Banedanmark glemte projekt i Klampenborg

Dårlig projektstyring og hastværk er årsagen til, at Øresundstogene på Kystbanen stadig snegler sig forbi Klampenborg Station med 40 km/h - selv om sporerne sidste år blev renoveret og lagt om, så hastigheden kunne hæves til 60 km/h.

»Vi må erkende, at det er gået galt i vores egen organisation. Både projekteringen og udførelsen lever helt op til kravene, men vi har ikke fået indsamlet den dokumentation, der skal til, for at vi må sætte hastigheden op, selv om arbejdet ligger et år tilbage,« siger projektchef Preben Jørgensen.

Hvis Banedanmark havde haft styr på dokumentationen, kunne togene på den stærkt trafikerede kystbanestrækning i dag have kørt både hurtigere og med større regularitet.

»Når togene kører så tæt som de gør på kystbanen, så ville en hastighedsforøgelse betyde en hel del. Det giver nogle sekunder for hvert tog, og samtidigt giver det også luft til hurtigere at indhente eventuelle forsinkelsen,« foklarer Preben Jørgensen.

Banedanmarks ledelse opdagede først, at hastigheden ikke var blevet sat op som planlagt, da driftsfolk begyndte at rykke dem.

Sidst på året hæves farten

Årsagen til forsinkelsen er, ifølge projektchefen, at det hold, Banedanmark havde sat på opgaven lynhurtigt blev flyttet over på nye opgaver, så snart sporrenoveringen var overstået.

»Den korte version er, at de mennesker, vi havde sat på opgaven, har haft så travlt med andre opgaver, at de ikke har haft fokus på dokumentationen. Og så er det jo en ledelsesmæssig opgave at sørge for, at den bliver indsamlet alligevel. Men det har vi ikke været gode nok til,« siger Preben Jørgensen.

Nu regner Banedanmark med, at de i slutningen af året har fået dokumentationen på plads, så hastigheden kan hæves som planlagt.