Banebrydende dansk implantat kan forhindre farlige epilepsi-anfald

Illustration: UNEEG medical

Efter 12 års udviklingsarbejde har den danske medico-virksomhed UNEEG medical fået CE-godkendt et lille implantat der kan måle aktiviteten i hjernen over mange måneder. Den viden kan bruges til bedre medicinering mod sygdommen som omkring 55.000 danskere lider af.

Implantatet overvåger løbende hjerneaktiviteten hos en patient med epilepsi ved hjælp af Elektroencefalografi, også kendt som EEG-målinger.

Det sker uden at patienten skal indlægges i dagevis og have målt hjerneaktiviteten på konventionel vis med omkring 18 elektroder på hovedet.

Opfindelsen, UNEEG 24/7, er det første system i verden af sin art, og det består af to elementer: Et lille implantat på størrelse med en enkrone, der opereres ind under huden bag øret, og en mobil EEG-optager som trådløst, konstant monitorerer hjernens elektriske aktivitet og dermed registrerer alle patientens epileptiske anfald.

Når læger får adgang til konstant EEG-overvågning 24 timer i døgnet, bliver medicineringsmulighederne markant bedre.

»Problemet har indtil nu været, at lægerne har manglet objektiv viden om patienters hjerneaktivitet. Det har ofte gjort det vanskeligt at optimere medicinjusteringen og valg af præparat. Men det ændres med den nye opfindelse. Da 1 % af befolkningen har epilepsi, 55.000 i Danmark og 5 mio. i EU, er det en stor udfordring, virksomheden går ind i,« siger UNEEG medical’s CEO Torben Sandgren.

Implantatet er på størrelse med en en-krone og føres ind i med et lille snit bag øret. Illustration: UNEEG medical

Tre elektroder måler konstant

Den nye EEG-implantat består af tre elektroder. De tre tilsammen er ikke er lige så præcise som en konventionel EEG-måling, der typisk foretages med 18 elektroder. Til gengæld overvåger den konstant og er placeret strategisk i forhold til epilepsi-patienter.

»80 procent af alle epileptiske anfald sidder i tindingelappen, og der er her vores elektroder sidder. Så vi kan registrere stort set alle anfald, fordi vi måler hele døgnet. I dag skal du ind på sygehuset i tre dage og håbe, der kommer et anfald som sjældent kommer, og så fanger man intet med 18 elektroder,« fortæller professor, dr. med. Henning Beck-Nielsen, Syddansk Universitet og Odense Universitets Hospital, der står bag opfindelsen sammen med sin svigersøn, Rasmus Stig Jensen, der er ingeniør.

Implantantet føres ind med et et lille snit bag øret og er det eneste apparat på markedet, der kan anvendes til ultra-langtidsmonitorering.

Målgruppen er i første omgang de ca. 30 % af patienterne, der er mest syge og ikke får tilstrækkelig hjælp af den konventionelle medicinbehandling.

I følge Henrik Klitgaard,forskningschef hos UCB Pharma i Belgien, der også udvikler lægemidler mod epilepsi, har den manglende viden om patienternes hjerneaktivitet ofte gjort det vanskeligt at stille den rigtige diagnose

»Vi ved for lidt om effekten af medicinsk behandling. Og det er svært at vide noget om, hvorvidt de patienter, der stopper denne behandling også stopper med at have anfald. Ved hjælp af UNEEG 24/7 kan vi nu få objektive, direkte hjernemålinger over meget lang tid af epilepsipatienters anfald. Det vil få stor betydning for epilepsi-behandlingen,« siger Henrik Klitgaard.

Forsøg opdager natlige anfald

Troels W. Kjær, hjerneforsker, overlæge ved Neurofysiologisk Afdeling på Roskilde Sygehus og professor ved Københavns Universitet, har gennemført de første videnskabelige forsøg med det nye udstyr.

»Der er store landvindinger for både patienterne og samfundsøkonomien,« siger han og peger på, at patienterne efter et halvt år kan være uden for risiko for de helt store anfald, siger Troels W. Kjær.

Under sin afprøvning af udstyret har Troels W. Kjær for første gang fået et billede af, hvad der sker hos patienter i hjemmet om natten. En kvinde fik fx et stort anfald med kramper, og hverken kvinden selv eller hendes mand, der sov ved siden af, opdagede det.

»Uden det nye udstyr havde vi ikke haft kendskab til det. Nu fik vi med det samme ændret på hendes medicin og med nye målinger sikret, at hun forhåbentligt ikke får flere store anfald,« siger Troels W. Kjær

Troels W. Kjær understreger, at målingerne ikke vil kunne sikre alle et anfaldsfrit liv.

»Men med en bedre medicinering vil stort set alle få et bedre liv med sygdommen,« siger han.

Ambitionen er, at implantatet kan bredes ud til flere patienter over tid.

»Den primære målgruppe for teknologien er mennesker med temporallapsepilepsi, subsidiært generaliseret epilepsi, med mistanke om suboptimal behandling. Andre diagnoser kan komme på tale, når vi får mere erfaring med behandlingen,« siger Henning Beck-Nielsen.

Implantatet forsynes automatisk med energi gennem induktion og er derfor ikke afhængigt af batteri. Dette betyder, at det kan blive siddende meget længe under huden. Illustration: UNEEG medical

Dansk udviklingshold står bag gennembruddet

UNEEG medical’s CEO Torben Sandgren fortæller, at udviklingen er sket over 12 år af en gruppe danske udviklingsingeniører og kliniske eksperter i virksomheden, ledet af medstifter Rasmus Stig Jensen og direktør Richard Tøpholm.

Hvis navnet Tøpholm virker bekendt, så er det fordi det er familien bag den danske høreapparat Widex. Og udover en millioninvestering fra Widex-familien, så er det lille implantat også baseret på Widex-teknologi og ikke mindst know-how.

»Vores fokus er nu at få produktet ud i markedet samtidig med, at vi fortsætter videreudviklingen af teknologien. Blandt andet arbejder vi på en anfaldsalarm, så pårørende kan advares, når et potentielt livstruende anfald sker,« siger Richard Tøpholm, teknisk direktør i UNEEG medical og direktør for neuroteknologi i Widex.

For i takt med at læger får adgang til de nye konstante EEG-målinger, er forventningen at man kan fortolke målingerne så godt, at det bliver muligt at forudsige hvornår der er kommer et anfald, før det faktisk sker, så der kan sendes en notifikation til patientens smartphone, som så kan nå at tage medicin før anfaldet bryder ud. UNEEG medical har en ambition om at have 5.000 brugere inden for de næste 3 år.

EEG-måling med et lille implantat forventes også at være anvendeligt til diabetes-området på sigt, hvor det skal opdage og advare diabetikere om alvorlig hypoglykæmi – insulinchok.