Beboere i Farum Midtpunkt har 2-3 gange så meget PCB i blodet som kontrolgruppe

Beboere i Farum Midtpunkt har 2-3 gange så meget PCB i blodet som en kontrolgruppe.

En ny undersøgelse viser, at selv de tunge PCB-typer kan trænge ind i mennesker, der rører ved dem. Niveauerne er dog ikke sundhedsfarlige.

Hvis der er PCB i indeluften i en bygning, går miljøgiften også ind i blodet på dem, der bor der. Det viser en ny undersøgelse af PCB-indholdet i blodet på beboerne i Farum Midtpunkt. Omkring 140 beboere i Birkhøjterrasserne, hvor miljøgiften PCB er fundet i fugerne, har fået taget blodprøver. Det samme har en tilsvarende kontrolgruppe fra de blokke, hvor der ikke er PCB i fugerne, og resultatet, som beboerne fik at vide i går aftes, er, at beboerne i lejlighederne med PCB har 2-3 gange så meget PCB i blodet som kontrolgruppen.

»Vi finder 2-3 gange så meget PCB i blodet hos de eksponerede som hos de ikke-eksponerede. Det er et tal, som også holder, når man har korrigeret for køn, alder, amning, rygning og kost,« fortæller overlæge Niels Ebbehøj fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

»Vi har målt på 27 forskellige typer PCB, og for de lavt klorerede typer, der nemt afdamper, finder vi tre gange så høje niveauer hos beboerne i Birkhøjterrasserne, og for de højt klorerede typer finder vi dobbelt så høje niveauer.«

Begge reultater overrasker forskerne.

»Det overraskede mig, at vi kunne se så stor en forskel. Vi havde læst to andre undersøgelser om sammenhængen mellem PCB i indeluften og i blodet, og den ene viste, at der ikke var nogen sammenhæng mens den anden viste, at der er en sammenhæng. Vores undersøgelse, som har et meget stærkt design, viser, at der er en sammenhæng,« forklarer Niels Ebbehøj.

Niveauerne for de meget flygtige PCB-typer har endda været højere, formoder lægerne. Efter man opdagede PCB'en i Farum Midtpunkt i 2009, har man nemlig på forskeliige måder forsøgt at begrænse PCB'en i indeluften, blandt andet ved at tildække af fugerne.

»Vi har først taget blodprøver efter, man har dækket fugerne til. Tildækningen betød, at PCB-indholdet i luften faldt fra op til 14.000 ng/m3 til mellem 300 og 3.000 ng/m3. Så hvis vi havde målt før renoveringen, ville niveauerne for de flygtige have været højere.«

Målingerne af tunge typer PCB indeholdt også overraskelser.

»Den anden overraskelse er, at beboerne også har et højere niveau af de tunge og knap så flygtige typer PCB. Vi ved ikke præcist, hvordan det er kommet over i blodet, men en plausibel forklaring, der også blev foreslået på beboermødet, er, at der er PCB i de utildækkede fuger omkring dørene, så folk har kunnet røre ved dem. Hvis de efterfølgende har spist eller suttet på fingrene, så er det kommet i munden og ind i kroppen. Det har vi tidligere set med typografer, der optog bly gennem det, de spiste.«

Forskerne har ikke prøvet at vurdere, om der er en sammenhæng mellem PCB-indholdet i beboernes blod og deres sygdomshistorie, fordi gruppen på 140 er for lille til at få statistisk sikre resultater. Alle beboere havde forud for mødet fået deres individuelle resultater, så de kunne sammenligne med kontrolgruppen, men umiddelbart er der ingen fare ved de niveauer, der er målt i Farum Midtpunkt.

»Vi tror ikke, at der er nogen, der er blevet syge eller døde på grund af PCB'en. Baggrunden for den vurdering er, at de niveauer, vi har fundet, er nogenlunde sammenlignelige med niveauerne i befolkningen for 15-20 år siden. Siden da er den mængde PCB, som vi modtager gennem kosten, faldet betydeligt. Desuden ligger niveauet langt under meget forurenede befolkningsgrupper som færingerne, hvor man kun ser små effekter af PCB.«

Alligevel er alle beboere blevet tilbudt yderligere en individuel risikovurdering:

»PCB kan have en effekt på stofskiftesygdomme, endokrinologi, diabetes, immunapparatet og reproduktion, så hvis man har uforklarede sygdomshistorier inden for de områder, er man velkommen til at blive undersøgt hos os, så vi kan finde ud af, om de kan forklares ud fra PCB.«

I de kommende måneder vil lægerne analysere videre på resultaterne og se, om man kan bruge den viden, man nu har opnået, til eksempelvis at undersøge, om man kan se på skolebørn, om de går i en skole, hvor der er PCB i fuger eller andre byggematerialer.

I Farum Midtpunkt er alle fuger blevet tildækket, indtil beboerne kan flytte ud af lejlighederne. Det vil ske med udgangen af 2012. Renoveringen af de første lejligheder begynder i februar.

»Resultaterne viser, at det er fornuftigt at fjerne fuger og at fastholde, at man skal gøre noget ved problemstillingen,« siger Torben Trampe, som er teknisk chef i KAB, der administrerer boligerne.

PCB-rapporten

PCBmaaltiboligblod
[scribd:77748569]

Sundhedsstyrelsens vurdering af rapporten

Vurdering Af PCB-Rapport
[scribd:77748903]

Dokumentation

Læs rapporten om PCB i Farum Midtpunkt
Læs pressemeddelelse fra Furesø Kommune

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Arne Büchert der fyldte 70 forleden har i de sidste 40 år skrevet om risiko for PCB i modermælk. Indtil nu er der ingen der har taget notits af det. Hvorfor skal vi så belemres med oplsyningerne i Farum Rustenborg.

Bekymringer for forhøjede miljøgifte i folk bekymrer ikke politikerne, fordi de intet kan gøre ved det.

Carsten Koch og Svend Auken skrev under på en international aftale i 1999 om at øge samarbejdet mellem miljøindsats og sundhedsindsats. Siden da er intet sket. End ikke Ida Auken kan løfte arven efter sin morbror.

Miljøproblemer er noget man skriver om i aviser og siden hen lægges sagerne til side.

  • 0
  • 0

Man har besluttet sig for et ret omfattende renoveringsforløb af farum midtpunkt fordi grænseværdierne i boligerne er overskredet, men er grænseværdierne sat forkert hvis den dosis som personerne faktisk har optaget er så langt under faregrænsen?

Det virker jo bizart at KAB skal bruge så mange penge på at renovere bygningerne når det nu er vist at ingen af beboerne formodentlig er i fare eller er blevet syge af PCB'en..

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten