Banedanmark om udskudt sikkerheds-forbedring: »Det er ikke lovpligtigt«

Illustration: Peter Thornvig/Banedanmark

Banedanmark har udskudt et projekt, der skulle beskytte mennesker mod elektrisk stød på Københavns Hovedbanegård. De penge, der ellers var øremærket til sikringen, bliver i stedet inddraget til at finansiere den massive fordyrelse af Banedanmarks ombygning af Ringsted Station.

Læs også: Overblik: Miseren om Ringsted Station

Beslutningen har påkaldt sig kritik fra den mangeårig specialist i elektroniksikkerhed Ernst Boye Nielsen, som har udtalt, at udskydelsen af såkaldt potentialudligning i værste fald kan få fatale følger.

»Det er et problem, at man udskyder arbejdet med potentialudligning. Det er essentielt arbejde, som man bør få gennemført hurtigst muligt. Det er et spørgsmål om personsikkerhed,« siger Ernst Boye Nielsen i dag i Ingeniøren.

Læs også: Beskyttelse mod elektrisk stød på København H udskydes på ubestemt tid

Hos Banedanmark afviser man ikke, at der er en »teoretisk risiko« for elektrisk stød forbundet med, at der ikke er gennemført potentialudligning på de ældre kørestrømsanlæg på Københavns Hovedbanegård. Potentialudligning skal sikre, at såkaldte vandrende strømme fra anlæggene ikke ledes gennem andre materialer i nærheden, som det skete, da en entreprenøransat sidste år fik elektrisk stød via et kloakdæksel ved Gl. Lillebæltsbro.

Ikke lovpligtigt for gamle anlæg

Risikoen for elektrisk stød er dog så lille, at Banedanmark vurderer, at det ikke er farligt at udskyde arbejdet med potentialudligning på Københavns Hovedbanegård.

»I kraft af, at risikoen for strømuheld på Københavns Hovedbanegård – og på det øvrige kørestrømsanlæg i landet – er minimale, vurderes det ikke som problematisk at forskyde tidsplanen for potentialudligning,« skriver Banedanmark.

Læs også: Ansat fik kraftigt stød: Løsningen hedder potentialudligningskabler

Arbejdet med at indføre potentialudligning på Københavns Hovedbanegårds ældre kørestrømsanlæg ikke er lovpligtigt, understreger Banedanmark. Det ville det imidlertid være, hvis der var tale om nye anlæg.

Sikkerhedsreglerne på området, den såkaldte EN-standard 50122, foreskriver, at man ved nye anlæg skal etablere potentialudligning. Det samme gælder ved omfattende fornyelser af ældre anlæg.

»Københavns Hovedbanegård består af både nyere og ældre systemer, hvor de nye er potentialudlignet, mens de ældre ofte ikke er. Det skal understreges, at Banedanmarks anlæg lever fuldt op til gældende lovgivning på området,« skriver Banedanmark.

Ikke et godt nok argument

Det gør imidlertid ikke udskydelsen af sikkerhedsarbejdet mindre problematisk, siger Ernst Boye Nielsen.

»De nye europæiske standarder medfører ganske rigtigt ikke krav til gamle installationer. Men det betyder ikke, at de gamle anlæg er mere sikre end de nye. At de gamle anlæg ikke er omfattet af normerne, er ikke i sig selv et argument for, at de ikke skal potentialudlignes,« mener Ernst Boye Nielsen.

Han er tidligere direktør i beskyttelsesfirmaet Desitek og har arbejdet som konsulent for blandt andet Banedanmark.

Læs også: Kontrolanlæg stoppede fem tog med løsrevet gods, inden de blev nedlagt

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Banedanmark på Ernst Boye Nielsens konkrete kritik. Banedanmark henviser i stedet til sit tidligere svar, hvori styrelsen påpeger, at potentialudligning udgør en ekstra sikkerhedsforanstaltning, idet kørestrømsanlæggene i forvejen har jordforbindelse.

»Alle installationer i Banedanmarks kørestrømsanlæg er jordet, således at deciderede fejlstrømme registreres og afbrydes øjeblikkeligt, så risikoen for stød minimeres. Potentialudligning er en ekstra udbygning af sikkerheden med det formål at forhindre, at vagabonderende strømme fra kørestrømsanlægget vandrer over i nærliggende konstruktioner – eksempelvis i armeringsjern og rørføringer i jorden – og opbygger en spændingsforskel med risiko for at give stød og/eller nedbryde de nærliggende konstruktioner,« skriver Banedanmark.

Emner : Jernbane