Balloner fyldt med kræftfremkaldende stoffer

Farvestrålende balloner kan være et festligt indslag, men når man puster dem op, eller når små børn sutter på dem, kan de afgive nitrosaminer og nitroserbare stoffer, som har en lav risiko for at fremkalde kræft.

Det viser en kortlægning af kemiske stoffer i balloner foretaget af Miljøstyrelsen, der til formålet indkøbte 20 forskellige poser med balloner.

12 af de indkøbte balloner blev screenet med tyndtlagschromatografi for at konstatere, hvilke acceleratortyper der var anvendt ved vulkaniseringen. På baggrund af screeningen udvalgte styrelsen syv balloner til analyse for nitrosaminer og nitroserbare stoffer.

Alle balloner afgav nitrosaminer i koncentrationer større end accepteret for narresutter og nipler til sutteflasker. I to tilfælde var indholdet så højt, at ikke alle aminerne kunne omdannes på den tid, som analysen normalt tager.

Den oftest forekommende nitroserbare amin var dibutylamin, som indgår som accelerator i vulkaniserede latexprodukter i form af zinksaltet af dibutyldithiocarbaminsyren.

Miljøstyrelsen påpeger, at selve indholdet af stofferne ikke er problematisk, men at de afgives fra ballonerne ved kontakt med spyt.

Overvejer man at hænge balloner op til den næste fødselsdag, anbefaler Miljøstyrelsen, at man puster dem op med en pumpe og holder et vågent øje med, at børn ikke sutter på dem. Alternativt kan man smutte forbi Holland eller Tyskland og købe ind. Modsat Danmark har de grænseværdier for nitrosaminer i balloner.

Den forskel ønsker miljøminister Troels Lund Poulsen (V) nu udlignet til fordel for alle borgere i Europa.

»Det er uacceptabelt, at børn udsættes for kræftfremkaldende stoffer fra deres legetøj, også selvom Miljøstyrelsen i dette tilfælde vurderer, at risiko er meget lav,« siger ministeren i en pressemeddelelse.

Dokumentation

Rapport: Kortlægning af kemiske stoffer i balloner