Banedanmarks bestyrelse opgraderet

Adm. dir. Hans Skov Christensen, Dansk Industri, er fortsat formand for statsvirksomheden Banedanmark.

Transport- og energiminister Flemming Hansen (K) holder fast i Banedanmarks hidtidige bestyrelsesformand ved opgraderingen af bestyrelsen fra rådgivende til ansvarshavende.

Dermed ignorerer trafikministeren vinket fra sin konservative partifælle, trafikordfører Henriette Kjær, som har frarådet en uændret sammensætning af bestyrelsen.
Ændringen har været ventet længe og gælder fra i dag mandag 28. november.

Formålet er at skabe klarhed om det ledelsesmæssige ansvar for Banedanmark.

»Fordelene ved at overgå til en ansvarshavende bestyrelse er, at der sikres en mere handlekraftig og entydig ledelsesstruktur. Således skal bestyrelsen fremover godkende strategi, budget og årsrapport, og at der er hensigtsmæssige processer til styring af selskabet«, forklarer Flemming Hansen i en pressemeddelelse.

» Bestyrelsen får som første udfordring at sikre ansættelse af en ny administrerende direktør i Banedanmark. Hermed kommer virksomhedens øverste ledelse helt på plads. Bestyrelsen står derudover overfor en betydelig udfordring med at sikre stabilitet omkring Banedanmarks fremtidige opgavevaretagelse. Jeg er sikker på, at bestyrelsen kan bidrage positivt til at løse denne væsentlige opgave«, skriver Flemming Hansen.

Foruden Hans Skov Christensen består Banedanmarks bestyrelse af næstformand Kaare Wagner, adm. direktør N & V Holding Aps., Carsten Krogsgaard Thomsen, økonomi- og finansdirektør i DONG, Jette Wigand Knudsen samt medarbejderrepræsentanterne Christian Christensen og Carl D Pedersen.