Beboere og byråd: Cowi bag eklatante fejlberegninger af trafikstøj

En gruppe beboere i Lyngby er i oprør over støjgenerne, efter et nyt højhus er blevet bygget på den modsatte side af Lyngby Omfartsvej og S-togsbanen.

De akustiske forhold omkring byggeriet betyder ifølge beboerne, at de har fået meget mere støj fra den nærliggende Lyngby Omfartsvej, end de har haft tidligere.

Nybyggeriet, der også kaldes for "Hvalen" ligger umiddelbart sydvest for både jernbanen og Lyngby Omfartsvej. Sorgenfrivej, hvor de berørte beboere bor, ligger umiddelbart nordøst for jernbanen og Lyngby Omfartsvej.

Meget tyder på, at beboerne har ret. Lyngby-Taarbæk Kommune har nu gennemført en ny støjmåling, der viser, at støjen er betydeligt værre end oprindeligt vurderet fra rådgivningsfirmaet Cowi. Det skriver lokalavisen Det Grønne Område.

I første omgang blev støjen på den nærliggende Sorgenfrivej beregnet til at blive mellem 59 og 64 db, men nu viser nye målinger et støjniveau op mod 78 db, skriver Det Grønne Område.

Ifølge lokalavisen har Cowi glemt at regne trafikken fra Omfartsvejen ind i beregningerne, men udelukkende taget højde fra den nærliggende S-togsbane.

»Cowi har et problem, men det har vi også. Jeg kan godt forstå, at beboerne har reageret. Jeg kan til gengæld ikke forstå, at man så længe har afvist, at der var et problem,« siger Venstres byrådsmedlem Søren P. Rasmussen til Det Grønne Område.

Han betegner over for lokaleavisen sagen som en "eklatant fejl fra Cowi".

»Det er en meget ubehagelig situation, fordi vi har haft nogle forkerte beregninger. Vi kan jo ikke flytte huset, men vi skal ikke lade sagesløse beboere stå med håret i postkassen. Vi har nu bedt Cowi om at lave nye beregninger og komme med bud på løsninger, og så må vi drøfte videre i Byplanudvalget, hvad der kan gøres,« siger formanden for kommunens Byplanudvalg, Lene Kaspersen (C) til Det Grønne Område.

Cowi afviser

Cowi afviser selv at have gjort noget galt.

»Vi er af en bygherre blevet bedt om at belyse, hvor meget støj der ville komme på facaderne på et kommende byggeri, som skal ligge langs med Lyngby Omfartsvej. Det har vi gjort med henblik på, at kommunen kunne give en byggetilladelse, fortæller forretningschef i Cowis afdeling for akustik og støj, Søren Rasmussen, til Ing.dk.

»I den forbindelse er der lavet nogle beregninger af støjen fra jernbanen og fra Lyngby Omfartsvej, som kommunen har brugt til at vurdere, hvordan belastningen vil være - ikke bare på byggeriet, men også på omgivelserne. Det har rejst nogle spørgsmål, som har resulteret i, at kommunen nu har bedt os om at lave nogle supplerende vurderinger, hvor fokus er på omgivelserne,« siger han.

Søren Rasmussen afviser også, at Cowi skulle have glemt at indregne støjen fra Omfartsvejen.

»Det er forkert, for det er kernen i det her byggeri, så jeg har svært ved at se, der er eklatante fejl,« siger Søren Rasmussen.

Han oplyser endvidere, at refleksionerne som følge af nybyggeriet hele tiden har været vist på de kort, som Cowi har udarbejdet i forbindelse med støjberegningerne på det nye byggeri.

Dokumentation

Det Grønne Område: Cowi undervurderede støj ved nyt højhus i Lyngby