Banevækst åbner det danske marked for udenlandske rådgivere

Jernbanespecialister fra Sverige, England, Frankrig og Tyskland tripper for øjeblikket på landegrænserne for at få del i de cirka fem mia. kr., der på grund af Femernforbindelsen og vinterens transportforlig er udsigt til for rådgivning på jernbaneområdet.

Den begejstrede trippen skyldes, at den danske jernbanebranche på ingen måde er gearet til at klare alle opgaverne selv. Jernbanebranchen, som både omfatter rådgivere, myndigheder og leverandører, vurderede sidste år, at de mangler op mod 700 jernbaneingeniører over de næste tre år, og i år bliver der uddannet 12-13 jernbanekandidater fra den nystartede jernbanelinje på DTU.

»Der var rigtig meget jernbane i den transportaftale, som politikerne blev enige om, så vi har brug for alle dem, vi kan få,« siger næstformand i foreningen Banebranchen, Eva Rindom, der er markedsdirektør for jernbane i Atkins Danmark.

Alle de større rådgivere som Rambøll, Cowi, Grontmij Carl Bro, Niras og Atkins er i større eller mindre grad gået i gang med at omskole både gamle og nye medarbejdere fra andre områder til baneområdet og satser på omtrent at fordoble antallet af kernemedarbejdere. Men det er ikke nok til at dække behovet, erkender direktør for jernbaner, veje og lufthavne i Cowi, Jens Christoffersen.

»Jeg tror altid, der vil være danske virksomheder med på de hold, der vinder opgaverne. Men de store udenlandske kan sagtens komme til at udgøre en større del af holdene, end de gør i dag,« siger han.

Kræver udenlandske eksperter

Selv om de udenlandske ingeniører er dyrere end danske, fordi de skal flytte til Danmark under projektet, så er der ingen vej udenom, siger Banedanmarks direktør, Jesper Hansen.

»Vi vil ikke prækvalificere hold, der ikke har udenlandske eksperter med til komplicerede projekter som eksempelvis signalprogrammet. De skal have prøvet at lave det, vi vil have, før. Man betaler jo en rådgiver for at få en erfaring, som man ikke selv har,« siger han.

Resultatet kan allerede ses på de to rådgiverhold, der på onsdag afleverer deres tilbud på at projektere udskiftningen af de eksisterende signalanlæg med moderne ERTMS 2-signaler.

Det ene hold er ledet af Rambøll/Atkins og det andet af Cowi. Men ingeniører fra de engelske giganter Parsons og Arup og de franske og schweitziske jernbanespecialister Systra og EMCH + Berger fylder godt op på holdene. Desuden deltager flere mindre schweiziske ERTMS-specialister på begge hold.

Og når Trafikstyrelsen efter sommerferien begynder at lede efter en bygherrerådgiver og teknisk rådgiver til Femernforbindelsens landanlæg - kontrakter for cirka 160 mio. kr. - vil der sandsynligvis også være udenlandske virksomheder med på holdene.

Hvis de danske rådgivere skal kunne udnytte den vækst, der kommer i jernbaneopgaverne særligt efter 2014, så er de nødt til at ændre uddannelsesstrategi. Det duer ikke længere at sætte folk på projekter, som de ikke er fuldt kvalificerede til, og så satse på, at de lærer det undervejs, siger Banedanmarks direktør, Jesper Hansen.

»Problemet er, at rådgiverbranchen traditionelt lever af at sælge timer. Så de uddanner folk på projekterne for kundernes penge. Den strategi duer bare ikke, når man skal geare op til en vækst, der er så voldsom. Derfor er de nødt til at begynde at efteruddanne folk selv, så de er klar, når opgaverne kommer,« siger Banedanmark-direktøren.

Aftaler med udlandet

Ud over at efteruddanne egne medarbejdere er flere af de danske rådgivere også i gang med at få aftaler på plads med udenlandske datterselskaber og partnere, fortæller afdelingschef for transport i Niras, Jan Kragerup.

»Vi har lavet samarbejdsaftaler med det svenske firma ÅF, der er meget store på infrastruktur og har mere jernbanekompetence, end vi har. Vores 20 mand er ikke nok.«

Niras har også samarbejdsaftaler med et hollandsk firma, mens de internationale selskaber prøver at lave aftaler inden for koncernen: Cowi vil trække på et tysk datterselskab, de købte fra Deutsche Bahn i 2001. Atkins laver aftaler med selskaberne i Sverige og England og i Grontmij Carl Bro er lignende forhandlinger i gang, forklarer divisionsdirektør Arne Buhl Petersen.

»Vi trækker særligt på svenske kolleger, men vi har også en stor afdeling i Holland. De er bare også pressede, for Danmark er ikke det eneste sted, hvor man sætter gang i banebyggeriet,« siger han.

Selv om de danske rådgivere vil blive presset på hjemmemarkedet, så kan der være fordele ved at flere udenlandske jernbanespecialister kommer til Danmark, understreger Jens Christoffersen fra Cowi.

»Vi lærer rigtig meget af at være med på projekter med udenlandske specialister. Meget af det kan vi bruge senere på projekter i udlandet. Og hvis man kan finde ud af at håndtere, at man er kolleger den ene dag og konkurrenter den anden, så kan man få mere ud af det, end man taber. Vi er allerede blevet taget med på projekter af vores udenlandske konsortiepartnere, som vi ikke selv ville kunne have budt på.«

Fakta: Udenlandske rådgivere
Systra S.A.
Hovedkontor: Paris, Frankrig.
Medarbejdere: Ca. 2.500.
Omsætning: Ca. 1,5 mia. kroner.
Karakteristika: Totalleverandør af jernbaneløsninger. Har arbejdet i 150 lande og 350 byer.
Danske opgaver: Rådgiver i joint venture med Arup og Cowi på alle bygge- og anlægsarbejder for Københavns nye Cityring. Opgaven omfatter bl.a. 15 km borede tunneler og 17 stationer.
Udvalgte referencer: 250 ingeniører og teknikere tilknyttet højhastighedslinjen under den engelske kanal, High Speed 1. ERTMS på Perpignan-Figuerashøjhastighedslinjen.
Halcrow Group Ltd.
Hovedkontor: London, England.
Medarbejdere: Ca. 8.000.
Omsætning: Knap 3,4 mia. kr.
Karakteristika: Tekniske konsulenter med speciale i planlægning, udvikling og drift af infrastrukturprojekter herunder jernbaner.
Danske opgaver: Rådgiver i konsortium på Øresundsforbindelsen. Prækvalificeret som del af konsortium til designfasen af Femernbroen.
Udvalgte referencer: Tilknyttet højhastighedslinjen under den engelske kanal, High Speed 1, Eurostar-forbindelsen. Konsulentydelser og varetagelse af elektrificering af Boston-Newhaven sektionen af Amtraks 'Acela' højhastighedslinje, USA.
Vectura Consulting AB
Hovedkontor: Stockholm, Sverige.
Medarbejdere: Ca. 1.000 (Division Järnväg har ca. 320 medarbejdere).
Omsætning: 182 mio. kr. (1. kvartal 2009).
Karakteristika: Vectura Consulting AB startede 1 januar 2009 og er en fusion af Vägverket Konsult og Banverket Projektering.
Danske opgaver: Ingen, men opbygger p.t. en dansk filial.
Udvalgte referencer: Har implementeret ERTMS 2 på Botnia-linjen, Ådals-linjen, Malmø Centralstation og Citytunneln.
DB Internationale GmbH
Hovedkontor: Berlin, Tyskland.
Medarbejdere: 756.
Omsætning: 787 mio. kr. (2007).
Karakteristika: Udvikling, planlægning konstruktion og drift af jernbaner.
Danske opgaver: Prækvalificeret som dele af konsortium til designfasen af Femernbroen.
Udvalgte referencer: Projektering og konstruktion af 300 km fragt-jernbane til kul mellem Mongoliet og Kina.
Geste Engineering SA
Hovedkontor: Lausanne, Schweiz.
Medarbejdere: 13.
Omsætning: 10 mio. kroner (2007)
Karakteristika: Specialist i risikoanalyser, projektering og styring af ERTMS 1&2-systemer.
Danske opgaver: Prækvalificeret som underleverandør til rådgiverudbuddet i forbindelse med udskiftning af signalsystemerne for Banedanmark.
Udvalgte referencer: Projektering og styring af ERTMS 1&2-systemer på bl.a. Lyon-Torino-linjen.

Dokumentation

Se planen for signalprogrammet på nettet