Status

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

BECCS og DACCS skal redde klimaet

PLUS.
Det schweiziske Climeworks bygger på Island verdens største anlæg til CO2-fangst. Planen er 4.000 ton CO2 per år i 2024. Det svarer til udledningen fra 790 biler. Illustration: Climeworks

Vi kommer ikke udenom at få styr på de endnu umodne teknologier til at trække CO2 ud af luften og biomasse for at lagre det i jord og undergrund. Slet ikke, hvis vi vil få den globale temperaturstigning til at holde sig under to grader celsius.

Det fremgår af den seneste IPCC-rapport fra FN´s Klimapanel, der i alle skitserede scenarier for fremtiden har de såkaldte CDR-teknologier medregnet. CDR står for Carbon Dioxide Removal og omfatter først og fremmest de mere kendte teknologier som indfangning af CO2 fra cementproduktion, affaldsafbrænding og kul- og gasfyring.

IPCC-rapporten skitserer tre veje for en fremtid uden global hedetur. Alle inkluderer teknologier, der skal trække CO2 ud af atmosfæren enten via luft eller biomasse. Illustration: IPCC

Men blandt teknologierne i IPCC-rapporten finder man også de forholdsvis nye teknologier DACCS og BECCS, der omhandler udtrækning af CO2 direkte fra henholdsvis luft og biomasse, for eksempel fra biomassefyrede kraftvarmeværker, som Danmark gør brug af i stor stil.

CDR kan - måske - kølne den mulige hedetur

IPCC-rapporten arbejder med fire scenarier for fremtiden. Det ene er business-as-usual-scenariet, mens de tre andre har tre forskellige udlednings- og temperaturstigningsscenarier.

I alle tre indgår CDR-teknologier, men netop CDR får større og større betydning, jo langsommere vi er om at skrue ned for udledningerne. Og særligt bemærkelsesværdigt er det, at IPCC arbejder med scenarier, hvor vi får en stor midlertidig temperaturstigning med et peak i 2060, der falder igen til under halvanden grads stigning kort efter 2100. En af de centrale løsninger i det scenarie er netop CDR-teknologierne, der skal fjerne drivhusgasserne fra atmosfæren.

Det skal dog indskydes, at der er en række mulige feedback-mekanismer på spil, der kan få temperaturen til at løbe løbsk, hvis den først er steget mere end de 1,5 grader celsius, og det er blandt årsagerne til, at IPCC kun giver det 50 procents sandsynlighed, at vi kan banke temperaturen ned igen med CDR-teknologier.

Optimistisk omkring CO2-fangst fra biomasse

Rapporten vurderer, at BECCS-teknologier i perioden fra 2020 til 2100 vil kunne fjerne samlet set mellem 30 og 780 gigaton CO2, mens DACCS kan fjerne mellem 0 og 310 gigaton CO2.

Læs også: Forskere verden over går denne uge på gaden for at slå klimaalarm

Ser man alene på IPCC's vurdering af BECCS-teknologiernes potentiale, så vil de i et optimistisk scenarie på sigt kunne fjerne, hvad der svarer til 28 procent af de nuværende globale emissioner hvert år.

Læs også: FN's klimapanel: Massiv og øjeblikkelig VE-udbygning kan holde den globale temperaturstigning nede på 1,5 grad celsius

Det vil sige, at klimapanelet satser på, at BECCS skal klare, hvad der svarer til de vurderinger, som den danske regering har som samlet potentiale for både BECCS, DACCS samt pyrolyse i 2030 på 14 mio. ton CO2 årligt, nemlig 30 procent af de nuværende årlige CO2-udledninger, fremgår det af Klimaprogram 2021.

Billigt at lagre CO2 i jordlaget

IPCC-rapporten lægger dog ikke skjul på, at flere af CDR-teknologierne er både teknologisk umodne og i risiko for at blive dyre og skade miljø og biodiversitet. Især BECCS-strategier råder klimapanelet til at holde i kort snor.

»Produktion af biomasse til BECCS eller biokul kan have omfattende miljø- og socio/økonomiske konsekvenser, hvis det bliver dårligt implementeret. Det kan få konsekvenserne for biodiversitet og skabe vand og fødevareproblemer,« lyder det advarende i rapporten.

Men i samme åndedrag fremhæver IPCC også, at især biokul og opbygning af kulstof i jorden kan have store miljøgevinster og øge fødevareudbyttet. Netop opbygning af kulstofpuljen i jordlaget fremhæves også som en af de billigere CDR-løsninger med en prisseddel på omkring 45-100 USD/tCO2, mens den dyreste teknologi til dato er DACCS, der vurderes at koste mellem 100 og 300 USD/tCO2.

Masser af plads til kulstof under fødderne

IPCC-rapporten gør også meget ud af at understrege, at ingen af CDR-teknologerne må blive en undskyldning for at fortsætte brugen af olie, kul og gas - og i 2050 skal alle kulkraftværker enten være lukket eller udstyret med CCS-teknologier.

Vi er dog langt bagud med at pumpe CO2 fra kraftværkerne ned i jorden, hvis vi vil holde temperaturstigningen under bare to graders celcius, lyder det i rapporten. Og der er ellers plads nok dernede. Og så er det, ifølge rapporten, en moden og sikker løsning.

CO2-lagringskapaciteten er globalt på omkring 1000 gigaton CO2, hvilket er mere end rigelig lagerkapacitet til at holde temperaturstigningen under 1,5 grader frem til 2100. Og vurderingen er, at »CO2 permanent kan holdes isoleret fra atmosfæren,« lyder det.

Emner : CO2-lagring
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er tankevækkende at politikkere og div virksomheder nærmest konsekvent vælger umodne teknologier og ofte projekter der først om mange år virkelig ( forhåbenlig) får en afgørende betyding. Hvad skyldes det ?

 • 7
 • 1

I det her tilfælde er det jo - lidt skarpt sagt - et spørgsmål om manglende rettidig omhu. IPCC konstaterer jo sådan set bare, at vi bevæger os tættere og tættere på en stor temperaturstigning og vil vi modvirke den så skal vi hive CO2 ud af atmosfæren. Og dermed bruge CDR. De gør meget ud af at understrege at jo hurtigere vi slår emissionerne ned jo mindre nødvendige bliver cdr. Det er ikke et valg.

 • 10
 • 0

Det er da heldigvis ved at gå op for de fleste at sikkerheds og klimapolitik går hånd i hånd.

Da vi ikke har evnet rettidig omhu kan det fra nu af kun gå for langsom med at udbygge Sol og Vind samt den infrastruktur det medføre. + energioptimering i alle sektorer i samfundet.

Vi skal sætte turbo på elektrificering 2.0 ! Og bruge de teknologier der allerede er modnet.

Det er først når der er væsentlig overskud af el energi at det give mening at lave PtX produkter ( har stor energitab) Ellers vedbliver el med at blive produceret af alt for meget kul så den strøm du og jeg bruger både at være alt for dyrt og "sort".

Handlekraft NU - ja tak

frem for politikker der klæber sig til taburetterne godt hjulpet af lobbyister der mere plejer egne økonomiske særinterasser frem for at skabe en mere bæredygtig fremtid.

 • 11
 • 1

umodne teknologier

Nuværende teknologier opfylder ikke behovet, og der kigges derfor mod nye teknologier med potentialet til at indfri behov men også risici.

Strategien er jo overordnet, at set ud fra de tre faktorer der er i spil i forhold til miljøpåvirkning, så er det en ensidigt fokus på teknologi som løsning. Dette stiller store krav til den teknologiske udvikling da påvirkning fra de andre to faktorer (affluence) pr. borger (population) er stigende.

 • 0
 • 3

Det er tankevækkende at politikkere nærmest konsekvent vælger umodne teknologier. Hvad skyldes det ?

Det skyldes nok at de ER politikere. De viser både MOD og handlekraft !! Når det så viser sig at skidtet alligevel ikke virker som HÅBET, så er aben givet videre til det næste hold af politikere. Og beslutningstageren er for længst ude af døren igen. Det står ikke i en politikers ansættelseskontrakt at HAN selv skal rydde op efter sine egne ulykker.

 • 4
 • 1

IPCC mangler stadig at fremføre noget videnskab der kan bevise hvad den optimale temperatur / niveau af CO2 som er optimalt på jorden.

Livet opstod da der var 8000 ppm og 10 grader varmere.. og der har været 10 grader varmere de sidste 600 millioner år hvor livet havde det bedst. Det kun de sidste 65 millioner år at vi har været faretruende tæt på livets undergang: 150ppm CO2 hvorved planter og træer ikke længere kan gro.

Atmosfæren og livet i havet har rigeligt travlt med at suge CO2 ud af luft og vand og binde det i form af calciumcarbonat..

Dernæst har et øget niveau af CO2 det med at være en fordel, idet planter vokser hurtigere og kræver mindre vand (udryddelse af ørken)

Så .. kan vi ikke godt få styr på hvad den optimale temperatur er på jorden og hvilket niveau af CO2 er optimalt (i forhold til planters trivsel) - inden vi på nogen måde begynder at fjerne CO2'en ?

 • 4
 • 13

Livet opstod da der var 8000 ppm og 10 grader varmere.. og der har været 10 grader varmere de sidste 600 millioner år hvor livet havde det bedst. Det kun de sidste 65 millioner år at vi har været faretruende tæt på livets undergang: 150ppm CO2 hvorved planter og træer ikke længere kan gro.

Der var bare knap så mange mennesker og folkebiblioteker for 65mio år siden og der har også været hel del istider ind i mellem etc. som jo nok ville have forandret livet i lille DK en anelse. Men altså - det er jo nok ligegyldigt, når man har gravet sig ned i kaninhullet.

 • 9
 • 4

Er der nogen der ved om sådanne anlæg kan konkurrere med almindelig biologisk vækst? En del af kulstoffet bliver bundet permanent, jævnfør måden kul og olie kom ned i undergrunden i 1. omgang.

Jeg mangler også tal for den CO2-absorberende effekt af stigende varme. En optøet permafrostzone må alt andet lige øge CO2-optaget pga biologisk vækst.

 • 1
 • 3

Omvendt kommer der flere områder hvor planter kan vokse når planeten varmer op.. så mon ikke det udligner sig.

Methanen forsvinder jo alligevel indenfor 12 år..

 • 2
 • 1

...hvad er den optimale temperatur på jorden ?

Kommentar til # 6. Et interessant indlæg, som anlægger en ny synsvinkel ! Jeg vil ikke forsøge at besvare det (irrelevante) spørgsmål som du stiller ? Jeg vil i stedet for begrunde HVORFOR dit spørgsmålet i dit indlæg er irrelevant. Det er væsentligt at påpege at det er FORANDRINGERNE som er problemet. Vi MENNESKER har indrettet vores dagligdag og landbrug og infrastruktur på verden som den har været i mange tusinde år. Men stigende temperaturer starter en dominoeffekt som til sidst vil ænder ALLE de forudsætninger som vi hidtil har indrettet os efter. Det er DET som er problemet og som med god grund opfattes som en trussel. Ikke kun for os mennesker, som har startet alle ulykkerne. Men for ALT som er levende på hele jordkloden. Der er INTET levende som vil være upåvirket af de forøgede temperaturer og af de mange afledte effekter som den forhøjede temperatur vil få.

 • 2
 • 0

MENNESKER har indrettet vores dagligdag og landbrug og infrastruktur på verden som den har været i mange tusinde år

Lad mig lige minde dig om at verden har forandret sig mange gange på de tusinde år du snakker om.

For 11000 år siden kom vi ud af istiden efter at have slåsset med mammutter, sabeltigere osv..

For 8000 år siden boede der folk på Doggerbanke (Doggerland), 10.000vis af bygder som alle er blevet oversvømmet.

For 4000 år siden blev sverige / norge / island og england beboeligt efter den sidste is var smeltet væk.

De sidste par tusinde år har der været varme og kolde perioder hvor man bl.a. har haft vinproduktion i England under middelalderen. Samt rocker kolde vintre hvor man handlede på isen på Themsen, vandrede til Sverige eller over Storebælt.

Hvis havet skulle stige 0.5 meter over de næste 100 år så lader vi bare vær med at bygge huse nede i vandet, men måske bare lidt længere inde i landet.

Mennesker og de fleste dyr er trods alt verdensmestre i at tilpasse sig omstændighederne - dem som ikke er går til grunde, ligesom alle de dyr der ikke kom videre de sidste 600+ millioner år.

 • 0
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten