Banedanmark: Ny Storstrømsbro er mere sandsynlig end tunnel

Hvis det ikke kan betale sig at reparere den revneramte Storstrømsbroen, så bliver den sandsynligvis erstattet med en ny bro vest for den nuværende. Det fortalte områdechef for anlægsudvikling i Banedanmark Martin Munk Hansen på et pressemøde i fredags.

»Vores fornemmelse er, at det bliver en bro, hvis vi skal bygge noget nyt,« sagde han. Begrundelsen er blandt andet, at en sænketunnel vil kræve, at en stor del af havbunden bliver gravet væk.

Folketingets trafikudvalg har sat Banedanmark til at beregne fem forskellige scenarier for forbindelsen over Storstrømmen:

Scenarie 1: Broen forstærkes og bevares som jernbane- og vejbro.
Scenarie 2: Broen forstærkes og bevares som jernbanebro. I scenariet undersøges muligheden for nedlæggelse af vejforbindelsen på den eksisterende bro i lyset af, at vejtrafikken er begrænset, og istandsættelse vil være dyrt.
Scenarie 3: Ny jernbanebro og opretholdelse af vej på den eksisterende bro.
Scenarie 4: Ny kombineret vej- og jernbanebro. I scenariet indgår nedrivning af den eksisterende bro.
Scenarie 5: Ny jernbanebro og nedlæggelse af vejforbindelsen. I scenariet indgår nedrivning af den eksisterende bro.

Alle scenarier med en ny forbindelse vil desuden medføre en ny linjeføring over Masnedø, hvor banen i dag slår et vældigt sving, som medfører en kraftig hastighedsbegrænsning. Så en ny forbindelse vil gøre det muligt at køre med meget større hastigheder på strækningen.

Tunnel nedstemt

Senest den 1. juni 2012 skal Banedanmark fremlægge deres beregninger af scenarierne for politikerne, men allerede før da skal baneingeniørerne vurdere, om tunnelløsninger bør bruges i stedet for.

»Det vil være noget af det første, vi kigger på, for det handler selvfølgelig om at få skåret eventuelle uattraktive muligheder fra så tidligt som muligt,« sagde Martin Munk Hansen.

Såvel politikere som debattører på ing.dk har foreslået at lade den tunnelelementfabrik, der bliver anlagt ved Rødby i forbindelse med byggeriet af Femernforbindelsen, producere elementer til en ny tunnel under Storstrømmen. Men den løsning er ikke nødvendigvis så attraktiv.

»En eventuel ny forbindelse over Storstrømmen vil skulle være klar, når Femernforbindelsen åbner. Vi kan ikke vente med at lave en ny tunnel, til Femernforbindelsen er færdig. Så en produktion af tunnelelementer til Storstrømmen vil skulle foregå sideløbende. Derfor er det ikke sikkert, at der er så meget at spare.«

Banedanmark har nu sendt rådgivningsopgaven om de fem scenarieberegninger i udbud, og hvis politikerne ender med at beslutte, at der skal laves en ny forbindelse, vil den blive projekteret og miljøundersøgt i 2012-2013, vedtaget i 2014, detailprojekteret det efterfølgende år og bygget mellem 2016 og 2019.

Dokumentation

Læs om de forskellige analyser her

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Scenarie 4: Ny kombineret vej- og jernbanebro. I scenariet indgår nedrivning af den eksisterende bro.

Det er næsten oplagt, at det er denne løsning man burde satse på. En kombination af jernbane,vejbane, og gang/cykel sti er den eneste løsning og sikkert også den løsning, der ville have bredest forståelse for blandt lokalbefolkningen og deres forskellige transport afhængighed.

Og selvfølgelig skal den gamle pilles ned, den er kun beregnet til en hvis levetid og dermed en yderligere omkostning der ville tage overhånd på et tidspunkt i budgetterne hos kommune, vejdirektoratet, BaneDanmark uanset om den kun blev en vej/gang/cykel bro og det gavner ingen.

Tunnel duer ikke, da den både skal graves ned og kræver stort landanlæg i til/fra kørsel og desuden kræves der store udfordringer til kloakeringer og pumpeanlæg med stor kapacitet og alt dette er alt for dyrt for en så lille strækning, det er urentabelt og økonomisk uansvarligt.

P.S. Jeg bor i Jylland og dermed ikke påvirket direkte af lokale hensyn eller forhold, kun at bidrage til at der træffes en hurtig og ansvarlig økonomisk løsning på en statslig opgave, med en bro der er bred nok til at kunne rumme både dobbelt jernbane og vejbane med tilhørende gang/cykelsti, lige som på den gamle Lillebælts bro.

 • 0
 • 0

Lav jernbanen i midten denne gang (centertrykket) og 1 vejbane i hver retning på hver side af jernbanen, men kun gang/cykel på den ene side og en breder vejbane i den anden side, dermed kan store landbrugsmaskiner komme over uden at stoppe alt trafik i begge retninger.

 • 0
 • 0

Bare for at være lidt fjollet:

"Hvis der skal bygges en ny forbindelse over Storstrømmen, så ser en bro foreløbig mere sandsynlig ud end en tunnel"

Ja, MON ikke - det er temmelig besværligt at bygge en tunnel over Storstrømmen (fnis)

 • 0
 • 0

Lav jernbanen i midten denne gang (centertrykket) og 1 vejbane i hver retning på hver side af jernbanen, men kun gang/cykel på den ene side og en breder vejbane i den anden side, dermed kan store landbrugsmaskiner komme over uden at stoppe alt trafik i begge retninger.

Hvis der skal være en ide i tunnelløsningen, så må det være at benytte standardelementer som udvikles til Femern forbindelsen, altså en pre produktion af helt identiske elementer.

Landbrugsmaskiner kan repareres i den landsdel de hører til, de har intet at gøre på en lokal bro, eller i en lokal tunnel, hvorfor dukker der hele tiden store landbrugsmaskiner op i debatten?

 • 0
 • 0

Kunne være journalisten og BaneDK tænkte på hævet tunnel samlet oven på bropillerne. ;)

 • 0
 • 0

Hvis der skal være en ide i tunnelløsningen, så må det være at benytte standardelementer som udvikles til Femern forbindelsen, altså en pre produktion af helt identiske elementer.

Landbrugsmaskiner kan repareres i den landsdel de hører til, de har intet at gøre på en lokal bro, eller i en lokal tunnel, hvorfor dukker der hele tiden store landbrugsmaskiner op i debatten?

Landbrugsmaskiner har lige som broer, en begrænset levetid og nyanskaffelse kan under tiden også påkræves og leveres. Endvidere udlånes/lejes Landbrugsmaskiner også fra andre maskinstationer i DK da nogen landmænd ikke har råd til at eje en sådanne maskine.

 • 0
 • 0

.. er en dæmning ved Masnedø og de to østlige sunde i Storstrømmen, hvorefter "badekarret" kan bruges som traditionelt el-lager. Den hidtidige vandstrøm skal nu gennem Øresund og Femern-bælt, til gavn for vandkvaliteten dér. Hvis vi alligevel skal bruge et antal milliarder, kan vi ligeså godt koble merværdi på.

 • 0
 • 0

skifte landsdel...Så langt så godt , men der findes skibe der sagtens kan transportere uhyrerne, hvis de ikke kan komme over Farø, Store og Lillebælt .

At dimensionere en ny Storstrømsbro så de største høstuhyrer kan passere er en utopi.

Så var det ulige smartere at købe høstmaskiner der kunne passere på normale kørebaner.

 • 0
 • 0

Jo, men problemet er at der er nogen medlemmer af urbefolkningen i Danmark der stadig ernærer sig ved landbrug og de kører bæ ud på deres marker med store landbrugsmaskiner. De holder også dyr indespærrede på deres såkaldte gårde, som de plager dag og nat. Det er derfor der lugter så grimt på landet. Hvor er det altså pinligt. Hvad må vores naboer ikke tænke!

Desværre tjener de ved disse ulækre praktikker mange penge hvoraf de kan beskattes til gavn for landets nødvendige udbygning med hyperhøjhastighedsjernbaner og stationer hvor man kan drikke cafe latte og læse Politiken. Men vær forvisset om at EU arbejder på sagen!

PS: Og Sachertorte!

 • 0
 • 0

Dæmningsstrækninger er cirka 7 km : http://maps.google.dk/maps/ms?msa=0&msid=2...

Det kan være BaneDanmark også vælger at bruge den buede linie ved Masnedø for at genbruge banestrækningen på land mest muligt. Evt vælger man at gå udenom Vordingborg, men skal så igennem Orevejskvarteret hvilket næppe er populært.

 • 0
 • 0

Hvis der skal vælges så er en ny bro at fortrække, frem for rep. af en udtjent bro. Om den gamle så skal nedrives eller ej. For at rette linjeførringen ud kan den nye lægge over Masnedø kalv eller vest herom. Vigtigt er blot at der oprettes to jernbaner, vejbanerne kan så enten lægges ved siden af eller over.

Det betyder så at der igen skal lægges et ekstra jernbanespor over Masnedsund, Fra Storestrøm til Rødby mangler så et ekstra jernbanespor.

Så skulle det være forberedt på et aftage godstransporter når Fehmern-forbindelsen er klar. Hvorved Padborg-Vamdrup strækningen kan aflastes.

 • 0
 • 0

Landbrugsmaskiner kan repareres i den landsdel de hører til, de har intet at gøre på en lokal bro, eller i en lokal tunnel, hvorfor dukker der hele tiden store landbrugsmaskiner op i debatten?

Fordi der er brug for at transportere disse i lokalområdet. Men dermed ikke sagt, at det er nødvendigt at dimmensionere en ny forbindelse efter den bredeste maskine, da der allerede er mulighed for at overføre disse over Farøbroerne. Dette sker allerede, da den nuværende bro er for smal, når den ene spor delvist lukkes under reperation (hvilket den har været det sidste 4 år i forbindelse med malingen af metalkonstruktionen).

Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget ekstra det vil koste at lave en bred vej-forbindelse i forhold til en smal.

Bliver spændende at se, hvad de får regnet sig frem til.

 • 0
 • 0

Det betyder så at der igen skal lægges et ekstra jernbanespor over Masnedsund, Fra Storestrøm til Rødby mangler så et ekstra jernbanespor.

Udbygningen af strækningen fra Orehoved til Rødby er allerede en del af Femern projektet.

 • 0
 • 0

[quote] Det betyder så at der igen skal lægges et ekstra jernbanespor over Masnedsund, Fra Storestrøm til Rødby mangler så et ekstra jernbanespor.

Udbygningen af strækningen fra Orehoved til Rødby er allerede en del af Femern projektet.[/quote]

Det var da forudseende, men hvordan med Masnedsund-Masnedø-Storestrøm? Eller er der kun tænkt på enkeltspor og slet ikke højhastighedstog?

 • 0
 • 0

Landbrugsmaskiner kan repareres i den landsdel de hører til, de har intet at gøre på en lokal bro, eller i en lokal tunnel, hvorfor dukker der hele tiden store landbrugsmaskiner op i debatten?

Det var da også vigtigere at der kan passere transporter med "Bred Last" og andre specialtransporter. Mejetærskere og snittere kan normalt afmontere skærebord, selv om de store maskiner uden skærebord fylder 3,5-4 m. Kørselshastigheden er i DK kun tilladt max. 30 km/t selvom de er bygget til at køre 40 km/t. Ok, der kunne også stå transport af mølletårne og vinger.:-)

 • 0
 • 0

hvordan med Masnedsund-Masnedø

Udbygning af den bro til dobbeltspor er også allerede en del af projektet. Det samme er broen over Guldborgsund i Nykøbing Falster. Den eneste strækning, hvor der ikke allerede er planlagt dobbeltspor er Storstrømsbroen.

 • 0
 • 0

[quote][quote]

Det betyder så at der igen skal lægges et ekstra jernbanespor over Masnedsund, Fra Storestrøm til Rødby mangler så et ekstra jernbanespor.

Udbygningen af strækningen fra Orehoved til Rødby er allerede en del af Femern projektet.[/quote]

Det var da forudseende, men hvordan med Masnedsund-Masnedø-Storestrøm? Eller er der kun tænkt på enkeltspor og slet ikke højhastighedstog?[/quote]

Hele det her cirkus om Storstrømsbroen kommer på et meget belejligt tidspunkt. Lidt for belejligt.

Femernforbindelsen er vedtaget - her er ingen vej tilbage, og det vel at mærke uden at have en opgradering af forbindelsen over Storstrømmen med i planen, for så var den nemlig blevet for dyr og aldrig vedtaget.

Omvendt så er problemerne med broens ringe stand dukket op præcis tidsnok til at den offentlige debat, den politiske behandling samt det egentlige byggeri af en ny bro over Stortrømmen liiige kan nås inden Femerntunnellen åbner.

Ingen skal komme og bilde mig ind, at det kommer som en overraskelse for de lærte, at Storstrømsbroen med nogen-og-halvfjerds år på bagen, ikke kan holde til at være en del af en ny og moderne - tæt trafikeret - jernbanelinje med masser af både person- og godstog.

Men det er jo det sædvanlige - man kan ikke få pengene til det anlæg man gerne vil have, og så må man jo nøjes... Indtil alle kan se at det er fjollet med en tunnel under Femernbælt, hvis der ikke er forbindelse mellem Falster og Sjælland.

Det ender vel med en god forbindelse hele vejen - og det er sikkert ikke så ringe, men hvem er det vi prøver at narre med alle disse krumspring?

/Rasmus

PS. Man kunne ønske sig en ny linjeføring, når nu man alligevel er igang. Det er jo synd for indbyggerne i Ringsted, Næstved, Vordingborg og Nykøbing, når der skal dundre svensk gods i tonsvis den vej. Og så kunne man også køre lidt hurtigere... Men hvem ved? Det bliver måske det næste?

 • 0
 • 0

Man kunne ønske sig en ny linjeføring, når nu man alligevel er igang. Det er jo synd for indbyggerne i Ringsted, Næstved, Vordingborg og Nykøbing, når der skal dundre svensk gods i tonsvis den vej.

Jeg tror der er mange i de nævnte byer, som ser frem til en udbygning af den eksisterende linjeføring. Det vil nemlig betyder hurtigere tog mod København.

Men ja, støjen fra godstransport kommer desværre til at genere mange - mig selv incl.

 • 0
 • 0

Beboerne i Næstved kan se frem til en meget hurtigere forbindelse med den nye København - Køge - Ringsted strækning, opdagede jeg i Trafikministeriet på Kulturnatten. Der er en afgrening mod Køge fra banen, og der blir to tog i timen mod Næstved den vej. Det er ikke forudsat at de fortsætter mod Vordingborg og længere sydpå. Hvis Køge N - Køge - Næstved (enkeltsporet) elektrificeres som foreslået for nylig blir forbindelsen naturligvis endnu hurtigere. Om der vil blive kørt gods den vej kan jeg ikke svare på.

 • 0
 • 0

Om der vil blive kørt gods den vej kan jeg ikke svare på.

Gods til Køge køres allerede nu på lille syd banen, sådan har det været siden 1870, mon ikke det fortsætter, det er også den første strækning der ifølge wiki skal have ERTMS/ETCS.

Vær opmærksom på ikke at forveksle Køge station som ligger ved Køge havn, med den nye Køge Nord station som åbner i "Ølsemagle" mellem Jersie og Ølby, det er kun "Køge Nord station" der bliver fælles station for "Lille Syd" og "Ringstedbanen", og så med gangbro med rullende fortov tværs over motorvejen til S-toget på strandsiden af motorvejen.

 • 0
 • 0

...hvem er det vi prøver at narre med alle disse krumspring?

Befolkningen Rasmus, og det virkede som sædvanligt. En oldgammel kræmmerkultur har nu sine virkemidler, og den her (hovsa, vi glemte lige) er en af de mest effektive. F.eks. brugte DR den ifm. med en koncertsal, og den blev også fuldført uden DR blev slagtet... billige smarte tog, der blev til noget helt andet end forventet....

Vi kan det her til perfektion, efter utallige års træning :)

 • 0
 • 0

Vi kan ikke vente med at lave en ny tunnel, til Femernforbindelsen er færdig. Så en produktion af tunnelelementer til Storstrømmen vil skulle foregå sideløbende.

Hvad med at lave tunnelelementerne FØR de laver dem til Femernforbindelsen ? Det er vel muligt at starte op lidt tidligere for produktionen af tunnel elementer.

 • 0
 • 0

[quote]Om der vil blive kørt gods den vej kan jeg ikke svare på.

Gods til Køge køres allerede nu på lille syd banen, sådan har det været siden 1870, mon ikke det fortsætter, det er også den første strækning der ifølge wiki skal have ERTMS/ETCS. [/quote] 'Om der vil blive kørt transitgods den vej, altså (Tyskland-) Næstved - Køge - Køge N - Vigerslev (- Sverige) ...' skulle jeg åbenbart have skrevet. Jeg mente ikke lokalt gods Roskilde - Køge som du omtaler.

Vær opmærksom på ikke at forveksle Køge station som ligger ved Køge havn, med den nye Køge Nord station som åbner i "Ølsemagle" mellem Jersie og Ølby, det er kun "Køge Nord station" der bliver fælles station for "Lille Syd" og "Ringstedbanen",

Som jeg også også skelnede imellem.

og så med gangbro med rullende fortov tværs over motorvejen til S-toget på strandsiden af motorvejen.

Det 'gab' over til S-banen (ca. 150 m) i Køge N forstod jeg ikke. Så vidt jeg har forstået er den angivne årsag at der skal være plads til afgreningen mod Køge længere sydpå. Men hvorfor ikke en station i to etager, mod Ringsted øverst, mod Køge og Næstved nederst?

 • 0
 • 0

Med den nylige storm over Danmark var det måske ikke så dårligt med en tunnel. Ifølge klimaforandringerne kan vi forvente flere og stærkere storme over Danmark, så tunnel og den bliver vel ikke lukket når det blæser?

Ole www.oleoberg.dk

 • 0
 • 0

Storme og orkaner har ikke blæst tog af skinner, problemet er træer, andre køretøjer og demonstranter der blokerer banelegemet.

Høje og lette køretøjer skal jo også til og fra forbindelsen, så det er underordnet om det er en skråstagsbro som Øresundsforbindelsen eller en tunnel. Faktisk blev unødvendig færdsel frarådet i denne storm og ved orkanen 3. dec 1999. At mange overhører disse advarsler og forårsager ulykker, er en anden sag.

 • 0
 • 0

Det svære ved en kombineret jernbane og bil bro er påvirkningerne fra jernbanen. Det kloge vil derfor med stor sandsynlighed være at etablere et dobbelt jernbanespor fra Vordingborg til et passende sted i Tyskland med to nye spor og en tunnel under Storstrømmen. Det vil aflaste den gamle bro meget, så den kan stå i mange år endnu med passende vedligehold. Når jernbanesporene fjernes fra broen kan vejbanerne udvides til mere normal bredde og bruges til lokal trafik. Så det kloge er, at forprojektere et dobbeltspor med elektriske køreledninger og sætte penge af til VVM undersøgelse. Men det er faktisk klogt at koordinere såvel udbygningsgrad som tidspunkt med de tyske planer, og det sker formentlig i den komite, som er nedsat med deltagelse fra Danmark og Mecklenborg Vorpommern. Man kan undre sig over, at Transportministeriet 10. maj 2011 udgav ”Danmark som transportland i det internationale transportsystem” uden at nævne udfordringen med de gamle broer på de 81 sider. Rapporten nævner heller ikke reduktion af fossile brændsler, faktisk oser rapporten af diesel, hvis man skal være direkte. Det væsentligste argument imod en tunnel løsning synes at være, at økonomien ødelægges af kravet: den skal være klar, når Femern åbner. Hvis Storstrømstunnelen lå i umiddelbar forlængelse af Femern tunnelen kunne man få et jævnt produktionsforløb, som må betyde besparelser. Hvis det ikke var vigtigt nok til at nævne i Transportministeriets rapport fra maj 2011, hvorfor skal det nu pludselig være samtidig? Det brede forlig fra 17. november 2011 er mere åbent overfor tunnelen end artiklen antyder. Venlig hilsen Ole Graabæk Elektroingeniør p.s. Det er relevant at spørge om Femerntunnelen ikke burde projekteres fremtidssikkert, så den ikke kommer til at begrænse kommende højhastighedstog, som kunne tage markedsandele fra flytrafikken i tunnelens levetid. Men det tog er nok kørt.

 • 0
 • 0

Fri os nu for flere øjebæer i landskabet Byg nu en tunnel i stedet for, Elementfabrikken ligger i københavn. Det må da være muligt at grave en rende og lægge nogle elementer ned. Bent Madsen

 • 0
 • 0

Høje og lette køretøjer skal jo også til og fra forbindelsen.

Tror du det tilfældigt at det altid er broerne der lukker, og ikke tilfældige stykker vej hist og pist?

så det er underordnet om det er en skråstagsbro som Øresundsforbindelsen eller en tunnel.

Det blæser altså mere på en vejbane der hænger i nogle wire 30-60 meter over åbent vand, end på en vej der følger terrænet, og hvor tror du vejgrebet er bedst, på en underafkølet våd bro, eller i en tunnel hvor der altid er + grader, og hvor tror du risikoen for påsejling er størst?

På stabilitet vil tunnelen altid vinde, spørgsmålet er kun om den på den valgte placering kan laves til samme pris.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten