Bedrag at Maldiverne forsvinder i havet?

2. maj 2013 kl. 07:2921
Jyllands-Posten: Maldivernes tidligere præsident fortalte på klimatopmødet i København, at hans land er ved at forsvinde i havet, men ifølge en dansk forsker tyder intet på, at det er sandt.
Artiklen er ældre end 30 dage

Maldiverne og mange af verdens øvrige lavtliggende østater vil snart forsvinde i havet. Verden har kun syv år til at forhindre katastrofen.

Det fortalte Maldivernes tidligere præsident, Mohamed Nasheed, under klimatopmødet i København i 2009, og dermed blev hans lands sag verdens nye klimadarling.

Problemet med det er bare, at det ikke er sandt, siger den danske seniorforsker Nils Finn Munch-Petersen fra Nordisk Institut for Asienforskning ved Københavns Universitet, der selv har boet i Maldiverne.

»En større gruppe af geofysikere har undersøgt verdens havniveau 4.000 år tilbage i tiden og har fundet en effekt på stort set nul på havet ved Maldiverne. Havet her bevæger sig ikke mange millimeter om året, og hvis det bevæger sig, er det nedad,« mener Nils Finn Munch-Petersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men den tidligere præsident har ikke respekt for de forskere og politikere, der stiller skeptiske og kritiske spørgsmål til de meldinger, der kommer fra blandt andet FN’s klimapanel, IPCC.

»Der er ingen plan B for verden. Derfor er vi nødt til at gøre noget ved klimaforandringerne,« siger Mohamed Nasheed.

Dokumentation

Jyllands-Postens artikel

21 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
21
15. maj 2013 kl. 09:56

@Claus,

Det ville have været skønt hvis du lige havde droppet et link til denne rapport. Så havde vi en gang for alle haft bevis for, at IPCC ikke aner en fløjtende fis om videnskab.
Hint: Forbundne kar.

Du henter blot deres 1. rapport/rapporter i pdf-format på deres hjemmeside. Søger på Maldiverne og evt. på Bangladesh. Begrundelsen dengang var at en øget fordampning i oceanerne kunne medføre en lokal sænkning af vandstanden - og man mente det ville medføre en øget mængde is og sne på Antarktis. Det var denne fraktion, der ville medføre fald i vandstanden i visse lokaliteter. Hvad det nuværende panel mener om denne sag ved jeg ikke helt, men den videnskabelige del af IPCC er vist ikke blevet styrket med årene efterhånden som man skifter personalet ud efter bl.a. geografiske kriterier - det ser mere indspist ud - og en tidligere Greenpeace-aktivist har vist ikke højnet den faglige standard? Efter Mörner indvalgtes en forsker, der ikke havde megen forstand på det felt, Mörner arbejdede med - desværre. Men der sker da megen solid forskning indenfor IPCC, så helt umulige er de ikke - selv om nogle felter er for ringe besat.

20
15. maj 2013 kl. 09:39

Nej, det har hans forskning ikke.
Den har vist at havet ikke steg, men når de nuværende klimatiske forandringer er uden fortilfælde, kan man ikke derudfra afgøre eller forudsige om havet vil stige omkring Maldiverne.

  • Først skriver du at Mörner ikke har påvist at havet ikke stiger ved Maldiverne, så skriver du i næste linie at det har han alligevel! Du har ret i et af disse to modstridende statements, fakta er at havet ved Maldiverne ikke er steget i den periode, som Mörners forskning omfatter. Mörners resultat bekræftes af DMIs hjemmesiden, hvor man på en grafik kan se, hvilke områder der sker havstigning og hvilke, der ikke gør. IPCCs nævner i 1. rapport at der kan forekomme fald i vandniveauet, hvilket de begrunder med en øget fordampning. Det har IPCC måske ikke med på deres menu, for man skifter jo IPCCs besætning ud efter nogle politiske fastsatte kriterier - og klimaforskere er ikke ligefrem kendt for at være enige.
19
13. maj 2013 kl. 19:39

Selvfølgelig er det et bedrag. Bare gå ned til stranden her i Danmark. DET ER DET SAMME VAND SOM MALDIVERNE LIGGER I. Vand er flydende(!!!) så det stiger ikke kun eet sted i verden.

18
2. maj 2013 kl. 16:50

Hver gang energi omsættes mistes en smule i form af ikke-genindvindelig varmeenergi, som beskrevet i 2. lov. Loven gælder dog kun for lukkede systemer, hvor entropien ikke kan formindskes.

Men biosfæren er ikke et lukket system. Varmebalancen i biosfæren afhænger af forholdet mellem jordkernens opvarmning af biosfæren, entropien i energiomsætningsprocesserne i havet og atmosfæren samt den indstrålede energi fra solen kontra jordens varmeudståling til universet.

Hvis vi f.eks. kan udvikle teknologiske metoder, som kan begrænse indstrålingen fra solen (øge jordens albedo) uden at begrænse varmeudstrålingen til kosmos, kan vi opveje den menneskeskabte entropi, og måske endda tillade os at anvende meget mere energi.

En af flere teoretiske løsninger kunne være at begrænse solstrålingen med store sejl i rummet mellem jorden og solen og anvende den her opsamlede solenergi til rumfart. Kun fantasien sætter grænser for mulighederne.

Der er jo også muligheder for gennem biokemiske processer at begrænse entropien i vores energiforbrug, så det er mindre belastende for varmeregnskabet.

Endelig er det også tænkeligt, at vi kan udvikle metoder til at øge jordens varmeudstråling til kosmos.

Ole Bjørn :o)

16
2. maj 2013 kl. 14:47

Klimadebatten synes uendelig, og de færreste synes at beskæftige sig med, hvad vi rent faktisk ved. I stedet handler debatten om forskellige "trosretninger", der hver især hævder at have ret på basis af de af dem selv udvalgte fakta. Men bruger man Occams razor, og skræller alle de tilpassede konklusioner væk, står nogle enkelte fakta tilbage.

Det er et uafviseligt faktum, at menneskehedens energiomsætning er i konstant øgning, hvilket i henhold til termoddynamikkens 2. lov øger temperaturen i biosfæren.

Det er ligeledes et uafviseligt faktum, at jordens befolkningstal er i stigning, og efter alt at dømme vil være det mange år endnu, og at ulandenes energiomsætning øges med en større faktor end befolkningstallet, så det vil øge opvarmningen af biosfæren i stigende grad.

Det er forlængst bevist, at menneskelige aktiviteter har ændret klimaet lokalt mange steder i verden, fordi de har passeret triggerpunkter, hvor udviklingen er blevet selvforstærkende. Hvad vi ikke ved endnu, er, hvornår den globale opvarmning når et tilsvarende triggerpunkt, som gør den selvforstærkende.

Men vi ved, at nogle af følgerne af de menneskelige aktiviteter modvirker eller opvejer hinanden, og da de indgår i et kompliceret system af gensidige afhængigheder, og med store naturlige variationer, vil vi højst kunne komme med mere eller mindre kvalificerede gætterier om klimaets udvikling. En mulig istid og havstigninger på mange meter ligger dog nok en del generationer fremme i tiden.

Hvis vi på den baggrund skal handle rationelt for vore efterkommeres skyld, må det i første omgang dreje sig om at begrænse varmeudviklingen mest muligt, og dernæst at øge forskningen i, hvordan den teknologi, som har skabt en stor del af problemet, kan udvikles til et i globalt perspektiv entropi-neutralt niveau, hvor vi måske endda bliver i stand at regulere det lokale klima i en sådan grad, at større dele af jordens landmasser bliver velegnede til menneskelig beboelse.

De naturlige variationer, hvoraf nogle har kosmiske årsager, kan vi ikke øve nogen større indflydelse på. Vi kan kun regulere vores egen adfærd. Det store åbne spørgsmål er så, om vi kan nå det, inden vi passerer et triggerpunkt til en klima-udvikling, som vi ikke vil bryde os om.

Ole Bjørn :o)

14
2. maj 2013 kl. 13:28

Godt spørgsmål : ) Da jeg ikke er uddannet på området kan jeg dog kun læne mig op af de få ord der blev sagt om fænomenet.

12
2. maj 2013 kl. 12:29

Det bliver ofte - i god overensstemmelse med at den tidligere revolutionære venstrefløj er blevet “miljøværnere” og fortsætter sin “bashing” af det vestlige samfundssystem med det - fremført, at vi ikke kan skylde på de fattige landes forbrug og klimaudslip, fordi de bruger ⅕ af, hvad vi gør per indbygger.

Lad os tage udgangspunkt i de 3 millioner danskere, der var i 1930, og sammenligne dem med 3 millioner Nigerianere samme år: Danskernes efterkommere er nu blevet 6 millioner, og de bruger godt nok de samme resurser som de 30 millioner, nigerianerne er blevet til.

Det er meget veldokumenteret - og et svineheld - at befolkningsvæksten stopper, når velstanden er blevet så stor, at kvinderne får uddannelse og den sociale- og helsemæssige sikkerhed bliver stor nok til at planlægge sit liv. (Google Hans Rosling og se hans glimrende foredrag) Derfor vil danskerne stadigt bare være 6 millioner i 2040 - hvis man ikke får en del indvandring af sultende “nigerianere” - mens Nigerianerne vil være mindst 60 millioner. - Og fortsætte at fordobles indtil de får samme levestandard som os.

  • De 3 millioner fra 1930 vil altså i bedste fald bruge 10 gange så mange resurser som os i 2040erne!!!

Jeg ved godt, at traditionel u-hjælp ikke virker, men at en skøge som præsidenten på Maldiverne tager opmærksomheden fra problemet med de virkeligt fattige er en katastrofe for vor fælles fremtid.

  • Alt skal sættes ind på at integrere de fattigste i vor vestlige livsstil og samfundsstruktur, så subsistensjordbrug og anden “pittoresk og charmerende” fattigdom ophører - og dermed befolkningsvæksten. - Og så udvikler vi os hen af vejen til et større åndeligt og mindre materielt forbrug. - Det sker allerede.

Mvh Peder Wirstad

10
2. maj 2013 kl. 10:04

er vel det mindste problem mennesket har ved global opvarmning.

9
2. maj 2013 kl. 09:55

DR har kørt en udsendelsesrække om global fødevaredyrkning, herunder blev der vist indslag fra Australien hvor store førhen nogenlunde grønne områder der lige kunne klare fårenes behov og lidt dyrkning blev ødelagt af salt. Stigende grundvand (pres fra havet) var årsag til at salt fra fortiden der hidtil var blevet skyllet ned af regn nu blev presset op og gjorde jorden ubrugelig.

13
2. maj 2013 kl. 12:33

Salt problemerne i Australien har vist helt andre årsager:https://en.wikipedia.org/wiki/Salinity_in_AustraliaDet er i hvert fald rigtigt mange år siden, jeg først hørte om problemet - og dengang var årsagen (angiveligt) også den ovenfor beskrevne: Forkert (ændret) administration af jorden fra bønderne.

mvh Flemmig

8
2. maj 2013 kl. 09:54

Har ingeniøren nu konkluderet at global warming ikke er virkelig? Vil den stadig holde på det ignorante synspunkt når nordpolen er helt smeltet i sommeren 2015? Eller vil det også blot være fordi jorden den 'skælver'

7
2. maj 2013 kl. 09:46

Axel Mörner´s studier har for længst vist, at havet omkring maldiverne ikke stiger [...]

Nej, det har hans forskning ikke.

Den har vist at havet ikke steg, men når de nuværende klimatiske forandringer er uden fortilfælde, kan man ikke derudfra afgøre eller forudsige om havet vil stige omkring Maldiverne.

Om det vil eller ikke vil har jeg ikke nogen holdning eller viden om, men Mörners forskning kan ikke bruges til at finde ud af det.

6
2. maj 2013 kl. 09:39

Jag är dock säker på att överdrifter och direkta felaktigheter till sist slår till baka med dubbel kraft.

Mänskligheten släppt ut 25% av alla våra utsläpp av fossilkol de sista tio åren, sedan 1750, samtidigt har den globala temperaturen inte rört sig sedan 1998 och världshaven har minskat sin höjningstakt vilket alla kan se genom satellitstudier.

Från 1999- 2006 steg haven med mer än 4mm/år, men från 1992-2013 med 3,2mm/år från 2006 till 2013 om vi inte drar en medellinje utan tar de toppar som utgör 2006 och dagens, så blir det runt 3,6mm/år

Egentligen gillar jag klimatkriget även om det saknar vetenskaplig grund, men då ska kriget utföras effektivt.

Enbart billigare energisystem än från fossil energi, minskar den globala utvinningen av fossil energi, vilket med önskvärd tydlighet visas av de senaste tio åren då klimatkriget krävts störst resurser.

Nu börjar klimataktivister med någorlunda moral inse det, som Patrick Moore, George Monbiot och Mark Lynas. Men legosoldaterna vägrar inse detta självklara, kanske för att de inte vill bli av med kriget och då tvingas finna nya uppdrag?

Se Greenpeace, alla inom subventionerad energiteknik som saknar potential att konkurrera globalt, politiker som vill behålla höga skatter på energi och intäkter från koldioxidskatt.

Det finns många särintressen som inte vill att klimatkriget ska avslutas.

Än sjukare är att jorden står i energibalans med sin omgivning genom strålning, och utstrålad energi ökar med temperaturen upphöjt till fyra varför medelyttemperatur saknar betydelse.

Ju mindre temperaturskillnad, ju högre medeltemperatur och då jorden för 19000 år sedan hade en mycket lägre medelyttemperatur än i dag, var ökenutbredningen enorm, d.v.s. mycket större temperaturskillnader, dessutom bidrog såklart ökat albedo av mer snö och is.

Bara gör det enkla och rotera månen så alla ytor får samma temperatur och inse att det blir över jordens medelyttemperatur i dag.

Klimatkriget utgår från att merparten av folket är idioter och det synsättet har aldrig fungerat i längden.

Vi kan konkurrera ut olja kol och gas och samtidigt öka våra resurser som då lämpligen används för global miljövård och en basal global välfärd, vilket minskar konflikter och drivkrafter från fattiga i fattiga länder att få leva som fattiga i välfärdsländer.

Yes We Can!

5
2. maj 2013 kl. 09:27

Nils Finn Munch-Petersen skriver i artiklen: "...det er uheldigt for klimadebatten at vælge de forkerte eksempler. For når Nasheeds profeti om Maldivernes forsvinden ikke går i opfyldelse i de kommende år, vil det give vand på klimaskeptikernes mølle. Og det selv om mange andre øboer har gode grunde til at frygte havet."

Det er også uheldigt for klimabenægterne at vælge de forkerte eksempler på at der ikke er et problem.

4
2. maj 2013 kl. 08:52

Det er åbenbart mere troværdigt for danske journalister, når en kort undersøgelse af danske videnskabsmænd, viser noget, end når årtiers udnersøgelser af et internationalt hold med en svensk professor i spidsen har sagt det samme efter årtiers forskning (Nils-Axel Mörner, head of the Paleogeophysics and Geodynamics department at Stockholm University.)

Maldivernes præsident, Mohamed Waheed Hassan Manik, er en skøge, der rejser verden rundt for at samle penge og få turister til landet, så de kan bruge penge. - Og da var det en overgang bedst at hoppe på vognen mod syndfloden - og få sympati.

Nu har han så opdaget, at der ikke kommer turister, hvis man ikke kan få "de hårde drenge" til at investere i facilitieter, og nu kan han så gengive forskernes udsagn om, at Maldiverne ikke synker.https://www.haveeru.com.mv/news/44118

  • Mörner har fastslået, at de faktisk hæver sig.

Det er dog vigtigt at forstå, at det ikke siger så meget om en generel havstigning, men at jorden "skælver" langsomt, hvilket får havet til at stige nogle steder og synke andre.

  • Mörner blev da også meget upopulær på IPPC-møder, da han påviste, at IPCC valgte alle de steder, hvor havet steg, når de skulle beskrive verdens (dårlige) tilstand.

Mvh Peder Wirstad

3
2. maj 2013 kl. 08:49

Axel Mörner´s studier har for længst vist, at havet omkring maldiverne ikke stiger - måske tværtimod. Det vil klimaaktivister imidlertid ikke tro på, så der var så megen sympati for Maldiverne, at de fik bevilget store summer penge ved klimatopmødet i København, at de fik råd til at bygge nye hoteller. At vandstanden ved maldiverne ikke stiger kan ses på et kort på DMIs hjemmeside, men fænomenet kan ikke bruges som argument for, at den globale klimaændring ikke er i gang. Sagen er den, at der er stor forskel på, hvor meget vandstanden på kloden stiger eller falder. Hvorfor vandstanden falder eller stagnerer ved Maldiverne - eller for den sags skyld ved Bangladesh - er ikke dokumenteret, der kan være tale om dels landhævning - eller måske øget fordampning pga. temperaturstigning, som IPCC foreslog i deres 1. rapport.

2
2. maj 2013 kl. 08:44

Forskellen er, at vi ikke mangler beviser for den globale opvarmning. Slet ikke. Det er absolut intet der tyder på, at jorden ikke bliver varmere og varmere og varmere. Hævder man det modsatte, og antager vi at man er normalt intelligent, er der ikke ret mange andre forklaringer tilbage, end at man må have en skjult dagsorden.

Opvarmningen kan måles og studeres, og kan ikke rigtigt benægtes. Men derfor kan der jo godt være tvivl om effekten lokalt. Nogle falder temperaturen, andre steder stiger den. At vandstanden et enkelt sted ikke stiger, er vel ikke så underligt. Der er eksempelvis også noget der hedder landhævning. Men det er Nils Finn Munch-Petersen vel klar over?

1
2. maj 2013 kl. 08:22

Hvis du siger disse ting, så arbejder du sikkert for olie-industrien, og prøver at skjule sandheden, om hvordan Verden er på vej ned i et sort hul.... Eller det var hvad jeg fik at vide sidste gang jeg sagde, at måske mangler vi stadig 100% sikre beviser på at Verden er ved at varme op.