Bedre målinger af kloakoverløb på vej

Kloakoverløb med urenset spildevand kan have stor indflydelse på vandmiljøet i åer og søer. Illustration: Bigstock

Det er snart muligt at få et bedre overblik over de mange overløb af spildevand, der havner i naturen ved kraftige skybrud. Et nyt projekt på Aalborg Universitet er ved at udvikle smarte sensorer og avanceret databehandling, der kan hjælpe de myndigheder, som i øjeblikket mere eller mindre famler i blinde.

»Problemet er, at det i dag er for dyrt og svært at overvåge hvert eneste kloakoverløb i landet – så der findes kun relativt få målere,« siger Michael Robdrup Rasmussen, professor på Aalborg Universitet.

»Samtidig er forsøg på reduktion af de her overløb et af de steder, hvor forsyningen bruger flest penge, fordi det ikke er populært med spildevand i badevandet. Vores projekt kan gøre overvågningen langt billigere og effektiv – så forsyningen kan prioritere, hvor det bedst kan betale sig at sætte ind med forebyggelse af overløb,« forklarer han.

Overløb af spildevand ved skybrud er et overset miljøproblem, der især kan have stor indflydelse på åer og søers miljøtilstand. Det har været debatteret denne sommer, og miljøministeren er nu kaldt i samråd for at redegøre for, hvad regeringen agter at gøre.

Dette er en forkortet version af en artikel bragt hos WaterTech. Her kan du blandt andet læse, hvordan de nye sensorer fungerer, hvordan de tackler toiletpapir og andre forhindringer for effektive målinger ved overløb, og hvordan CFD (Computational Fluid Dynamics)-modeller kan hjælper med at måle i overløbsbygværk.