening at bo på Mols og arbejde i Sønderjylland!

Imens kan vi som de storsnudede kjøbenhavnere vi er, holde i kø på Hillerødmotorvejens forlængelse (og vente på de tog, der aldrig kommer). Men vedr. vores krigsminister er det nu min opfattelse, at mandatet var bundet. Hvad pengene gik til, er i den forstand helt ligegyldigt.

 • 0
 • 0

Overskriften er helt korrekt - og både du, Bjarke, og jeg må endnu engang til lommerne for at finansiere det tiltagende behov for at futte rundt i biler vestpå!

Tænk sig at bygge et land hvor målet er at det skal give mening at bo på Mols og arbejde i Sønderjylland!

Imens kan vi som de storsnudede kjøbenhavnere vi er, holde i kø på Hillerødmotorvejens forlængelse (og vente på de tog, der aldrig kommer). Men vedr. vores krigsminister er det nu min opfattelse, at mandatet var bundet. Hvad pengene gik til, er i den forstand helt ligegyldigt.

Du kunne jo også bare bruge den letbane, som kommer langs ring 3, den udvidede metro (delvis brugerfinansieret), udvidelsen på Køgebugtmotorvejen, en ny fjordforbindelse ved Frederikssund (delvis brugerfinansieret), opgradering af togforbindelsen mellem Ringsted og Femernforbindelsen til 200 Km/t, 10 nye dobbeltdækkervogne til den sjællandske regionaltrafik, mere kapacitet i den københavnske metro (flere afgange ), El-taxier i København osv.

Bare lige for at nævne et par af de trafikinvesteringer Sjælland har fået tildelt indenfor det seneste år... så fordelingen mellem øst og vest er slet ikke så slem, som visse folk gør den til.

Det er selvfølgelig uretfærdig, at når nu hele 45% af befolkningen bor øst for storebælt.

 • 0
 • 0

Vi er 100 % enige, de tal jeg taler er netop de 2000 biler på omfartsvejen øst om Herning ud forbi Gødstrup.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten