Bedre ventilation sparer 40 procent af sportshallens energiforbrug

En ny type energibesparende ventilationsanlæg er blevet afprøvet med succes i en sportshal på Als. Den sparer op til 40 procent energi i forhold til de eksisterende teknologier og op til 25 procent af CO2-udslippet.

Tilmed er anlægget billigere i anskaffelse og drift end et traditionelt ventilationssystem, og man behøver ikke længere de mange ventilationskanaler i bygningen.

»Det er arkitekterne begejstrede for, for så er det ikke nødvendigt at sænke loftet,« siger civilingeniør Morten Christensen, som er projektleder hos firmaet Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S, der har udviklet konceptet i samarbejde med Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBI og IKM A/S

Anlægget her suger luften ud af sportshallen på Als. Undervejs køles den ned til 5 grader Celsius, og varmen bruges til at opvarme brugsvand og radiatorer. (Foto: NVVK) Illustration: NVVK

Det nye i ventilationssystemet er, at det baserer sig på såkaldt 'naturlig ventilation' i modsætning til den gængse teknik, som kaldes 'balanceret, mekanisk ventilation'. Her forceres luften igennem en bygning med med anvendelse af ventilatorer. Ventilationskanaler til både indblæsning og udsugning sørger for luftfordelingen rundt i bygningen og en varmeveksler sørger for at overføre varmen fra udsugningsluften til indblæsningsluften. Konceptet er godt til at genvinde varmen, men kræver store, energikrævende ventilatorer til både indblæsning og udsugning.

Naturlig ventilation, derimod, er i al sin enkelthed det, der sker, når et vindue åbnes i hver sin ende af bygningen, og der kommer gennemtræk. Det koster ingen energi i teknikken, men varmetabet fra bygningen er stort.

Det nye koncept går ud på at kombinere de to metoder, så man får det bedste fra begge verdener. Indsugningen sker som 'naturlig' indsugning, dvs. at luften trækkes ind af åbninger som døre og vinduer pga. det undertryk, der skabes af en aktiv udsugning i loftet. Og her sidder en varmeveksler, som afkøles aktivt med hjælp fra en varmepumpe.

Luften afkøles til 5 grader Celsius i varmeveksleren, og varmen ledes gennem væskefyldte, isolerede rør ned til varmepumpen, som anbringes i bygningens fyrrum. Her genanvendes varmen til brugsvand og opvarmning.

Der bruges kun energi i varmepumpen og i luftblæseren på taget, en såkaldt wind cowl. Sidstnævnte kører kun, når der er behov for det.

»Investeringsomkostningen til varmepumpen gør, at løsningen først kan betale sig, når huset er på mindst 250 kvadratmeter, og luftskiftet er mellem 3.500 - 4.000 kubikmeter i timen,« siger Morten Christensen.

Det første anlæg er blevet monteret i sportshallen Diamanten i byen Fynshav på Als. Ud over ventilationsanlægget har hallen fået en større overhaling, så den snart fremtræder i energiklasse 1.

Sportshallen ventes at stå færdigombygget i slutningen af august måned, og Morten Christensen forventer derfor, at ventilationsanlægget kommer i regulær drift fra 1. september. Derefter vil der blive målt på anlægget i et år, og om ca. 1-2 år forventes NVVK - konceptet at være klar til markedsintroduktion.

Rettet: Beskrivelsen af det nye koncept er blevet omformuleret, så det er tydeligere, at der kun er én varmeveksler og ventilator i taget. Desuden vil Esbensen Rådgivende Ingeniører alligevel ikke oplyse priserne på det beskrevne anlæg og et typisk anlæg i samme størrelse.

Dokumentation

NVVK's hjemmeside
Beskrivelse af ventilationsanlægget i Diamanten